De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen.

Start de StemWijzer 

 
Toegankelijke versie van de StemWijzer
speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten

Aan de Stemwijzer  Amsterdam  doen de volgende partijen mee:

Klik op een partijlogo om naar de partijwebsite te gaan.

StemWijzer

In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.

U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.

Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.

StemWijzer is ontwikkeld door

Stelling 1

Op de hele ringweg van Amsterdam moet een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur gelden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 2

De gemeente mag experimenteren met het zelf kweken van wiet om illegale handel tegen te gaan.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 3

Er moet een wethouder komen die zich enkel en alleen bezighoudt met het ouderenbeleid in Amsterdam.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 4

Opvoedingsondersteuning moet verplicht worden voor ouders die problemen hebben met de opvoeding van hun kinderen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 5

Er mag meer preventief gefouilleerd worden in Amsterdam.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 6

Het aantal plekken voor raamprostitutie moet verder worden verminderd.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 7

Stadswachten moeten meer bevoegdheden krijgen om boetes uit te delen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 8

De bestuurscommissies (de nieuwe bestuursvorm voor de stadsdelen) moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 9

Er moet meer geld naar kleinschalige kunst en cultuur en minder naar de grote culturele instellingen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 10

Amsterdam moet uitgeprocedeerde asielzoekers opvang bieden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 11

Het cameratoezicht in de stad mag verder worden uitgebreid.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 12

De gemeente moet het gebruik van woonruimte voor short stay (verhuur voor korte periodes) tegengaan.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 13

Het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam mag omlaag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 14

De gemeente moet de uitbreiding van IJburg uitstellen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 15

De gemeente mag de opbrengst van de parkeergelden naar eigen inzicht besteden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 16

In tijden van crisis mag de gemeente meer geld uitgeven dan ze aan inkomsten binnenkrijgt.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 17

Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen wanneer hun winkel open of dicht is.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 18

De hondenbelasting moet worden afgeschaft.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 19

De gemeente moet zich inzetten om nog meer toeristen te trekken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 20

Er moeten vuurwerkvrije zones in de stad komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 21

Horecaondernemers moeten zelf kunnen bepalen tot hoe laat hun zaak open blijft.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 22

De gemeente moet binnen de ring meer ondergrondse parkeergarages aanleggen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 23

Mensen van 65 jaar of ouder moeten gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 24

De gemeente moet minder geld uitgeven aan armoedebeleid.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 25

Om de nieuwe zorgtaken goed uit te kunnen voeren, mogen de lokale belastingen omhoog.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 26

Ouders moeten zelf kunnen bepalen naar welke basisschool ze hun kinderen sturen, ongeacht het postcodegebied waarin ze wonen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 27

De huurprijs van grond in erfpacht (de canon) moet omlaag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 28

De belasting voor woningbezitters (OZB) mag stijgen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 29

De voorwaarden om een referendum te houden moeten worden versoepeld.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 30

De Noord-Zuidlijn moet worden doorgetrokken richting Amstelveen.

Eens Geen van beide Oneens

tip

Toelichting

Waarom is een partij het Eens of Oneens met de stelling? Raadpleeg de toelichtingen van de partijen.

bekijk
StemWijzer is ontwikkeld door

Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt.


Tip

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Wanneer u met de muis over het onderwerp beweegt verschijnt de complete stelling. Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Ga verder’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat.

In de Amsterdamse gemeenteraad zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: PvdA, VVD, GroenLinks, D66, SP, CDA, Trots, Red Amsterdam, Partij voor de Dieren. Klik hier wanneer u alleen deze partijen mee wilt nemen.

Tip

Kies partijen

Alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen staan op lijstvolgorde. U kunt alleen de vertegenwoordigde partijen meenemen, klik hier. Maar u kunt ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Meeste overeenstemming met: 


   
PvdA  
VVD  
GroenLinks  
D66  
SP  
Red Amsterdam  
CDA  
Partij voor de Dieren  
TROTS  
Blanco Lijst (Thonon)  
Piratenpartij Amsterdam  
De Groenen  
OPA  
Amsterdam Sociaal  
ChristenUnie  
Leefbaar Amsterdam  
De Republikeinse Politieke Partij  
Partij voor Vrije Amsterdammers  
Radicale Oppositie Beweging  
Nieuwe Amsterdamse Toekomst  
OMA  
Multicultureel Plus Partij (M+)  
Basis Inkomen Partij  
Visie op Amsterdam  
Partij van de Eenheid  
Partij van de Ouderen  
Libertarische partij  
   

U heeft de StemWijzer voor Amsterdam Centrale Stad gedaan. Klik op een deelgemeente om de StemWijzer voor uw Stadscommissie te doen.

Vergelijk mijn standpunten met die van de partijen

Laat alleen de stellingen zien die ik belangrijk vind

Mijn mening

 

Hoe zijn de meningen in de gemeente verdeeld? Uw antwoord staat in blauw.

  • Eens
  • Oneens
  • Geen van Beide
  • Sla deze vraag over
Totaal 0 deelnemers

Belangrijke onderwerpen

Totaal 0 Deelnemers

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal
Maximumsnelheid ringweg
Gemeentelijke wietteelt
Ouderenbeleid
Opvoedingsondersteuning
Preventief fouilleren
Raamprostitutie
Stadswachten
Bestuurscommissies
Kunst en cultuur
Asielzoekers
Cameratoezicht
Short stay woonruimte
Sociale huurwoningen
IJburg
Parkeergelden
Financiën gemeente
Openingstijden winkels
Hondenbelasting
Toerisme
Vuurwerkvrije zones
Openingstijden horeca
Parkeergarages
Gratis OV 65-plussers
Armoedebeleid
Lokale belastingen
Basisschoolkeuze
Erfpacht
Onroerendezaakbelasting
Referendum
Noord-Zuidlijn

Deel dit resultaat

Volg ProDemos


 

Over ProDemos

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
Minister Plasterk
bezoekt ProDemos
Den Haag: activiteiten op en rond het Binnenhof

In Den Haag biedt ProDemos een omvangrijk programma op en rond het Binnenhof. Jaarlijks worden hier duizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden ontvangen. Met rondleidingen, debatten, exposities, simulaties en cursussen leren zij meer over politiek, democratie en rechtsstaat.

In het land: samenwerking met gemeenten, provincies en rechtbanken

Om mensen bij de democratie en de rechtsstaat te betrekken werkt ProDemos in het hele land samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. ProDemos ondersteunt lokale initiatieven om burgers en openbaar bestuur met elkaar te verbinden.

Voor scholen: van politieke excursie tot kant-en-klaar lesmateriaal

Voor docenten die zoeken naar een levendige invulling van hun lessen maatschappijleer of geschiedenis heeft ProDemos een breed scala aan mogelijkheden: politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en divers lesmateriaal over actuele onderwerpen.

Kenniscentrum: een uitgebreid informatiebestand en doe-websites

ProDemos doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de democratie en de rechtsstaat. Ook geven we informatieve publicaties uit over de politiek, die vaak gratis te downloaden zijn. Op internet is ProDemos actief met digitale tools om de burger te betrekken bij politiek en besluitvorming. Bekende voorbeelden zijn de StemWijzer en de Begrotingswijzer.


Meer informatie: www.prodemos.nl

 
 

PvdA: Eens

80 op de ring zorgt voor minder uitstoot en schonere lucht rondom de snelweg. Dat weegt voor de PvdA zwaarder dan hooguit een paar minuten tijdwinst die een hogere maximumsnelheid oplevert.

VVD : Oneens

VVD steunt de huidige maximumsnlehid van 100 kilometer per uur op de A10 mits daarmee voldaan wordt aan de geldende luchtkwaliteits- en geluidsnormen.

GroenLinks: Eens

Ruim 40.000 Amsterdammers wonen binnen een straal van 500 meter van de ring. Hoe harder daar wordt gereden, hoe meer luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Dat geldt ook voor de kinderen die naar school gaan in de buurt van de ring. GroenLinks vindt een gezonde leefomgeving voor al deze Amsterdammer belangrijker dan de paar minuten tijdverlies van automobilisten en is dus voor een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/80-op-de-ring

D66: Eens

Zolang de meeste auto’s nog schadelijke stoffen uitstoten is D66 er voorstander van dat we de uitstoot beperken. Dit is belangrijk voor de gezondheid van Amsterdammers die in de buurt van de ringweg wonen.

SP: Eens

Sinds de maximumsnelheid is verhoogd 100km is de luchtkwaliteit en de leefbaarheid rondom de snelweg verslechterd. Om dit te verbeteren verlagen we de maximumsnelheid naar 80km.

Red Amsterdam: Oneens

Red Amsterdam is voorstander van een beleid waarbij met het bepalen van maximumsnelheden rekening wordt gehouden met de situatie ter plekke. 80 kilometer p/u is de ideale snelheid als het gaat om de luchtkwaliteit. Maar soms vraagt de lokale situatie om een snellere doorstroming van verkeer om bijvoorbeeld filevorming te voorkomen. Er moet dus per trajectonderdeel gekeken worden naar de meest optimale snelheidsbepalingen.

CDA: Oneens

Nee, niet op de gehele ring. Alleen op plekken waar problemen zijn met de luchtkwaliteit.

Partij voor de Dieren: Eens

De luchtkwaliteit in Amsterdam is ondermaats en vormt een gevaar voor de volksgezondheid. Verlaging van de maximumsnelheid op de ring verlaagt de uitstoot van schadelijke stoffen. De Partij voor de Dieren vindt dat Amsterdam alles op alles moet zetten om de lucht te verschonen tot een niveau dat voor de gezondheid van Amsterdammers aanvaardbaar is.

TROTS: Eens

Uit vele onderzoeken is gebleken dat de luchtkwaliteit verbetert wanneer de maximumsnelheid op wegen in en rond de stad worden verlaagd. TROTS vindt de gezondheid van de bewonders van Amsterdam zeer belangrijk, en daarom mag de maximumsnelheid best verlaagd worden tot 80 km/u.

Blanco Lijst (Thonon): Eens

Het verkeer moet doorstromen. Wisselende snelheden veroorzaken verwarring, daardoor files en verkeerhinder.

Piratenpartij Amsterdam: Oneens

De Piratenpartij vindt snelheidsbeperkingen betuttelend en onnodig. Om een schone lucht te garanderen zetten we liever in op goede alternatieven door een snel en toegankelijk OV en meer ruimte voor fietsers. Ook willen we het gebruik van elektrische auto’s en deelauto’s stimuleren. De Piratenpartij wil een compleet integraal plan maken, waarin groene vervoersmiddelen sneller vervuilendere opties overnemen.

De Groenen: Eens

EENS: Een lagere snelheid van het autoverkeer draagt bij aan de vermindering van uitstoot van CO2 (koolstofdioxide), NO2 (stikstofdioxide) en fijnstof (roet) die de luchtkwaliteit ten goede komt. Niet voor niks hebben er rechtszaken plaatsgevonden om snelheid op de A10 en A12 weer terug te brengen van 100 kilometer per uur naar 80 kilometer per uur.

OPA: Oneens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Eens

Het tijdsverlies die een dergelijke maatregel veroorzaakt is miniem, daarnaast zorgt het voor minder uitstoot waar de Amsterdamse luchtkwaliteit momenteel niet voldoet aan de Europese norm.

ChristenUnie: Eens

Nodig in het belang van de gezondheid van de inwoners.

Leefbaar Amsterdam: Oneens

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij: Geen van beide

holly cow

Partij voor Vrije Amsterdammers: Oneens

De ring moet goed doorstromen.

Radicale Oppositie Beweging: Eens

ROB is voor een schone stad. Fijnstofuitstoot moet worden beperkt. ROB voert een geïntegreerd ecologisch beleid.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Eens

NAT staat voor een duurzaam Amsterdam. Hogere maximumsnelheden zorgen voor milieuvervuiling en NAT is daar dus op tegen.

OMA: Eens

Uitstoot van roet en stikstofdioxide is sinds de snelheidsverhoging met 7 procent toegenomen. Tienduizenden Amsterdammers lopen daardoor een groter gezondheidsrisico.

Multicultureel Plus Partij (M+): Oneens

Invoering van een algemene limiet van 80 kilometer per uur is onzinnig. Er moet per locatie bekeken worden wat de mogelijkheden zijn en daar waar mogelijk mag de snelheid omhoog.

Basis Inkomen Partij: Oneens

80 km/u is de minimumsnelheid op de snelweg. Dat hoeft niet overal op de ring te gelden.

Visie op Amsterdam: Eens

Beschermt het milieu en vermindert geluidsoverlast.

Partij van de Eenheid: Oneens

Auto's worden steeds zuiniger en stiller. De verhoging van de maximumsnelheid op de ring naar 100 km/h was goed onderbouwd met rekenmodellen. In de huidige situatie is het echter niet altijd duidelijk wat de maximumsnelheid is. Wij pleiten voor uniformiteit en willen dat de maximumsnelheid altijd en op de hele ring 100 km/h is.

Partij van de Ouderen: Eens

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Oneens

Vlotter verkeer is een pre, mits de verkeersveiligheid niet in het geding komt.

PvdA: Eens

Coffeeshops zijn legaal, maar het kweken van wiet niet. Dat werkt criminaliteit en overlast in wijken in de hand. Door wietteelt toe te staan, maak je een eind aan deze scheve constructie. Dan kun je de kwaliteit controleren en criminaliteit verminderen.

VVD : Oneens

(Soft)drugsbeleid is iets wat door de landelijke overheid geregeld dient te worden. Het is onwenselijk wanneer dit per gemeente heel verschillend is.

GroenLinks: Eens

Amsterdam moet zelf wiet kunnen kweken en legaal kunnen verkopen aan coffeeshops. Dat vermindert de huidige wiet-criminaliteit die mede te wijten is aan het gedoogbeleid, zorgt ervoor dat de politie echte problemen kan aanpakken en de gezondheidsrisico's van gebruikers kunnen beter worden ingeschat omdat de gemeente de kwaliteit garandeerd. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/coffeeshops-0

D66: Eens

D66 is voorstander van een pilot met gereguleerde wietproductie, in samenwerking met andere gemeenten, zodat de aanvoer voor de coffeeshop uit de criminele sfeer wordt gehaald. Deze pilot moet worden gekoppeld aan een kwaliteitscontrole met behulp van onafhankelijke instellingen zoals de Jellinek Kliniek.

SP: Eens

Door zelf wiet te gaan kweken lossen we het 'achterdeur'-probleem van coffeeshops op. Ook kan de gemeente beter de kwaliteit van de wiet in de gaten houden, wat de volksgezondheid ten goede komt. Daarnaast kost wiethandel ons dan minder politiecapaciteit en levert het nog geld op ook.

Red Amsterdam: Eens

Alleen met een gelegaliseerde en gecontroleerde wietteelt wordt de criminaliteit uit de wietteelt verbannen, en kan zorg gedragen worden voor kwaliteit en de sterkte van wiet, het THC-gehalte. Hiermee kunnen we de historische fout van het niet legaliseren van de "achterdeur" herstellen.

CDA: Oneens

Gemeentelijke wietteelt lost de problemen van illegale handel niet op, leidt juist tot veel meer regulering en alle kosten die daarbij komen, en geeft het verkeerde signaal. De gemeente moet geen drugsdealer worden, maar drugsgebruik ontmoedigen.

Partij voor de Dieren: Eens

De huidige situatie waarin het telen van wiet voor de markt illegaal is en de verkoop van wiet legaal, vraagt om moeilijkheden. Het experimenteren met het zelf kweken van wiet op een milieuvriendelijke wijze voorkomt mogelijk deze illegale handel. Zo wordt tevens de verkoop van vervuilde wiet in coffeeshops voorkomen.

TROTS: Eens

TROTS vindt dat wiethandel in zijn volledigheid gelegaliseerd dient te worden om criminaliteit te voorkomen. Gemeentelijke wietkweek is een goed begin om controle op de achterdeur van coffeeshops uit te kunnen oefenen.

Blanco Lijst (Thonon): Eens

Licenties voor werkelozen en thuiskwekers is een veel beter idee. Een paar vierkante meters levert meer geld op dan een uitkering. Kan veilig en hoeft geen overlast te veroorzaken. Zo kunnen mensen netjes belasting betalen, en coffeeshops legaal bevoorraden.

Piratenpartij Amsterdam: Eens

De politie kan beter op boeven dan op plantjes jagen. Wanneer we cannabis reguleren, bijvoorbeeld door wietclubs, draagt deze miljardenbusiness bij aan de economie en worden talloze legale banen gecreëerd. Bovendien kunnen we de volksgezondheid verbeteren door kwaliteitscontrole en het makkelijker verstrekken van informatie aan gebruikers. Daarnaast mag van de Piratenpartij thuiskweek ook worden toegestaan.

De Groenen: Eens

EENS: De Groenen zijn voor de legalisering van cannabis. Legalisering maakt reguleren mogelijk; dat wil zeggen het toestaan van productie, verkoop en bezit met strikte regels voor een zo veilig mogelijk gebruik. Belangrijk daarbij is dat er voldoende informatie wordt gestrekt over verstandig gebruik.

OPA: Oneens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Eens

Waar Amsterdam eens vooruitstrevend was op het gebied van softdrugs, zien we vandaag de dag een omgekeerde tendens. In Amsterdam sluit de politiek coffeeshops, terwijl Washington, Colorado en Uruguay cannabis volledig gelegaliseerd hebben. Amsterdam Sociaal pleit voor regulering en legalisering, waarbij coffeeshops kweekvergunningen krijgen voor de wietteelt.

ChristenUnie: Oneens

Deskundigen komen er steeds meer achter dat softdrugs veel schadelijker zijn dan gedacht. Daarom moet de gemeente zich daar niet mee inlaten. Het argument 'zo houd je er tenminste de controle op' klopt niet: keer op keer blijkt dat alles wat met drugs te maken heeft gepaard blijft gaan met criminaliteit.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Waar andere steden over gaan tot het legaliseren van wietteelt gaan wij precies weer de andere kant op.Goed voor de economie en de werk gelegenheid en bovendien lucratief voor de Gemeente Amsterdam en het geld voor de bestrijding / opsporingsactiviteiten hiervan inzetten voor de veiligheid van alle Amsterdammers.

De Republikeinse Politieke Partij: Eens

Dit is een lied over een plant Een groene plant ,Een mooie plant ,Een welriekende plant Een grote en sterke Ja een nuttige plant Het gaat over de Cannabis Sativa Hollandica Oftewel nederwiet Nederwiedewiedewiet,Wiedewiedewiet Ja ja nederwiedewiedewiet

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

De verkoop wordt gedoogd. Het is van de zotte dat criminelen dan rijk kunnen worden met de productie.

Radicale Oppositie Beweging: Eens

ROB wil alle drugs legaliseren zodat er belasting geheven kan worden en drugs onder de warenwet komen te vallen. Ook hulpverlening is dan doeltreffender te organiseren. Amsterdam gaat wiet kweken in leegstaande kantoorgebouwen als werkgelegenheidsproject.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Eens

Een vrij drugsbeleid past bij Amsterdam; om straathandel te voorkomen moet de gemeente zelf wiet gaan kweken en door verkopen aan coffeeshops. NAT wilt ook dat de gemeente harddrugs zelf gaat produceren.

OMA: Eens

is te zwaar belast met de bestrijding van deze handel. Decriminalisering van wiethandel geeft het gerechtelijk en justitieel apparaat meer ruimte om zich te richten op de veiligheid op straat.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Wij zijn voor het dichten van het gat tussen de gereguleerde verkoop van cannabis en de verboden bevoorrading van coffeeshops door middel van toezicht op het productieproces. Daarmee pak je ook de georganiseerde criminaliteit aan. Nu is immers 77% van de opsporingscapaciteit gerelateerd aan hard –en softdrugs. Wij zijn verder niet tegen spreiding van de coffeeshops over de stad, maar de coffeeshops mogen wat ons betreft niet in de buurt van scholen staan

Basis Inkomen Partij: Eens

De criminaliteit word in stand gehouden door de illegaliteit van de handel, die de winsten opdrijft.

Visie op Amsterdam: Oneens

De gemeente handelt ook niet in alcohol, waarom dan wel in wiet? Experimenteren met vergunningen aan enkele leveranciers valt te overwegen, maar niet door de gemeente zelf en niet alleen in Amsterdam. Eens met de gezamenlijke lijn van de burgemeesters.

Partij van de Eenheid: Oneens

De gemeente mag zich nimmer hieraan schuldig maken. Het Nederlandse wiet-beleid is weliswaar altijd tegenstrijdig geweest, maar Nederland is ook één van de meest liberale landen ter wereld op dit gebied. De oplossing ligt hem niet in een nóg liberaler beleid.

Partij van de Ouderen: Eens

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Oneens

Volledige legalisatie zorgt voor een gedecriminaliseerde markt, met voordelen voor de gezondheid en economie. De politie kan zich dan volledig richten op echte criminaliteit.

PvdA: Oneens

Extra aandacht voor ouderen is nodig, maar daar hebben we geen extra wethouder voor nodig. Deze verantwoordelijkheid valt namelijk al onder de bestaande verantwoordelijkheid van de wethouder zorg. De PvdA wil wel dat er extra aandacht voor de zorg in Amsterdam komt, daarom wil de PvdA een kwaliteitsaanpak voor de ouderenzorg om de kwaliteit van zorginstellingen te verbeteren. Ook wil de PvdA de toenemende eenzaamheid bestrijden en de extra zorgtaken die de gemeente krijgen goed uitvoeren.

VVD : Oneens

Iedereen in Amsterdam moet vrij en veilig in de stad kunnen leven. De burgemeester en alle wethouders moeten in hun portefeuille aandacht besteden aan ouderen, bijv. burgemeester voor veiligheid van ouderen, zorgwethouder voor voorzieningen, verkeerswethouder voor toegankelijkheid openbaar vervoer.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks vindt het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor ouderen in Amsterdam. Maar een aparte wethouder aanstellen voor elk thema dat we belangrijk vinden – jongeren, ouderen, recycling - is symboolpolitiek. Dan struikelen we straks over de wethouders en krijgt geen enkel onderwerp de aandacht die het verdient. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/ouderen-0

D66: Oneens

Wij zijn voor een wethouder die er voor alle Amsterdammers is, ongeacht afkomst, leeftijd en seksuele voorkeur. Ouderen zijn een belangrijk onderdeel van de Amsterdamse samenleving, waarvoor alle raadsleden en wethouders het belang voor ogen moeten hebben.

SP: Oneens

Ouderenbeleid is van groot belang voor de stad, net als jongerenbeleid, woonbeleid, zorgbeleid, economisch beleid en nog veel meer beleid. Een wethouder die zich enkel hier mee bezighoudt heeft geen toegevoegde waarde.

Red Amsterdam: Eens

Er komen veel extra taken bij voor de gemeente op het gebied van ouderenzorg. Net als een wethouder voor jeugd - die we al hebben - zou een wethouder die gefocust is op ouderen een aanwinst zijn. Het hoeft wat ons betreft niet een wethouder te zijn, die zich alleen met ouderen bezighoudt. Dat is bij andere portefeuilles ook niet het geval.

CDA: Eens

Er moet heel veel gebeuren de komende jaren om Amsterdam in te richten als prettige, veilige en geschikte stad voor ouderen. Dat gaat niet vanzelf! Mede door forse rijksbezuinigingen is er een tekort aan ouderenwoningen en aan thuiszorg. Voor het CDA is dat de komende jaren een topprioriteit. Ouderen verdienen onze steun!

Partij voor de Dieren: Oneens

Het welzijn van ouderen staat niet op zich maar hangt nauw samen met dossiers als zorg, wonen, infrastructuur, veiligheid en groen. De Partij voor de Dieren vindt dat goed ouderenbeleid in samenhang met deze andere dossiers wordt gevoerd. Het is belangrijk dat zorg in de eigen wijk kan plaatsvinden. Dit stimuleert sociale samenhang en gaat eenzaamheid tegen. Hoogwaardige wijkzorg en meergeneratiewoningen kunnen hier ook aan bijdragen. Aandacht voor gezond eten en bewegen is eveneens van belang.

TROTS: Oneens

Het is belangrijk meer aandacht aan het ouderenbeleid te besteden, maar een extra wethouder speciaal voor ouderenbeleid vindt TROTS overbodig.

Blanco Lijst (Thonon): Oneens

Niet alle ouderen zijn hulpbehoevend of seniel. Dit is typisch hokjes denken.

Piratenpartij Amsterdam: Oneens

Natuurlijk is ouderenbeleid erg belangrijk in Amsterdam. Dit willen we graag goed regelen. Maar een wethouder enkel en alleen daarvoor is duur, onnodig en niet de beste manier om bestaande problemen op te lossen. Voor elk probleem een aparte wethouder zou tot een gigantische bureaucratie leiden. Problemen zouden beter kunnen worden gesignaleerd en opgelost door een speciaal loket voor ouderenbeleid.

De Groenen: Geen van beide

NEUTRAAL: Het klopt dat er veel meer zorgtaken voor de gemeente bij komen, daar hebben we al een wethouder zorg voor. Het is niet nodig om een extra wethouder voor het ouderenbeleid aan te stellen.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Oneens

Er zijn meer jongeren in Amsterdam, moet er dan ook een wethouder komen voor jongerenbeleid? Amsterdam Sociaal streeft naar minder ambtenaren in plaats van meer.

ChristenUnie: Oneens

Het is onverstandig om voor iedere leeftijdgroep een wethouder aan te stellen. Het college van burgemeester en wethouders zou daardoor veel te groot worden. Wethouders zijn duur. Iedere wethouder in een normaal college moet de belangen van ouderen meewegen. Of het nu gaat om huisvesting, zorg of veiligheid.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Er dient een sociaal ouderenbeleid in Amsterdam te komen met oog voor de veiligheid van ouderen maar vooral de verzorging. Het is te triest voor woorden hoe er tegenwoordig met ouderen wordt om gegaan.

De Republikeinse Politieke Partij: Eens

ouderen vormen een steeds grotere deel van de bevolking en ook een politiek actievere groep. koffie en gebak voor de ouderen ,betere voorzieningen. u bent aan de beurt en de belangerijkste vertegenwoordiger.

Partij voor Vrije Amsterdammers: Oneens

De gemeente Amsterdam heeft nu 6 wethouders en dat is meer dan genoeg politici.

Radicale Oppositie Beweging: Oneens

Bevolkingsgroepen moeten niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Amsterdam moet een solide sociaal beleid voeren, ook voor bv zieken en gehandicapten moet er extra zorg en aandacht zijn.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Oneens

Het aantal ouderen in Amsterdam daalt, daarom is er ook geen extra wethouder voor nodig. NAT pleit wel voor een wethouder vervolg onderwijs om de band tussen mbo, hbo, wo en de stad te versterken.

OMA: Oneens

Ouderenbeleid moet integraal worden opgenomen; over alle portefeuilles verdeeld.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Amsterdam heeft met vergrijzing te maken. Het aantal ouderen spreken dan ook boekdelen. Zij hebben specifieke problemen die beter aangepakt kunnen worden door een speciale wethouder.

Basis Inkomen Partij: Eens

Nu de Gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen met betrekking tot zorg, zal het portefeuilleonderdeel ouderzorg toenemen tot een aparte post.

Visie op Amsterdam: Oneens

Ouderen zijn er in soorten en maten. Veel ouderen willen juist volop blijven deelnemen en niet als groep worden aangesproken. Hoe meer ouderen betrokken blijven bij het algemene beleid hoe beter het is. Geen slachtofferschap maar zelfstandigheid, is het motto van veel ouderen.

Partij van de Eenheid: Oneens

Wij pleiten voor een kwalitatief goede zorg in Amsterdam en dat geldt ook voor ouderen. Amsterdam kent een lagere vergrijzing dan de rest van Nederland, dus zien wij geen directe noodzaak voor een extra wethouder zoals dat in andere steden het geval is.

Partij van de Ouderen: Eens

'Binnen het college moet een coördinerend wethouder ouderenbeleid worden aangesteld om te waarborgen dat de positie en belangen van ouderen worden veiliggesteld.' (verkiezingsprogramma P.v.d.O.)

Libertarische partij: Oneens

De gemeente kent teveel ambtenaren, meer 'beleid' is niet nodig.

PvdA: Eens

Ouders zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor een goede opvoeding. Verreweg de meeste ouders doen dit ook. Maar als de veiligheid van kinderen in het geding is, moet de overheid ingrijpen om grotere problemen voor kinderen en de samenleving te voorkomen. De PvdA wil opvoedproblemen samen met ouders aanpakken, maar als ouders hulp weigeren moeten ze daarbij geholpen worden.

VVD : Geen van beide

In principe zijn ouders geheel verantwoordelijk voor opvoeding van kinderen. Bij problemen kan -ook met enige drang en dwang- opvoedingsondersteuning aangeboden worden. Het verplichten mag alleen in zeer uitzonderlijke situaties gebeuren.

GroenLinks: Oneens

Er is waarschijnlijk geen vader of moeder die nooit een probleem heeft gehad met de opvoeding van zijn of haar kind. Opvoedingsondersteuning moet laagdrempelig worden aangeboden, maar alleen als er sprake is van verwaarlozing of mishandeling is het gerechtvaardigd dat de overheid dwingend ingrijpt. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/jeugdzorg-3

D66: Oneens

Gezinnen met (veel) problemen kunnen ondersteuning bij opvoeding goed gebruiken. Kinderen zijn daarbij gebaat. D66 pleit voor maatwerk waarbij professionals, ouders, kinderen en anderen in de omgeving van het kind tot de beste oplossing voor dat kind komen. Verplichte ondersteuning blijkt bijna nooit effectief te zijn.

SP: Eens

Iedereen heeft weleens problemen met zijn kinderen. Dat is nog geen reden om ondersteuning te verplichten. Dat verandert wanneer kinderen dreigen te ontsporen of daadwerkelijk ontsporen. Dan kan begeleiding of ondersteuning worden verplicht.

Red Amsterdam: Geen van beide

Als er ernstige problemen worden gesignaleerd met kinderen, komen vaak de leerplichtambtenaar en/of de buurtregisseur er al aan te pas. Deze hebben de bevoegdheid om jeugdhulpverlening in te schakelen. Contact en gesprekken met ouders over de problemen van en met hun kinderen moeten zeker een onderdeel zijn van dat traject.

CDA: Eens

De overheid moet zeer terughoudend zijn bij ingrijpen in de opvoeding, want dat is een zaak van de ouders, familie en de samenleving. Maar als het echt misgaat in een probleemgezin kunnen de gevolgen desastreus zijn, zowel voor de kinderen zelf als voor de samenleving als geheel. Als het echt heel slecht gaat, vindt het CDA het acceptabel dat de overheid ingrijpt.

Partij voor de Dieren: Oneens

Opvoedondersteuning kan ouders die problemen hebben met de opvoeding van hun kinderen helpen, maar dit mag geen verplichting zijn.

TROTS: Geen van beide

TROTS is tegen een verplichte opvoedingsondersteuning. Wanneer problemen bij opvoeding geconstateerd worden is het belangrijk ondersteuning bij opvoeding aan te bieden. Indien blijkt dat de woon- en leefomgeving van een kind gevaarlijk voor de ontwikkeling van dat kind is, zijn er instanties die zich over het kind kunnen ontfermen.

Blanco Lijst (Thonon): Geen van beide

Opvoedingsproblemen komen voort uit economische, culturele en sociale armoede. Overbelasting van de ouders, het ontbreken van steun door familie en buren. Het verplicht stellen van opvoedingsondersteuning werkt enkel stigmatiserend. Juist het inschakelen van het familie en buren netwerk brengt de oplossing.

Piratenpartij Amsterdam: Oneens

Het is goed om proactief opvoedingsondersteuning aan te bieden wanneer problemen ontstaan. Een verplichting gaat echter een stap te ver en zal ook niet werken. Wanneer ouders tot van alles verplicht worden, zullen ouders problemen verbergen om hun vrijheid te behouden. Hoe minder verplicht wordt, hoe makkelijker bereikbaar opvoedingsondersteuning in de praktijk zal zijn voor hen die het nodig hebben.

De Groenen: Oneens

ONEENS:

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Oneens

Opvoeding is zaak van de ouders, danwel opvoeders. Wanneer zij hun kinderen verwaarlozen zijn er reeds voldoende regels om assistentie te verlenen. Amsterdam Sociaal ziet verplichte opvoedingsondersteuning als een grove inbreuk op de vrijheid van de Amsterdammer.

ChristenUnie: Oneens

Opvoeden is een taak van de ouders, maar als ouders hun verantwoordelijkheid niet nemen waardoor jongeren ontsporen mag de overheid ingrijpen. Deskundige organisaties en instellingen kunnen hiervoor worden ingeschakeld.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij: Oneens

ouders met problemen moeten niet extra belast worden. wij geven eerder chocolademelk met broodjes ,dan dwang en tereur . wij zijn voor de bevrijding van de kinderen die verplicht van hun ouders geschijden zijn.( u krijgt u kind weer terug.? )

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

Voorkomen moet worden dat slecht opgevoede kinderen kleine criminelen worden en kleine criminelen grote criminelen.

Radicale Oppositie Beweging: Oneens

Geen betutteling, geen dwang, wel goede hulpverlening. Verplichte hulpverlening werkt niet.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

OMA: Oneens

'Ondersteuning' en 'verplicht' gaan niet samen. Er moet wijkgerichte en laagdrempelige hulpverlening komen, voor zowel het kind als de ouder.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Kinderen zijn de toekomst van de samenleving. Om talent niet onbenut te laten gaan, en problemen als achterstand in het onderwijs en jeugdcriminaliteit te voorkomen, zijn wij voor het verplicht stellen van opvoedingsondersteuning. Echter, moet dit wel in samenspraak met de school gebeuren. Ook moet er sprake zijn van duidelijke aantoonbaar zwaarwegende problemen zijn om stigmatisering te voorkomen.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Het wordt zo te dwangmatig opgelegd. Men kan de ouders overtuigen dat extra hulp beter is.

Visie op Amsterdam: Oneens

Dat blijkt in de praktijk niet te werken. Voor kinderen en ouders is het beter om al vroeg in een gemeenschap te worden opgenomen. Integrale kindcentra met kinderopvang, peuterspeelzalen, voorschool en onderwijs voor kinderen van 0-12 jaar leveren meer op dan dwang. Daar zijn genoeg (buitenlandse) voorbeelden van.

Partij van de Eenheid: Oneens

Hulpverlening moet ten dienste staan van de zowel de ouders als de kinderen en niet andersom. De opvoeding wordt nu al te vaak in de weg gestaan door verkeerde hulpverlening die averechts werkt. Maar al te vaak veroorzaakt de hulpverlening zelfs escalatie van de problematiek, iets wat te allen tijde dient te worden voorkomen.

Partij van de Ouderen: Oneens

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Oneens

Ouders kunnen terecht bij familie, vrienden, vrijwilligersorganisaties of betaalde hulpverlening voor ondersteuning, daar hoeft de gemeente geen verplichting op te leggen.

PvdA: Oneens

De PvdA is terughoudend met preventief fouilleren. Het is een enorme inbreuk op de privacy en mag alleen ingezet worden wanneer je geweld kunt voorkomen, zoals bij risicovolle voetbalwedstrijden. Het mag nooit op basis van huidskleur of etniciteit.

VVD : Eens

We moeten alles op alles zetten op de wapencriminaliteit in Amsterdam terug te dringen: preventief fouilleren is naast andere maatregelen (meer politie en toezicht, inleveracties van wapens etc.) een bewezen effectief instrument en mag daarom worden uitgebreid. Preventief fouilleren is overigens nooit een doel op zichzelf en moet worden afgewogen met privacyaspecten en andere mogelijke maatregelen.

GroenLinks: Oneens

Preventief fouilleren is symboolpolitiek: het kost agenten heel veel tijd en levert weinig op. Ook tast het onze privacy aan. Meer politie op straat, gericht rechercheonderzoek en een betere preventie: dat werkt wel. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/veiligheid-11

D66: Oneens

Preventief fouilleren is een heel zwaar middel dat inbreuk maakt op de lichamelijke integriteit van mensen. De kosten en de baten van preventief fouilleren wegen vaak niet tegen elkaar op. Wat D66 betreft wordt het middel alleen in zeer uitzonderlijke gevallen tijdelijk en proportioneel ingezet. Bovendien moet de politie opgeleid worden om etnisch profileren te voorkomen.

SP: Oneens

Preventief fouilleren is een buitengewoon arbeidsintensieve bezigheid met een beperkte opbrengst. Gemiddeld kost het een half jaar fulltime werken voor een agent om met fouilleren een vuurwapen te onderscheppen. Beter kan men inzetten op rechercheren en patrouilleren.

Red Amsterdam: Oneens

Preventief fouilleren moet helemaal afgeschaft worden. Het is een zeer ingrijpend middel, het levert nauwelijks iets op en creëert eerder een gevoel van onveiligheid dan andersom.

CDA: Eens

Met preventief fouilleren kan het nog steeds veel te hoge wapenbezit en wapengeweld in Amsterdam effectief worden bestreden. Wel is het CDA een voorstander van een proportionele en gerichte inzet van dit middel.

Partij voor de Dieren: Oneens

Er wordt te gemakkelijk omgegaan met preventief fouilleren. Het is een aantasting van de privacy van een grote groep mensen en bovendien een bedreiging voor de gelijke behandeling van Amsterdammers.

TROTS: Geen van beide

TROTS vindt dat er niet zozeer meer of minder gefouilleerd moet worden in het algemeen, maar dat dergelijke middelen gerichter ingezet moeten worden. Alleen in die wijken waar er een algemeen gevoel van onveiligheid heerst en meer criminaliteit dan in andere wijken te vinden is moet preventief worden gefouilleerd.

Blanco Lijst (Thonon): Oneens

Preventief fouilleren levert niets op. Behalve overlast voor de burger. Kost bakken met geld. In Zuid Oost zie je enkel groepen politie agenten. Zelden op straat.

Piratenpartij Amsterdam: Oneens

Preventief fouilleren is een bijzonder heftige maatregel. Amsterdammers die geen vlieg kwaad worden bij voorbaat verdacht en voelen zich in hun kruis getast. Bovendien wordt bij preventief fouilleren gediscrimineerd en worden mensen uit achterstandswijken bij voorbaat al meer dan anderen als criminelen behandeld. Van de Piratenpartij mag de politie pas bij concrete verdenking van een strafbaar feit fouilleren.

De Groenen: Oneens

ONEENS: De afgelopen jaren is er een aantal veiligheidsmaatregelen genomen die fundamentele burgerrechten kunnen schenden, zoals preventief fouilleren en cameratoezicht. Deze staan op gespannen voet met de privacy en met het principe dat er pas mag worden ingegrepen als er een duidelijke verdenking is van een misdrijf of misdaad.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Oneens

Amsterdam Sociaal ziet preventief fouilleren als een directe inbreuk op onze persoonlijke vrijheid. Het is een schande dat Amsterdammers zonder verdachtmaking en geldige reden kunnen worden gefouilleerd en wanneer zij dit weigeren opgesloten kunnen worden. Daarom willen wij per direct stoppen met preventief fouilleren.

ChristenUnie: Eens

Fouilleren kan effectief zijn, maar het is ook een zwaar middel dat nogal eens selectief op bepaalde bevolkingsgroepen wordt toegepast. Dit laatste mag nooit gebeuren.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Op initatief van Leefbaar Amsterdam is dit ingevoerd in Adam.Preventief fouilleren in de gebieden waar het noodzakelijk is en niet een heel stadsdeel fouilleren voor 1 afrekening in het criminele milieu.

De Republikeinse Politieke Partij: Oneens

ontspanning,bevrijdingsdag, met de republikeinse politieke partij onstaat er weer een gezonde en vrije samenleving ,en hoeft u niet naar verdedigingsmidelen te zoeken.

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

Als je niet fout bent heb je niets te vrezen.

Radicale Oppositie Beweging: Oneens

Preventief fouilleren is mensonterend en ongrondwettelijk en moet onmiddellijk worden afgeschaft.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Oneens

NAT wilt de privacy van Amsterdammers zoveel mogelijk beschermen en wilt de integriteit van Amsterdammers niet schaden. Daarom is NAT tegen het verder uitbreiden van de gebieden waar preventief gefouilleerd mag worden.

OMA: Oneens

Preventief fouilleren kan alleen als er gerede verdenking bestaat.

Multicultureel Plus Partij (M+): Oneens

Preventief fouilleren heeft niet geleid tot de verwachte resultaten. Het is dan ook zonde van de tijd, energie en geld om agenten voor preventief fouilleren in te zetten. Bovendien voelt men zich vaak terecht aangetast in hun privacy.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Alleen als men daadwerkelijk verdachte is, mag men gefouilleerd worden.

Visie op Amsterdam: Oneens

Ervaring leert dat preventief fouilleren vooral discriminerend werkt en daarmee de onveiligheid juist vergroot.

Partij van de Eenheid: Oneens

Preventief fouilleren levert slechts marginale successen op en levert vooral schijnveiligheid op. Het aantal moorden is in 2013 alleen maar gestegen en ook het aantal overvallen en straatroven liep op. Burgemeester Eberhard van der Laan heeft ook aangegeven te willen stoppen met preventief fouilleren en wij onderschrijven die wens.

Partij van de Ouderen: Oneens

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Oneens

Bij preventief fouilleren word je staande gehouden zonder gerede of gerichte verdenking en ben je als burger schijnbaar bij voorbaat verdacht. Dit tast de kern van onze rechtsstaat aan.

PvdA: Eens

Er zijn veel te veel misstanden in de prostitutie. Meer dan de helft van de vrouwen werkt gedwongen achter het raam. Te veel vrouwen worden uitgebuit door hun pooier. Slechte hygiënische omstandigheden zijn eerder regel dan uitzondering. De PvdA accepteert dat soort misstanden niet. Wij willen veel betere controle op deze misstanden, excessen tegengaan en het aantal ramen waarachter misstanden plaatsvinden sluiten. Zo zorgen we dat minder vrouwen slachtoffer zijn van uitbuiting en mensenhandel.

VVD : Geen van beide

Het aantal ramen is al fors verminderd. Dat is geen doel op zich, maar zorgt ervoor dat criminaliteit (zoals witwassen en mensenhandel) beter kan worden teruggedrongen en betere handhaving van de overige ramen kan plaatsvinden. VVD steunt dit beleid. Een verdere vermindering is niet nodig.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks wil de positie van prostituees versterken en de macht van pooiers verkleinen. Het terugbrengen van plekken voor raamprostitutie zal leiden tot minder zichtbare en daardoor minder goed controleerbare vormen van prostitutie. Dat is niet in het belang van de prostituees. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/prostitutie

D66: Oneens

D66 vindt dat vrouwen en mannen, die zelfstandig kiezen om te werken als prostitué, in de gelegenheid moeten zijn om dit als een normaal, legaal beroep te kunnen uitoefenen. Het opkopen van raambordelen kost veel geld, dat de corporaties en gemeente niet hebben. Bovendien lost het de verderfelijke mensenhandel niet op, maar jaagt het de prostitutie de illegaliteit in.

SP: Oneens

De afgelopen jaren is het aantal raamplekken al verminderd. Voor de SP staat voorop dat misbruik van vrouwen moet worden tegengegaan. Wij denken dat dat beter kan wanneer gemeente en politie weten waar de vrouwen werken, zodat ze beter toezicht kunnen houden.

Red Amsterdam: Oneens

Prostitutie zal altijd blijven bestaan. Bij een verbod zal de prostitutie uit het zicht verdwijnen, en op criminele wijze verder gerund worden. Met controle en handhaving kunnen problemen worden ondervangen, en gedwongen prostitutie effectiever worden bestreden

CDA: Eens

Het CDA steunt de Wallenaanpak. Er zijn nu teveel prostitutieramen, terwijl we weten dat het merendeel van de vaak jonge Oost-Europese meisjes daar niet vrijwillig werkt en gebukt gaat onder dwang en uitbuiting. Minder prostitutieramen maakt dat er beter toezicht gehouden kan worden.

Partij voor de Dieren: Oneens

Het aantal plekken voor raamprostitutie kan waarschijnlijk omlaag wanneer gedwongen prostitutie wordt aangepakt. Het aantal plekken hoeft niet te worden verminderd wanneer de prostitutie op orde is.

TROTS: Oneens

Het verminderen van plekken voor raamprostitutie werkt criminaliteit in de hand. Op dit moment is er al teveel sprake van dwangprostitutie, en dat zal alleen maar erger worden wanneer het aantal plekken voor raamprostitutie wordt verminderd.

Blanco Lijst (Thonon): Oneens

Raamprostitutie is een trekpleister van Amsterdam. Dat wordt zo om zeep geholpen. De sekswerkers verliezen toezicht en collegiale steun. De voorzieningen worden ontmanteld. Het 1012 beleid is een fiasco. Woningbouwcooperaties verloren hierbij zoveel geld dat er niets over is voor sociale woningbouw. Amsterdam verliest honderd miljoen, met etalage politiek.

Piratenpartij Amsterdam: Oneens

De Piratenpartij vindt dat iedereen baas is over eigen lichaam. Door het dramatisch verlopen Project 1012, waarin sekswerkers op straat werden gezet, zijn sekswerkers de illegaliteit in gedreven en verliest de gemeente het toezicht. Dit leidt tot grote risico's voor het welzijn van sekswerkers. De Piratenpartij wil uitbuiting tegengaan door onafhankelijkheid en arbeidsrechten van sekswerkers te versterken.

De Groenen: Oneens

ONEENS: Om prostituees te kunnen beschermen, is het belangrijk om het uitoefenen van dit beroep niet in de illegaliteit te laten plaatsvinden. Ver mindering van het aantal ramen bevordert dit. Hoe meer men prostituees criminaliseert des te meer tast men onnodig hun rechtspositie aan.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Oneens

Raamprostitutie is de meest transparante vorm van prostitutie. Amsterdam Sociaal is verder van mening dat de Wallen onlosmakelijk verbonden zijn met Amsterdam. Daarom willen wij het aantal ramen op de Wallen behouden en per direct stoppen met Project 1012.

ChristenUnie: Eens

Er wordt nog vaak liefkozend over de Wallen gesproken. Hoe kan dat, een plek waar zoveel leed is, en zoveel criminaliteit? En: wat voor toeristen denken we te trekken met zo'n rampgebied?

Leefbaar Amsterdam: Oneens

Prostitutie verdwijnt dan ondergronds en wordt oncontroleerbaar waarbij vrouwenhandel hoogtij viert.

De Republikeinse Politieke Partij: Eens

vrije sex,amsterdam is de stad waar de vrouw bevrijd wordt. amsterdam is de stad waar de vrouw weer haar leven terug krijgt. amsterdam is ook de plek waar de vrouw haar droomman kan vinden met kapitaal of zonder

Partij voor Vrije Amsterdammers: Oneens

Dit is het oudste beroep van de wereld.

Radicale Oppositie Beweging: Oneens

Prostitutie legaal, vrouwenhandel moet hard worden bestreden.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Oneens

Hoewel het Nederlandse prostitutiebeleid beleid bekendstaat als tolerant en vooruitstrevend is er in de praktijk veel mensenhandel in de prostitutiesector. Vrouwen worden uitgebuit en er is veel criminaliteit in de prostitutiesector. NAT wil dat Amsterdamse prostituees zich verenigen in een coöperatie naar Utrechts voorbeeld. Daarom wil NAT dat er onderzocht wordt of de prostitutiesector in Amsterdam vervangen kan worden door een prostitutiecoöperatie zoals in Utrecht. Daarbij wordt samenwer

OMA: Eens

In 10 jaar tijd heeft een grote uitbreiding van het aantal ramen plaatsgevonden. 400 verkrachtingen per nacht in Amsterdam kan daar niet los van worden gezien.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Met het verbieden van prostitutie verdwijnt deze niet maar belandt enkel in de illegaliteit. De overheid mag wat ons betreft wel het toezicht op prostitutie verscherpen om mensenhandel tegen te gaan door onder andere het aantal plekken voor raamprostitutie te verminderen. Dit zal de overlast verminderen en het gevoel van veiligheid vergroten.

Basis Inkomen Partij: Oneens

We gaan het toerisme in Amsterdam niet de nekslag toe brengen.

Visie op Amsterdam: Eens

Dat mag wel wat minder in de binnenstad, vooral omdat de prostitutie meer dan vroeger verbonden is met vrouwenhandel en criminaliteit.

Partij van de Eenheid: Eens

Prostitutie is uitbuiting en is een smet op de maatschappij. Dit wordt nog eens verergerd doordat de prostitutie onderdeel uit is gaan maken van het straatbeeld. Je kunt als ouders niet eens zorgeloos met je kinderen door de stad lopen!

Partij van de Ouderen: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Oneens

Dat kan de markt zelf prima bepalen, als er geen vraag is naar raamprostitutie zal dit automatisch minderen.

PvdA: Oneens

Het handhavingsbeleid is te versnipperd. De gemeente kan handhavers inzetten voor lichte verkeersovertredingen, zoals roekeloos rijgedrag door scooters. Zij kunnen ook een rol spelen bij het bestrijden van verkeerd aanbieden van afval en geluidsoverlast. Het strafrecht en opsporing van misdrijven moeten echter het domein van politie en openbaar ministerie blijven.

VVD : Eens

Gemeentelijke handhavers moeten ook daadwerkelijk kunnen optreden d.m.v. boetes en staandehoudingen bij relatief kleine vergrijpen als troep op straat gooien, niet houden aan opruimplicht hondenpoep en verkeerd aanbieden van huisvuil. Wij zouden vinden dat ze ook voor bepaalde verkeersovertredingen (door rood licht rijden, zonder licht in donker fietsen etc.) boetes zouden mogen uitschrijven.

GroenLinks: Eens

Wanneer stadswachten meer bevoegdheid krijgen om boetes uit te delen voor kleine vergrijpen, komt er capaciteit bij de politie vrij om aandacht te besteden aan belangrijkere zaken. Natuurlijk alleen na een goede opleiding en binnen duidelijke kaders. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/veiligheid-11

D66: Eens

D66 is voor meer bevoegdheden van buitengewone opsporingsambtenaren, zoals stadswachten. Met een goede opleiding kunnen zij de politie ontlasten en zorgen voor meer handhaving op straat. Dit kunnen wij op stadsniveau echter niet regelen en daarom maakt D66 zich hiervoor sterk in Den Haag.

SP: Oneens

Boetes uitdelen is primair een taak van agenten. De gemeente moet niet langer steeds meer handhavende taken uit handen van agenten wegnemen.

Red Amsterdam: Oneens

Het opleggen van sancties is een bevoegdheid die met grote zorgvuldigheid en terughoudendheid moet worden uitgeoefend. Stadswachten zijn daar niet op toegerust. Zij moeten signaleren en rapporteren. Als er aanleiding is voor meer dan een correctie, kan er altijd politie aan te pas komen.

CDA: Oneens

Stadswachten hebben wel genoeg bevoegdheden. Ze moeten alleen beter en effectiever worden ingezet. Rommel op straat gooien wordt in Amsterdam bijvoorbeeld nauwelijks bestraft. Laat stadswachten zich daar meer op gaan richten.

Partij voor de Dieren: Oneens

Boetes mogen alleen uitgedeeld worden door politie en bijzonder opsporingsambtenaren.

TROTS: Eens

Wanneer stadswachten over meer bevoegdheden beschikken om boetes uit te mogen schrijven nemen zij een taak van de politie uit handen waar de politie op dit moment te veel tijd aan kwijt is. Politieagenten kunnen zich dan richten op de bestrijding van criminaliteit en niet op het uitschrijven van bonnen.

Blanco Lijst (Thonon): Oneens

Niemand zit te wachten op boete uitdelend stadswachten. Dit levert enkel overlast en nog meer boetes op. Die taak hoort enkel bij de politie.

Piratenpartij Amsterdam: Oneens

Dit is een gevaarlijke bezuinigingsmaatregel. Stadswachten hebben minder opleiding gehad dan politieagenten en zijn hierdoor goedkoper. De macht om boetes uit te geven is echter een bijzonder verantwoordelijke en soms lastige taak. Deze taak mag daarom alleen door politieagenten worden uitgevoerd, die hier een goede opleiding voor hebben gehad. Dit voorkomt agressie, machtsmisbruik en onnodige betutteling.

De Groenen: Oneens

ONEENS: W e hebben in Amsterdam BOA's (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) Deze mensen mogen boetes uitdelen maar daar hebben ze een speciale opleiding voor gevolgd. Wanneer stadswachten deze opleiding hebben gevolgd mogen ze pas meer bevoegdheden krijgen.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Oneens

Stadswachten zoals we deze kennen missen de capaciteiten voor de het uitdelen van boetes etc. Amsterdam Sociaal pleit voor de invoering van een nieuwe Stadswacht, welke als gedifferentieerde politie te werk gaat en zich bezig houdt met leefbaarheid in de stad. Deze nieuwe Stadswacht hoort een gedegen opleiding van de politie te krijgen.

ChristenUnie: Oneens

Stadswachten zijn belangrijk, maar boetes uitdelen is vooral een taak van de politie. Wel moet worden bezien hoe we de stadswachten beter kunnen inzetten, zodat Amsterdam veiliger wordt.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij: Oneens

einde aan tucht en onwerkelijkheid. banen blijven behouden,koffie en thee uitdelen aan de burger. stadswacht als meest vriedelijkste organisatie,de helpende hand. steun en toeverlaat van de burger,met vriendelijkheid bereikt.

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

Ze kunnen prima boetes uitdelen aan mensen die hun hond op de stoep laten poepen of rotzooi op straat gooien.

Radicale Oppositie Beweging: Oneens

Er lopen meer dan genoeg geüniformeerde en ongeüniformeerde ambtenaren rond in Amsterdam die boetes uitdelen terwijl de criminaliteit nog nooit zo laag is geweest en de gevangenissen gesloten worden. Stop de beveiligingsindustrie!

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

OMA: Oneens

Er moeten meer agenten de straat op om overtreders te beboeten.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Stadswachten moeten beter opgeleid worden en moeten meer taken - zoals boetes uitdelen - van de politie overnemen. Op die manier kunnen agenten vaker worden ingezet om criminaliteit te bestrijden. Ook werkt dit bevorderend voor het imago van agenten en voor het respect dat ze genieten.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Dat geeft een wirwar van verkapte belastingen en we moeten geen boetemaatschappij creeren.

Visie op Amsterdam: Oneens

Stadswachten zijn er vooral voor preventie. Er is een duidelijke scheidslijn met de politie. Belangrijk om het zo te handhaven en geen verwarring te laten ontstaan. Boetes uitdelen hoort tot de bevoegdheid van de politie en daar moet het ook blijven.

Partij van de Eenheid: Oneens

Stadswachten doen verkapt politiewerk en zij doen dat vrijwel onopgeleid. Hoe meer bevoegdheden ze krijgen, hoe meer ze lijken op politieagenten. Ze hebben echter geen gedegen politieopleiding achter de rug dus ze kunnen met geen mogelijkheid dit werk verrichten.

Partij van de Ouderen: Oneens

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Oneens

De focus moet liggen op geweldsmisdrijven en veiligheid, en niet boetes uitdelen.

PvdA: Oneens

Niet alles kan en moet vanuit het stadhuis beslist worden. Daarom moeten er vertegenwoordigers zijn die weten wat er in de buurt leeft. Die makkelijk te benaderen en herkenbaar zijn. Zo worden problemen in de buurt snel opgepakt en opgelost. Daarom is het belangrijk dat Amsterdammers vertegenwoordigd worden door mensen die weten wat er leeft op straat. Dat doen de bestuurscommissies. Als er iets gebeurt op straat, wordt dit direct opgelost. Dat is het voordeel van vertegenwoordiging dichtbij.

VVD : Eens

Amsterdam kan prima door alleen de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders worden bestuurd. De extra bestuurslaag van bestuurscommissies met 99 extra politici in de stad (buiten raad en B&W) is overbodig.

GroenLinks: Oneens

Dankzij de bestuurscommissies hebben we straks nog steeds een democratisch gekozen bestuur dat dichtbij mensen, ondernemers, verenigingen en anderen in de stad staat. De bestuurscommissies zullen veelal het eerste aanspreekpunt zijn voor Amsterdammers met een goed idee voor de stad, of met een klacht. Zo kunnen de bestuurscommissies blijven werken aan het vergroten van de inspraak en zeggenschap van Amsterdammers. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/bestuurscommissies

D66: Oneens

Een aanspreekpunt van het bestuur in de buurt is voor D66 van groot belang. D66 vindt het van belang dat het bestuur van de stad dicht bij bewoners en ondernemers staat. De bestuurscommissies kunnen wijkgericht maatwerk leveren en voorkomen dat er teveel vanuit de Stopera voor en over Amsterdammers wordt gedacht en besloten.

SP: Eens

De SP ziet liever buurtraden met vertegenwoordigers uit de wijk, die kleinschaliger dan nu het geval is kunnen beslissen over de inrichting van hun eigen leefomgeving. Daar hebben ze geen politici voor nodig.

Red Amsterdam: Eens

De leden van de bestuurscommissie worden direct gekozen, terwijl hun taken zo zijn uitgekleed dat ze nauwelijks beleidsvrijheid hebben. Er is dus een fopdemocratie gecreëerd. Het wordt voor de Amsterdammer nu nog onduidelijker waar ze terecht moeten met hun vragen, klachten en wensen. Red Amsterdam heeft liever meer inspraak op wijk- of buurtniveau.

CDA: Eens

Het CDA heeft tegen de huidige bestuurscommies gestemd. Een extra politieke laag van gekozen leden in de stadsdelen is overbodig. Zeker omdat hun voornaamste taak is om beleid van de centrale gemeenteraad uit te voeren; daarvoor is geen aparte bestuurslaag nodig. Sterker nog, dat leidt tot verspilling van belastinggeld en ambtenaren die elkaar onnodig bezig houden. De stadsdelen moeten wel blijven bestaan als serviceloket voor de Amsterdammers.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren vindt het goed dat de stadsdeelraden worden afgeschaft. De bestuurscommissies die hiervoor in de plaats komen zorgen net als de deelraden voor dubbel beleid, onduidelijke regelgeving voor inwoners en bedrijven in Amsterdam en extra kosten. De Partij voor de Dieren wil een centraal bestuurde stad met decentrale service; duidelijkheid en dezelfde regels voor alle Amsterdammers, maar zo dat je in je eigen buurt terecht kunt voor vergunningen, bouwaanvragen en burgerzaken.

TROTS: Eens

TROTS vindt dat de nieuwe bestuurscommissies net als de oude stadsdeelraden niets anders zijn dan dure baantjesmachines voor doorgewinterde politici. Aangezien ze de dienstverlening ook niet ten goede komen is TROTS voor afschaffing van de bestuurscommissies.

Blanco Lijst (Thonon): Geen van beide

Eerst moeten ze hun waarde kunnen bewijzen, voordat er een oordeel komt

Piratenpartij Amsterdam: Eens

Amsterdammers weten zelf het beste wat zij met onze stad willen. De Piratenpartij staat voor bestuur zo dicht mogelijk bij de Amsterdammer en wil Amsterdammers hier zo veel mogelijk betrekken. Zo kunnen dure prestigeprojecten voorkomen en de gemeente ter verantwoording roepen. Het liefst zien we dat het systeem van bestuurscommissies wordt afgeschaft en stadsdeelraden al hun verantwoordelijkheden terugkrijgen.

De Groenen: Oneens

ONEENS: Het is belangrijk om in democratisch stelsel tegenkrachten te organiseren. Daarnaast is van belang dat burgers zich vertegenwoordigd voelen en deelnemen aan het politieke debat. Hoewel de bestuurscommissies slechts beperkte bevoegdheden hebben, geeft dit aan burgers een plek om zich te kunnen uitspreken over lokale kwesties.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Eens

Amsterdam Sociaal wil af van de logge, inefficiente bureaucratie. In ieder stadsdeel horen stadsloketten te komen, waar mensen terecht kunnen, welke door een klein, democratisch gekozen dagelijks bestuur wordt aangestuurd. Bestuurscommissies in de huidige vorm zorgen voor eenzelfde bureaucratische laag als de stadsdelen.

ChristenUnie: Oneens

Door middel van deze commissies kunnen inwoners gezamenlijk een stem laten horen over plannen die over hun eigen wijken gaan. Vanuit het stadhuis is het moeilijk om alles te overzien en de belangen en behoeften van de inwoners goed te peilen. Daarom is het goed dat inwoners van ieder stadsdeel plannen kunnen maken en reacties kunnen geven.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Leefbaar Amsterdam heeft altijd gepleit voor het opheffen van de geldverslindende koninkrijkjes die ver van de Amsterdammers af staan.

De Republikeinse Politieke Partij: Oneens

toelichting : de deelraad is afgeschaft en opgegaan in bestuurcommisies ,kernpunt v/d bestuurscommisie is anti-rasisme en anti discriminatie .betekend indien u gediscrimineerd word belt u de bestuurscommisie die de cafe,instelling,politiebureau sluit danwel een boete oplegt.

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

Er zijn al genoeg politici, in Amsterdam bijna 300!

Radicale Oppositie Beweging: Eens

De bestuurscommissies zijn een geldverslindende onnodige baantjesmachine. Bovendien moet de centrale stad weten wat er in de wijken gebeurt.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Eens

NAT vindt dat er meer geëxperimenteerd moet worden met het betrekken van Amsterdammers bij het maken van ruimtelijke beleid. Dit moet niet door middel van stadsdelen of raadscommissies; deze zijn nooit geslaagd in de opzet om de kloof te dichten tussen burger en politiek. Daarom wil NAT dat er geëxperimenteerd wordt. De bestuurscommissies worden zo snel mogelijk afgeschaft.

OMA: Oneens

Bestuurscommissies kunnen nuttig zijn om te weten wat er in de stadsdelen leeft.

Multicultureel Plus Partij (M+): Geen van beide

Er is een besluit genomen over de vorming van bestuurscommissies. Wij willen de komende vier jaar gebruiken om hier een weloverwogen mening over te vormen.

Basis Inkomen Partij: Eens

De bestuurscommissie luistert naar burgers omdat burgerparticipatie anders een wassen neus is en de gemeenteraad zal de bestuurscommissie volgen omdat de buurtcommissie anders geen bestaansrecht heeft. Maar dit verhuld dat de bestuurcommissie eigenlijk overbodig is.

Visie op Amsterdam: Oneens

Alles centraal is geen oplossing. Voor buurtzaken is een eigen commissie niet slecht, Een paar jaar experimenteren met deze vorm en daarna pas definitief besluiten.

Partij van de Eenheid: Eens

De bestuurscommissies leiden tot een extra laag van bestuur en dus extra rompslomp. De gemeente heeft een stap in de goede richting gedaan door de stadsdelen af te schaffen en wij pleiten ervoor om deze lijn door te trekken.

Partij van de Ouderen: Oneens

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Eens

Vestzak broekzak verhaal. Wij pleiten voor afschaffing van de bestuurscommissies.

PvdA: Eens

Het rijke aanbod aan kunst en cultuur in Amsterdam is iets om trots op te zijn en te koesteren. De hele stad profiteert hiervan. Het trekt toeristen en elke dag bezoeken duizenden Amsterdammers hun theaters en musea. De PvdA wil dat alle Amsterdammers van die kunst kunnen genieten. Dat lukt het beste met een goede mix tussen grote instellingen en kleine initiatieven.

VVD : Oneens

Kunst en cultuur is van groot belang voor Amsterdam. Het draagt bij aan het economisch klimaat en levert veel toerisme op. Dit komt vooral door de toonaangevende culturele instellingen, die zonder subsidie niet zo succesvol zouden zijn. Daarom moet Amsterdam doorgaan met het verstrekken van subsidie voor de prominente instellingen. Versnippering vermindert de focus en heeft vermoedelijk een averechts effect.

GroenLinks: Eens

Kleine culturele instellingen zijn het MKB van de kunst en cultuur. Ze zorgen voor diversiteit in het culturele aanbod, voor verrassing en vernieuwing. Amsterdam mag daarnaast trots zijn op haar, veelal wereldberoemde, grote culturele instellingen. Maar aangezien deze sterspelers makkelijker toegang hebben tot nationale fondsen en andere geldschieters, is een extra investering in de kleinere instellingen gerechtvaardigd. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/kunst-en-cultuur-6

D66: Oneens

D66 vindt dat de bezuinigingen op de kunst- en cultuursector moeten worden teruggedraaid. D66 wil cultureel ondernemerschap ondersteunen en talent in de stad behouden. Kwaliteit moet hierbij voorop staan en daarom verwacht D66 ook van culturele instellingen en initiatieven dat zij nadenken over hoe zij zelf inkomsten kunnen verwerven.

SP: Eens

Het afgelopen college heeft hard bezuinigd op kunst en cultuur. Wat de SP betreft komt daar nu een einde aan en richten we ons op kleinschalige initiatieven in de buurt, naast de grote instellingen in de stad.

Red Amsterdam: Geen van beide

Er is door het Rijk zwaar bezuinigd op kunst en cultuur en dat heeft de sector in Amsterdam diep geraakt. De gemeente heeft daardoor geld moeten verschuiven van kleine naar de grotere instellingen. In de komende periode willen we extra geld uittrekken voor de buurtcultuur, maar dat mag niet ten koste gaan van andere (grotere) instellingen.

CDA: Oneens

De grote en beroemde culturele instellingen in de stad zijn dragers van onze rijke cultuur. Dat erfgoed moet worden behouden. Wel vindt het CDA dat het goed is als kunstinstellingen zelf meer eigen inkomsten ophalen.

Partij voor de Dieren: Eens

De bezuinigingen op kunst moeten worden teruggedraaid. Wanneer kleine instellingen dreigen te sneuvelen vanwege geldgebrek moet de gemeente bekijken op welke manier beter financieel beleid kan worden gevoerd door de instelling, of er mogelijkheden zijn tot samenwerking met andere instellingen, en of het nodig is extra subsidie toe te kennen.

TROTS: Oneens

Op dit moment gaan er al enorme bedragen naar kleinschalige kunts- en cultuurprojecten terwijl grotere culturele instellingen te kampen hebben met tekorten. Het zijn juist de grote culturele instellingen die mede het gezicht van Amsterdam bepalen, en TROTS vindt dan ook niet dat daar op gekort zou moeten worden.

Blanco Lijst (Thonon): Eens

Helemaal mee eens. Kunst en cultuur, waar de bewoners bij betrokken zijn. Kunst uit de buurt, dat werkt. Zonder dat het geld kost, waar meer mensen plezier aan beleven.

Piratenpartij Amsterdam: Eens

De Piratenpartij ondersteunt liever kleine initiatieven die van onderop komen, dan grote instellingen die subsidies gebruiken om de hoge salarissen van hun bestuurders te betalen. Beginnende kunstenaars moeten nu worstelen en vechten als eenlingen. Voor hen bestaat nauwelijks een infrastructuur, terwijl grote instellingen aan de lopende band grote geldschieters weten te vinden vanwege hun positie.

De Groenen: Eens

EENS: Kleinschalige kunst en cultuur instellingen hebben het vaak moeilijk om hun hoofd boven water te houden, het is een goed idee om extra geld aan kleinschalige kunst en cultuur organisatie te geven en dat bij de grote culturele instellingen te halen.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Eens

Grote culturele instellingen hebben vaak, enkele uitzonderingen daargelaten, minder moeite om inkomsten te genereren, dan kleine, opkomende initiatieven. Daarom ziet Amsterdam Sociaal liever dat de gemeente investeert in creatieve, lokale initiatieven.

ChristenUnie: Geen van beide

Bij de beoordeling van subsidieverlening aan culturele instellingen en evenementen is het belangrijk oog te hebben voor het bereik en de spreiding van de cultuurvoorzieningen, zodat alle inwoners kunnen genieten van kunst en cultuur in Amsterdam.

Leefbaar Amsterdam: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij: Eens

Permacultuur staat voor permanente (agri)cultuur.Permacultuur is gebaseerd op natuurlijke principes, eerlijke idealen, samenwerking en eenvoud. Het creëert ruimte voor leven, overvloed en plezier.en kunst.ik wordt kunstenaar,en deze apel is mijn kunst ,gesubsideerd

Partij voor Vrije Amsterdammers: Geen van beide

Er mag niet meer belastinggeld naar kunst en cultuur.

Radicale Oppositie Beweging: Geen van beide

Speel de kunstwereld, die toch al kapotbezuinigd is, niet tegen elkaar uit. Meer geld voor grote en kleine kunstinstellingen. Geef het Stedelijk terug aan de Amsterdammers en bouw een nieuwe nieuwe vleugel voor de Amsterdamse kunstenaar.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Eens

Kleine instellingen moeten elk jaar een minimumpercentage van de cultuursubsidie krijgen om hun activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit voorkomt dat instellingen moeten sluiten en het culturele aanbod van Amsterdam slinkt. Daarnaast moet een bepaald percentage van de subsidie beschikbaar worden gesteld voor nieuwe culturele projecten. Een betere verdeling van de subsidie zal immers niet alleen zorgen voor het behoud van de kleine culturele instellingen, maar zal ook nieuw ondernemers

OMA: Eens

Kleinschalige kunst en cultuur’ moet de kans krijgen om zich met een startsubsidie te ontwikkelen.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Grote culturele instellingen hebben dankzij grote sponsoren en ticketverkoop veel meer mogelijkheden om aan financiering te komen dan kleinschalige kunst en cultuur instellingen. Als wij kleinschalig kunst en cultuur niet meer steunen, zal de ontwikkeling stil komen te liggen.

Basis Inkomen Partij: Eens

Cultuur begint bij mensen in de stad.

Visie op Amsterdam: Oneens

De grote culturele instellingen zijn zeer belangrijk voor de aantrekkingskracht van Amsterdam, ook voor de kleinschalige kunst en cultuur. Voor veel jonge kunstenaars zijn de grote podia en musea een wenkend perspectief. Ruimte voor kleinschalige kunst om te experimenteren en te groeien is belangrijk, maar niet ten koste van de grote instellingen..

Partij van de Eenheid: Geen van beide

Wat ons betreft gaat het meer om de kwaliteit van de kunst en niet zozeer om het individu of de instelling die erachter zit. Verder constateren wij dat innovatie in kunst en cultuur hand in hand gaat met technologische innovatie. De subsidiëring voor nieuwere vormen van kunst en cultuur, zoals gameontwikkeling, blijft echter nog steeds achter.

Partij van de Ouderen: Eens

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Oneens

Er moet uberhaupt minder geld naar kunst en cultuur. De grootste en wereldberoemde kunstenaars leefden in een tijd waarin subsidie helemaal niet bestond.

PvdA: Eens

De afgelopen jaren heeft de PvdA Amsterdam zich ingezet voor een barmhartig vluchtelingenbeleid in deze stad, zoals bij de opvang van uitgeprocedeerd asielzoekers in de Vluchtflat. Wij laten de meest kwetsbare mensen in de stad niet in de steek en steunen het beleid van onze burgemeester Van der Laan.

VVD : Oneens

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Uitgeprocedeerden dienen mee te werken aan hun vertrek. Indien ze echt niet terug kunnen krijgen ze alsnog een verblijfsstatus. Gemeentelijke opvang in Amsterdan heeft bovendien ook een aanzuigende werking op uitgeprocedeerden in de rest van het land.

GroenLinks: Eens

Amsterdam moet zich zoveel mogelijk inspannen voor de opvang en ondersteuning van uitgeprocedeerde asielzoekers. Wij zijn een gastvrije stad, ook voor hen. Zolang dat door het kabinet Rutte-Asscher wordt verboden, maakt Amsterdam zich sterk voor een aanpassing van de wet. Tot die tijd verzorgt de stad zelf de opvang voor mensen zonder papieren die niet naar hun land van herkomst kunnen terugkeren. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/vluchtelingen-ongedocumenteerden

D66: Eens

D66 vindt dat Amsterdam een barmhartige stad moet zijn en blijven. Niemand hoort thuis op straat. D66 neemt de internationale zorgplicht van de gemeente zeer serieus en pleit daarom voor hulp aan (uitgeprocedeerde) asielzoekers.

SP: Eens

Het is een mythe te denken dat uitgeprocedeerde asielzoekers van de aardbodem verdwijnen als we ze niet opvangen. Door opvang voorkomen we problemen voor zowel de asielzoekers als de rest van de stad.

Red Amsterdam: Eens

Het uitzettingsbeleid is een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid en zolang iemand in Amsterdam verblijft, heeft de gemeente wat Red Amsterdam betreft een zorgplicht voor iedereen die op straat belandt, ongeacht iemands paspoort of verblijfsstatus.

CDA: Oneens

Uitgeprocedeerde asielzoekers die meewerken aan hun vertrek krijgen opvang van het Rijk. Amsterdam moet dat beleid niet gaan dwarsbomen. Wel heeft de gemeente een zorgplicht voor de uitgeprocedeerde asielzoekers die tussen wal en schip geraken en die bijvoorbeeld te maken hebben met gezondheidsproblemen.

Partij voor de Dieren: Eens

Uitgeprocedeerde asielzoekers verkeren in moeilijke omstandigheden omdat het niet altijd mogelijk is terug te keren naar het land van herkomst. Waar mensen in moeilijkheden verkeren doordat zij buiten hun schuld geen dak boven hun hoofd hebben, dient de gemeente vanuit mededogen te handelen en in tijdelijke opvang te voorzien.

TROTS: Oneens

Het is niet de bedoeling dat Amsterdam een vluchtoord wordt voor diegenen die eigenlijk het land moeten verlaten. Het is echter wel belangrijk te voorkomen dat asielzoekers de criminaliteit in gaan om in hun levensbehoeften te voorzien of medische behandeling uit de weg gaan uit angst om gepakt te worden.

Blanco Lijst (Thonon): Geen van beide

Barmhartig, dat staat toch in het Vaandel van Amsterdam? Hoe kun je dan mensen aan hun lot overlaten?

Piratenpartij Amsterdam: Eens

Ieder mens heeft recht op onderdak. Het Nederlandse asielbeleid wordt zwaar bekritiseerd omdat het mensenrechten als deze schendt. In Amsterdam zou een vluchtkerk niet nodig moeten zijn. De Piratenpartij vindt dat de gemeente mensenrechten dient te respecteren en geen mensen op straat mag zetten zonder uitzicht op vervangende woonruimte.

De Groenen: Eens

EENS: Een ieder die in Amsterdam in nood is, moet worden geholpen. De gemeente heeft een zorgplicht ten aanzien van haar bewoners – ook voor mensen zonder papieren. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.

OPA: Oneens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Eens

Barmhartigheid staat in ons wapen en vrijheid is één van de kernwaardes van Amsterdam Sociaal. Daarom hoort Amsterdam altijd een veilige haven te bieden aan mensen in nood, het is onmenselijk om mensen op straat, of in de cel, aan hun lot over te laten.

ChristenUnie: Eens

We kunnen het niet laten gebeuren dat vluchtelingen op straat leven. Ze zijn hier, het zijn mensen. En wij geven mensen niet op.

Leefbaar Amsterdam: Oneens

Dit is een taak van de Rijks overheid en niet van de Gemeente Amsterdam.

De Republikeinse Politieke Partij: Eens

de republikeinse politieke partij heeft mij gered is ons uitgangspunt ,amsterdam heeft mij opgevangen. vrouwen krijgen altijd onderdak ,dit is de cenrum van beschaving . u bent veilig u heeft het gered.

Partij voor Vrije Amsterdammers: Oneens

Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten het land worden uitgezet.

Radicale Oppositie Beweging: Eens

Amsterdam is opgebouwd door vluchtelingen en migranten uit alle windstreken en dat is ook haar kracht. Amsterdam moet weer bekend worden als vrijhaven en plek waar asielzoekers gastvrij worden opgevangen. Bed, brood en bad voor iedereen in Amsterdam.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Eens

NAT is een Amsterdamse stadspartij en staat voor Amsterdamse waarden. Tolerantie is een van de kernwaarde van Amsterdam en daarom wilt NAT dat uitgeprocedeerde asielzoekers worden opgevangen.

OMA: Oneens

Opvang is een taak is van het Rijk. Wel is nieuwe wetgeving geboden en moet de opvang worden verbeterd.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Mensen, asielzoekers of niet, mogen niet op straat komen te zitten. Behalve het feit dat deze mensen het risico lopen om in de illegaliteit te verdwijnen, horen ze ook niet het slachtoffer te zijn van overheidsfalen.

Basis Inkomen Partij: Eens

Cellen voor mensen in nood is geen oplossing. Opvang in de oorspronkelijke regio is beter maar valt buiten gemeentelijke kaders. Meer controle op mensenhandel.

Visie op Amsterdam: Eens

Een menselijk klimaat voor uitgeprocedeerde asielzoekers hoort bij Amsterdam. Maatwerk en nauw overleg met organisaties van asielzoekers en hulpverleners is belangrijker dan algemene uitspraken.

Partij van de Eenheid: Eens

Emigreren naar het buitenland is niet zo eenvoudig als men denkt, zeker als het gaat om gezinnen met kinderen. Mensen die teruggestuurd worden naar het land van herkomst zouden tijdelijke opvang moeten krijgen. Op die manier hebben ze tijd om praktische zaken te regelen of eventueel een procedure te starten bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens.

Partij van de Ouderen: Eens

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Oneens

Het is aan ieder vrij, individu of vrijwilligersorganisatie, uitgeprocedeerde asielzoekers te helpen

PvdA: Oneens

In het geval van veiligheid gaat het om de balans tussen hard optreden en preventie. We moeten niet denken dat alleen het ophangen van camera's de stad veiliger maakt. We doen het waar het moet, zoals bij juweliers die vaak overvallen zijn. Het is één van de middelen. Tegelijkertijd moeten we blijven investeren in opsporingstechnieken en de TOP-600 aanpak van onze burgemeester. Hij pakt de 600 grootste veelplegers van de stad aan. Speciale teams zorgen dat hun broertjes en zusjes niet afglijden.

VVD : Eens

De VVD vindt dat de criminaliteit in de stad te hoog is, zo is zijn straatroven, zakkenrollerijen en overvallen in 2013 toegenomen. Cameratoezicht helpt de veiligheid te vergroten: het voorkomt met name diefstal-delicten, helpt de politie opstootjes etc. te voorkomen en helpt via camerabeelden bij de opsporing van daders.

GroenLinks: Oneens

Camera´s leiden veelal tot schijnveiligheid en tot een verschuiving van problemen naar plekken zonder camera’s. Cameratoezicht kan soms zinvol zijn, maar moet voortdurend worden getoetst op noodzaak, effectiviteit en rechtsbescherming. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/veiligheid-11

D66: Oneens

Cameratoezicht is duur en blijkt zelden effectief te zijn. Voor dat geld ziet D66 liever meer agenten op straat. Cameratoezicht kan wat D66 betreft daarom fors minder. Daar waar het wordt ingezet, dient dit tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn. Dit moet regelmatig geëvalueerd worden, als het kan in samenspraak met bewoners.

SP: Oneens

Camera's hebben alleen een toegevoegde waarde als de beelden door agenten bekeken worden. Dat kan in uitzonderlijke gevallen helpen. Maar doorgaans helpt surveilleren en rechercheren beter.

Red Amsterdam: Oneens

Cameratoezicht creëert schijnveiligheid. Onderzoek toont aan dat cameratoezicht niet of nauwelijks tot een afname van criminaliteit leidt. Het is daarbij een zeer grote aantasting van privacy.

CDA: Eens

Met cameratoezicht kunnen misdrijven worden voorkomen en opgelost. Het CDA wil dat particulieren, bedrijven en winkels camera’s ook kunnen richten op de openbare ruimte nabij hun terrein, bijvoorbeeld voor de deur, als dat nodig is.

Partij voor de Dieren: Oneens

De inzet van cameratoezicht is een aantasting van de privacy van een grote groep mensen. De rechter moet een gebied eerst hebben aangewezen als risicogebied.

TROTS: Eens

Cameratoezicht, indien ingezet op de juiste plekken, helpt bij de preventie, bestrijding en opsporing van criminaliteit. TROTS is naast meer cameratoezicht ook voor meer en sterker blauw op straat om de effectiviteit van dit middel te maximaliseren.

Blanco Lijst (Thonon): Oneens

Cameratoezicht, de politie treedt niet op bij onraad. Het enigste nut is dat de daders buiten beeld tekeer gaan. Het maakt de situatie in zijn geheel niet veiliger. Weer een duur en inefficient middel.

Piratenpartij Amsterdam: Oneens

Cameratoezicht is ontzettend duur en blijkt keer op keer geen enkel nut te hebben om criminaliteit te voorkomen of misdadigers op te sporen. Een camera kost tienduizenden euro’s zonder personeelskosten. Bovendien worden talloze onschuldige mensen bespied. Laten we stoppen mensen in een angstpsychose te praten en vervolgens schijnheiligheid te creëren door van de stad een grote Big Brother set te maken.

De Groenen: Oneens

ONEENS: De afgelopen jaren zijn er een aantal veiligheidsmaatregelen genomen die fundamentele burgerrechten kunnen schenden, onder meer cameratoezicht. Cameratoezicht is een duur middel om symptomen te bestrijden. Inmiddels hangen er veel camera’s van de gemeente en particulieren. Soms neemt het aantal delicten af soms neemt het toe, door de camera's?. Daarbij komt dat de criminaliteit zich verplaats. De Groenen willen geen Big Brother aan de Amstel. Investeer in mensen en niet in camera's.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Oneens

Er is reeds voldoende cameratoezicht. Amsterdam Sociaal ziet dat onze vrijheden en privacy verder in het geding komen. In uitgaansgebieden en bepaalde openbare gebouwen zien wij nog enig nut van cameratoezicht, in de overige gebieden vinden wij dat cameratoezicht moet worden verminderd.

ChristenUnie: Eens

Cameratoezicht is een prima middel, maar de gemeenteraad moet wel betrokken blijven bij het beleid en de evaluaties.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Cameratoezicht draagt bij aan het veiligheidsgevoel en de opsporing van de daders.

De Republikeinse Politieke Partij: Oneens

levensruimte ,gezonde lucht,permacultuur,einde van de tucht en onwerkelijkheden. trots loopt u weer in u bevrijde stad,trots zegt u ik ben mens ,dit is mijn stad.

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

Als je niet fout bent heb je niets te vrezen.

Radicale Oppositie Beweging: Oneens

Cameratoezicht moet worden afgeschaft, geen Big Brother in Amsterdam. Met gezichtsherkenningstechnologie is de privacy niet gewaarborgd.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Oneens

NAT vindt dat de gemeente Amsterdam inzichtelijk moet maken welke data van haar burgers zij opslaat. Dit moet eenvoudig door burgers zelf kunnen worden ingezien. Burgers krijgen ook de mogelijkheid om deze informatie te verwijderen, tenzij het essentiële informatie betreft voor de politie of gemeente. Daarom is NAT tegen uitbreiding van het cameratoezicht.

OMA: Oneens

Er moeten meer agenten op de straat zijn om de veiligheid van burgers te vergroten.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Cameratoezicht kan effectief zijn in het signaleren van eventuele verdachten van misdrijf. Echter zijn wij niet van mening dat cameratoezicht het gevoel van veiligheid per definitie vergroot.

Basis Inkomen Partij: Oneens

De privacy van burgers komt te veel onder druk te staan met cameratoezicht.

Visie op Amsterdam: Eens

Cameratoezicht kan preventief werken en opsporing vergemakkelijken. Daarom een noodzakelijk kwaad.

Partij van de Eenheid: Oneens

Cameratoezicht is duur en leidt er slechts toe dat criminaliteit zich verplaatst. Het draagt niet bij aan het terugdringen van de criminaliteit en tast de gewone burger slechts aan in zijn privacy.

Partij van de Ouderen: Eens

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Oneens

Uitgebreide cameratoezicht leidt niet tot meer veiligheid, maar wel tot meer inbreuk van de privacy. Het is simpelweg niet effectief en erg duur.

PvdA: Eens

Short stay kan nuttig zijn, maar levert ook veel problemen op. Zoals overlast voor buren, valse concurrentie met hotels en verdringing van huurders. Allereerst mag geen enkele vorm van tijdelijke verhuur ten kost gaan van sociale huurwoningen. Voor de verschillende vormen van tijdelijk verblijf, onder andere voor internationals die tijdelijk in Amsterdam komen werken, ziet de PvdA de oplossing in appartementhotels (extended stay). Voor toeristen is gereguleerde vakantieverhuur een oplossing.

VVD : Oneens

Eigenaren van een woning dienen zelf te kunnen beslissen of ze hun woning wel of niet verhuren, mits dit niet tot overlast leidt.

GroenLinks: Eens

GroenLinks wil dat short stay wordt teruggedrongen tot een echte voorziening voor tijdelijke woonruimte, en niet langer wordt gebruikt als een ‘hotel zonder receptie’. Wie een maand of langer in Amsterdam wil verblijven, moet van legale short stay gebruik kunnen maken. Wie korter blijft is welkom in een van onze vele hotels, (legale) appartementenhotels of Bed- & Breakfasts. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/short-stay

D66: Oneens

Amsterdammers moeten hun woning kort kunnen verhuren aan toeristen als zij zelf op vakantie zijn. Ook moeten er voldoende short stay appartementen zijn voor (internationaal) zakelijk gebruik. Dat is goed voor de economie van de stad. Natuurlijk moet overlast bestreden worden.

SP: Eens

Nu al lopen de wachttijden voor een sociale huurwoning op tot 12 jaar en zijn er weinig huurwoningen voor middeninkomens. Short stay trekt nog meer woningen uit de markt en moet dus worden tegengegaan.

Red Amsterdam: Geen van beide

Short stay - zoals AirBnB -is populair in Amsterdam, als alternatief voor hotels. De gemeente moet dit niet verbieden, maar moet wel veel aandacht besteden aan het bestrijden van overlast. Bovendien moeten bewoners en eigenaren van appartementencomplexen waarin short stay voorkomt de mogelijkheid krijgen om op te treden als er sprake is van overlast. De gemeente moet hierbij hulp bieden.

CDA: Eens

Voor bestaande woningen kent Amsterdam een quotum voor short stay. Terecht. Het is voor verhuurders immers aanlokkelijker om hun woningen aan expats te verhuren dan aan gewone Amsterdammers. Daarnaast is short stay vaak niet bevorderlijk voor de leefbaarheid. Bij nieuwe projecten ziet het CDA wel ruimte voor meer short stay.

Partij voor de Dieren: Eens

De schaarse woonruimte in Amsterdam moet goed worden benut. Mensen wachten 10 tot 12 jaar op een sociale huurwoning. Het is daarom niet wenselijk dat woningen op grote schaal hotelfuncties gaan vervullen. Wanneer short stay geen overlast veroorzaakt kan de gemeente short stay toestaan. Short stay wordt niet getolereerd in sociale huurwoningen of als oplossing voor moeilijk verkoopbare woningen. Amsterdam maximeert daarom het percentage short stay-woningen per buurt en de verhuurtermijn.

TROTS: Eens

Zogenaamde short stay woningen leveren veel overlast voor omringende bewoners. Veel vakantiegangers die een woning als hotel gebruiken veroorzaken veel geluidsoverlast. TROTS is voor het beperken van de mogelijkheid tot het voor zeer korte duur verhuren van eigen woning.

Blanco Lijst (Thonon): Eens

De gastvrijheid en het kamerverhuur moet bevorderd worden. NIet gehinderd door ambtelijke regels. Dan hoef je short stay niet tegen te gaan. Waar enkel bedrijven aan verdienen.

Piratenpartij Amsterdam: Oneens

Short stay initiatieven zoals Airbnb bieden een uitkomst aan huiseigenaren die tijdelijk in het buitenland verkeren, of mensen die hun huis niet kunnen verkopen. Hier is niks mis mee en er is dus ook totaal geen reden om dit te verbieden. We verbieden al genoeg. Bovendien kan short stay een belangrijke stimulans zijn voor de stad om talenten aan te trekken die een tijdelijk project in Amsterdam willen doen

De Groenen: Geen van beide

NEUTRAAL: Amsterdam is een gastvrije stad en we willen dat toeristen en zakenmensen dat ook zo ervaren. Een verbod op verhuur voor korte periodes zal men niet als gastvrij ervaren. Op dit moment is het al mogelijk om voor een periode van twee maanden per jaar je woning short stay te verhuren, daarbij ben je wel verplicht om toeristenbelasting te betalen, mag je geen huurtoeslag ontvangen en dien je toestemming te hebben van de huiseigenaar.

OPA: Oneens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Eens

Wanneer (sociale) huurwoningen gebruikt worden voor short stay, dient de gemeente hier tegen op te kunnen treden. Huurwoningen zijn schaars in Amsterdam en moeten beschikbaar zijn voor Amsterdammers. Wanneer men echter een koopwoning wil verhuren voor short stay, hoort dit te mogen.

ChristenUnie: Geen van beide

De gemeente moet optreden bij overlast. Klachten vanuit de buurt worden daarbij serieus genomen.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij: Oneens

vrije markt,uw zolderkamer is rendabel. in de toeristenstad amsterdam kan je altijd terecht tegen elke prijs.

Partij voor Vrije Amsterdammers: Oneens

Amsterdam krijgt veel inkomsten uit toerisme.

Radicale Oppositie Beweging: Oneens

Stop de betutteling.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Eens

NAT vind dat short stay woonruimtes verhuurd moeten worden aan studenten en starters.

OMA: Oneens

Ieder moet zijn eigendom kunnen benutten naar eigen inzicht en short stay bevordert het toerisme.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Woonruimte in Amsterdam is niet bedoeld om als een soort hotel te functioneren. Woningnood is dermate hoog dat dit niet moet kunnen.

Basis Inkomen Partij: Eens

Als bij het verhuren een hotel-achtige sfeer uitgaat, waarbij het alleen om de ruimte gaat, dan is het strijdig met de gegeven woonbestemming. 'bed en breakfast' is een andere zaak, want daar is een dienst bij gedaan.

Visie op Amsterdam: Oneens

Mogelijkheden voor een short stay zijn niet weg te denken in een internationale stad als Amsterdam, waar sommigen voor een paar maanden, anderen een jaar verblijven. Zolang eigenaren zich aan de regels houden, die de gemeente stelt is er geen probleem.

Partij van de Eenheid: Oneens

De hoeveelheid woonruimte wat gebruikt wordt voor "short stay" is relatief laag. Dit ontmoedigen zal weinig veranderen aan de druk op de woningmarkt. Een veel doeltreffendere maatregel zou zijn om leegstaande kantoren om te zetten in woonruimte.

Partij van de Ouderen: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Oneens

De eigenaar van een woning mag zelf bepalen of deze verhuurd wordt. Eigendomsrechten zijn heel belangrijk in een rechtstaat.

PvdA: Oneens

De PvdA wil geen onbetaalbare wijken binnen de ring en onleefbare wijken buiten de ring. Er mag geen tweedeling ontstaan tussen mensen die wel of niet een dure woning kunnen betalen. Wij willen dat er plek blijft voor alle Amsterdammers. Dat ook inwoners met een lager inkomen in wijken met goede scholen en sociale voorzieningen kunnen wonen. Daarom houden we het aantal betaalbare huurwoningen op peil, om het unieke Amsterdamse karakter van de stad te behouden.

VVD : Eens

61 procent van de woningen in Amsterdam is nu een sociale huurwoning. Het aantal betaalbare vrije sector woningen voor middeninkomens is daarentegen veel te laag. Daardoor is er nauwelijks doorstroming en worden onnodig veel woningen gesubsidieerd. VVD wil het aantal sociale huurwoningen terugbrengen naar 30 procent en meer bouwen voor middeninkomens.

GroenLinks: Oneens

Amsterdam is er voor iedereen; jong, oud, arm en rijk. Een groot deel van de Amsterdammers heeft een inkomen tot 43.000 euro bruto per jaar. Zij zijn veelal afhankelijk van een sociale huurwoning. GroenLinks vindt het belangrijk dat ook mensen met een niet al te grote beurs in Amsterdam kunnen (blijven) wonen. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/sociale-woningbouw-1

D66: Eens

D66 wil balans op de Amsterdamse woningmarkt. Er moeten meer huurwoningen komen voor mensen met een middeninkomen, zoals de politieagent en de verpleegster. Voor deze mensen zijn er nu te weinig huizen beschikbaar. Daarom wil D66 meer ruimte creëren voor midden groepen in de stad.

SP: Oneens

Met wachtlijsten oplopend tot 12 jaar is het onzin te zeggen dat er teveel sociale huurwoningen zijn. Om een stad te blijven die voor iedereen welkom is en waar mensen met veel en minder geld naast elkaar wonen, is investeren in sociale huurwoningen nodig.

Red Amsterdam: Oneens

Nee, er wonen namelijk al mensen in. Zolang er nog een lange wachtlijst is voor sociale huurwoningen kan het aantal niet omlaag. Eerst moeten er geschikte woningen voor de middeninkomens komen, zodat scheefwoners kunnen doorstromen. Pas als daarmee de wachtlijst is weggewerkt, kunnen we kijken naar een eventuele verlaging van de sociale woningvoorraad.

CDA: Eens

Amsterdam heeft met 60% teveel sociale huurwoningen. Wie meer verdient kan daarom niet doorstromen. Daarom zijn er toch nog lange wachtlijsten. Daarom: bouw vooral huur en koopwoningen voor middeninkomens. Gezinswoningen horen ook in de stad.

Partij voor de Dieren: Oneens

Amsterdam heeft te weinig betaalbare woningen. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen variëren tussen de 10 en 12 jaar. Voor velen die opgroeien in onze stad is het bij gebrek aan huurwoningen onzeker of zij hier kunnen blijven wonen. Daarnaast is het voor gezinnen en mensen met middeninkomens moeilijk om woonruimte te vinden. Er zijn in Amsterdam minder sociale huurwoningen dan huishoudens met een inkomen tot aan de sociale huurgrens. De 30%-norm bij bouwprojecten moet worden vastgehouden.

TROTS: Oneens

Met de gigantische wachtlijsten die er op dit moment in combinatie met het woningentekort zijn zou TROTS het onverantwoord vinden om het aantal sociale huurwoningen te verminderen. TROTS vindt het echter wel heel belangrijk om scheefwonen te bestrijden zodat alleen zij die daar echt recht op hebben een sociale huurwoning kunnen krijgen.

Blanco Lijst (Thonon): Oneens

Dit leidt tot uitbannen van mensen met een klein en laag inkomen. Nu al wordt 10% sociale huurwoningen verkocht, en een kwart van de vrijkomende woningen in de vrije sector verhuurd. Amsterdam heeft behoefte aan goede en betaalbare woningen. 600 euro huur, kun je niet sociaal noemen.

Piratenpartij Amsterdam: Oneens

De Piratenpartij staat voor een passende woning voor iedere Amsterdammer. Omdat wachtlijsten voor een sociale huurwoning nu al eindeloos zijn, moet het aantal sociale huurwoningen niet worden teruggebracht voordat dit probleem is opgelost. Daarnaast willen we doorstroom bevorderen en de meer dan een miljoen leegstaande vierkante meters beten benutten.

De Groenen: Oneens

ONEENS: De Groenen is tegenstander van het verdwijnen van sociale huurwoningen door verkoop,samenvoeging en sloop. Ook pleit De Groenen voor het stoppen van het huidige splitsings- en samenvoegingsbeleid, omdat dit eveneens leidt tot een verdere inkrimping van de kernvoorraad sociale huurwoningen

OPA: Oneens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Oneens

Eén op vijf mensen heeft een minimuminkomen, er komen jaarlijks vele studenten in Amsterdam wonen en steeds meer mensen kunnen niet rondkomen. Amsterdam Sociaal pleit daarom voor het behoud van de sociale huur. Amsterdam hoort ook een thuis te bieden aan Amsterdammers met weinig inkomen.

ChristenUnie: Geen van beide

De ChristenUnie juicht de ‘sociale koop’ toe. Het is goed dat er steeds meer goedkope koopwoningen komen, waarbij woningcorporaties via Verenigingen van Eigenaren medeverantwoordelijk blijven voor het beheer en de woningen uiteindelijk ook weer terugkopen. Dit helpt de kloof tussen huren en kopen te dichten.

Leefbaar Amsterdam: Oneens

Er moeten meer betaalbare sociale huurwoningen komen. Bij Leefbaar komt ook het plan vandaan om leegstaande kantoorgebouwen om te bouwen voor sociale woningbouw en studentenwoningen.Ook realiseerde Leefbaar studentenwoningen in voormalige goa woningen.

De Republikeinse Politieke Partij: Oneens

bouw betekend werk,sociale woningen bouwen,koopwoningen bouwen,woningen in elke vorm moeten gebouwt of verbouwt worden. ik heb voor iedereen een huis ,inkomen of werk zelfs een auto,en onderwijs.

Partij voor Vrije Amsterdammers: Oneens

De afgelopen jaren hebben woningbouwverenigingen veel sociale huurwoningen verkocht, terwijl woningbouwverenigingen er zijn voor sociale huurwoningen. De verkoop moet stoppen.

Radicale Oppositie Beweging: Oneens

Amsterdam moet haar heterogene samenstelling behouden en geen getto voor de rijken worden. Behoud sociale huurwoningen, ook in de binnenstad.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Oneens

Sociale huurwoningen moeten niet verkocht worden maar verhuurd aan studenten en starters.

OMA: Oneens

Er moeten meer (huur)woningen komen voor het middensegment van de markt, zonder dat het aantal sociale huurwoningen omlaag gaat

Multicultureel Plus Partij (M+): Oneens

Op dit moment is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning langer dan tien jaar. Dat vinden wij een slechte zaak. Wat ons betreft moeten sociale huurwoningen fors worden uitgebreid om aan de prangende vraag te voldoen.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Het inkomen van mensen gaat omlaag en dan zijn er juist meer sociale huurwoningen nodig.

Visie op Amsterdam: Oneens

Het probleem van scheefhuren bij sociale woning bouw moet worden aangepakt. Een nieuw woonbeleid is nodig omdat er veel meer diversiteit is in wensen onder bewoners van Amsterdam. Misschien is uitkomst: minder sociale huurwoningen en meer sociale koopwoningen. Misschien meer woningdelen en grotere woningen voor extended families. Eerst de wensen van (toekomstige) bewoners in kaart brengen en dan pas nieuw beleid. Zomaar wat roepen heeft geen zin.

Partij van de Eenheid: Oneens

De meeste Amsterdammers zijn, door hun inkomen, aangewezen op sociale huurwoningen. De druk op de sociale woningmarkt in Amsterdam is daardoor enorm hoog. De wachttijd wordt geschat op wel 11 jaar! Door het aantal sociale huurwoningen te verlagen wordt dit probleem alleen maar groter.

Partij van de Ouderen: Oneens

'Ouderen willen langer zelfstandig blijven wonen in betaalbare huisvesting. De gemeente bevordert actief nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen. Er moet voldoende huurvoorraad voor lage inkomens, verzorgden en mensen met beperkingen blijven.' (verkiezingsprogramma P.v.d.O.)

Libertarische partij: Eens

Door een te grote bemoeienis van de gemeente zit de woningmarkt op slot. Dit raakt met name de middenklasse. De woningmarkt wacht met smart op meer vrijheid.

PvdA: Eens

Er zijn te weinig huizen in Amsterdam en daarom moeten we meer bouwen. In Amsterdam liggen nog genoeg bouwterreinen braak. Die moeten eerst worden volgebouwd. Ook in leegstaande kantoorpanden kunnen woningen worden gebouwd. Als de vraag naar bouwgrond in IJburg zo groot is dat de gemeente geen risico’s loopt, kan IJburg 2 worden opgespoten. Eerder niet.

VVD : Oneens

De uitbreiding van IJburg is een positieve ontwikkeling voor de stad.

GroenLinks: Oneens

De populariteit van Amsterdam als stad om te wonen blijft toenemen. Er komen elk jaar 10.000 Amsterdammers bij. Ook steeds meer jonge gezinnen willen graag in de stad wonen. IJburg is bij uitstek voor deze doelgroep aantrekkelijk. Nu de woningmarkt weer aantrekt, ontstaat er weer meer ruimte om IJburg verder te ontwikkelen. https://amsterdam.groenlinks.nl/hoofdthema/wonen-0

D66: Oneens

D66 vindt dat de uitbreiding van IJburg juist versneld moet worden. De uitbreiding van IJburg zorgt voor een betere aansluiting met de rest van de stad en bovendien voor meer woningen voor Amsterdammers.

SP: Eens

In tijden van crisis is het beter te investeren in projecten van iets kleinere omvang waar de risico's voor de gemeente minder groot zijn. Wel moet het voorzieningenniveau op IJburg snel omhoog.

Red Amsterdam: Eens

De dubbelstad met Almere moeten we vergeten. Red Amsterdam wil eerst de ruimte binnen Amsterdam - zoals het Zeeburg- en het Westelijk Havengebied - slim gebruiken, voordat we voor veel geld nieuwe eilanden gaan creëren.

CDA: Eens

Door de economische crisis zijn er de aflopen jaren veel bouwprojecten niet doorgegaan. Er is dus nu nog voldoende ruimte om woningen te bouwen buiten het aanleggen van IJburg II, Wanneer IJburg II wordt aangelegd is het CDA voorstander van een minder risicovolle, gefaseerde, aanleg van IJburg II.

Partij voor de Dieren: Eens

De gemeente moet de uitbreiding van IJburg in ieder geval uitstellen en zo spoedig mogelijk toewerken naar het stoppen van dit project. Uitbreiding is een aantasting van het IJmeer en de daar voorkomende natuurwaarden. De Partij voor de Dieren wil de woningbouwopgave realiseren binnen bestaande bouw door middel van transformatie en door verdichting (meer woningen bouwen in bestaand bebouwd gebied).

TROTS: Oneens

Met het tekort aan betaalbare woningen in Amsterdam en de huidige groei van de bevolking vindt TROTS dat de uitbreiding van IJburg doorgezet moet worden.

Blanco Lijst (Thonon): Eens

IJburg is een prestige project. Veel te duur. Bovendien is de stadsverwarming veel te duur. Er is geen concurentie voor het Nuon. Er is sprake van een monopolie.

Piratenpartij Amsterdam: Eens

De uitbreiding van IJburg (fase 2) is een onrendable prestigeproject. Fase 1 van IJburg is nog niet eens afgerond, omdat de verkoop niet loopt. Kavels liggen nog steeds onbebouwd. Waar wel gebouwd is, bestaat enorme leegstand in IJburg. In heel Amsterdam staan nu meer dan een miljoen vierkante meters leeg. Bestaande leegstand ombouwen is goedkoper en duurzamer dan slopen en nieuwbouw.

De Groenen: Geen van beide

NEUTRAAL: Wanneer het weer rendabel is, kan men gaan bouwen.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Oneens

Amsterdam Sociaal vind dat er voor iedere Amsterdammer woonruimte moet zijn. De afgelopen jaren nam het inwonersaantal met 11.000 personen per jaar toe, terwijl de woningen slechts met 2.000 per jaar toenamen. Omdat het niet zo mag zijn dat Amsterdammers de stad uit worden gedreven, moet de gemeente meer woningen bouwen.

ChristenUnie: Eens

EENS. De gemeente heeft hier geen geld voor. Daarnaast trekt de woningmarkt welliswaar aan, maar is het zeer de vraag of deze duizenden woningen kunnen worden verkocht.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij: Oneens

groter en betere steden,mooiere wijken. Permacultuur staat voor permanente (agri)cultuur. Het is een methode waarmee je jouw eigen leefomgeving duurzaam vorm kunt geven, zodat die overvloedig, praktisch, mooi en nuttig wordt voor jezelf, voor anderen en voor de natuur. Niet alleen wat betreft voedselvoorziening, maar ook energievoorziening, bouwen, waterkringlopen, economie, sociale omgangsvormen

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

Er is nu weinig belangstelling voor woningen op IJburg.

Radicale Oppositie Beweging: Oneens

Aanplempen van land is een traditie die ons welvaart oplevert. Bovendien moet er in deze tijd van recessie juist in dit soort grote projecten worden geïnvesteerd.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

OMA: Oneens

Amsterdam behoeft tienduizenden extra woningen. Elke mogelijkheid moet worden benut, en wonen bij of aan het water moet meer mogelijk worden gemaakt.

Multicultureel Plus Partij (M+): Oneens

Niet alleen de uitbreiding van IJburg moet doorgaan, maar de ontwikkeling van Amsterdam in zijn geheel. Er moeten meer woningen gebouwd worden en IJburg is wat dat betreft een van de geschikte locaties.

Basis Inkomen Partij: Eens

Zolang er geen duidelijkheid is over de financiering niet doen.

Visie op Amsterdam: Oneens

Er is nog steeds veel behoefte aan moderne wijken, met name voor jonge ouders met kinderen. De druk op het centrum is nog steeds te groot. IJburg moet dus doorgaan. Daarmee versterk je ook de werkgelegenheid.

Partij van de Eenheid: Eens

IJburg 2 is een duur prestigeproject, begroot op. Bovendien wordt nieuwbouw in deze tijd van recessie slecht verkocht. Het geld kan veel beter gestoken worden in het verlagen van de druk op de sociale woningmarkt.

Partij van de Ouderen: Oneens

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Eens

Het is aan de woningbouw in overleg met bewoners om uitbreiding gaat komen, megalomane bouwprojecten zijn niet aan de gemeente toevertrouwd.

PvdA: Eens

De PvdA vind dat de inkomsten van de stad aan de belangrijkste problemen besteed moeten worden. Nu kan dat niet, omdat de stijgende parkeerinkomsten alleen aan verkeer en vervoer besteed mogen worden. De PvdA wil een mooie, schone en bereikbare stad, maar niet ten koste van verspilling. De PvdA wil daarom een deel van de parkeeropbrengsten gebruiken voor het verbeteren van het onderwijs, het bouwen van huizen en het investeren in de zorg.

VVD : Oneens

Parkeergelden dienen te worden ingezet op een manier dat de (auto)parkeerder er iets aan heeft. Dat betekent dus bijvoorbeeld wel voor de bouw van ondergrondse parkeergarages en een mooie inrichting van de openbare ruimte in de omgeving daarvan, maar niet voor sociale huurwoningen of subsidies voor buurtverenigingen. Groot gevaar is bovendien dat bij het minste of geringste parkeertarieven omhoog zouden gaan om tekorten of ideetjes over heel andere zaken te financieren.

GroenLinks: Eens

De gemeente,of liever gezegd de gemeenteraad, mag uiteraard zelf bepalen hoe zij haar inkomsten wil besteden. GroenLinks vindt het goed dat de gemeente de opbrengsten van parkeergelden besteedt aan investeringen in de openbare ruimte, aan parken, groen, bereikbaarheid.. Waarbij vooral geïnvesteerd wordt ten gunste van de fiets om er voor te zorgen dat het gebruik daarvan blijft groeien. https://amsterdam.groenlinks.nl/hoofdthema/fiets-en-verkeer

D66: Oneens

Parkeergeld wordt betaald voor het gebruik maken van de openbare ruimte. De inkomsten moeten worden ingezet voor verbetering van de mobiliteit in- en naar de stad en van de openbare ruimte. Denk hierbij aan investeringen in het openbaar vervoer en in parken en speelplaatsen voor kinderen.

SP: Eens

Net als bij alle andere opbrengsten voor de gemeente zouden ook de parkeergelden ingezet moeten worden voor alles wat nodig is in de stad. Dit mag echter niet betekenen dat de tarieven maar blijven stijgen omdat de stad geld nodig heeft. De automobilist is geen melkkoe.

Red Amsterdam: Eens

Met de volgende aantekening: parkeergelden zijn een middel, geen doel. Met de opbrengsten moeten vooral leefbaarheid en bereikbaarheid worden geregeld. De parkeeropbrengsten zouden dan ook moeten worden ingezet voor meer Park en Ride en goed openbaar vervoer.

CDA: Oneens

De torenhoge parkeertarieven in Amsterdam moeten niet worden gezien als een “gewone” belasting om de overheidskas te spekken. De auto is geen melkkoe. Daarom moeten parkeerinkomsten worden besteed aan mobiliteit, ondergrondse parkeergarages, verkeersveiligheid en dergelijke.

Partij voor de Dieren: Oneens

Auto’s die rijden op fossiele brandstoffen dragen bij aan vervuiling van de Amsterdamse lucht. De Partij voor de Dieren wil via gedifferentieerde parkeertarieven op basis van het energielabel van de auto tegengaan dat vervuilende auto’s in de stad parkeren. Parkeertarieven voor elektrische auto’s moeten omlaag. Opbrengsten van parkeergelden moeten ten goede komen aan de luchtkwaliteit.

TROTS: Oneens

TROTS vindt dat het niet de bedoeling is dat de gemeente het parkeerbeleid gebruikt als middel om tekorten op andere gebieden te financieren. Het effect hiervan is uiteindelijk dat de parkeertarieven nog veel hoger worden dan nu het geval is. De opbrengsten van parkeergelden moeten gebruikt worden om in de infrastructuur van Amsterdam te investeren en niets anders.

Blanco Lijst (Thonon): Geen van beide

Parkeren kost meer dan de rit naar de stad. Het kost de winkeliers klanten. Bewoners krijgen geen bezoek van buiten de stad. WIj zijn voor parkeervouchers voor bewoners. De buurt moet zeggenschap krijgen in het parkeerbeleid.

Piratenpartij Amsterdam: Oneens

Amsterdammers weten zelf het beste wat zij met hun stad willen. De Piratenpartij staat daarom voor een transparante overheid en directe inspraak van Amsterdammers bij het besteden van de opbrengst van parkeergelden. Amsterdammers mogen dan zelf bepalen waar de opbrengst van deze melkkoe aan wordt besteed.

De Groenen: Eens

EENS:11 Op dit moment mogen parkeergelden alleen aangewend worden voor de openbare ruimte en vervoer en zijn uitgaven op andere terreinen niet mogelijk. De Groenen wil dat deze inkomsten vrij besteedbaar zijn: bijvoorbeeld om de bezuiningen op het gebied van welzijn en zorg op te vangen of voor het bouwen van sociale huurwoningen of het investeren in werk. Daar waar het nodig is.

OPA: Oneens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Oneens

De gemeente moet, volgens Amsterdam Sociaal, de opbrengsten van het parkeergeld investeren in werkgelegenheid, armoedebestrijding, onderwijs en zorg.

ChristenUnie: Oneens

De opbrengsten uit het parkeergeld moet worden besteed voor het realiseren van parkeergarages, zodat de openbare ruimte beschikbaar komt voor groen, spelende kinderen en terrassen.

Leefbaar Amsterdam: Oneens

Daar de Gemeente steeds meer geld nodig heeft zijn de exorbitante parkeertarieven een ordinaire melkkoe geworden.

De Republikeinse Politieke Partij: Eens

uw geld dat in de parkeermeter wordt gedeponeerd krijgt u terug.

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

De opbrengst van de parkeergelden is zo hoog, dat dit ook kan worden besteed aan sociale huurwoningen, verlaging erfpacht, verlaging parkeertarieven of extra zorg voor chronisch zieken en gehandicapten.

Radicale Oppositie Beweging: Eens

Vanzelfsprekend, maar de gemeenteraad beslist.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Eens

NAT staat voor een autoluwe binnenstad. Opbrengsten van parkeergelden mogen dus ook naar eigen inzicht besteedt worden.

OMA: Oneens

De opbrengsten van de parkeergelden dienen ten goede te komen aan alternatieven voor vervoer en een veilige en schone openbare ruimte.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Parkeergelden moeten gebruikt worden voor datgene waar er op dat moment vraag naar is. Alle inkomsten moeten tot de algemene middelen gelden van de gemeente.

Basis Inkomen Partij: Oneens

We gaan niet graaien in andere potten. Voor woningnood of werkeloosheid moeten andere middelen zijn.

Visie op Amsterdam: Oneens

Het is voor de begrotingsdiscipline van belang dat opbrengsten niet te hooi en te gras kunnen worden besteed voor populaire onderwerpen. Parkeergelden zijn er voor investeringen in vervoersbeleid o.a. in ondergrondse parkeergarages.

Partij van de Eenheid: Oneens

Het parkeerbeleid dient kostendekkend te zijn, anders wordt het al gauw een melkkoe. De gemeente heeft vorig jaar €166 miljoen parkeergeld ontvangen. Dat is tientallen miljoenen meer dan nodig is om het beleid te handhaven. De gemeente dient dus de parkeertarieven omlaag te doen.

Partij van de Ouderen: Eens

'Inkomsten uit betaald parkeren worden bestemd voor veilig verkeer en parkeervoorzieningen.' (verkiezingsprogramma P.v.d.O.)

Libertarische partij: Oneens

De autobezitter mag niet zomaar als melkkoe fungeren voor de spilzucht van de gemeente.

PvdA: Eens

Nederland zit in de diepste economische crisis in decennia. Gelukkig trekt de economie aan. Om te zorgen dat dit herstel doorzet is het juist nu belangrijk om te investeren in de stad en in Amsterdammers. Zolang dat niet de gezondheid van de gemeentelijke financiën aantast. De keerzijde is namelijk dat we moeten bezuinigen op bijv. armoedebeleid, zorg en onderwijs. Dat wil de PvdA niet.

VVD : Oneens

Iedereen weet dat het slecht is om meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Het huishoudboekje van Amsterdam moet op orde zijn. Na jarenlang teveel geld uitgeven moet Amsterdam nu de schulden gaan aflossen. Dat zorgt op termijn dat er meer geld is om te investeren. Dat kan dan op een financiele gezonde manier.

GroenLinks: Eens

Juist in tijden van crisis moet de overheid, en dus ook de gemeente, niet hard bezuinigen. Dat leidt namelijk tot nog minder economische groei en minder inkomsten. Daar waarschuwt ook het Centraal Planbureau voor. Investeringen in bijvoorbeeld verduurzaming zijn financieel aantrekkelijk en goed voor het milieu. https://amsterdam.groenlinks.nl/hoofdthema/economie-onderwijs

D66: Oneens

D66 wil de financiën van de stad onder controle brengen. Het is tijd om de stadsschuld, die de afgelopen jaren is opgelopen naar 4,5 miljard, terug te dringen. D66 wil structureel gaan aflossen op schuld. Hierdoor zullen ook de rentelasten dalen, zodat de schulden nog sneller worden teruggedrongen.

SP: Eens

Het is in het belang van de stad dat er zoveel mogelijk mensen nu weer werk vinden. Dat mag op korte termijn geld kosten. We verdienen dat terug, omdat deze mensen later geen bijstand hoeven te ontvangen wanneer ze aan het werk zijn.

Red Amsterdam: Oneens

Amsterdam heeft een schuldenlast die in de miljarden loopt. Doordat de rente nu extreem laag is, kunnen we ons dat ook enigszins veroorloven. Dat blijft niet altijd zo. Het is dus van groot belang dat we de schulden van de stad gaan wegwerken.

CDA: Oneens

De begroting van gemeenten moet altijd sluitend zijn. Dat staat in de wet, en is een goede zaak. Wel kan de gemeente investeringen die de stad echt baten, financieren.

Partij voor de Dieren: Eens

In tijden van crisis moeten er tijdelijke stimuleringsmaatregelen mogelijk zijn. In de regel vindt de Partij voor de Dieren dat de overheid moet uitgaan van een sluitende begroting.

TROTS: Oneens

Wanneer de gemeente meer geld uitgeeft dan daadwerkelijk aan inkomsten binnenkomt ontstaan er uiteindelijk grote begrotingstekorten en leidt dit uiteindelijk tot staatsschulden. De grote bezuinigingen die nu landelijk worden doorgevoerd zijn het resultaat van dergelijke staatsschulden. TROTS vindt dat dezelfde ellende niet nog eens op gemeentelijk niveau herhaald hoeft te worden.

Blanco Lijst (Thonon): Eens

Dat is een betere besteding dan verbranden van geld zoals Hilhorst in december deed. Herstel kostte 3,5 ton. En we moeten geloven dat er slechts 1,5 miljoen zoek is. Of het onzalige 1012 beleid.

Piratenpartij Amsterdam: Eens

Het is onverstandig om in tijden van crisis veel te bezuinigen. Dan stort je jezelf alleen maar dieper in de crisis. Dit is nu ook in Nederland gebeurd. Econoom J.M. Keynes leert ons dat het in tijde van krapte verstandig is de economie te stimuleren met duurzame investeringen. In tijden waarin het economisch goed gaat is het juist weer belangrijk schulden af te bouwen door minder uit te geven dan binnenkomt.

De Groenen: Eens

EENS: In tijden van economische crisis moet je juist investeren. Soms leidt investeren (of minder bezuinigen) op de korte termijn tot meer inkomsten op de lange termijn

OPA: Oneens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Oneens

Absoluut niet. Dit heeft volgens Amsterdam Sociaal mogelijk tot gevolg dat politici wegens wanbeleid teveel geld uitgeven, er vervolgens een crisis ontstaat en ze een vrijbrief krijgen om ons dieper in de problemen te brengen. Uiteindelijk is de Amsterdammer dan de dupe vanwege hogere belastingen.

ChristenUnie: Oneens

Toekomstige generaties mogen niet worden opgezadeld met de gevolgen van slecht financieel beleid van hun voorgangers.

Leefbaar Amsterdam: Oneens

Een goede ondernemer kan dit ook niet doen ...we moeten roeien met de riemen die we hebben.

De Republikeinse Politieke Partij: Oneens

De republikeinse politieke partij garandeerd bankzekerheid in amsterdam,met als doel dat elke winstgevende organisatie ter wereld zich in amsterdam vestigd. toeristenstad nummer 1 ,de plek waar de wereld hun geld uitgeven.

Partij voor Vrije Amsterdammers: Oneens

Griekse toestanden moeten voorkomen worden.

Radicale Oppositie Beweging: Eens

In tijden van crisis moet er in de economie worden geïnvesteerd.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Eens

NAT streeft naar een gebalanceerde begroting maar vind wel dat er ten tijden van crisis geïnvesteerd moet worden in strategische projecten om de werkgelegenheid te stimuleren.

OMA: Eens

Dit moet gebeuren onder goed te controleren voorwaarden en zijn van tijdelijke aard. Al ingeplande uitgaven kunnen naar voren worden gehaald.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Bezuinigen in tijden van crisis is niet verstandig. De gemeente moet haar financiën op langere termijn in orde hebben. Dat betekent uitgeven tijdens crises, en bezuinigingen wanneer de economie floreert .

Basis Inkomen Partij: Eens

Juist in de magere jaren moet er meer geld beschikbaar zijn voor de bevolking. Mogelijk een crisismunt Amsterdamse Florijn?.

Visie op Amsterdam: Oneens

Met het huidige budget kan veel meer worden gedaan dan tot nu toe, door: samenvoeging financieringsstromen, minder top-down beleid en meer vanuit de initiatieven van mensen en bedrijven zelf. Stimuleer samenwerking, ook in het gemeenteapparaat zelf, en je bespaart heel veel.

Partij van de Eenheid: Oneens

Meer geld uitgeven dan er is houdt in dat de gemeente geld moet gaan lenen. Dat betekent dat de gemeente een schuld aangaat, dat bovendien nog meer geld kost. Dit onacceptabel.

Partij van de Ouderen: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Oneens

In welke tijd dan ook is het niet toegestaan danwel verantwoord dat de gemeente teveel geld uitgeeft.

PvdA: Eens

In Amsterdam zijn er al proeven met 24-uursopening voor winkeliers. De PvdA wil hier mee doorgaan. Het is aan de winkeliers om te bepalen of ze dit willen, zo lang het niet tot overlast op straat of in de buurt zorgt.

VVD : Eens

Het is niet aan de overheid om dit te bepalen. In een werelstad als Amsterdam hoor je ook 's nachts naar de winkel te kunnen gaan.

GroenLinks: Eens

Winkeltijden van 09:00-17:00 sluiten niet meer aan bij de huidige tijd, waarin mensen op uiteenlopende tijden werken en vrij zijn. Wanneer winkeliers zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn, zal er meer aanbod ontstaan op meer verschillende tijden. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/openingstijden

D66: Eens

Wat D66 betreft hoort een 24-uurseconomie bij een bruisende internationale stad als Amsterdam. D66 wil dat ondernemers de vrijheid hebben om hun winkel te openen wanneer zij willen. En Amsterdammers en bezoekers mogen boodschappen doen wanneer zij willen. Natuurlijk wel in samenspraak met de omgeving en zonder overlast te veroorzaken.

SP: Oneens

Uit een proef blijkt dat de meeste winkeliers geen ruimere openingstijden willen. Maar wanneer enkele grote winkels toch hun tijden verruimen, hebben de overige winkeliers nauwelijks nog een keuze. Het is beter te luisteren naar de kleine en middelgrote ondernemer die zegt hier geen behoefte aan te hebben.

Red Amsterdam: Eens

Op een aantal plaatsen in de stad zijn avondwinkels. Verder zijn de openingstijden van de de meeste winkels zodanig verruimd, dat de behoefte aan de mogelijkheid om te winkelen lijkt te zijn vervuld. Als er lokaal behoefte is aan ruimere openingstijden en dat zonder hinder mogelijk is, moet dat kunnen. Red Amsterdam is niet voor een 24-uurs economie overal.

CDA: Oneens

Sluitingstijden zijn onmisbaar voor de leefbaarheid in de stad, en helpen kleinere winkels en hun werknemers. Een proef wees al uit dat er geen behoefte is in Amsterdam aan winkels die 24 uur per dag open zijn. Het collectieve rustmoment op de zondagochtend is een groot goed.

Partij voor de Dieren: Eens

Winkeliers moeten meer de gelegenheid krijgen om open te zijn op de dag van hun voorkeur. De Partij voor de Dieren is wel voor een maximering van het aantal openingsuren per winkel. De Partij voor de Dieren is tegen de 24-uurseconomie, maar vindt dat de overheid niet mag opleggen dat een religieuze rustdag, in dit geval zondag, als uitgangspunt geldt voor wetgeving. 

TROTS: Eens

Zolang winkeliers niet onnodig overlast veroorzaken door op bepaalde momenten open te zijn vindt TROTS dat het aan de winkelier is om te bepalen wanneer hij open of dicht is.

Blanco Lijst (Thonon): Geen van beide

Dat moet collectief bepaald worden. Anders leggen kleine zelfstandigen het af tegen grote ondernemingen met personeel.

Piratenpartij Amsterdam: Eens

Ondernemers mogen van de Piratenpartij zelf bepalen wanneer zij het liefste willen werken. Winkeliers kunnen dus ook prima zelf bepalen wanneer ze open willen zijn. Amsterdam is een wereldstad waarin dit ook moet kunnen. De gemeente hoeft hier geen onnodige regelgeving op te leggen. We hebben al te veel regels. Bovendien kost het handhaven van dit soort regels geld, dat we beter op een andere manier uit kunnen geven.

De Groenen: Geen van beide

NEUTRAAL: Wanneer het geen overlast geeft voor de buurt of omgeving mogen er best ruimere openingstijden zijn.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Eens

Amsterdam Sociaal is groot voorstander van de 24-uurs economie en is van mening dat de gemeente bedrijvigheid moet stimuleren. Winkeliers horen bovendien vrij te zijn om zelf te bepalen wanneer zij open zijn.

ChristenUnie: Oneens

De Amsterdamse economie hoeft niet dag en nacht, zeven dagen per week door te draaien. Een dag rust is goed voor de stad. Al eeuwenlang is die dag in de westerse wereld de zondag. Koopzondagen brengen bovendien veel kleine winkeliers in de problemen die gedwongen worden open te gaan om omzetverlies te voorkomen.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij: Oneens

winst.maakt de sluitingstijden.winst maakt dat iets open gaat of dicht. winkeliers mogen 24 uur werken als het winstgevend is. winst is ook de inkomen van de stad

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

Winkeliers zijn eigen baas en klant is koning.

Radicale Oppositie Beweging: Eens

Stop de betutteling.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Eens

Amsterdam is een wereldstad en daar hoort een 24-uurs economie bij. NAT vindt dan ook dat winkeliers en clubeigenaren zelf mogen bepalen tot hoe laat zij open mogen blijven.

OMA: Eens

Om de 24-uurs economie te stimuleren moet vrijheid in ondernemerschap met behoud van volledige concurrentie in Amsterdam mogelijk zijn.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Ondernemers zijn ontzettend belangrijk voor de economie van de stad. Zij zijn diegenen die investeren in Amsterdam en zijn verstandig genoeg om te bepalen wanneer hun winkel open en dicht gaan. Ondernemers hebben belang bij minder regels. Uiteindelijk zullen minder regels voor ondernemers ook in het (economische) belang zijn van Amsterdam.

Basis Inkomen Partij: Eens

In overleg met de buurt. Verlaten straten geven een stad geen allure.

Visie op Amsterdam: Oneens

Kleine winkels redden het dan nog minder dan nu. En juist ambachtelijke bedrijven, kleine middenstand, markten ed. geven Amsterdam een authentiek karakter. Bescherming van hun positie hoort bovenaan het lijstje te staan.

Partij van de Eenheid: Eens

Winkeliers regels opleggen qua openingstijd heeft directe consequenties voor hun omzet. Dergelijke beperkingen creëren onvrede en kunnen ertoe leiden dat ondernemers hun heil elders gaan zoeken. In beginsel willen wij dat winkeliers de vrijheid krijgen om hun openingstijden zelf te bepalen.

Partij van de Ouderen: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Eens

Het is aan de winkeliers om te bepalen hoe vaak en hoe lang hun eigen winkel open is.

PvdA: Oneens

De gemeente maakt kosten door het hondenbezit (reiniging, poepzakjes, handhaving). Het is redelijk dat hondenbezitters meebetalen aan deze kosten. Anders gaan de lasten voor alle Amsterdammers omhoog.

VVD : Eens

Amsterdammers, ook hondenbezitters, betalen al afvalstoffenheffing.

GroenLinks: Oneens

Hondenpoep op straat is een van de grootste ergernissen van Amsterdammers. Handhaving van de regels rondom bijvoorbeeld het opruimen van hondenpoep en het aanlijnen van honden kost de gemeente geld, net als het onderhoud van hondenuitlaatveldjes en het aanleggen van losloopgebieden. Het is redelijk dat daar een belasting tegenover staat. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/dieren-0

D66: Oneens

D66 vindt hondenbelasting gerechtvaardigd, mits de opbrengsten worden geïnvesteerd in zaken waar honden en baasjes ook iets aan hebben. Hierbij kan worden gedacht aan uitlaatvelden.

SP: Eens

Een hond levert nauwelijks kosten op. Deze belasting op het bezit van een huisdier is op geen enkele manier te rechtvaardigen.

Red Amsterdam: Eens

De hondenbelasting is ooit bedacht als belasting op werkhonden. Die tijd is al lang voorbij. Het is vreemd dat de hond het enige huisdier is, waarvoor belasting moet worden betaald. Afschaffen dus.

CDA: Oneens

Honden, die trouwe viervoeters, zijn al duizenden jaren onafscheidelijke metgezellen van vele mensen. Toch brengen honden ook kosten met zich mee voor de stad. De hondenbelasting moet omlaag, maar afschaffen hoeft niet.

Partij voor de Dieren: Eens

De hondenbelasting is een verouderd concept dat nog stamt uit de tijd van de hondenkarren. Vandaag de dag is hondenbelasting niet meer functioneel. Hondenbezitters moeten ervoor zorgen dat de openbare ruimte schoon en veilig blijft. De gemeente zorgt voor voldoende uitlaatplekken en hondenlosloopgebieden, en waar nodig voor handhaving.

TROTS: Oneens

Hondenpoep op straat is een grote ergernis van vele Amsterdammers. Het aanleggen en onderhouden van speciale uitlaatplaatsen voor honden is een zaak die door hondeneigenaren bekostigd dient te worden.

Blanco Lijst (Thonon): Eens

Het is vooral een inkomstenbron van de gemeente. Het mag verlaagd worden wat deze voorziening kost.

Piratenpartij Amsterdam: Eens

Al die verschillende belastingen leveren een enorme bureaucratie op, met hoge administratiekosten. Dit systeem moet worden versimpeld. Hondenbelasting is bovendien niet eerlijk. Andere huisdierenbezitters worden namelijk niet belast en hondenbelasting wordt niet volledig ingezet voor faciliteiten voor honden. Als er al hondenbelasting wordt geheven, moet deze volledig aan faciliteiten voor honden worden uitgegeven.

De Groenen: Oneens

ONEENS: Deze gelden dienen ingezet te worden voor poepopruimwagentjes en het opknappen van hondenspeelveldjes.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Eens

Amsterdam Sociaal is tegenstander van de hondenbelasting. Indien een Amsterdammer een hond als huisdier wil, hoort de gemeente hier niet aan te verdienen.

ChristenUnie: Eens

Hondenbelasting is niet nodig. Overwogen kan worden om deze belasting ieder jaar 10% lager te maken. De inkomsten zijn relatief laag voor de gemeente en de kosten voor hondenbezitters zijn relatief hoog.

Leefbaar Amsterdam: Eens

De meest onzinnige belasting in Amsterdam.

De Republikeinse Politieke Partij: Oneens

de hond is duurzaam.de hond kost .

Partij voor Vrije Amsterdammers: Oneens

Door de hondenbelasting is bekend wie een hond heeft. Hierdoor kan gecontroleerd worden of honden wel zijn ingeent en kunnen gevaarlijke honden worden geweerd en de vervuiler betaalt.

Radicale Oppositie Beweging: Eens

De Amsterdammers betalen voldoende belastingen.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Oneens

NAT streeft naar een gebalanceerde begroting vind niet dat de gemeente de inkomsten van de hondenbelastingen kan missen.

OMA: Eens

Andere burgers welke gemeentegroen betreden, zoals paardrijders, skaters en picknickers hoeven ook geen ‘gebruikersbelasting’ te betalen. Ook komt de opbrengst van de hondenbelasting niet ten goede aan de hond.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

De hondenbelasting is onzinnig en moet worden afgeschaft. Anders kunnen wij net zo goed belasting invoeren op alle huisdieren.

Basis Inkomen Partij: Eens

Eigenaren worden verzocht om een uitlaatstrook te gebruiken, zodat de veegwagen er makkelijk langs kan.

Visie op Amsterdam: Oneens

Honden in de stad betekent ook een belasting van de omgeving.

Partij van de Eenheid: Eens

De hondenbelasting is een goed voorbeeld van de belastingdrift van de gemeente. Hondeneigenaars zijn al zelf verantwoordelijk voor het opruimen van hondenpoep, dus dat is geen kostenpost van de gemeente.

Partij van de Ouderen: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Eens

Dit is een van de vele belastingen die afgeschaft kunnen worden.

PvdA: Eens

Veel Amsterdammers verdienen hun boterham in de toeristische sector. Het is één van de grote motors achter het economisch herstel van Amsterdam. Toerisme levert voor Amsterdam bovendien talloze banen en veel inkomsten op. Wel moeten hotels beter over de stad worden verspreid om overlast en drukte te voorkomen.

VVD : Eens

Toerisme draagt bij aan het economisch klimaat van de stad en zorgt voor veel extra banen, waardoor we de werkloosheid in de stad kunnen verminderen..

GroenLinks: Eens

Amsterdam is een prachtige, gastvrije, stad die wij graag delen met de rest van de wereld. Bovendien vormen toeristen een belangrijke bron van inkomsten voor Amsterdam. Om overlast te beperken is het wel belangrijk om het toerisme over de stad te spreiden. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/toerisme-2

D66: Eens

De toeristische sector is heel belangrijk voor de welvaart van de stad. Het zorgt voor werkgelegenheid voor vele Amsterdammers. Wat D66 betreft wordt dan ook een vast percentage van de inkomsten van toeristenbelasting geïnvesteerd in de promotie van de stad (citymarketing).

SP: Oneens

De stad moet gastvrij zijn voor toeristen. Onze stad is een unieke trekpleister en zal daarom toch wel toeristen moeten blijven trekken. Maar actieve inzet op het binnenhalen van meer mensen is onnodig.

Red Amsterdam: Oneens

Het toerisme in Amsterdam floreert sinds de heropening van het Stedelijk, het Rijks en het Scheepvaartmuseum. Het hotelaanbod is nog nooit zo groot geweest en ook bij AirBnB scoort Amsterdam als een van de beste steden in de wereld. Meer toeristen zijn niet nodig. Wel kan Amsterdam zich inzetten om een ander soort toerist aan te trekken. Minder bachelor feestjes die voor de Wallen komen en meer focus op de cultuurliefhebber.

CDA: Eens

Toeristen brengen geld en banen, waar veel Amsterdammers van kunnen leven. Bovendien willen we de onvoorstelbare schoonheid van de stad delen. Toch zijn er grenzen aan wat de stad aankan. Daarom is het goed om toeristen meer te spreiden over de stad, om het centrum te ontlasten.

Partij voor de Dieren: Eens

Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor de stad. Toerisme trekt echter ook vervuiling aan zoals vlieg- en autobewegingen. Amsterdam moet investeren in milieuvriendelijke vormen van vervoer en toerisme, bijvoorbeeld elektrische rondvaartboten.

TROTS: Oneens

De gemeente Amsterdam doet door middel van een veelvoud aan projecten al veel om toeristen aan te trekken. Zolang Amsterdam goede publieke voorzieningen te bieden heeft vindt TROTS het niet nodig om meer geld uit te geen aan het aantrekken van toeristen.

Blanco Lijst (Thonon): Geen van beide

Afhankelijk van het type toeristen. Engelse Hooligans liever niet. Rijke cultuur minnende buitenlanders zijn welkom.

Piratenpartij Amsterdam: Eens

Ook voor toeristen mag Amsterdam een aantrekkelijke stad blijven. Door de betutteling van de afgelopen jaren is de groei van toerisme in Amsterdam gestagneerd. Dit is schadelijk voor de Amsterdamse economie. De lokale economie kan het geld dat toeristen hier uitgeven goed gebruiken. Bovendien stimuleert toerisme het uitwisselen van kennis, kunst en cultuur, waar we als Piratenpartij voorstander van zijn.

De Groenen: Geen van beide

NEUTRAAL: De inspanningen die de gemeente nu al verricht tonen al goede resultaten. Amsterdam wordt al goed bezocht door toeristen, meer inspanningen om nog meer toeristen te trekken is niet echt nodig.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Oneens

De gemeente moet zich inzetten om wat de toeristen naar Amsterdam brengt te behouden. Dat houdt volgens Amsterdam Sociaal onder andere in dat coffeeshops en het Red Light District niet mogen verdwijnen.

ChristenUnie: Oneens

Er komen nu al ieder jaar meer toeristen naar Amsterdam. De inzet die de gemeente nu doet is dus voldoende. Toeristen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de stad en daarmee bieden ze ook veel werkgelegenheid. Maar er moet ook nog gewoon geleefd kunnen worden in onze stad. Dus niet teveel extra stimuleren op dit moment.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Toerisme is goed voor de Amsterdamse economie.

De Republikeinse Politieke Partij: Eens

amsterdam toeristen stad van de wereld. amsterdam wordt de stad waar de wereld zijn geld komt uitgeven. amsterdam heeft dit geld hard nodig betekend winst. de republikeinse politieke partij garandeerd deze winst

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

Toeristen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de stad.

Radicale Oppositie Beweging: Oneens

Stop de disneyficatie van Amsterdam, laat de stad geen pretpark worden. Toerisme OK, maar het moet het dagelijks leven van de Amsterdammer niet hinderen en de stad geld opleveren.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Geen van beide

Toeristenbeleid is volgens NAT geen prioriteit voor Amsterdam.

OMA: Eens

De toeristenindustrie is belangrijk voor Amsterdam en zorgt voor werkgelegenheid.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Amsterdam is een toeristenstad met vele hotels en horecagelegenheden. Toerisme is niet alleen goed voor werkgelegenheid, maar zet onze stad ook cultureel op de kaart en maakt onze stad aantrekkelijk voor investeerders. In die zin mag de gemeente zich inzetten voor toerisme.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Laten we zorgen dat toeristen weer terug willen komen als ze geweest zijn.

Visie op Amsterdam: Eens

Toerisme is een belangrijke economische basis voor Amsterdam. Bovendien geeft de aantrekkingskracht aan dat Amsterdam wordt gezien als een interessante stad. Positief dus. Wat wel nodig is is meer verfijning in het beleid( de kerstmarkt was geen fraai voorbeeld van Amsterdamse cultuur!) en spreiding over de stad.

Partij van de Eenheid: Eens

Toeristen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor winkeliers en ondernemers in een stad als Amsterdam. Campagnes voor een wereldstad als Amsterdam betalen zich bovendien altijd terug. De "I Amsterdam" campagne is tot nu toe zeer succesvol geweest en kan wat ons betreft doorgezet en uitgebreid worden.

Partij van de Ouderen: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Oneens

Toeristen vinden de stad toch wel, met of zonder de gemeente. Het zijn de bewoners en ondernemers die een stad aantrekkelijk maken.

PvdA: Oneens

Voor veel Amsterdammers is vuurwerk afsteken een van de hoogtepunten van oud en nieuw. Zolang mensen voorzichtig zijn en legaal vuurwerk afsteken is er niets aan de hand. Het past bij het karakter van Amsterdam dat viering van het nieuwe jaar overal en door iedereen gebeurt. We moeten wel optreden tegen excessen als illegaal vuurwerk, niet tegen Amsterdammers die van vuurwerk genieten.

VVD : Eens

Amsterdam dient een aantal plekken aan te wijzen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken, bijv. rondom ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Op andere plekken in de stad moet het gewoon mogelijk zijn om vuurwerk af te steken.

GroenLinks: Eens

GroenLinks Amsterdam heeft voorgesteld om vanaf de volgende jaarwisseling in elk stadsdeel een centrale plek aan te wijzen waar iedereen veilig kan genieten van professioneel afgestoken vuurwerk. Hiermee willen we het aantal slachtoffers, brandschade en overlast terugdringen en tegelijkertijd meer plekken creëren waar Amsterdammers samen feestelijk het nieuwe jaar in kunnen luiden. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/vuurwerk-3

D66: Eens

Vuurwerk is een genot voor velen, maar voor sommige een overlast. D66 wil de mogelijkheid open houden om het op sommige plekken aan banden te leggen.

SP: Eens

De SP is tegen een vuurwerkverbod. Maar vuurwerkvrije zones bij bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen komen het welzijn van de gehele stad ten goede.

Red Amsterdam: Eens

Veel mensen hebben het grootste plezier met vuurwerk rond oud & nieuw. Toch is al jaren het - meestal illegale - knalvuurwerk een groot probleem. Red Amsterdam ziet het liefst een vrije jaarwisseling waarbij iedereen siervuurwerk kan afsteken, maar door de gevaren en overlast neigen we steeds naar een beperking van een aantal vrijplaatsen.

CDA: Eens

Mensen die dat willen kunnen een keer per jaar vuurwerk afsteken. Het CDA ziet geen reden aan die vrijheid te tornen. Maar als burgers dat zelf willen, is het een goede zaak om op gevoelige plekken een vuurwerkvrije zone in te richten.

Partij voor de Dieren: Eens

Vuurwerkvrije zones zijn een goede manier om overlast te voorkomen. De Partij voor de Dieren zou echter verder willen gaan door vuurwerk alleen te laten afsteken door professionele organisaties. De gemeente voert een vuurwerkverbod in en wijst plaatsen aan waar vuurwerk professioneel mag worden afgestoken. Vuurwerkzones worden niet aangewezen in de buurt van dieren, natuur en kinderen.

TROTS: Eens

Naast alle puinhoop die na nieuwjaar opgeruimd moet worden ervaren veel mensen die jonge kinderen of huisdieren hebben veel hindernis aan vuurwerk dat wordt afgestoken. Zeker met het steeds gevaarlijker wordend vuurwerk is het belangrijk door middel van vuurwerkvrije zones overlast te beperken.

Blanco Lijst (Thonon): Geen van beide

Enkele dagen per jaar hebben hier overlast van. Onzinnig om hier beleid op in te zetten.

Piratenpartij Amsterdam: Eens

Vuurwerkvrije zones zijn een ideale manier om vrijheid te behouden, zonder dat mensen elkaar tot last zijn. Vuurwerkliefhebbers kunnen vrij vuurwerk afsteken buiten de zones, zodat mensen daar geen last van hebben. Mensen die zich storen aan vuurwerk, kunnen ondertussen in de vuurwerkvrije zones veilig buiten zijn en, bijvoorbeeld, hun hond uitlaten. In andere gemeentes is hier al succesvol mee geëxperimenteerd.

De Groenen: Eens

EENS: De Groenen wil het aan burgers zelf overlaten of zij wel of niet vuurwerk afsteken, daarbij zouden ze gebruik kunnen maken van centrale plekken die daarvoor aangewezen zijn zodoende dat er andere plekken zijn die vuurwerkvrij zijn. Het baart De Groenen trouwens zorgen dat er elk jaar zoveel ongelukken door vuurwerk zijn.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Oneens

Indien mensen overlast ervaren, moet er enerzijds beter worden opgetreden, anderzijds hoort vuurwerk bij Oud en Nieuw en mag er ook iets minder geklaagd worden. Mocht men toch overlast ervaren, dan hoort men erop te kunnen vertrouwen dat de politie te hulp schiet.

ChristenUnie: Eens

Veel inwoners storen zich er aan en het brengt ook veel schade toe aan mensen, dieren en voorwerpen. Door vuurwerkvrije zones kun je de overlast langzaamaan terug dringen. En op deze manier kan toch iedereen de kans krijgen om oud en nieuw op zijn/haar manier te vieren.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Geen vuurwerk bij ziekenhuizen / verzorgingstehuizen etc.

De Republikeinse Politieke Partij: Eens

Permacultuur staat voor permanente (agri)cultuur. Het is een methode waarmee je jouw eigen leefomgeving duurzaam vorm kunt geven, zodat die overvloedig, praktisch, mooi en nuttig wordt voor jezelf, voor anderen en voor de natuur.

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

Vuurwerk is gevaarlijk en veroorzaakt elk jaar weer veel lichamelijk letsel.

Radicale Oppositie Beweging: Eens

Voor veel dieren en ouderen is het jaarlijkse vuurwerk-afsteken een hel.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Oneens

NAT staat voor een vrije stad; overal moet vuurwerk afgestoken kunnen worden.

OMA: Eens

Niet alleen bij verzorgingshuizen, scholen of winkelcentra maar ook in de buurt van parken en andere vogel- en dierrijke gebieden.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Vuurwerk is leuk en mooi, maar veroorzaakt veel overlast voor jong en oud, is een kwelling voor dieren en brengt ook nog eens kosten met zich mee wat betreft materiële schade en schoonmaak. Om overlast tegen te gaan en kosten te besparen mag vuurwerk wat ons betreft alleen nog op centrale plaatsen worden afgestoken.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Betere controle op illegaal vuurwerk en voorlichting, maar men mag gewoon een vuurpijltje afsteken in de straat.

Visie op Amsterdam: Eens

Prima..ook voor de veiligheid .

Partij van de Eenheid: Eens

Geen toelichting gegeven

Partij van de Ouderen: Eens

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Oneens

Mensen kunnen prima zelf bepalen waar het beste vuurwerk kan worden afgestoken, dat hoeft de gemeente niet te sturen, bovendien is dat niet te handhaven in de praktijk.

PvdA: Oneens

Op plekken waar buurtbewoners er geen last van hebben, zijn ruimere openingstijden mogelijk. Tegelijkertijd moeten bewoners en ondernemers rekening met elkaar houden en moeten sluitingstijden onnodige overlast tegengaan waar dat nodig is.

VVD : Eens

Niet de overheid, maar Amsterdammers zelf mogen beslissen wanneer ze gaan slapen. Horeca-ondernemers mogen zelf beslissen tot hoe laat ze open blijven, mits ze geen overlast veroorzaken aan omwonenden.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks wil een stad waar je probleemloos kunt slapen en stappen. Horeca die geen overlast veroorzaken en zich aan de regels houden krijgen als het aan GroenLinks ligt meer mogelijkheden om langer open te blijven. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/horeca-1

D66: Eens

D66 is voor flexibele openingstijden. Een bruisend en aantrekkelijk nachtleven hoort bij een stad als Amsterdam. Het is wel van belang dat het geen grote overlast voor bewoners oplevert. Ondernemers en buurtbewoners moeten daarin goed samenwerken.

SP: Eens

Door gespreide sluitingstijden toe te staan voorkomen we dat aan het eind van de avond alle kroegen op dezelfde tijd sluiten. Hierdoor kunnen mensen langer doorgaan wanneer ze willen en hebben omwonenden minder last van duizenden mensen die tegelijk de kroeg uit gaan en de straat op gaan.

Red Amsterdam: Geen van beide

Horeca hoort bij een grote stad. Maar horeca kan ook veel overlast geven. Er is vaak sprake van een broos evenwicht. Red Amsterdam is voor maatwerk als het gaat om vergunningen en openingstijden. De regelingen moeten streng maar rechtvaardig zijn. Openingstijden kunnen worden aangepast aan de lokale situatie als de omgeving dat toelaat.

CDA: Oneens

Er is geen stad in Nederland waar wonen, werken en uitgaan zo met elkaar verweven zijn. Sluitingstijden zijn daarom van groot belang voor de leefbaarheid en om onevenredige overlast te voorkomen. Zo blijft Amsterdam een fijne stad voor iedereen. Daarom moet de gemeente daar regulerend optreden.

Partij voor de Dieren: Eens

Een horecaondernemer moet zelf kunnen bepalen wanneer zijn of haar bedrijf open is, mits dit geen overlast veroorzaakt voor de omgeving. Wanneer uitgaansgelegenheden op verschillende tijden sluiten kan een massale uitstroom van uitgaanspubliek worden voorkomen, waardoor ook de kans op conflicten en geweld afneemt.

TROTS: Oneens

Ondanks dat TROTS voor een liberaal beleid is wat openingstijden betreft, is het nodig bepaalde beperkingen op te leggen om overlast van horeca exploitanten voor buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken.

Blanco Lijst (Thonon): Eens

Als ze hun buurt genoten aan hun kant hebben. Prima

Piratenpartij Amsterdam: Eens

De Piratenpartij vindt dat er te veel betutteling is in het Amsterdamse uitgaansleven. Horecaondernemers kunnen prima zelf bepalen wanneer hun zaak open is. Zeker in een wereldstad als Amsterdam, vol met studenten en creatievelingen die zich niet schikken naar een 9-tot-5 schema, moet dit mogelijk zijn. Bovendien zorgen ruime openingstijden voor een geleidelijke uitstroom, wat problemen voorkomt.

De Groenen: Geen van beide

NEUTRAAL: Zolang het geen overlast geeft voor buurt en omgeving dient een horecaondernemer zelf te kunnen bepalen wat hij de beste openingstijden vindt om zijn geld te verdienen.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Eens

Amsterdam verdient een nachtleven met de uitstraling van een hoofdstad. Daarom is Amsterdam Sociaal voor een verruiming van de openingstijden, meer vrijheden in de HORECA en een gemeente die een creatief nachtleven ondersteunt in plaats van afremt.

ChristenUnie: Oneens

Horeca geeft vaak geluidsoverlast in de nacht. Bewoners van huizen in de buurt hebben hier dan last van. Daarom moeten sluitingstijden niet alleen door de ondernemers kunnen worden bepaald. De gemeente moet hierin kunnen sturen, afhankelijk van deze overlast.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij: Eens

de republikeinse politieke partij staat garant voor winst en welvaart voor de stad .24 uur kan elke burger zijn geld verdienen.24 uur 7 dagen per week mag er gewerkt worden

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

Ondernemers en bezoekers moeten vrij in hun keuze zijn. Er moet wel gezorgd worden dat overlast wordt beperkt.

Radicale Oppositie Beweging: Eens

Stop de betutteling.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Eens

Amsterdam is een wereldstad en daar hoort een bruisend nachtleven bij. Horeca eigenaren mogen dus zelf bepalen wanneer ze gaan sluiten. Dit is een belangrijke stap in het keren van de vertrutting van het Amsterdamse nachtleven.

OMA: Eens

Maar alleen in aangewezen uitgaansgebieden, zoals het Leidse- en Rembrandtplein. Voor horeca in de woonwijken gelden andere normen.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Wij zijn van mening dat de horeca alle vrijheid moet krijgen om zelf te bepalen wanneer men opengaat. In tegenstelling tot late sluitingstijden zijn wij niet van mening dat vroege openingstijden kunnen leiden tot overlast voor de omwonenden.

Basis Inkomen Partij: Eens

In overleg met de buurt. Verlaten straten geven een stad geen allure.

Visie op Amsterdam: Oneens

Er zijn genoeg mogelijkheden om lang open te blijven. Er moet een evenwicht blijven tussen uitgaan en rust voor omwonenden.

Partij van de Eenheid: Eens

Om dezelfde redenen dat wij vinden dat winkeliers hun openingstijden zelf hun openingstijden mogen bepalen, vinden wij dat horecaondernemers dat ook mogen.

Partij van de Ouderen: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Eens

Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen hoe vaak en hoe lang ze open zijn. Dit bevordert de lokale economie.

PvdA: Oneens

Ondergrondse parkeergarages zijn ontzettend duur. Geld dat de PvdA liever besteedt aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid of het bouwen van nieuwe woningen. De PvdA wil liever een dak boven het hoofd van een Amsterdammer dan een dak boven een auto. Amsterdam bouwt de komende jaren bovendien al heel veel parkeergarages. Daar hoeft niet nog meer geld naartoe. Er zijn andere uitdagingen, zoals werkloosheid en armoede, die voorrang hebben.

VVD : Eens

Nieuwe ondergrondse parkeergarages zijn goed voor de bereikbaarheid van de stad, zorgen ervoor dat de wachtlijsten voor een parkeervergunning en de zoektijd naar een parkeerplek korter worden en maken het mogelijk om op straat parkeerplekken op te heffen, zodat de openbare ruimte voor andere functies -zoals speelplekken en terrassen- kan worden benut.

GroenLinks: Eens

Meer auto’s in ondergrondse parkeergarages betekent meer ruimte voor groen, fietsen en veilige speelplekken. Blik moet van straat, en dan maar in parkeergarages. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/parkeergarages

D66: Eens

D66 ziet graag minder auto’s in het straatbeeld en meer onder de grond. Parkeerinkomsten blijft de gemeente, wat D66 betreft, investeren in parkeergarages, in de openbare ruimte en in bereikbaarheid.

SP: Oneens

Beter kan geïnvesteerd worden in goede P+R terreinen aan de rand van de stad. Op die manier voorkomen we dat bezoekers onnodig de stad ingaan met hun auto. Goed voor de luchtkwaliteit, het milieu, de doorstroming en de portemonnee van de bezoeker.

Red Amsterdam: Eens

Het is druk op straat. Als we parkeerplekken kunnen verplaatsen van de straat naar onder de grond, dan creëren we ruimte voor bredere stoepen, fietsen en openbaar groen. Dit komt de kwaliteit van de openbare ruimte ten goede. We zijn dus voor initiatieven waar tegen lage kosten ondergrondse garages te bouwen zijn, zoals onder nieuwbouw complexen.

CDA: Eens

Ondergrondse parkeergarages helpen om de hoge parkeerdruk in de stad te verlagen en de stad bereikbaar te houden. Bovendien scheppen ze ruimte op straat: om te spelen, te wandelen, te fietsen of voor groen.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren wil een autoluwe binnenstad en ruim baan voor openbaar vervoer, (elektrische) fiets en voetgangers. Door vermindering van autoverkeer wordt de lucht schoner en kan kostbare ruimte voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld aanleg van meer groen of fietsparkeerplaatsen. De Partij voor de Dieren is niet tegen het bouwen van ondergrondse parkeergarages, zolang deze niet ten koste gaan van groen en zolang wordt ingezet op afname van autoverkeer.

TROTS: Oneens

Het bouwen van ondergrondse parkeergarages is te duur en levert te weinig op om de huidige parkeerdrukte in Amsterdam te verminderen. TROTS is voor alternatieve oplossingen zoals goedkopere P+R parkeerterreinen en goedkoop OV.

Blanco Lijst (Thonon): Geen van beide

Wie heeft hier belang bij? Overal in de stad staan parkeergarages die klanten werven.

Piratenpartij Amsterdam: Oneens

Ondergrondse parkeergarages zijn dure prestige projecten. De Amsterdamse grond is niet erg geschikt voor ondergrondse bouw. De kosten voor een ondergrondse parkeerplaats worden geraamd op ruim 68.000,- en de Noord-Zuid lijn laat zien dat ondergronds bouwen veel risico's kent en nog vele malen duurder kan uitvallen. De Piratenpartij zet liever in op bovengrondse parkeerplaatsen rond stations.

De Groenen: Oneens

ONEENS: De Groenen is voor het verminderen van het aantal auto’s in Amsterdam en wil daarom geen nieuwe parkeergarages in de stad bouwen. Ook geen ondergrondse, omdat dit autoverkeer aantrekt. Het uiteindelijke ideaal is om aantrekkelijke parkeergelegenheid te bieden voor auto’s aan de randen van de stad, om vervolgens met openbaar vervoer de stad in te reizen of te fiets of lopend.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Eens

Omdat de ruimte schaars is in Amsterdam, moeten we hier effectief mee omgaan. Het verplaatsen van de parkeergelegenheden levert bovengronds meer ruimte op voor speel-, ontmoetingsplaatsen of groenvoorzieningen.

ChristenUnie: Eens

Vooral bij nieuwbouwprojecten door particuliere investeerders moet aangemoedigd worden om ondergrondse parkeergarages te bouwen.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij: Eens

bouwen en werken,ruimte om te parkeren. de republikeinse politieke partij laat zelfs ruimte open voor alternatieve bestemmingen van ondergrondse parkeergarages, die wij willen bouwen.

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

De stad moet bereikbaar zijn en nu zijn er te weinig parkeerplaatsen op straat.

Radicale Oppositie Beweging: Oneens

Binnenstad zo veel mogelijk autovrij. Gratis OV voor iedereen.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Oneens

NAT staat voor een autoluwe binnenstad; ondergrondse parkeergarages zijn daarnaast erg duur.

OMA: Oneens

Er moeten meer parkeerplaatsen buiten de ring komen waarbij een fijnmazig OV-netwerk moet worden gecreëerd.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Amsterdam heeft meer parkeergelegenheden nodig. Bovengronds is er weinig ruimte en groen is al schaars in de stad. Om groen te behouden is ondergronds parkeren dan ook de enige oplossing.

Basis Inkomen Partij: Eens

Op zich een prima idee, mits het betaalbaar blijft en er daadwerkelijk meer ruimte komt.

Visie op Amsterdam: Eens

Mee eens. Parkeermogelijkheden in de binnenstad vooral voor bewoners en serviceverkeer voor de winkels. Auto's van bezoekers in de ondergrondse garages parkeren. Dat vermindert ook de overlast voor bewoners en bedrijven in de binnenstad. Heldere communicatie is van essentieel belang, ook voor buitenlandse toeristen.

Partij van de Eenheid: Geen van beide

Op dit moment dwingt de gemeente Amsterdammers om gebruik te maken van parkeergarages. Daarmee is de vraag naar parkeergarages niet aangetoond. Eerst moeten Amsterdammers de vrije keuze krijgen of ze een vergunning voor de straat of voor een parkeergarage willen. Veel Amsterdammers hebben namelijk liever een parkeervergunning voor op straat.

Partij van de Ouderen: Oneens

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Oneens

Het is niet aan de gemeente om zelf parkeergarages te bouwen, maar de gemeente moet het wel mogelijk maken dat ondernemers ze kunnen bouwen in overleg met de bewoners.

PvdA: Eens

De PvdA Amsterdam heeft gratis Amsterdams ov voor ouderen met een minimum-inkomen mogelijk gemaakt. Daar zijn wij trots op. Ouderen voor wie een tramrit voorheen een flinke uitgave was, kunnen nu makkelijker op bezoek bij vrienden en familie. Daardoor worden ze minder snel eenzaam en kunnen ze makkelijk gebruik maken van alle voorzieningen die Amsterdam te bieden heeft. Deze regeling willen wij behouden.

VVD : Oneens

Gratis openbaar vervoer bestaat niet. Niet de consument, maar de belastingbetaler betaalt er dan voor. VVD wil niet dat de ene groep wel en de andere niet voor openbaar vervoer moet betalen.

GroenLinks: Eens

Wanneer mensen de met pensioen gaan daalt hun inkomen vaak. Bovendien worden mensen naarmate ze ouder worden steeds minder mobiel. Dat kan leiden tot een isolement en eenzaamheid. Door ouderen met een laag inkomen gratis openbaar vervoer te bieden, willen we hen ondersteunen actief deel te blijven nemen aan de samenleving. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/openbaar-vervoer-6

D66: Oneens

Voor ouderen met een minimuminkomen is dit een goede maatregel, maar D66 wil dit niet algemeen invoeren.

SP: Eens

Door ouderen de kans te geven gratis gebruik te maken van het OV, vergroten we de kans dat mensen na hun 65e volop in de samenleving blijven staan.

Red Amsterdam: Eens

Ouderen met een laag inkomen kunnen al gratis met het openbaar vervoer. Andere groepen, zoals scholieren, ouderen en mensen met een bijstandsuitkering kunnen wat ons betreft in ieder geval in de daluren gratis reizen. Dit levert voor de gemeente geen of nauwelijks kosten op en zorgt voor een hogere sociale veiligheid in het OV.

CDA: Geen van beide

Er is geen reden om alle ouderen, inclusief ouderen die voldoende geld hebben, gratis OV te bieden. OV kost geld, dus als alle ouderen gratis rijden moeten andere groepen dat betalen. Wel is het goed om oudere minima tegemoet te komen. Eenzaamheid dreigt.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren vindt goed openbaar vervoer van groot belang voor een gezonde stad. Ouderen en minima moeten gratis gebruik kunnen maken van openbaar vervoer.

TROTS: Geen van beide

TROTS vindt het belangrijk dat ouderen makkelijk gebruik kunnen maken van het OV, en is dan ook voor meer gratis gebruik voor ouderen boven de 65, maar niet voor alle. Daarnaast zouden meer kortingen voor 65-plussers mogelijk gemaakt moeten worden.

Blanco Lijst (Thonon): Geen van beide

65+ op zich is geen reden gratis te reizen. Schoolgaanden tot 18 van mensen met een minimum inkomen moeten gratis in het OV. Het opstaptarief mag worden afgeschaft.

Piratenpartij Amsterdam: Eens

Eenzaamheid is voor veel ouderen een probleem. Er zijn ook veel armere ouderen die de randwijken uit mogen kunnen. Gratis OV biedt voor hen een uitkomst. De Piratenpartij wil het OV zelfs voor iedereen gratis maken. Zo hoeven we onze privacy niet meer weg te geven via de OV-chipkaart. Bovendien leidt dit tot een betere luchtkwaliteit als door een toegankelijker OV minder mensen de auto nemen in de binnenstad.

De Groenen: Eens

EENS: De Groenen is voorstander van goed en gratis openbaar vervoer voor senioren. Een goede eerste stap is gezet met de start van een pilot (van mei 2013 tot eind 2014) waar minder daadkrachtige 65-plussers gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Eens

Iedere Amsterdammer hoort gratis gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer. We betalen genoeg belasting en het GVB maakt een miljoenenwinst.

ChristenUnie: Oneens

Niet alle ouderen hebben gratis OV nodig. En voor hen die het wel kunnen betalen gaan we geen gratis vervoer regelen. Dit kost de stad handen vol geld. Beter is om een goed armoedebeleid te hebben voor iedere inwoner die dit nodig heeft. Of deze nu oud of jong is.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Leefbaar wil ook gratis vervoer voor minder draagkrachtigen

De Republikeinse Politieke Partij: Eens

de republikeinse politieke partij nodigt graag de ouderen uit om gratis gebruik te maken van de openbaar vervoer, uw loon na lange jaren van werken

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

Ouderen zijn de laatste jaren het meest gekort. Om niet in een isolement te raken, zouden zijn gratis moeten kunnen reizen.

Radicale Oppositie Beweging: Eens

Gratis OV voor alle Amsterdammers, geen leeftijdsdiscriminatie.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

OMA: Eens

Om ouderen financieel tegemoet te komen en de deelname aan de maatschappij te bevorderen moeten ouderen gratis met het OV kunnen reizen.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Om sociaal isolement van ouderen te doorbreken ondersteunen wij dit initiatief. Vaak reizen 65-plussers ook buiten de spitstijden. Dit zorgt ervoor dat er geen extra inzet van bussen en trams nodig zal zijn. Dit initiatief hoeft met andere woorden de samenleving niet te veel te kosten.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Niet gratis, maar 50% korting via de Stadspas op openbaar vervoer.

Visie op Amsterdam: Oneens

Het is een misverstand te denken dat 65+ers per definitie horen tot de armste groepen. Het tegendeel is vaak waar; ouderen hebben vaak een betere tijd gehad dan de jonge generaties van nu. Niet nodig dus. Voor lagere inkomsten van alle leeftijden is het van belang dat voorzieningen betaalbaar blijven. Dat kan ook via andere wegen.

Partij van de Eenheid: Eens

In Den Haag wordt dit al toegepast middels de zogenaamde Ooievaarspas en dit is een succes. Ouderen, die vaak niet meer goed kunnen fietsen, worden op deze manier weer mobiel. Wij pleiten ervoor om een dergelijk beleid ook in Amsterdam in te voeren.

Partij van de Ouderen: Eens

'Veel mensen zijn afhankelijk van openbaar vervoer in onze gemeente. Gratis openbaar vervoer voor 65+ers wordt ingevoerd of uitgebreid.' (verkiezingsprogramma P.v.d.O.)

Libertarische partij: Oneens

Waarom? Dit is oneerlijke uitsluiting van mensen onder de 65.

PvdA: Oneens

Te veel Amsterdammers leven in armoede, waaronder meer dan 20.000 kinderen. De PvdA vindt dat onacceptabel. Amsterdammers moeten uit de armoede geholpen worden ( bijvoorbeeld door schuldhulpverlening) en een steuntje in de rug krijgen waar dat nodig is. De afgelopen jaren hebben we ervoor gezorgd dat meer kinderen uit een minima-gezin gratis kunnen sporten en ouderen met een minimum-inkomen gratis gebruik kunnen maken van Amsterdams openbaar vervoer. Dat soort beleid zetten we voort.

VVD : Eens

Amsterdam geeft veel meer geld uit aan armoedebeleid dan (wettelijk) nodig is. VVD wil inzetten op het aan het werk krijgen van mensen. Werk moet lonen en werk is de beste manier om uit de armoede te komen.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks ziet de ondersteuning van mensen die in armoede leven als kwestie van rechtvaardigheid. Werk is de beste manier om uit de armoede te geraken. Maar er zijn ook Amsterdammers die niet (meer) kunnen werken, zoals kinderen, ouderen en chronisch zieken en gehandicapten. Zij verdienen een ruimhartige inkomensondersteuning. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/armoedebestrijding

D66: Oneens

Amsterdam is een barmhartige stad. Amsterdammers in nood moet de gemeente niet in de steek laten. Wat D66 betreft is een baan de beste weg uit de armoede. De gemeente moet zich dan ook blijven inzetten om Amsterdammers daarbij te helpen waar het kan.

SP: Oneens

De afgelopen jaren is de groep mensen die in armoede leeft in Amsterdam alleen maar toegenomen. Wij gaan niet de rekening van de crisis bij de allerarmsten neerleggen.

Red Amsterdam: Oneens

Zolang we nog voedselbanken hebben en kinderen zonder ontbijt naar school gaan is er in Amsterdam geld en aandacht nodig voor de bestrijding van armoede.

CDA: Oneens

Amsterdam moet er zijn voor mensen die anders niet goed rond kunnen komen. Wel moet de gemeente meer doen om mensen uit de armoede te helpen, in plaats van alleen de armoede te verlichten.

Partij voor de Dieren: Oneens

In Amsterdam woont een relatief hoog percentage minima-huishoudens. 25% van de kinderen groeit in armoede op. De Partij voor de Dieren is van mening dat de overheid solidariteit moet uitdragen en voor deze groep moet opkomen.

TROTS: Oneens

TROTS vindt het onverantwoord om juist op die mensen die hulp het hardst nodig hebben te korten. Daarentegen vindt TROTS het wel belangrijk dat de hulp naar de juiste mensen gaat. Het is belangrijk mensen te ondersteunen wanneer zij dat zelf niet kunnen, maar TROTS vindt het veel belangrijker om zelfredzaamheid te bevorderen.

Blanco Lijst (Thonon): Oneens

Het armoedebeleid is gericht op participatie. Niet op het opheffen van armoede. Integendeel het houdt mensen in de armoede. De politiek heeft geen belangstelling voor de oorzaken van armoede. Laat staan in het opheffen ervan. Arme mensen kiezen niet. Die zijn ziek van de politiek en de overheid.

Piratenpartij Amsterdam: Oneens

Amsterdam heeft de meeste arme huishoudens van alle steden in Nederland: 15,4%. Een nog groter percentage van de Amsterdamse kinderen groeit in armoede op. Deze armoede stijgt bovendien in een rap tempo door. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Armoede beperkt de vrijheid van mensen op een erg ingrijpende manier. Op armoedebeleid mag daarom absoluut niet bezuinigd worden. Zeker niet als het om kinderen gaat.

De Groenen: Oneens

ONEENS: In tijden van economische crisis moet je juist investeren in armoedebeleid en voorzieningen.

OPA: Oneens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Oneens

Eén op vijf mensen heeft een minimuminkomen en één op de vier kinderen groeit op in armoede. Er moet juist meer geld worden geïnvesteerd in armoedebestrijding.

ChristenUnie: Oneens

Armoede bestrijden is een belangrijk doel. In tijden van crisis kost dit nu eenmaal veel geld. Het is wel belangrijk om naar de oorzaken van de armoede te zoeken en de problemen van mensen structureel aan te pakken. Armoede is te vaak een vicieuze cirkel.

Leefbaar Amsterdam: Oneens

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij: Oneens

armoede bestaat niet in een republiek nederland.u bent vrij om 24 uur 7 dagen per week geld te verdienen.

Partij voor Vrije Amsterdammers: Geen van beide

Er moet beter worden gecontroleerd of bepaalde mensen wel extra geld nodig hebben.

Radicale Oppositie Beweging: Oneens

De stelling alleen al is schandalig. Amsterdam moet pal staan voor de zwakken in de samenleving.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

OMA: Oneens

De eenmalige uitkering van het Rijk als ook de eigen armoedegelden behoren structureel te worden ingezet en dienen te leiden tot minder armoede onder de burgers.

Multicultureel Plus Partij (M+): Oneens

De gemeente moet absoluut meer doen aan armoedebeleid. Wij zijn van mening dat dit thema dermate belangrijk is, dat dit niet moet overgelaten worden aan particuliere initiatieven. Wat ons betreft is korte op armoedebeleid - zeker in tijdens van crises waarin meer armen bij zijn gekomen - geen optie.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Het inkomen van mensen gaat omlaag en dan zijn er juist meer sociale huurwoningen nodig.

Visie op Amsterdam: Oneens

Armoede en werkloosheid groeien in deze tijd. Werkloosheid, echtscheiding, eenoudergezinnen: dat alles speelt een belangrijke rol. Armoedebeleid zal zich meer moeten richten op ontwikkeling van mensen, integratie, werk en gezondheid dan tot nu toe. Minder geld is geen optie.

Partij van de Eenheid: Oneens

In deze tijd van recessie is een dergelijke stelling ondenkbaar. Veel mensen zijn werkloos en hebben weinig toekomstperspectief. Deze mensen kun je niet in de kou laten staan.

Partij van de Ouderen: Oneens

'De gemeente benut de mogelijkheden van armoedebestrijding en schuldhulpverlening optimaal. De sociale werkvoorziening blijft behouden.' (verkiezingsprogramma P.v.d.O.)

Libertarische partij: Eens

In dit land geven mensen op vrijwillige basis ruimhartig aan goede doelen, zelfs in economisch moeilijke tijden. Op basis daarvan kan de armoede efficient bestreden worden.

PvdA: Geen van beide

De gemeente gaat de komende jaren veel zorgtaken overnemen. De PvdA Amsterdam wil dat niemand buiten de boot valt en dat iedereen de zorg krijg waar hij of zij recht op heeft. De opbrengsten van lokale belastingen kunnen worden ingezet bij het instandhouden van dagbesteding voor bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en het opzetten van welzijnswerk in buurten. Dit kan echter alleen als de landelijke belastingen omlaag gaan.

VVD : Oneens

Amsterdam geeft al jaren veel meer geld uit dan nodig. Er kan vanwege bezuinigingen nog fors in de uitgaven van de gemeente worden gesneden, waardoor een belastingverhoging niet nodig is. Daarnaast kan op het gebied van zorg integraler en efficienter worden gewerkt, waardoor kosten omlaag kunnen en zo bezuinigingen op de zorg kunnen worden opgevangen zonder dat de zorg zelf er onder lijdt.

GroenLinks: Eens

Waar dat kan, willen we Amsterdammers beschermen tegen de kaalslag in de zorg van dit kabinet. Als het aan GroenLinks ligt investeert Amsterdam 57 miljoen in o.a. huishoudelijke zorg, mantelzorg en mensen met een arbeidshandicap. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/belastingen-0

D66: Oneens

Er gaat de komende jaren veel veranderen in de zorg voor Amsterdammers. D66 wil 35 miljoen euro per jaar besteden om de nieuwe zorgtaken van de gemeente goed op te vangen. In het financiële plan van D66 hoeven de lokale lasten hiervoor niet omhoog.

SP: Oneens

Volgens de SP is het mogelijk om goede en kleinschalige zorg te bieden door de strijd aan te gaan met topinkomens in de zorg, managementlagen en bureaucratie. We denken niet dat de belasting daarom omhoog moet.

Red Amsterdam: Oneens

Met het verplaatsen van de zorgtaken van de rijksoverheid naar de gemeente denkt het kabinet goedkoper uit te zijn. Alle onderzoeken wijzen uit dat hierdoor de gemeenten straks met grote financiële tekorten zullen kampen. De lokale belastingen mogen wat Red Amsterdam niet dienen als melkkoe om de bezuiniging bij het Rijk op te lossen. Dit is een probleem voor het Rijk, daar zal dus ook de oplossing gevonden moeten worden.

CDA: Oneens

Het Rijk dient voldoende geld beschikbaar te stellen voor de zorg. Eventuele tekorten mogen niet worden afgewenteld op de Amsterdammers door de belastingen te verhogen.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren is tegen verhoging van lokale belastingen om zorgtaken uit te kunnen voeren. Gezondheidszorg dient bij voorkeur kleinschalig en regionaal te worden aangeboden en zorgkosten moeten eerlijk worden verdeeld. Privatisering en marktwerking hebben er echter voor gezorgd dat veel zorginstellingen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. Preventie moet de basis zijn. Gezond leven, gezond eten, gemeentelijk groen en beweging spelen hierbij een rol.

TROTS: Oneens

TROTS vindt de verhoging van lokale belastingen geen oplossing. De aankomende zorgtaken kunnen best uitgevoerd worden met het geld waar de gemeente over beschikt. Om mogelijke tekorten te kunnen ondervangen is TROTS voor het bezuinigen op andere posten, zoals subsidies voor buurtfeestjes.

Blanco Lijst (Thonon): Oneens

De lokale belastingen zijn al veel te hoog. We hebben een grondige analyse van de zorgbehoefte nodig. Die dan door zorgverlener en zorgvrager onderling geregeld wordt. NIet ieder die zorg krijgt heeft die nodig. En menigeen die zorg nodig heeft krijgt die niet.

Piratenpartij Amsterdam: Oneens

Zorg is een basisrecht dat de hoogste prioriteit verdient. We betalen echter al genoeg belastingen. We kunnen daarom beter kijken hoe we het geld dat we al hebben beter kunnen verdelen. We zien tal van kansen om gemeentelijk beleid effectiever in te richten, zodat belastingverhogingen niet nodig zijn.

De Groenen: Eens

EENS: De Groenen zijn het er niet mee eens dat kortingen op het budget voor zorg bij de gemeente wordt neergelegd. Hoewel in de onderhandelingen tussen gemeente en rijk gediscusieerd wordt over manieren om die kortingen op te vangen, zal de gemeente er uiteindelijk geld moeten bijleggen om de kwaliteit van zorg te handhaven. De lokale belastingen mogen dus omhoog

OPA: Oneens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Oneens

Door het overhevelen van zorgtaken naar de gemeente verdwijnen er 8.000 plaatsen in de thuiszorg in Amsterdam. Ook zijn er minder bedden in verzorgingstehuizen en kampt de zorg met personeelstekorten. Bezuinigen op de zorg is onmenselijk. Amsterdammers betalen genoeg belasting en genoeg aan verzekeringen. De lokale belastingen mogen daarom niet verder omhoog.

ChristenUnie: Oneens

De lokale belastingen zijn al hoog. De gemeente moet eerst zorgen dat de eigen financiën op orde zijn.

Leefbaar Amsterdam: Oneens

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij: Oneens

bevrijdingsdag,wij gaan de burger bevrijden v/d zorg. het drogeren van mensen wordt bestraft,het gijzelen van mensen wordt bestraft. de nazi's worden gepakt

Partij voor Vrije Amsterdammers: Oneens

Amsterdammers betalen zich al scheel aan afvalstoffenheffing, erfpacht, ozb, rioolrecht en parkeergeld.

Radicale Oppositie Beweging: Oneens

Deelraden (bestuurscommissies) afschaffen en 80 % van het management in de zorg wegbezuinigen levert voldoende geld op om de zorgtaken van de gemeente op peil te houden.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Eens

NAT is tegen bezuinigingen op de jeugdzorg. Om te voorkomen dat er bezuinigd wordt op de jeugdzorg mogen de lokale belastingen omhoog.

OMA: Oneens

De gemeente Amsterdam kan nog besparen op de apparaatskosten om geld vrij te maken voor de Zorg.

Multicultureel Plus Partij (M+): Oneens

De gemeente moet eerst naar haar uitgaven kritisch kijken. Op dit moment is er sprake van een enorme verspilling in gemeentelijke uitgaves. Veel kan beter en goedkoper. Dat is een veel betere en een eerlijker oplossing dan het verhogen van belastingen.

Basis Inkomen Partij: Oneens

De toelage van het Rijk moet omhoog, want die wimpelt het af op de Gemeente.

Visie op Amsterdam: Oneens

Voor zorgtaken wordt betaald via belastingen en premies. Daar moet de lokale overheid niet tussen gaan zitten. Neem de ideeën en initiatieven van burgers en professionals als uitgangspunt en maak nieuwe en innovatieve concepten die minder bureaucratisch zijn. Dat is ook efficiënter.

Partij van de Eenheid: Oneens

De gemeente wordt verantwoordelijk voor de bekostiging van de zorg en de budgetten komen onder druk te staan. De lokale belastingen verhogen is een middel om dit probleem op het bordje van de burger te schuiven.

Partij van de Ouderen: Oneens

'De gemeente moet menselijke en betaalbare zorg blijven bieden. De huidige AWBZ-voorzieningen blijven in stand bij overgang naar de gemeente. Gemeentelijke tarieven en belastingen worden bevroren.' (verkiezingsprogramma P.v.d.O.)

Libertarische partij: Oneens

Wij pleiten juist voor belastingverlaging, daar heeft de burger tenminste wat aan.

PvdA: Eens

Ouders bepalen zelf naar welke school hun kind gaat. De PvdA vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen, en daarom krijgen kinderen voorrang op de scholen dichtbij huis. We moeten garanderen dat er voldoende keuzemogelijkheid is tussen verschillende goede scholen in de eigen buurt. Ouders houden het recht hun kind in te schrijven voor een school buiten de eigen buurt.

VVD : Eens

Niet de overheid, maar ouders moeten kunnen kiezen naar welke school hun kind gaat. Vrije schoolkeuze voor ouders is een zeer belangrijk principe voor de VVD.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks vindt het belangrijk dat scholen een afspiegeling zijn van de buurt. Kinderen moeten daarom voorrang krijgen bij de scholen in hun buurt. Om dat te realiseren komt er een stedelijke aanmeldingsprocedure basisonderwijs. Op die manier gaan we de segregatie in het onderwijs, het bestaan van ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen, tegen. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/vrije-schoolkeuze

D66: Eens

D66 wil dat elk kind naar de school van zijn of haar keuze kan gaan. Scholen met veel aanmeldingen moeten kunnen uitbreiden. Lukt dit niet, dan moeten criteria worden gehanteerd die transparant zijn en eerlijke kansen bieden, zoals broers en of zussen op school.

SP: Eens

Ouders mogen aangeven naar welke school ze hun kind in de buurt willen sturen. Maar scholen zijn soms vol. Daarom willen we werken met twee lijsten: 1 voor kinderen met leerachterstand, en 1 voor kinderen zonder achterstand. Zo voorkomen we dat alle kinderen die extra aandacht nodig hebben bij elkaar in de klas komen.

Red Amsterdam: Eens

Keuzevrijheid is een groot goed. Alle scholen moeten van goede kwaliteit zijn, waardoor de keuze voor een school niet afhangt van kwaliteit. Idealiter moeten kinderen de mogelijkheid hebben om dicht bij huis naar school te kunnen. Ouders met bijzondere wensen moeten de ruimte krijgen.

CDA: Eens

Als er ouders zijn die zelf kiezen hun kind(eren) naar een school te brengen die wat verder weg ligt, omdat ze die beter vinden, is dat hun eigen keuze. Het is een fundamentele vrijheid dat ouders zelf kunnen bepalen op welke school ze hun kind(eren) aanmelden.

Partij voor de Dieren: Eens

Goed onderwijs moet in iedere wijk beschikbaar zijn zodat kinderen niet ver hoeven te reizen. Binnen de wijk moet keuzevrijheid bestaan voor de ouders om zelf te kunnen kiezen naar welke school hun kind gaat.

TROTS: Eens

TROTS vindt het niet van deze tijd om ouders te verplichten hun kinderen in een bepaalde buurt naar school te laten gaan. Het is aan de ouders om te bepalen naar welke scholen zij hun kinderen willen laten gaan en niet aan de gemeente.

Blanco Lijst (Thonon): Eens

Belangrijker is de kwaliteit van de school. Probleem is dat veel scholen onder de maat onderwijs geven. Alle buurten moeten kwalitatief goede scholen hebben.

Piratenpartij Amsterdam: Eens

De Piratenpartij vindt dat er nu in Amsterdam nu een te beperkte vrijheid in schoolkeuze is. De Piratenpartij wil dat ouders en kinderen zelf een school kunnen uitkiezen, zonder gehinderd te worden door systemen waarin men afhankelijk is van een loting. Scholen met veel aanmeldingen moeten mogelijkheden krijgen om uit te breiden.

De Groenen: Eens

EENS: Voor De Groenen weegt de keuzevrijheid van ouders zwaarder dan het interveniëren in het leerlingenaanbod. De praktijk is overigens dat de mogelijkheid om je kind te kunnen inschrijven al beperkt wordt door lotingssystemen en postcode-beleid.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Eens

Amsterdam Sociaal heeft vrijheid als één van de kernwaardes en die vrijheid houdt ook in dat ouders zelf mogen bepalen naar welke school ze hun kind sturen.

ChristenUnie: Eens

Vrijheid van onderwijs is belangrijk. Het kan niet zo zijn dat een overheid bepaalt waar ouders hun kind naar school moeten laten gaan. Keuzedwang van de overheid leidt niet automatisch tot betere kwaliteit over de hele linie. Het blijft wel belangrijk om scholen die slecht presteren extra te ondersteunen.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij: Eens

gratis onderwijs ,danwel gesubideerde onderwijs het moet voor iedereen ongeacht afkomst of geloof mogelijk zijn om onderwijs te volgen kinderopvang -{ christelijke } kinderopvang online mothercare -.het uitrusten van webcamera's in kinderdagverblijven waarmee ouders hun kind kunnen coachen en contact kunnen houden het moederproject - de moeder krijgt een moederuitkering voor het opvoeden van kinderen/baby's ,aangezien dit door onze partij ls voltijdsbaan beschouwt zal worden

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

Mensen moeten zelf kunnen kiezen. Scholen kunnen capaciteit aanpassen.

Radicale Oppositie Beweging: Eens

Stop de betutteling, scholen zijn verantwoordelijk. Geef de scholen hun zelfstandigheid terug. Vertrouw op de eigen kracht en het verstand van ouders en leerkrachten.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

OMA: Eens

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ouders recht op vrijheid van schoolkeuze.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Wij zijn tegen het postcodebeleid omdat wij vinden dat ouders met die maatregel die veel worden beperkt in hun schoolkeuze voor hun kind.

Basis Inkomen Partij: Eens

Kinderen zoveel mogelijk naar de dichtsbijzijnde school. Dat scheelt tijd en risico in het verkeer.

Visie op Amsterdam: Oneens

Visie Op Amsterdam volgt het nieuwe beleid zoals voorgesteld door de vereniging van schoolbesturen. Geeft ruimte voor meerdere keuzes aan ouders en het systeem wordt digitaal uitgevoerd.

Partij van de Eenheid: Eens

De ouders beperken in hun schoolkeuze in een schending van de grondwet, die vrijheid van onderwijs garandeert. Het kan zo zijn dat ouders hun kinderen naar een kwalitatief goede school willen sturen omdat de scholen in hun postcodegebied ondermaats presteren. Ook kan de schoolkeuze te maken hebben met de ideologie van de school.

Partij van de Ouderen: Eens

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Eens

Het is vanzelfsprekend dat ouders zelf bepalen waar hun kind op school gaat. Het is hun kind, niet die van een ambtenaar.

PvdA: Oneens

De Amsterdamse grond is van alle Amsterdammers. Door de opbrengsten van erfpacht worden wijken opgeknapt, houden we armoedevoorzingen in stand en bouwen we nieuwe woningen. Zo profiteren alle Amsterdammers en blijft Amsterdam een sociale stad.

VVD : Eens

Lastenverlichting op alle terreinen is wenselijk. VVD wil af van verplichte erfpacht en wil dat Amsterdammers de grond onder hun eigen woning kunnen kopen als ze dat willen.

GroenLinks: Oneens

Dankzij het systeem van erfpacht komt de waardestijging van grond niet alleen bij de particuliere eigenaar, maar ook bij de gemeenschap terecht. Dat is wel zo eerlijk, want die waardestijging is mede te danken aan investeringen van de gemeente. Daar moeten dus alle Amsterdammers van kunnen profiteren https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/erfpacht-0

D66: Eens

D66 wil af van de erfpacht als melkkoe van de gemeente. In het huidige erfpachtstelsel is de canon te hoog vastgesteld. D66 stelt een eerlijk, transparant stelsel voor, waarbij de huiseigenaar zelf de keuzevrijheid heeft tussen eigen grond en erfpacht.

SP: Oneens

Het is een groot goed dat de grond in Amsterdam van ons allemaal is, en niet alleen van vastgoedspeculanten. Dat willen wij graag zo houden. En met de bezuinigingen die er vanuit Den Haag komen willen we de lasten niet verder verhogen. Maar verlagen kunnen we niet beloven.

Red Amsterdam: Eens

Gemeentelijke erfpacht is een goed systeem om invloed te houden op de ruimtelijke ordening. Wel moeten de erfpachtvoorwaarden duidelijker, eerlijker en transparanter worden, waarbij verlaging van de erfpachtgelden nadrukkelijk gewenst is. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan overweegt Red Amsterdam het kopen van grond mogelijk te maken.

CDA: Eens

Het CDA wil dat erfpachters de grond onder hun woning moeten kunnen kopen. Daarnaast wil het CDA dat het huidige erfpachtstelsel met voortdurende erfpacht (om de 50 jaar opnieuw betalen) wordt omgezet naar eeuwigdurende erfpacht met recht op afkoop. Door deze twee hervormingen wordt het systeem eerlijker en zullen de erfpachtlasten gaan dalen.

Partij voor de Dieren: Eens

Erfpacht moet transparant en overzichtelijk worden voor de Amsterdammer. Financiële verrassingen en onevenredig grote prijsstijgingen moeten worden voorkomen.

TROTS: Eens

TROTS vindt het bevorderen van woningbezit zeer belangrijk. Naast het drukken van de kosten voor de woningbezitters is het ook zeer belangrijk een economisch klimaat te scheppen waarin banken sneller geneigd zijn hypotheken te verstrekken. Op dit moment verstrekken banken minder snel hypotheken wanneer grond in erfpacht is uit angst voor plotse verhogingen van kosten waardoor mensen hun hypotheken niet meer kunnen afbetalen. Ter bestrijding hiervan is TROTS voor het verlagen van de canon.

Blanco Lijst (Thonon): Eens

Canon is een vorm van willekeurige belasting.

Piratenpartij Amsterdam: Eens

De gemeente is de afgelopen jaren onbetrouwbaar gebleken door de erfpacht van huiseigenaren die hun grond hebben verkocht achteraf fors te verhogen. De Piratenpartij vindt dit niet eerlijk. Sommige mensen moeten hierdoor zelfs noodgedwongen hun eigen woning verlaten. Erfpacht moet daarom omlaag. Daarnaast moeten huiseigenaren de mogelijkheid krijgen de grond van hun pand terug te kopen van de gemeente.

De Groenen: Oneens

ONEENS: Mag niet omlaag want met de opbrengsten hiervan kunnen o.a. sociale huurwoningen worden gebouwd.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Eens

Amsterdam Sociaal streeft naar een gemeente die de woningmarkt stimuleert. Het verlagen van de erfpacht zal een positieve impuls aan de woningmarkt geven. Als meer Amsterdammers een huis kopen, komen er meer huurwoningen vrij.

ChristenUnie: Eens

Het huidige erfpachtstelsel is niet meer van deze tijd, huizenbezitters worden al belast via de OZB en door middel van bestemmingsplannen kunnen wijken al geherstructureerd worden. De ChristenUnie streeft daarom naar hervorming van het erfpachtstelsel. Huizeneigenaren moeten de mogelijkheid krijgen om de grond onder hun huis van de gemeente te kopen.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij: Eens

partij punt waar om gevochten is.

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

Huiseigenaren worden bij de verlenging van de erfpacht geconfronteerd met extreme verhogingen. Huiseigenaren moeten zelf de grond mogen kopen.

Radicale Oppositie Beweging: Eens

Huiseigenaren zijn lang genoeg de melkkoe van de gemeente geweest.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Oneens

De erfpacht moet niet verlaagd worden wel gewijzigd worden. Erfpacht moet transparanter en daarom worden gekoppeld aan de WOZ-waarde die jaarlijks wordt vastgesteld. Hierdoor blijft een deel van de waardestijging van de grond ten goede komen aan heel Amsterdam.

OMA: Eens

Ook moet het erfpacht-systeem worden hervormd en een eficientre manier van innen worden toegepast.

Multicultureel Plus Partij (M+): Geen van beide

Erfpacht is een oneerlijk systeem waarbij je de grond eeuwig huurt. Wij zouden het graag afschaffen zodra de gemeentelijke financiën dit toestaan.

Basis Inkomen Partij: Eens

Erfpacht word misbruikt voor dubieuze verkoopconstructie's.

Visie op Amsterdam: Oneens

Het woonbeleid van Amsterdam is aan herijking toe. Gemengd wonen is het uitgangspunt maar dat is wat anders dan vroeger. Er is veel meer diversiteit in wensen: huur/kopen/woning delen/tijdelijke koop etc In dat kader moet het systeem van erfpacht opnieuw worden bekeken.

Partij van de Eenheid: Eens

De huur van grond in erfpacht is de afgelopen jaren sterk gestegen, meer dan strikt noodzakelijk. Er moet meer uniformiteit komen in de tarieven en de hoge stijging moet worden teruggedraaid.

Partij van de Ouderen: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Eens

Amsterdam is een van de laatste gemeentes met een erfpacht systeem. Het is hoog tijd dat de erfpacht wordt afgeschaft, het benadeelt elke burger en dient enkel als melkkoe voor de gemeente.

PvdA: Oneens

De PvdA Amsterdam is geen voorstander van het verzwaren van de lasten op de OZB.

VVD : Oneens

Door de combinatie van OZB en erfpacht zijn de woonlasten in Amsterdam al relatief hoog. De OZB moet de komende jaren worden gehalveerd. Zo krijgen burgers en bedrijven meer financiële ruimte en koopkracht, wat goed is voor het aantal banen in deze stad.

GroenLinks: Eens

Amsterdam heeft een van de laagste OZB-tarieven van Nederland. Als de gemeente door de rijksbezuinigingen in de problemen komt en bijvoorbeeld niet meer voldoende geld heeft voor onderwijs, zorg of armoedebeleid kan zo nodig van huizenbezitters een hogere bijdrage worden gevraagd. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/belastingen-0

D66: Oneens

Zeker in tijden van crisis is D66 terughoudend met het extra belasten van Amsterdammers. D66 wil dat de stad eerst haar eigen huishouden op orde brengt en niet de economische groei hindert door toenemende belastingen. Dat geldt ook voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB).

SP: Oneens

Woningbezitters betalen al behoorlijk wat OZB en in Amsterdam ook vaak nog eens erfpacht. Wat de SP betreft gaat de OZB daarom niet omhoog.

Red Amsterdam: Oneens

De OZB is al hoog genoeg en is niet bedoeld als gemeentelijke pinpas om snel tekorten op te lossen.

CDA: Oneens

De belastingen in Amsterdam en in Nederland zijn al te hoog. Belastingverhogingen zijn daarom volstrekt ongewenst. Het probleem is niet dat de overheid te weinig geld binnenkrijgt, maar dat de overheid te veel geld uitgeeft.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren is voor een energielabelafhankelijk tarief van de OZB. Bezitters van goed geïsoleerde woningen zouden minder OZB moeten betalen dan bezitters van slecht geïsoleerde woningen. Op die manier ontstaat een financiële prikkel om de stad te verduurzamen.

TROTS: Oneens

De inkomsten uit de OZB worden door de gemeente gebruikt voor algemene zaken, zoals het verbeteren van openbare voorzieningen. TROTS vindt het bevorderen van woningbezit zeer belangrijk, en dat moet zo laagdrempelig mogelijk gemaakt worden. Het verhogen van de OZB om de gemeentekas te spekken maakt de drempel juist hoger.

Blanco Lijst (Thonon): Oneens

Hierdoor verhogen de woonlasten. Zodoende kunnen mensen met een laag inkomen de huur in de stad niet meer opbrengen

Piratenpartij Amsterdam: Oneens

Als de OZB stijgt, worden voor starters op de woningmarkt hogere drempels opgelegd. Dit zal de woningmarkt op slot gooien. We kunnen daarom beter kijken hoe we het geld dat we al hebben beter kunnen verdelen. We zien tal van kansen om gemeentelijk beleid effectiever in te richten, zodat belastingverhogingen niet nodig zijn.

De Groenen: Eens

EENS: De Groenen is het eens met de achterliggende gedachte dat je extra belasting heft bij mensen die het goed hebben om minder draagkrachtigen te kunnen ondersteunen.

OPA: Oneens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Oneens

Wij willen dat de kosten van politiek mismanagement niet worden verhaald op de Amsterdammers. Wonen in Amsterdam is al erg duur, juist in tijden van maatschappelijke financiële tegenspoed, hoort de gemeente haar inwoners niet uit te melken.

ChristenUnie: Oneens

Oneens. De OZB mag alleen door de inflatiecorrectie stijgen. Amsterdam moet beter omgaan met het geld dat binnenkomt via de belastingen en vanuit het Rijk. Niet direct belastingverhoging voor woningbezitters invoeren.

Leefbaar Amsterdam: Oneens

Er zijn al genoeg lastenverzwaringen. Bezuinigen betekent niet Amsterdammers op nog meer kosten jagen.

De Republikeinse Politieke Partij: Oneens

iedereen kan en mag een huis bezitten. huisje boompje auto,inkomen en werk,gratis onderwijs voor iedereen ongeacht geloof inkomen of afkomst en eigelijk sexe

Partij voor Vrije Amsterdammers: Oneens

Huiseigenaren betalen zich al scheel aan ozb, rioolrecht en erfpacht.

Radicale Oppositie Beweging: Oneens

Huiseigenaren zijn lang genoeg de melkkoe van de gemeente geweest.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Oneens

NAT wilt dat de vele studenten die Amsterdam huisvest straks ook in Amsterdam kunnen blijven wonen. Dit moet dan wel betaalbaar blijven, daarom is NAT tegen het verhogen van de OZB belasting.

OMA: Oneens

Waar huizen in waarde dalen, is belastingverhoging niet op zijn plaats.

Multicultureel Plus Partij (M+): Oneens

OZB is al hoog genoeg. Huizenbezitters moeten niet verder uitgemolken worden. De gemeente moet eerst verspilling en onnodige bestedingen in haar eigen uitgaven zo veel mogelijk verminderen.

Basis Inkomen Partij: Eens

Er gaan ook vele miljarden per jaar naar de hypotheekrenteaftrek.

Visie op Amsterdam: Oneens

De belasting voor woningbezitter is al behoorlijk. Ook hier geldt: minder top-down beleid van de gemeente geeft innovatie de kans en kan collectieve lasten ook nog eens beperken. In die richting willen we werken.

Partij van de Eenheid: Geen van beide

Amsterdam kent een van de laagste OZB-waardes van Nederland. Dat compenseert de gemeente met een veel te hoge erfpacht.

Partij van de Ouderen: Oneens

'Gemeentelijke tarieven en belastingen worden bevroren.' (verkiezingsprogramma P.v.d.O.)

Libertarische partij: Oneens

OZB is een melkkoe voor de gemeente, en een grote last voor huizeneigenaren. Wij pleiten voor onmiddellijke afschaffing.

PvdA: Oneens

De bestaande voorwaarden zijn toereikend. Amsterdammers moeten zoveel mogelijk invloed kunnen uitoefenen op de lokale democratie. Daar hoort een referendum vanzelfsprekend bij. Wij vinden de onlangs versoepelde voorwaarden echter goed in die mogelijkheid voorzien.

VVD : Oneens

De voorwaarden voor een referendum zijn al redelijk soepel. VVD wil dat terughoudend met referenda wordt omgegaan. De gemeenteraad is door de Amsterdammers gekozen, belangen af te wegen en besluiten te nemen.

GroenLinks: Eens

GroenLinks is van oudsher een warm voorstander van directe democratie. Het aanvragen van een referendum moet laagdrempelig zijn. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/referendum-0

D66: Eens

D66 is voorstander van referenda op initiatief van bewoners. Amsterdammers moeten besluiten van het stadsbestuur kunnen corrigeren of bevestigen. De organisatie van het erfpacht referendum bewijst, dat de regels en procedures niet transparant en eenvoudig zijn. Dit kan en moet beter en eenvoudiger.

SP: Eens

Wanneer een grote groep Amsterdammers een politieke keuze voor wil leggen aan de rest van de stad, moet dat mogelijk gemaakt worden.

Red Amsterdam: Oneens

We hebben in 2013 een nieuwe uitgebreide regeling voor het referendum en burgerinitiatieven gekregen. Deze biedt ruim voldoende mogelijkheden voor Amsterdammers om de agenda van de gemeenteraad mede te bepalen of om besluiten aan te vechten.

CDA: Oneens

Het is in Amsterdam al goed mogelijk om een referendum te organiseren. Binnenkort komt er bijvoorbeeld een referendum over het erfpachtstelsel. De voorwaarden hoeven daarvoor niet versoepeld te worden.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren vindt het van groot belang dat de stad democratisch wordt bestuurd en dat Amsterdammers invloed kunnen uitoefenen op beleid, ook na de verkiezingen. Een referendum kan het democratisch gehalte van de stad verhogen. De procedure voor het houden van een referendum kan versimpeld en ingekort worden.

TROTS: Oneens

Ondanks dat TROTS vindt dat er meer referenda gehouden zouden moeten worden, zeker wanneer het grote projecten als de Noord-Zuidlijn betreft, hoeven de voorwaarden niet veranderd te worden. Referenda zijn zeer duur en moeten slechts bij grote besluiten aan de Amsterdammers worden voorgelegd.

Blanco Lijst (Thonon): Eens

Mits het een bindend referendum wordt. Gelijk in Zwitserland, waar het volk nog soeverain is.

Piratenpartij Amsterdam: Eens

Hier zijn wij het mee eens. Voor veel beslissingen zien wij echter nog veel betere opties dan een referendum om Amsterdammers te raadplegen. In een burgerforum kan een groep gezamenlijk tot een oplossing voor een probleem komen waar de hele buurt zich in kan vinden. En via ons e-democratie systeem kun je ook deskundige mensen afvaardigen die je persoonlijk vertrouwt. Beide systemen hebben hun succes elders al bewezen

De Groenen: Eens

EENS: De Groenen geeft kiezers graag een stem bij belangrijke besluiten.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Eens

Hoewel we als Amsterdammers zelf onze vertegenwoordiging kiezen, blijken politieke partijen na de verkiezingen hun beloftes vaak niet na te komen. Amsterdam Sociaal is daarom groot voorstander van het vergroten van de invloed van de Amsterdamse maatschappij op de politiek.

ChristenUnie: Eens

De drempel voor een referendum is nu erg hoog en kan wel wat lager. Wij vinden het belangrijk dat Amsterdammers betrokken blijven bij het stadsbestuur.

Leefbaar Amsterdam: Eens

Bovendien moet een referendum bindend zijn.

De Republikeinse Politieke Partij: Eens

de stem van de burger telt in de politiek

Partij voor Vrije Amsterdammers: Eens

Nu wordt een referendum zo moeilijk gemaakt, dat het een fopspeen is.

Radicale Oppositie Beweging: Oneens

Het referendum is een fopspeen, kost handenvol geld en bewijst de democratie geen goede dienst.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Oneens

NAT vindt dat er meer geëxperimenteerd moet worden met het betrekken van Amsterdammers bij het maken van beleid. Maar er moet verder gekeken worden dan traditionele vormen van representatieve democratie.

OMA: Eens

Wanneer het gaat om ingrijpende besluiten verdient de bevolking een stem.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

Om de participatiegraad van burgers te bevorderen mag wat ons betreft de voorwaarden om een referendum te houden moeten versoepeld worden.

Basis Inkomen Partij: Eens

Met name een bindend referendum is belangrijk voor directe democratie.

Visie op Amsterdam: Eens

Goed plan om bewoners sneller dan tot nu toe te betrekken bij de besluitvorming. Daarom minder drempels voor een referendum.

Partij van de Eenheid: Eens

Wij zijn altijd een groot voorstander geweest van inspraak en samenspraak van de burger en van transparantie naar de burger toe. Hoe meer Amsterdammers betrokken worden bij besluitvorming die hen treft, hoe groter het vertrouwen in de gemeente wordt. Veel Amsterdammers voelen zich al jaren niet serieus genomen door de gemeente. Het succes van de lokale partijen beaamt dat.

Partij van de Ouderen: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Eens

Referenda zijn een directere en transparantere vorm van democratie dan om de 4 jaar stemmen.

PvdA: Oneens

Met de snelle tramlijn van station Zuid/WTC naar Amstelveen en het in stand houden van lijn 5 zijn voldoende snelle en veilige verbindingen tussen Amsterdam en Amstelveen. De beperkte tijdswinst van een nieuwe metro weegt niet op tegen de enorme investering van honderden miljoenen euro's die hiervoor nodig is. Dat kan de stad zich nu niet veroorloven, dat geld kan beter aan andere zaken besteed worden.

VVD : Eens

Het sluiten van de metroringlijn vanaf Isolatorweg en het verlengen richting Amstelveen zijn goed voor de bereikbaarheid van Amsterdam. Daarnaast is Amstelveen de grootste gemeente in Nederland

GroenLinks: Oneens

GroenLinks is een groot voorstander van openbaar vervoer, maar geld moet wel wel doelmatig worden besteed. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen is een zeer kostbare en ingewikkelde operatie. Bovendien gaat er al een metrolijn naar Amstelveen. https://amsterdam.groenlinks.nl/standpunten/openbaar-vervoer-6

D66: Eens

Het openbaar vervoer is belangrijk voor de bereikbaarheid en voor de economie van de stad. Wat D66 betreft wordt de bereikbaarheid van de hele regio verbeterd. Op termijn moet de Noord/Zuidlijn door getrokken worden naar aan de ene kant Amstelveen en Schiphol en aan de andere kant naar Zaanstad.

SP: Eens

Door de Noord-Zuidlijn uit te breiden verbeteren we ons OV-netwerk en kunnen mensen snel en makkelijk van en naar het centrum komen. Wel moeten we zorgen voor een goed netwerk van P+R terreinen aan de randen van de stad.

Red Amsterdam: Eens

Nu de Noord-Zuidlijn er komt, moeten we ervoor zorgen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van deze veel te dure tunnel. Aansluiting van de Amstelveenlijn zal daarbij helpen en verbetert de verbinding tussen Amstelveen, Buitenveldert, de rest van Amsterdam en eventueel Schiphol.

CDA: Oneens

Dat kost teveel geld dat er op dit moment simpelweg niet is. Doortrekken naar Schiphol is wel een goed plan.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Noord-Zuidlijn is tot nu toe een bodemloze put gebleken. Beter is om het geld uit te geven aan andere vormen van openbaar vervoer.

TROTS: Oneens

De huidige verbindingen volstaan en het zou een onnodig kostbare zaak worden om nog meer geld uit te geven aan de Noord-Zuidlijn die al veel te veel heeft gekost.

Blanco Lijst (Thonon): Geen van beide

Wat is de meerwaarde hiervan, ten opzichte van de kosten?

Piratenpartij Amsterdam: Oneens

De Noord-Zuidlijn is een dramatisch project geworden. We zijn nu natuurlijk te ver om hier mee te stoppen, maar verdere uitbreiding is niet nodig. Er is al een prima sneltram verbinding naar Amstelveen. Er bestaan bovendien opties om de verbinding met Amstelveen te verbeteren, die veel beter uit de kosten-baten analyses zijn gekomen. Hiermee kunnen honderden miljoenen euro’s belastinggeld bespaard worden.

De Groenen: Eens

EENS: Er moeten investeringen worden gedaan om tram-, bus- en metrolijnen frequent te laten rijden en comfortabel te kunnen reizen. Er is op dit moment geen directe metroverbinding naar Amstelveen. Dit zou een goede aanvulling zijn op het bestaande openbaar vervoer en de mogelijkheid geven om een directe verbinding te hebben met het centrum van Amsterdam. Tevens voorkomt het dat er nodeloos veel autoverkeer de stad binnenkomt.

OPA: Eens

Geen toelichting gegeven

Amsterdam Sociaal: Eens

Hoewel de Noord-Zuidlijn een kosten verslindend gedrocht is gebleken, is het een kleine moeite om deze door te trekken naar Amstelveen. Hiervoor hoeft slechts een bocht doorgetrokken te worden. Het is volgens Amsterdam Sociaal onlogisch om geen directe metro verbinding te hebben met Amstelveen, terwijl dit met een kleine inspanning te bereiken is.

ChristenUnie: Eens

De metro blijft een van de beste manieren van vervoer. Het is wel kostbaar om aan te leggen. Dus er moet eerst duidelijkheid komen over de kosten en de hoeveelheid reizigers die hier gebruik van gaan maken.

Leefbaar Amsterdam: Oneens

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij: Oneens

noord-zuidlijn commisies om elke meter mag gestreden worden .

Partij voor Vrije Amsterdammers: Oneens

Er is al een sneltram.

Radicale Oppositie Beweging: Eens

Eerst moet de ring van de Isolatorweg worden doorgetrokken naar het CS. ROB is voor een fijnmazig en gratis OV.

Nieuwe Amsterdamse Toekomst: Eens

In Amstelveen wonen ook veel studenten en die moet goed verbonden zijn met de onderwijsinstellingen in en om Amsterdam.

OMA: Oneens

De Noord-Zuidlijn kan aansluiten op bestaand vervoer.

Multicultureel Plus Partij (M+): Eens

De Noord-Zuidlijn is al bijna gereed en heeft heel veel geld gekost. Doortrekken richting Amstelveen zal relatief weinig kosten, maar veel opleveren. Bovendien is het goed voor de verbinding en mobiliteit in de stad.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Het zoveelste prestigeproject dat met kosten word overschreden. Van de Noordzuidlijnblunder is niets geleerd.

Visie op Amsterdam: Oneens

Geen prioriteit. Er is een goede sneltram naar Amstelveen.

Partij van de Eenheid: Oneens

De Noord/Zuidlijn is een enorme kostenpost van de gemeente en een bron van ellende voor Amsterdam en is nog steeds niet af. Pas als de huidige lijn lang en breed in gebruik is genomen en zichzelf aan het terugbetalen is, kan een uitbreiding overwogen worden.

Partij van de Ouderen: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

Libertarische partij: Oneens

Het is niet verstandig als de gemeente nieuwe megalomane bouwprojecten aangaat. Het moet wel mogelijk gemaakt worden dat een privaat bedrijf de lijn doortrekt en beheert, in overleg met omwonenden.

 

 

Hoe denken de partijen over deze stelling?Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken