Stem Wijzer

Kandidaten Wijzer

Amsterdam

Gemeenteraads­verkiezingen en
Stadsdeelcommissie­verkiezingen
21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

Maak in 4 stappen kennis met de kandidaten voor uw gebied

Bekijk de toegankelijke versie van de StemWijzer voor mensen met een visuele beperking

1. Werven toeristen

Amsterdam moet stoppen met het werven van toeristen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Toeristen komen naar Amsterdam, of Amsterdam Marketing er nu wel of niet is. Juist Amsterdam Marketing kan zich ervoor inzetten om de toeristen te spreiden naar stadsdelen die zitten te springen om extra dynamiek en niet alle aandacht te vestigen op het al overvolle centrum. Landelijk zet het NBTC nog veel te veel in op de hoofdstad. D66 heeft er in de Tweede Kamer voor gepleit dat het NBTC zich niet meer richt op Amsterdam, maar op het spreiden van toerisme over het land."

PvdA

"Amsterdam wordt steeds drukker. Toeristen zijn van harte welkom, maar de PvdA vindt het niet nodig om door te gaan met werven van nog meer toeristen. We stoppen daarom met advertenties en andere wervingscampagnes."

SP

"Gezien het grote aantal toeristen in Amsterdam is verdere stadspromotie niet nodig. De SP wil daarom stoppen daarom met Amsterdam Marketing in de huidige vorm."

GroenLinks

"Toerisme brengt de stad veel goeds, maar het zet de leefbaarheid in het centrum onder druk. De positieve kanten van het toerisme worden steeds meer overschaduwd door de negatieve effecten van een ongebreidelde groei en onbeheerste, niet-duurzame vorm van toerisme. Om die stad mooi te houden en voor iedereen toegankelijk te laten zijn, vragen we toeristen een iets hogere bijdrage en stoppen we met citymarketing."

Partij voor de Dieren

"Amsterdam Marketing zou zich niet moeten richten op het binnenhalen van toeristen. Het welzijn van mens en dier wordt aangetast door het alsmaar drukker worden van de stad veroorzaakt door de enorme bouwambitie en het massaal aantrekken van toeristen."

CDA

"Het wordt te druk in de stad. De huidige groei van het toerisme is onhoudbaar en verstoort de balans. Amsterdam moet in de eerste plaats een stad blijven waar je prettig en mooi kunt wonen. Het CDA wil daarom dat de gemeente stopt met het streven naar meer toerisme maar juist inzet op het spreiden van toeristen door de regio en het ontmoedigen van het ‘blow- en braltoerisme’ dat afkomt op drugs en prostitutie. Het imago van de stad moet anders."

Partij van de Ouderen

"De Partij van de Ouderen zet zich al langer in om de verdisneysering van Amsterdam tegen te gaan. Het werven van toeristen is een eerste stap tegen het massatoerisme. Andere stappen zijn onder andere: het verhogen van de toeristenbelasting, een bouwstop voor hotels en het verbieden van Airbnb."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Amsterdam kan het geld dat het uitgeeft aan het werven van toeristen beter besteden aan het bestrijden van de armoede. 28% van de Amsterdammers leeft op of onder de armoedegrens, wat in strijd is met de mensenrechten."

Piratenpartij Amsterdam

"Leuk dat iedereen onze prachtige stad zo graag wil bezoeken, maar we hoeven echt geen belastinggeld te steken in het werven van nog meer toeristen. Er zijn ook genoeg leuke plekken in de rest van Nederland, en daar zitten ze vaak te springen om extra toeristen en de bijbehorende economische impuls. De toerisme-marketing zou zich dan ook enkel daarop moeten richten! Amsterdam is zo'n prachtige stad; die verkoopt zichzelf echt zonder al die marketing-onzin al meer dan goed genoeg!"

Basisinkomen Partij

"Toerisme moet beheersbaar blijven."

ChristenUnie

"Amsterdam heeft wat betreft drukte al grenzen bereikt. Met hotelstops, heldere regels en het goed controleren van de gemeentelijke regels over (eigen) woningverhuur moet een grens getrokken worden. Woningen mogen niet meer (illegaal) gebruikt worden voor toerisme."

Amsterdam BIJ1

"Met name de binnenstad zit aan het maximum aan toeristen dat zonder schade aan de leefbaarheid voor de vaste bewoners zelf kan worden toegelaten. Er moet een stop komen op de bouw van hotels. Geen vergunningen meer voor ‘Nutellawinkels’, aandacht voor toeristische attracties elders. "

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"Onze mooie stad werft zichzelf. Geen verdere bestuurlijke actie nodig."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Het werven van meer toeristen door de gemeente is niet gewenst. Zonder werving komen er genoeg toeristen."

Geen van beide

Forum voor Democratie

"FVD wil inzetten op een beter soort toerisme in Amsterdam: De toeristenbelasting verdubbelen om meer hoogwaardig toerisme aan te trekken; Meer stadsreiniging in drukke toeristengebieden; Overlast Airbnb effectief aanpakken en terugdringen; Ondernemers in het toerisme niet dwarszitten, wel alle bestaande regels streng handhaven. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/toerisme"

SAMEN

"SAMEN is niet van mening dat Amsterdam volledig moet stoppen met het werven van toeristen. Amsterdam moet in zijn wervingscampagne meer rekening gaan houden met de drukte in de stad en selectiever worden in de werving."

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"Toerisme is voor Amsterdam een vloek en een zegen gebleken. Toerisme levert veel banen op en een bruisende stad, maar leidt ook tot overlast voor bewoners, vuil op straat en drukte op de weg en de stoep. Daarom wil de VVD dat de bezoeker welkom blijft, maar overlast niet. De gemeente moet daarom vooral inzetten op het aantrekken van toeristen die voor de schoonheid van Amsterdam komen, de kunst en cultuur, en niet om hier schreeuwend over straat te gaan."

DENK

"De toerisme-industrie zorgt voor veel banen en inkomsten voor de stad. Dit mag echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Wij willen daarom de toeristen verspreiden over en naar gebieden buiten de stad. "

SGP

"Amsterdam is een toeristische stad en heeft veel te bieden. Het is wel belangrijk om in te zetten op hoogwaardig toerisme, bijvoorbeeld museumbezoekers in plaats van coffeeshopbezoekers en festivalgangers."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Wel moet gekeken worden naar de spreiding van kunst, ook in stadsdelen en dergelijke."

Partij voor Iedereen

"Toerisme is goed voor economie en samenkomst van diverse culturen."

Anti-Scooter Partij

"Toeristen zijn een grote bron van inkomsten en geld groeit nu eenmaal niet aan een boompje. "

Queer

"Amsterdam is een mooie stad. Werf toeristen door de bezuinigingen op kunst en cultuur terug te draaien. Maak Amsterdam een bruisende stad vol kunst en cultuur. Meer geld voor eigentijdse dans, omdat die ook voor niet Nederlands sprekende mensen toegankelijk is. Dit draagt bij aan de bekendheid van Amsterdam. Amsterdam als Europese danshoofdstad. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron. Wees daar zuinig op."

De Republikeinse Politieke Partij

"De Republikeinse Politieke Partij wil van Amsterdam de toerisme-stad maken. Over het economisch belang van toerisme voor Amsterdam gaan de meest wilde getallen rond. Een omzet van ruim 10,3 miljard op jaarbasis, 88.000 werkzame personen en meer dan 5% van de banen in de stad, toerisme levert in het algemeen in de wereld pure winst op voor de bevolking."

U-buntu Connected Front

Geen toelichting gegeven

2. Tegenprestatie

Mensen in de bijstand moeten als tegenprestatie vrijwilligerswerk doen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Wie een uitkering heeft ontvangt een tegemoetkoming op kosten van anderen uit de samenleving. Het is dan niet meer normaal dat je iets terugdoet voor de samenleving. Middels een verplichte tegenprestatie wordt daaraan invulling gegeven. "

CDA

"Van wie een bijstandsuitkering ontvangt mag worden gevraagd om iets terug te doen voor de samenleving. Er is genoeg te doen om onze stad leefbaar, veilig en schoon te houden. Vrijwilligerswerk kan daarbij ook een rol spelen. De gemeente kan per persoon en in goed overleg kijken wat passend is. Dat helpt mensen ook om aan de slag te blijven en om een nieuwe baan te vinden. "

Partij van de Ouderen

"De Partij van de Ouderen vindt dat er een tegenprestatie mag worden gevraagd aan mensen die bijstand ontvangen in de vorm van vrijwilligerswerk."

SGP

"De bijstandsuitkering is een sociaal vangnet. Het is niet wenselijk dat mensen daarin blijven hangen. Ze moeten gestimuleerd worden om zich in te zetten voor de maatschappij. Per individu kan bepaald worden in welke mate en op welke manier. Actief zijn in de samenleving vergroot de kans op een baan. "

Forum voor Democratie

"Ja! In Amsterdam is voor iedereen wel wat te doen!"

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Daardoor blijven mensen bij de stad betrokken."

Partij voor Iedereen

"Dit moet dringend worden geadviseerd. Bij basisinkomen is er meer ruimte voor vrijwilligerswerk. Wel opletten dat dit niet ten koste gaat van banen."

SAMEN

"Met vrijwilligerswerk ben je SAMEN bezig en help je elkaar. Als bijstandsgerechtigde een tegenprestatie leveren in de vorm van vrijwilligerswerk, kan dan wel confronterend zijn, maar het is geen strafwerk. Vrijwilligerswerk kan als opstap dienen naar een volgende dienstbetrekking."

Anti-Scooter Partij

"Het is altijd beter om nuttige taken voor de Amsterdammers te verrichten dan niets te doen terwijl je toch geld krijgt. "

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

D66

"Mensen met een bijstandsuitkering zijn gebonden aan veel regels met betrekking tot werk. Veel van deze regels gaan uit van wantrouwen. De regels en de 'tegenprestatie' belemmeren mensen om een tijdelijke of deeltijdbaan aan te nemen. Het is daarom van belang dat Amsterdam deze regels versimpelt en meer gaat experimenteren met mogelijkheden om mensen de ruimte te geven aan het werk te gaan, zonder dat ze direct het recht op een uitkering verliezen."

PvdA

"We moedigen mensen in de bijstand aan vrijwilligerswerk te doen, maar de PvdA is tegen de verplichting hiervan. Het woord 'tegenprestatie' vinden we een kwetsend woord: de bijstand is een vangnet voor mensen die hun baan verliezen. We willen liever deze mensen op andere manieren helpen zo snel mogelijk weer een baan te vinden. "

SP

"Verplicht vrijwilligerswerk in ruil voor de uitkering komt neer op werken zonder loon. De SP vindt dat bij werk gewoon een salaris hoort. Mensen die geen werk kunnen vinden helpen we om zo goed mogelijk op een andere manier mee te kunnen doen in de samenleving."

GroenLinks

"GroenLinks gelooft dat mensen mee willen doen in de samenleving en is daarom voorstander van een repressievrije bijstand zonder verplichte tegenprestatie. De gemeente is er om mensen te begeleiden en te ondersteunen die dat nodig hebben. Dwang en repressie helpen niet om mensen aan het werk te krijgen – hulp en aandacht wel. We blijven ons daarom verzetten tegen de verplichte tegenprestatie voor een uitkering."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en benutten. Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor de samenleving. De gemeente moet vrijwilligerswerk en stages faciliteren voor Amsterdammers met een uitkering. De PvdD is echter tegen verplicht vrijwilligerswerk. De meeste mensen willen een bijdrage leveren aan de samenleving zolang die nuttig is."

DENK

"DENK Amsterdam is tegen een verplichte tegenprestatie in ruil voor de bijstand. Wij gaan uit van een positief mensbeeld en zullen meer inzetten op bemiddeling naar arbeid in plaats van dwingende maatregelen."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Het woord zegt het al: men doet vrijwilligerswerk. Daar kan men natuurlijk niet toe worden gedwongen, omdat het dan de facto niet meer vrijwillig is."

Piratenpartij Amsterdam

"De Piratenpartij wil graag een basisinkomen invoeren, waar Amsterdammers vrij naast kunnen bijverdienen. Dit stopt armoede, bureaucratie en privacyschendende controles. Het zet mensen aan tot werk, want elke verdiende euro loont direct! Mensen zullen zo gemotiveerd zijn veel zinvoller werk te gaan doen dan die nutteloze bezigheidstherapie van het UWV! Mede daarom verloot de Piratenpartij een maand basisinkomen onder uitkeringsgerechtigden."

Basisinkomen Partij

"Mensen in de bijstand moet het gemakkelijk gemaakt worden om vrijwilligerswerk te doen waar ze zelf voor kiezen. Dus niet verplicht."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil benadrukken dat mensen meer zijn dan hun verdienvermogen. Een tegenprestatie moeten we niet verplichten. De gemeente moet wel haar uiterste best doen om mensen in de bijstand te stimuleren mee te draaien in de maatschappij en vrijwilligerswerk is daarvoor een prachtig middel."

Amsterdam BIJ1

"Bijstand is geen gunst, maar een recht. Vrijwilligerswerk kan gestimuleerd worden, maar kan per definitie niet verplicht worden gesteld. Verplicht werk hoort te worden betaald. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Queer

"Bijstand is voor de ondersteuning van mensen in nood (en om te voorkomen dat ze gaan roven en stelen of de prostitutie in moeten en allerlei ziektes verspreiden). Aanvullende voorwaarden zoals een sollicitatieplicht van 12 maanden per jaar of verplicht vrijwilligerswerk doen horen daar niet bij. Vrijwilligerswerk is voor vrijwilligers. En een sollicitatieplicht van een 6 maanden per jaar is voldoende."

50PLUS

"Geen DDR-toestanden. Verplicht vrijwillig bestaat niet."

De Republikeinse Politieke Partij

"De Republikeinse Politieke Partij is hier op tegen. Een bijstanduitkering is al een grote straf. Geldgebrek, niet mee kunnen doen, is de prijs die een uitkeringstrekker moet betalen, wij willen dit niet erger maken door verplichtingen op te leggen."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Verplicht vrijwilligerswerk is niet vrijwillig. 'Vrijwilligersbanen' kunnen ook normale banen verdringen. Van gezonde mensen met een uitkering mag wel op een of andere manier inzet voor anderen worden verwacht."

U-buntu Connected Front

"Vrijwilligerswerk moet uit vrije wil gebeuren en is goed voor de mobiliteit."

3. Aandeel sociale huurwoningen

Het aandeel sociale huurwoningen in nieuwbouw moet groter worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA wil meer sociale huurwoningen bouwen en stoppen met de verkoop van bestaande sociale huurwoningen. In alle nieuwbouwprojecten moet 40% van de woningen sociale huur zijn, 40% middensegment en 20% in het dure segment. "

SP

"De SP wil doorgaan met het flink bijbouwen van huizen, zodat we voorkomen dat door schaarste de woningen nog onbetaalbaarder worden. Minstens 40% van de nieuw te bouwen huizen moet in het sociale segment vallen. In buurten waar het aandeel sociale huur lager ligt dan het stedelijk gemiddelde wordt dat aandeel hoger, zodat de stad gemengd blijft. Nog eens 40% van de nieuwbouwhuizen wordt middenhuur."

GroenLinks

"Wonen moeten betaalbaar blijven voor iedereen en sociale huurwoningen moeten beschikbaar blijven in elke buurt. Starters en middeninkomens staan onder druk en moeten worden beschermd. Dat kan heel vaak juist door sociale huurwoningen. De wachttijd is nu opgelopen tot meer dan 10 jaar. Dat betekent dat er meer sociale huurwoningen bij moeten komen."

Partij van de Ouderen

"De Amsterdammer met een smallere beurs moet ook in Amsterdam kunnen blijven wonen. De Partij van de Ouderen zet in op nieuwbouw van sociale huurwoningen en woningen voor middeninkomens. "

DENK

"Er zijn in de afgelopen jaren te veel sociale huurwoningen afgebroken en verkocht. Wij willen de balans herstellen door fors meer sociale huurwoningen bij te bouwen."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Op dit moment is de wachttijd voor een sociale huurwoning 17 jaar in Amsterdam en dat moet met de hoogste prioriteit worden teruggebracht tot 3 maanden wachttijd."

Piratenpartij Amsterdam

"Er is een gigantische wachtlijst voor sociale huurwoningen. De Piratenpartij wil daarom (als enige partij) de voorraad sociale huurwoningen drastisch vergroten en daarnaast ook meer middenhuur realiseren. Wij willen het aanbod op de woningmarkt aanpassen op de vraag, in plaats van andersom. Wij streven daarom in alle wijken naar de verhouding 65% sociale huur, 25% middenhuur en 10% vrije sector."

Basisinkomen Partij

"Aan sociale huurwoningen is veel behoefte. Maar niet alleen in de nieuwbouw."

Partij voor Iedereen

"Minima moeten een eerlijke kans krijgen."

Amsterdam BIJ1

"Minstens 50%, mede afhankelijk van het aantal sociale woningen dat al aanwezig is in een wijk."

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij

"De Republikeinse Politieke Partij wil zorgen dat er meer gebouwd wordt, zowel in de sociale woningbouw als in andere categorieën."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Voor meer goedkope woningen voor mensen met een laag of midden-inkomen."

U-buntu Connected Front

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

SAMEN

"Het aandeel sociale huurwoningen bij nieuwbouw hoeft niet groter te worden. Bij een te groot aandeel sociale woningbouw is het bouwproject voor de aannemer niet meer rendabel uit te voeren en worden de koopwoningen te duur."

Oneens

D66

"Amsterdam is oneerlijk verdeeld: 5,6% van de woningen is slechts een middenhuurwoning en 57% is een sociale huurwoning. Hierdoor worden starters, gezinnen of andere mensen met een inkomen net boven de sociale huurgrens buitengesloten van betaalbare huizen. Daarom wil D66 50.000 woningen in de komende vier jaar bijbouwen, waarvan 40% voor middeninkomens, 30% sociale huur en 30% vrije sector."

VVD

"Amsterdam moet geen stad zijn voor alleen armen en rijken. Daarom wil de VVD het aantal gesubsidieerde huurwoningen in Amsterdam verder verlagen. In 2022 is maximaal 50% van alle woningen in Amsterdam een gesubsidieerde huurwoning, als stap in de richting van het nationale gemiddelde. Er moeten jaarlijks 10.000 woningen worden bijgebouwd, waarvan 5000 in het middensegment, 3000 in het hogere segment en maximaal 2000 in de sociale sector. "

Partij voor de Dieren

"De 40%-norm te bouwen sociale huurwoningen bij bouwprojecten wordt aangehouden. De gemeente voert economische en maatschappelijke binding met Amsterdam weer in als criterium voor het in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en zet in op het minimaliseren van de verkoop van sociale huurwoningen."

CDA

"Het CDA wil 30% sociale huur in nieuwe woonwijken. In Amsterdam is 57% van alle woningen sociale huur en dat is te veel. In wijken waar een hoger percentage sociale huur is, willen we daarom meer middeldure en dure woningen realiseren. Ook willen we doorgaan met het verkopen van sociale huurwoningen in wijken waar het percentage hoog ligt, zodat er meer woningen vrijkomen voor het middensegment. "

SGP

"Het is belangrijk om de woningmarkt goed te verdelen. Op dit moment is er een groot gebrek aan woningen in het middensegment. Het is goed om ons daarop te richten bij het bouwen van nieuwe woningen. "

Forum voor Democratie

"Het aandeel sociale huurwoningen in de totale huurmarkt in Amsterdam is tweemaal (!!) zo hoog als het landelijk gemiddelde. Wachttijden zijn veel te lang. FVD wil dat 70% van de door ons voorgestelde 12.500 woningen per jaar voor de middeninkomens zijn, omdat hier de nood het hoogst is en we een enorme inhaalslag moeten maken om het veel te grote aandeel van de sociale huurwoningen te verminderen. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/wonen"

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Het moet evenredig zijn, in verband met de variatie, maar meer is niet altijd beter."

ChristenUnie

"Er is een tekort aan woningen in alle sectoren. Het is van belang dat er ook meer sociale huurwoningen gebouwd worden. Het aandeel van sociale huurwoningen in nieuwbouw hoeft daarvoor niet omhoog. Het percentage sociale huur in nieuwbouw is in Amsterdam al erg hoog. "

Anti-Scooter Partij

"Meer dan de helft van de woningen in Amsterdam zijn sociale huurwoningen, wat veel te veel is. Er is juist behoefte aan goede middenhuur. Met nieuwbouw kunnen we hiervoor zorgen. "

Queer

"Nieuwbouwprojecten met een percentage sociale huurwoningen (huurprijs maximaal 800 euro) van boven de twintig procent zijn moeilijk rendabel te maken. Verstandig zou zijn om huurwoningen van 800-1200 euro per maand ook onder het sociale huurregime te brengen. Dan is er meer mogelijk. "

50PLUS

"Mensen, jong en oud, die in Amsterdam wonen, werken of leven, krijgen voorrang. We moeten bouwen voor de bevolking die er is. Seniorenwoningen moeten seniorenwoningen blijven. Senioren die kleiner willen gaan wonen, krijgen daartoe alle door hen gewenste gemeentelijk ondersteuning."

4. Referendum

Het moet gemakkelijker worden om in Amsterdam een referendum te houden.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Het organiseren van een referendum in Amsterdam is nu al mogelijk. D66 volgt het burgerinitiatief voor burgemeestersreferendum met veel interesse. In korte tijd kreeg de petitie 'Kies de burgemeester' veel handtekeningen. D66 wil graag zo snel mogelijk met het stadsbestuur en de initiatiefnemers in overleg om door te praten over de juridische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het plan."

PvdA

"De PvdA wil de lokale democratie versterken en daarbij is het referendum belangrijk. We willen het makkelijker maken om een (buurt)referendum aan te vragen en we willen dat de politiek goed luistert naar de mening van Amsterdammers. "

SP

"Een referendum is nu alleen nog mogelijk op stadsniveau. De SP wil buurtreferenda mogelijk maken zodat bewoners directe invloed krijgen op wat er in hun buurt gebeurt."

GroenLinks

"GroenLinks is groot voorstander van lokale democratie en wil dat de gemeente bewoners ondersteunt bij het opzetten van nieuwe vormen van participatie, zoals buurtrechten, lokale referenda, buurtbesteden en burgertoppen."

Partij voor de Dieren

"Het democratische gehalte van de besluitvorming in Amsterdam is dringend aan versterking toe. De Partij voor de Dieren wil dat vormen van directe democratie zoals referenda een prominentere plaats krijgen."

CDA

"De afgelopen jaren ging het te vaak mis met de participatie. Voor het CDA is het een belangrijke prioriteit om bewoners beter te betrekken bij beslissingen die hen raken. Dat verbetert het draagvlak, versterkt de democratie en leidt tot veel betere besluiten. Als sluitstuk daarvan hecht het CDA aan de mogelijkheid van een referendum. De manier waarop het referendum over erfpacht vorig jaar onmogelijk is gemaakt, was en is een blamage. Dat mag niet meer gebeuren."

Partij van de Ouderen

"Bij grote thema's, zoals de erfpacht, vindt de Partij van de Ouderen dat de bevolking middels referenda moet kunnen meebeslissen. De Partij van de Ouderen is dus voor het houden van referenda. "

DENK

"DENK Amsterdam wil de mogelijkheden verruimen voor de burger om invloed uit te oefenen op de politiek."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Wij zijn een voorstander van meer democratie en daar is directe inspraak een vorm van. In die zin past een referendum volledig in ons streven dat de burgers meer inspraak krijgen in de politieke besluitvorming."

Piratenpartij Amsterdam

"Als Piratenpartij zijn we voor democratische vernieuwing. We zien liever dat mensen eerder participeren, bijvoorbeeld via burgertoppen of e-democracy, maar daarnaast is een referendum ook een uitstekend middel om Amsterdammers zich laten uit te spreken over een heet hangijzer."

Forum voor Democratie

"Ja! En bindend!"

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Eens, en niet alleen in Amsterdam."

Partij voor Iedereen

Geen toelichting gegeven

Amsterdam BIJ1

"We zijn voor meer vormen van directe democratie, en dus zeker niet alleen voor referenda. "

Anti-Scooter Partij

"Eén keer in de vier jaar stemmen is niet democratisch genoeg. Middels een referendum zou de bevolking de Amsterdamse politiek moeten kunnen corrigeren. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"Referenda zijn een essentieel onderdeel van democratie."

De Republikeinse Politieke Partij

"De Republikeinse Politieke Partij zegt: het referendum is een belangrijk inspraakinstrument. Men kan de regering beïnvloeden en wetten wijzigen. Dit instrument mag gemakkelijker en toegankelijker worden voor de burgers van Amsterdam"

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Bewoners van Amsterdam moeten een correctief referendum kunnen aanvragen over besluiten van de gemeenteraad."

U-buntu Connected Front

"Eens, omdat het Amsterdamse gemeentebestuur en de raad geen afspiegeling zijn van de Amsterdamse samenleving."

Geen van beide

SAMEN

"De huidige regels zijn wat dat betreft toereikend en er is geen noodzaak om dit gemakkelijker te maken. Maar het mag niet moeilijker worden om een referendum te houden."

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"De VVD is geen voorstander van vereenvoudiging van het referendum in Amsterdam. De huidige mogelijkheden om een referendum aan te vragen volstaan."

SGP

"Een referendum gaat vaak over complexe vraagstukken die met een simpel ja of nee beantwoord moeten worden. Dat is onwenselijk. Daarbij is het de vraag of alle burgers juist en voldoende geïnformeerd kunnen worden over deze complexe vraagstukken. Overigens is burgerparticipatie bij beleidsvorming wel gewenst en moet de gemeente dat faciliteren. "

Basisinkomen Partij

"Wij zijn tegen referenda, omdat die te veel in de waan van de dag worden uitgebracht en een te populistisch instrumentarium zijn. Wij zijn veel meer voor directe inspraak via internet (zoals in Italië)."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is geen voorstander van een raadgevend referendum. Een volksvertegenwoordiger moet zonder bezwaar kunnen stemmen. Een raadgevend referendum ‘belast’ een volksvertegenwoordiger met een ‘moment-peiling’ onder het volk."

Queer

"Een referendum is een noodrem. Voor het gewone bestuur van de stad hebben we het systeem van politieke partijen. "

5. Raamprostitutie

Amsterdam moet raamprostitutie verbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Prostitutie is onlosmakelijk verbonden met dwang en mensenhandel. We moeten constateren dat legalisering dat niet heeft opgelost. Het huidige beleid om sekswerk te ‘normaliseren’ is onwenselijk en onrealistisch. We moeten veel meer investeren in de bestrijding van mensenhandel en prostituees helpen om uit te stappen. Raambordelen zijn nu bovendien een soort toeristische attractie. Dat geeft ook een verkeerd signaal. "

Partij van de Ouderen

"Het centrum heeft genoeg overlast gehad van de Wallen: criminaliteit, een verminderde kwaliteit van de leefomgeving en sekstoerisme. Het moet afgelopen zijn! Daarom wil de Partij van de Ouderen raamprostitutie verbieden. "

DENK

"Raamprostitutie gaat gepaard met mensenhandel en uitbuiting van vrouwen. Daarnaast trekt het criminaliteit en overlast aan."

SGP

"Raamprostitutie behoort niet door de overheid gefaciliteerd te worden. Het is een rookgordijn voor een groot crimineel netwerk dat vrouwen uitbuit en misbruikt. Het is belangrijk de vrouwen op te vangen en te begeleiden naar nieuw werk of een studie."

Partij voor Iedereen

"Referendum hierover."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil een uitsterfbeleid voor bestaande seksinrichtingen en de vestiging van nieuwe voorkomen. Daarnaast is de ChristenUnie van mening dat het aanbieden van betaalde seks geen taak is van de overheid. Het gemeentebordeel sluit per direct zijn deuren. Wanneer ‘ramen’ of bordelen gesloten worden, wordt goed nagegaan wat er met de vrouwen gebeurt. Sluiten alleen is geen optie."

De Republikeinse Politieke Partij

"Amsterdam wordt een stad waar prostitutie volledig uitgebannen wordt en verboden. Ik herhaal: dit is de stad waar men de vrouw bevrijdt. Ook de stad waar u gemeld wordt: uw dochter of vrouw of relatie is terecht en veilig."

Geen van beide

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

U-buntu Connected Front

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66

"D66 vindt dat vrouwen en mannen die vrijwillig kiezen om te werken als sekswerker, zelfstandig en veilig hun werk moeten kunnen doen. Misstanden – zoals gedwongen prostitutie en mensenhandel – wil D66 tegengaan door, naast maatregelen tegen uitbuiting en misbruik, de positie van sekswerkers te versterken in plaats van ze te verbergen. Initiatieven om zelf ramen te huren moeten bijvoorbeeld maximaal gefaciliteerd worden, zodat zij minder afhankelijk van derden zijn. "

PvdA

"Prostitutie is in Nederland een legaal beroep. De PvdA wil het aantal ramen op de Wallen verminderen, maar ze niet verbieden. Tevens willen we de omstandigheden in de (raam)prostitutie verbeteren door criminaliteit en mensenhandel uit te bannen."

VVD

"Raamprostitutie en een liberaal beleid op het gebied van sekswerk horen bij Amsterdam. Wel moeten misstanden en gedwongen werk keihard worden aangepakt, door een goede informatiepositie van politie en gemeente."

SP

"De SP is voorstander van een goed gereguleerde prostitutiebranche, om te voorkomen dat de prostitutie zich verplaatst naar het illegale circuit, waar sekswerkers kwetsbaar zijn voor uitbuiting en mensenhandel."

GroenLinks

"Of je het nu leuk vindt of niet, prostitutie bestaat. Het sluiten van ramen zal vooral tot gevolg hebben dat de prostitutie zich naar de illegaliteit verplaatst. Dat is onwenselijk. GroenLinks wil de positie van sekswerkers versterken. De gemeente moet meer zicht op de sector ontwikkelen. Sekswerkers moeten zich altijd op hun rechten kunnen beroepen, waarbij autonomie en gezondheid vooropstaan."

Partij voor de Dieren

"Het aantal plekken voor raamprostitutie kan waarschijnlijk omlaag wanneer gedwongen prostitutie wordt aangepakt. Het aantal plekken hoeft niet te worden verminderd wanneer de prostitutie op orde is. De bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie moet hogere prioriteit krijgen bij politie en justitie."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Raamprostitutie is sinds het bestaan van Amsterdam altijd een integraal onderdeel geweest van de stad. Wij vinden wel dat kosten noch moeite gespaard moeten worden om de mensenhandel buiten de raamprostitutie te houden. Dat men erop toeziet dat de rechten van de vrouwen worden gewaarborgd en dat het raamprostitutie-toerisme, met name in groepsverband, aan banden worden gelegd."

Piratenpartij Amsterdam

"De Piratenpartij vindt dat iedereen baas is over eigen lichaam en geest. Sekswerk dient als volwaardige baan worden gezien. Om sekswerkers zelfstandiger te maken stimuleren én faciliteren we initiatieven van sekswerkers om in eigen beheer (bijvoorbeeld via een coöperatie) samen ramen te exploiteren. Ook dienen sekswerkers een vaste rol te krijgen bij de ontwikkeling van beleid. Dan praten beleidsmakers niet over sekswerkers, maar *met* sekswerkers."

Forum voor Democratie

"Amsterdam moet de zelfstandige sekswerkers ondersteunen en dit ook eens gaan handhaven. Verbod heeft tot gevolg dat deze mensen in de anonimiteit hun werk gaan doen en slechter af zijn."

Basisinkomen Partij

"Prostitutie is niet verboden voor de wet, dus dan mag je jezelf ook voor een raam verkopen. Moeten we dan meteen ook maar alle etalages in de stad verbieden?"

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Dat hoort bij Amsterdam, maar we moeten wel controle uitoefenen."

Amsterdam BIJ1

"Beleid voor sekswerk moet plaatsvinden in samenspraak met sekswerkers en hun organisaties. Er moet een einde komen aan het speciale vergunningenstelsel. De gemeente dient zich meer in te zetten voor de veiligheid van sekswerkers. Een repressief klimaat helpt alleen om sekswerk te criminaliseren."

SAMEN

"Met het toestaan van raamprostitutie hou je de situatie van een groep mogelijk kwetsbare werkers open in beeld. Het toestaan vookomt dat het aanbod zich in de richting van een illegale activiteit beweegt, waar onvoldoende of geen controle en toezicht op mogelijk zijn."

Anti-Scooter Partij

"Raamprostitutie hoort bij Amsterdam, vrouwenhandel niet. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Queer

"Prostitutie hoort bij de grote stad. Verbeter de positie van de sekswerkers en pak mensenhandel en misbruik hard aan."

50PLUS

"De dames verdwijnen daarmee uit het zicht en dus buiten bereik van hulpverlening en politiezorg. Bij het onzichtbaar maken van de prostitutie hebben alleen de vrouwenhandelaren baat."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Raamprostitutie is een historisch gegeven in Amsterdam, ook bekend bij toeristen. Verbieden ervan kan leiden tot meer misstanden in minder zichtbare prostitutie en meer greep van criminaliteit."

6. Brede middelbare scholen

Er moeten meer ‘brede’ middelbare scholen komen die zich richten op alle niveaus, van vmbo tot en met vwo.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"De stad groeit en moet ruimte bieden aan zowel scholengemeenschappen als categorale scholen. Scholengemeenschappen zijn belangrijk omdat kinderen van verschillende niveaus elkaar tegenkomen en makkelijk kunnen doorstromen naar een hoger niveau of zonder grote veranderingen verder kunnen op een lager niveau. Categorale scholen bieden kinderen een overzichtelijke omgeving om zich te concentreren en te excelleren binnen hun niveau. Geen kind is hetzelfde, daarom moet er keuze zijn voor beide."

PvdA

"We willen dat leerlingen op vmbo, havo en vwo elkaar vaker onder één dak ontmoeten binnen brede scholengemeenschappen en brede brugklassen. Dat zorgt ervoor dat kinderen zich tot op latere leeftijd kunnen ontwikkelen en doorstromen naar het niveau dat bij ze past. We keren de trend waarbij steeds meer categorale scholen ontstaan, terwijl het aantal brede scholengemeenschappen achterblijft."

SP

"Door verschillende schoolniveaus in één school samen te brengen, maken we het makkelijker voor leerlingen om door te groeien naar een hoger niveau. Zo krijgen ook laatbloeiers de kans om op hun eigen niveau terecht te komen."

GroenLinks

"Onderwijs is cruciaal voor gelijke kansen. Kinderen zijn niet gebaat bij afgebakende hokjes, maar bij doorlopende leerlijnen. Brede scholen zijn daarnaast cruciaal om segregatie en ongelijkheid te voorkomen. "

Partij voor de Dieren

"Op een brede school kunnen kinderen makkelijker overstappen van niveau, want de drempel is een stuk minder hoog wanneer zij op hun eigen school kunnen blijven. Jonge leerlingen moeten niet te vroeg in een hokje worden geplaatst."

Partij van de Ouderen

"Leerlingen van diverse niveaus kunnen zich aan elkaar optrekken."

DENK

"DENK Amsterdam wil dat leerlingen van allerlei achtergronden en niveaus met elkaar in contact komen en naar school gaan. "

Piratenpartij Amsterdam

"De Piratenpartij wil zoveel mogelijk vrije schoolkeuze en zo weinig mogelijk loting. Een verplichting om álle kinderen aan te nemen is echter onmogelijk. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat een gewilde school gedwongen wordt te groeien, ook als ze dit niet willen of als het om praktische redenen zelfs onmogelijk is! Daarom zal er in sommige gevallen uiteindelijk toch geloot moeten worden, volgens verschillende criteria. Kinderen uit de buurt van de school maken dan inderdaad wat meer kans."

SGP

"Brede scholen zijn met name voor de eerste jaren heel belangrijk. De scholieren kunnen dan makkelijk van niveau of richting veranderen zonder dat ze direct van school hoeven veranderen."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Maar niet grotere, maar kleinere scholen."

Partij voor Iedereen

"Voor scholieren praktischer, ook bij overstap naar ander niveau."

ChristenUnie

"Indien er vanuit onderwijskundige inzichten reden is om te pleiten voor meer onderwijs vanuit deze aanpak, dan ondersteunt de ChristenUnie dit van harte."

Amsterdam BIJ1

"Het is voor kinderen met een slechte start ontzettend belangrijk dat bij gebleken vermogen doorstroming mogelijk is. "

SAMEN

"Brede middelbare scholen geven leerlingen meer kans om zich op het juiste niveau te ontwikkelen. Doorstromen of afstromen op een brede school wordt niet begrensd door het aanbod van een school. Veel kinderen kiezen waar mogelijk voor een school in de buurt en weten vaak nog niet welk niveau het beste bij hen past. Voor deze groep leerlingen is een school met een breed aanbod een uitkomst."

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij

"De Republikeinse Politieke Partij gelooft in het marktmechanisme. Het talent van het oprichten van scholen of onderwijsinstellingen moet meer gestimuleerd worden om meer bredere en betere scholen te verkrijgen."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Scholengemeenschappen met verschillende schooltypes zijn beter voor doorstroommogelijkheden van scholieren."

U-buntu Connected Front

"Mits de garantie dat de school toegerust is met competenties die het mogelijk maken dat leerlingen ongeacht hun afkomst en sociaal-economische situatie gelijkwaardig worden behandeld."

Geen van beide

VVD

"Amsterdam heeft meer plekken nodig voor leerlingen. Dat hoeft niet alleen in 'brede' scholen, maar is ook goed mogelijk met categoraal onderwijs, waar op één niveau les wordt gegeven. Onder ouders is daar ook veel vraag naar. Amsterdam moet aan beide mogelijkheden ruimte geven, zodat kinderen naar de school kunnen gaan die zij zelf willen. "

destemvandestraat

"Wij zijn een voorstander van kleine scholen waar in beginsel de leerlingen en docenten elkaar nog van naam kennen. Het voorgaande achten wij van belang voor alle niveaus."

Oneens

CDA

"Het CDA hecht aan een breed aanbod van verschillende soorten scholen in de stad en een goede balans tussen kleine en brede scholen. Op dit moment is er echter een belangrijke vraag naar kleine, categorale scholen. De gemeente moet daarin voorzien, zodat het aanbod beter aansluit op de vraag in de samenleving. Het CDA wil ook dat het makkelijker wordt om nieuwe scholen op te richten."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Forum voor Democratie

Geen toelichting gegeven

Basisinkomen Partij

"Dat mogen de scholen zelf beslissen."

Anti-Scooter Partij

"De bestaande scholen zijn prima, niet meer grote brede middelbare schoolfabrieken. "

Queer

"Klassikaal onderwijs is lesgeven aan en orde houden in groepen leerlingen. Dit werkt het makkelijkste in homogene groepen die op dezelfde manier aanspreekbaar zijn. Voor die paar leerlingen die van schooltype kunnen of moeten veranderen is het voldoende als scholen goede afspraken maken. Hou scholen op een menselijke maat van maximaal 400 leerlingen."

50PLUS

"Ouders bepalen waar hun kinderen naar school gaan. Scholen en ouders bepalen dit zelf. Je bouwt voor de vraag van de Amsterdammers en niet voor je eigen beleid."

7. Proef basisinkomen

Amsterdam moet een proef doen met de invoering van het basisinkomen.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"GroenLinks wil dat iedereen in staat is in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. De bijstand is nu voor vele gezinnen te laag om fatsoenlijk van te leven. Maar ook veel mensen die werken, bijvoorbeeld (lage) middeninkomens, hebben moeite om rond te komen. Een experiment met een basisinkomen kan helpen mensen meer bestaanszekerheid te geven. "

Partij voor de Dieren

"De gemeente bekijkt de mogelijkheden om deel te nemen aan een pilot met het basisinkomen. De Partij voor de Dieren staat open voor alle alternatieven voor het huidige (fiscale) systeem. Dat kan zijn in de vorm van een basisinkomen, het afschaffen van belasting op inkomen en/of het invoeren van een belasting op grondstoffen. De wijze waarop onze economie nu georganiseerd is, moet drastisch veranderen."

Partij van de Ouderen

"Zeker voor ouderen die niet meer aan het werk komen, kan een proef met de invoering van het basisinkomen uitkomst bieden. Als ouderen van boven de 55 standaard een uitkering zouden krijgen, kan het voor hen makkelijker worden om een eigen zaak te beginnen of deeltijdwerk te nemen."

DENK

"DENK Amsterdam is benieuwd naar de uitkomsten van een dergelijke proef en wil bij positieve uitslag onderzoeken of het voor alle Amsterdammers mogelijk is. "

destemvandestraat

"Door een basisinkomen in te voeren kan het controle-apparaat van de DWI, dat in sommige gevallen mensonterende vormen aanneemt, worden afgeschaft. De kosten die daarmee worden bespaard kunnen dan worden aangewend voor scholing en het creëren van werk voor de werklozen et cetera."

Piratenpartij Amsterdam

"De Piratenpartij wil graag een basisinkomen invoeren, waar Amsterdammers vrij naast kunnen bijverdienen. Dit stopt armoede, bureaucratie en privacyschendende controles. Het zet mensen aan tot werk, want elke verdiende euro loont direct! Mensen zullen zo gemotiveerd zijn veel zinvoller werk te gaan doen dan die nutteloze bezigheidstherapie van het UWV! Mede daarom verloot de Piratenpartij een maand basisinkomen onder uitkeringsgerechtigden."

Basisinkomen Partij

"Het leefbaar basisinkomen ondersteunt het mkb en de lokale economie. Daar is het nu echt tijd voor; het is van belang voor het welzijn van ons allen in de toekomst."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Een proef is nooit verkeerd."

Partij voor Iedereen

"Zeker. Dan hoef je minder te werken en zo creëer je meer banen. Bezuiniging op uitvoeringsapparaat. Eerlijker, want momenteel is het verschil in koopkracht tussen werkenden en niet-werkenden erg klein."

Amsterdam BIJ1

"Ja, mits dat niet ten koste gaat van toeslagen, en mensen door het basisinkomen niet nog slechter af zijn. "

SAMEN

"SAMEN is niet tegen een plilot met een basisinkomen. Het kan veel mensen rond de armoedegrens in staat stellen om hun problemen aan te pakken. In een stabiele situatie zonder zorgen kan men zich gemakkelijker richten op het zoeken naar werk. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Queer

"Eindelijk. Het invoeren van het basisinkomen leidt tot zelfstandigere mensen. Zelfs de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleitte in al 1985 de invoering van een gedeeltelijk basisinkomen. We zijn nu ruim twintig jaar verder. "

50PLUS

"Een experiment kan ons leren of hiermee de uitvoeringskosten en fraude kunnen worden verminderd."

De Republikeinse Politieke Partij

"De Republikeinse Politieke Partij is voor het invoeren van het basisinkomen als ondergrens van de samenleving. Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Amsterdam moet gebruikmaken van de mogelijkheid tot experimenten met een basisinkomen."

U-buntu Connected Front

"Dit compenseert namelijk onbetaalde arbeid (mantelzorgers, vrouwen)."

Geen van beide

PvdA

"We zijn niet voor een basisinkomen, waarbij elke Nederlander een vast inkomen krijgt per maand. Dat staat haaks op de solidariteitsgedachte. Waarom zouden we mensen met een goed inkomen of een hoge erfenis ook nog moeten steunen vanuit het rijk? Dat kost veel geld en gaat af van mensen die steun echt hard nodig hebben. Vaak wordt onder basisinkomen echter een regelluwe bijstand verstaan, waarbij mensen geen tegenprestatie hoeven te doen voor hun bijstandsuitkering. Daar zijn we wel voor. "

Oneens

D66

"D66 wil geen proef doen met een basisinkomen voor iedereen in Amsterdam. Wel zien we, dat als iemand vanuit de bijstand weer gaat werken, veel armoederegelingen vervallen en de armoedeval loert. D66 stelt daarom voor de budgetregeling geleidelijk af te bouwen naarmate het inkomen stijgt."

VVD

"Een basisinkomen is enorm duur en zal er niet toe bijdragen dat meer mensen aan het werk gaan, waardoor vacatures onvervuld blijven. We hebben juist iedereen nodig op de arbeidsmarkt en we moeten alles op alles zetten om iedereen uit de bijstandsuitkering te halen."

SP

"De SP is voorstander voor het eerlijker verdelen van de rijkdom. Een basisinkomen, waarbij rijk en arm allemaal geld van de overheid krijgen, helpt daar niet bij. Een eerlijker belastingstelsel waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en ook grote bedrijven meebetalen, helpt wel."

CDA

"Van wie een uitkering ontvangt mag worden verwacht dat hij of zij iets terugdoet voor de samenleving. Wij willen daarom juist een tegenprestatie voor mensen in de bijstand. Ook Amsterdammers die niet in aanmerking komen voor een betaalde baan kunnen een bijdrage leveren – in een sector naar voorkeur – aan de stad. Dat is sociaal wenselijk, helpt mensen om aan de slag te blijven en kan leiden tot nieuw werk."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

SGP

"Het basisinkomen is onbetaalbaar. Het risico dat we onszelf in een enorme schuld storten is te groot. "

Forum voor Democratie

"Nee. FVD is wel voor een proef met versoepeling van het ontslagrecht voor het mkb in Amsterdam, zodat ondernemers weer personeel durven aan te nemen. Het aannemen van personeel vormt nu een te groot risico, waardoor met name kwetsbare groepen moeilijk aan het werk komen. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/ondernemers"

ChristenUnie

"De ChristenUnie ziet geen aanleiding om een proef te doen met een basisinkomen. Niet iedereen is geneigd het goede te doen als je hem of haar 1000 euro geeft. Het uitgangspunt dat eenieder iets moet doen voor zijn of haar geld is een heel eerlijk principe."

Anti-Scooter Partij

"Een basisinkomen is de bevoegdheid van het Rijk, niet van Amsterdam. Bovendien bestaat gratis geld niet. "

8. Groei Schiphol

Amsterdam moet zich verzetten tegen verdere groei van Schiphol Airport.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Vijfhonderdduizend vluchten per jaar is meer dan genoeg. De overlast voor omwonenden heeft de kritische grens bereikt. We willen dat low-budgetvluchten voortaan uitwijken naar regionale vluchthavens. Schiphol kan zo een hub blijven voor internationale lijnvluchten. Voor nabije Europese bestemmingen worden schonere alternatieven voor het vliegtuig gestimuleerd."

SP

"Schiphol zorgt veel ontzettend veel geluidsoverlast, milieuvervuiling en CO2-uitstoot, terwijl een groot deel van de passagiers overstappers zijn die niks in Amsterdam te zoeken hebben. "

GroenLinks

"Luchtverkeer is enorm vervuilend. Amsterdammers lijden onder vieze lucht en lawaai van Schiphol. GroenLinks wil daarom dat Amsterdam met haar aandeelhouderschap van Schiphol inzet op alternatieven voor Europese vluchten; het vliegverkeer op Schiphol moet teruggedrongen worden. Stille en brandstofzuinige vliegtuigen krijgen voorrang. "

Partij voor de Dieren

"Amsterdam moet zich als aandeelhouder verzetten tegen de uitbreiding van Schiphol en het aantal vliegbewegingen. Toeristen worden gestimuleerd met de trein te komen en niet met de auto of het vliegtuig."

Partij van de Ouderen

"De groei van Schiphol Airport draagt bij aan meer toeristen. De luchthaven heeft in de ogen van de Partij van de Ouderen haar maximale capaciteit bereikt."

DENK

"DENK Amsterdam wil dat alternatieve vervoermiddelen gestimuleerd worden (bijvoorbeeld treinverbindingen) en dat budget-vliegmaatschappijen uitwijken naar regionale vliegvelden als Eindhoven en Groningen. "

destemvandestraat

"Het creëren van banen weegt niet op tegen de milieuvervuiling en overlast."

Piratenpartij Amsterdam

"Schiphol zorgt voor enorme luchtvervuiling, geluidsoverlast en milieuschade. Jaarlijks sterven duizenden mensen door de fijnstof en ultrafijnstof. De Piratenpartij wil daarom dat Amsterdam zich er als aandeelhouder voor gaat inzetten om Schiphol niet langer te laten uitbreiden. Daarnaast willen we sterker inzetten op ‘de vervuiler betaalt’. Op veel verbindingen binnen Europa is de trein bovendien net zo snel, en dat is een stuk duurzamer."

Basisinkomen Partij

"Minder lawaai van vliegtuigen verbetert de leefbaarheid in de stad."

ChristenUnie

"Schiphol heeft de grens van zijn groei bereikt. Vanwege het klimaat en de leefbaarheid wil de ChristenUnie geen uitbreiding."

Amsterdam BIJ1

"Schiphol neemt al voldoende ruimte in en geeft al voldoende overlast, lawaai en beschadiging van het milieu. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Queer

"Prijsvechters moeten naar minder dichtbevolkte gebieden zodat Amsterdam ontlast wordt."

50PLUS

"Vliegverkeer heeft nadelige gevolgen voor klimaat, gezondheid, veiligheid en leefomgeving van omwonenden. We moeten het afgesproken plafond op Schiphol van 500.000 vluchten (ten minste tot 2030) handhaven."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Tegen verdere uitbreiding van vliegverkeer op Schiphol, vanwege vervuiling en geluidshinder."

U-buntu Connected Front

"Eens, we moeten ook denken aan het milieu."

Geen van beide

SAMEN

"Veel mensen in Amsterdam zijn voor hun baan zowel direct als indirect afhankelijk van Schiphol. Er moet kritisch gekeken en gewogen worden naar de groeiplannen van Schiphol. Er is geen reden om je a priori te verzetten tegen elk mogelijke groeiscenario. "

Oneens

D66

"D66 Amsterdam is blij met de nationale afspraken over de groei van Schiphol. Over het aantal vliegbewegingen heeft D66 in het regeerakkoord duidelijke afspraken gemaakt. Zo blijft tot 2020 het afgesproken plafond van 500.000 vliegbewegingen sowieso gehandhaafd. Na 2020 zal daarom niet langer het aantal vliegbewegingen, maar juist hinderbeperking het uitgangspunt zijn voor verdere groei. Zo stimuleren we innovatie en wordt Schiphol innovatiever, schoner en stiller."

VVD

"De VVD is voorstander van een verdere groei van Schiphol, gezien het belang van werkgelegenheid, vestigingsklimaat en de positie van Amsterdam. Tegelijkertijd moet Schiphol ontlast worden door het verplaatsen van vluchten naar andere luchthavens en moeten we omwonenden beschermen door maatregelen op het gebied van milieu en geluid te nemen. Innovatie van vliegtuigen die steeds stiller en schoner worden draagt hier ook aan bij. "

CDA

"Het CDA is voor het zoveel mogelijk beperken van hinder en overlast. Schiphol is belangrijk voor de economie en werkgelegenheid en mag zoals besloten in het Aldersakkoord groeien. Het is mogelijk om een beperkte groei toe te staan, zonder dat de overlast ook toeneemt. Dat kan door in te zetten op stillere en schonere toestellen en door slimmere vliegroutes te gebruiken. Ook willen wij meer vakantievluchten verplaatsen naar andere luchthavens en voorrang voor intercontinentale vluchten."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

SGP

"Schiphol loopt wel tegen haar grenzen aan, dus een doordacht beleid is noodzakelijk. De SGP ziet niets in een absolute stop van de groei, maar wil het aantal vluchten op een organische manier beperken, zodat verdere groei ook niet nodig is. Dit kan door in te zetten op hoogwaardig toerisme in plaats van laagwaardig toerisme, zodat het aantal toeristen omlaag gaat, maar de inkomsten van de stad gelijk blijven."

Forum voor Democratie

"Schiphol mag uitbreiden, dat is goed voor de werkgelegenheid en internationale bedrijvigheid in en rond Amsterdam."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Werkgelegenheid in de regio is belangrijk voor Amsterdammers, dus Schiphol ook."

Partij voor Iedereen

"Schiphol moet kunnen concurreren met andere vliegvelden."

Anti-Scooter Partij

"Schiphol is een grote banenmotor en tevens een groot gemak voor de reizende Amsterdammer. Daarom moet de groei van Schiphol niet ingeperkt worden. Wel kunnen stillere en zuinigere vliegtuigen gestimuleerd worden. "

De Republikeinse Politieke Partij

"Rechtvaardigt die banengroei de extra overlast die al die vliegtuigen met zich meebrengen? Als Schiphol nog veel meer groeit: ja, zeggen de republikeinen. Schiphol voorziet in een arbeidsmarkt die groeit."

9. Cameratoezicht

Er moet meer cameratoezicht komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Cameratoezicht werkt preventief en vergroot de pakkans bij criminaliteit. Ook kan met cameratoezicht schaarse politiecapaciteit zo effectief mogelijk worden ingezet."

CDA

"Het CDA wil een gerichte inzet van cameratoezicht. Cameratoezicht helpt misdrijven voorkomen en helpt bij de opsporing van daders. Wij zijn voorstander van de inzet van camera’s en het optimaal benutten van de (nieuwe) mogelijkheden voor mobiel cameratoezicht. Ondernemers worden ondersteund bij de inzet van camera’s om hun zaak te beveiligen."

Partij van de Ouderen

"Cameratoezicht is een middel om Amsterdam veiliger te maken. De Partij van de Ouderen juicht gebruik ervan toe, zeker op criminele hotspots. Mobiele camera's kunnen ook (tijdelijk) gebruikt worden op plaatsen waar veel afval wordt gedumpt teneinde de dader(s) in de kraag te vatten. "

SGP

"De veiligheid van alle burgers in Amsterdam staat voorop. Camera's op bepaalde plekken in de stad kunnen onveilige situaties voorkomen en tevens als middel gebruikt worden om op te treden na incidenten. "

Forum voor Democratie

"FVD wil een ruimer mandaat voor de politie om effectief op te treden; agenten mogen (preventief) optreden op basis van praktijkervaring zonder beschuldigingen van ‘etnisch profileren'. Er moet meer cameratoezicht in de stad komen en we moeten politiemensen standaard uitrusten met bodycams. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/veiligheid"

Partij voor Iedereen

"Dit is goed voor de veiligheid en het achterhalen van de toedracht van verkeersongelukken. Tevens werkt het preventief en afschrikkend. Is ook goedkoper dan meer agenten op straat."

ChristenUnie

"Cameratoezicht is volgens de ChristenUnie een noodzakelijk instrument om de veiligheid te vergroten, als dit maar wel goed ingebed is in goede wetgeving wat betreft privacy."

SAMEN

"De veiligheid van de medemens is belangrijker dan het verbergen van de aanwezigheid dat sommige mensen voorstaan onder de noemer privacy. Is het oplossen van een misdaad met behulp van camerabeelden niet te verkiezen boven het onbestraft laten lopen van een dader omdat visueel bewijsmateriaal ontbreekt? SAMEN kiest voor meer cameratoezicht."

Anti-Scooter Partij

"Met meer cameratoezicht kunnen meer criminelen opgespoord en veroordeeld worden en daarmee kan Amsterdam veiliger gemaakt worden. "

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Queer

"Vrouwen, zowel biovrouwen als transvrouwen, moeten veilig zijn op straat. Bij een dreigende situatie moet een dame zelf de dichtstbijzijnde camera kunnen activeren. Dit verhoogt de pakkans. Camerabeelden op de openbare weg mogen niet gebruikt worden voor het opsporen van overtredingen, alleen voor misdrijven. We willen geen politiestaat."

Geen van beide

PvdA

"Camera's kunnen bijdragen aan de veiligheid op plaatsen waar criminaliteit regelmatig voorkomt. De PvdA is daarom voorstander van het gericht inzetten van camera’s als de situatie daarom vraagt en alleen zo lang als nodig is. In lijn met het beleid van Eberhard van der Laan de afgelopen jaren."

SP

"Cameratoezicht kan, in combinatie met meer handhaving op straat en goed buurtwerk, bijdragen aan het veiliger maken van onveilige plekken. Maar meer cameratoezicht is geen doel op zichzelf."

Basisinkomen Partij

"In ieder geval niet per se meer. Er moet wel een goede wettelijke regeling zijn voor het gebruik van de beelden."

Oneens

D66

"Cameratoezicht is een maatregel die soms te snel wordt gekozen. Cameratoezicht is alleen goed als het nuttig en noodzakelijk is, waarbij het gericht moet worden ingezet. Nieuw cameratoezicht en nieuwe vormen van cameratoezicht zoals bodycams en monitoring systems moeten, voordat ze worden ingevoerd, grondig worden onderbouwd. Ook hiervoor geldt de vereiste dat nut en noodzaak dienen te worden aangetoond, en dat die zwaarder moeten wegen dan de privacy die ermee wordt opgegeven."

GroenLinks

"Cameratoezicht voorkomt geen misdrijven en gaat ten koste van de privacy van burgers. Goede straatverlichting heeft meer effect op het gevoel van veiligheid dan het ophangen van een paar camera’s. GroenLinks ziet cameratoezicht echt als een uiterste middel, dat enkel in uiterste noodzaak en tijdelijk ingezet wordt en getoetst wordt op effectiviteit en rechtsbescherming. "

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren vindt dat cameratoezicht te gemakkelijk wordt ingezet door de gemeente, terwijl de effectiviteit ervan discutabel is. Het is een aantasting van de privacy. De rechter moet een gebied eerst hebben aangewezen als risicogebied. Inzet van cameratoezicht mag alleen tijdelijk en onder strikte voorwaarden, waaronder een maximale bewaartermijn voor de camerabeelden. Deze worden niet onnodig lang bewaard."

DENK

"Cameratoezicht is geen wondermiddel om criminaliteit tegen te gaan. Daar waar nodig zetten we het in, maar niet overal en altijd. "

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"We leven inmiddels in een 'Big Brother is watching you'-maatschappij, waarvan al aangetoond is dat die zelden of nooit een terroristische aanslag voorkomt dan wel aanhoudt. Kennelijk is het cameratoezicht een manier van de elite om de massa in de gaten te houden en uiteindelijk te controleren."

Piratenpartij Amsterdam

"Uit alle onderzoeken blijkt dat cameratoezicht geen effectief middel is om de veiligheid te vergroten. Het is dus geldverspilling. De Piratenpartij wil daarom dat cameratoezicht enkel nog wordt toegestaan na onafhankelijke toetsing door een rechter."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Oneens, behalve als het nodig is in verband met problemen in dat gebied en dan ook direct."

Amsterdam BIJ1

"In plaats van cameratoezicht pleiten wij voor preventieve maatregelen als goed onderwijs, zorg en sociaal werk."

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"Er zijn al voldoende camera's. De kwaliteit van de camera's en de opslag van gegevens moeten wel worden verbeterd. In geval van bedreigingen en/of verhoogd risico moet er wel extra toezicht komen, al dan niet met camera's."

De Republikeinse Politieke Partij

"Wie gaat er over cameratoezicht? In een periode waarin groepen Nederlanders belaagd worden en geïntimideerd mag de bedreigende groep niet bevoordeeld worden. Een vrije smanenleving heeft geen cameratoezicht nodig"

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Het overal ophangen van camera's vormt een aantasting van de persoonlijke levenssfeer. Zoals nu ook het geval is, moeten er bewakingscamera's zijn op plaatsen met grote problemen."

U-buntu Connected Front

"Oneens, want dit is een inbreuk op de privacy van Amsterdamse burgers."

10. Milieuzone

Er moet een milieuzone komen voor heel Amsterdam om vervuilende auto’s te weren.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Gezonde lucht is geen luxe, maar een basisbehoefte voor iedere Amsterdammer. Vrachtwagens, bestelwagens, taxi’s, scooters en touringcars moeten al aan strengere uitstootnormen voldoen om in Amsterdam te rijden. Als het aan D66 ligt, mogen in 2025 voertuigen met schadelijke uitstoot helemaal de stad niet meer in. Dat betekent dat we gaandeweg de bestaande milieuzones steeds verder zullen aanscherpen, ook voor personenauto’s. Dit moet gepaard gaan met investeringen in alternatieven."

PvdA

"De PvdA wil de komende jaren verder gaan met het weren van vervuilende auto's. We willen schone lucht in de hele stad en we willen de milieuzone daarom uitbreiden."

SP

"Zolang de luchtkwaliteit op een aantal plekken niet aan de Europese norm voldoet, en het Rijk niet komt met maatregelen om dat op te lossen, kan een stedelijke milieuzone helpen om te zorgen voor gezonde lucht. "

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat alle Amsterdammers recht hebben op gezonde lucht en dat is nu niet het geval. De milieuzone wordt daarom uitgebreid met personenauto’s en vanaf 2025 komen alleen nog emissievrije auto’s de stad in. We zorgen voor een passende laadinfrastructuur die ook bijdraagt aan de energietransitie van de gebouwde omgeving. Taxivergunningen worden vanaf nu enkel nog verstrekt aan emissievrije auto’s. "

Partij voor de Dieren

"De gemeente pakt de luchtvervuiling aan door het aantal voertuigen in de gemeente te beperken. Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones. De milieuzone wordt uitgebreid met onder meer de Amsterdamse haven."

DENK

"DENK Amsterdam staat voor een gezonde, schone en groene stad, maar houdt ook rekening met burgers die zich geen zuinige auto kunnen veroorloven. Deze groep burgers moeten wel in staat zijn om gewoon naar huis te rijden en parkeren."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Wij zijn in het algemeen voor een schoner milieu. "

Basisinkomen Partij

"Minder uitstoot van fijnstof. Laat alle auto's buiten de stad parkeren. Maak het openbaar vervoer gratis."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is voorstander van het weren van vervuilende (bestel)auto’s en scooters. Een stadsbrede milieuzone zou daarbij een goed middel zijn."

Amsterdam BIJ1

"Spreekt voor zich."

Anti-Scooter Partij

"Het is een teken aan de wand dat alleen het Vondelpark aan de milieu- en gezondheidseisen voldoet. Naast vervuilende auto's dienen vooral ook de lawaaierige en vieze scooters te verdwijnen. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

De Republikeinse Politieke Partij

"Er moeten meer zones komen waar de automobilist een vervuiling-belasting moet betalen doormiddel van variabele parkeertarieven om auto's te weren."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Om te beginnen moeten we vervuilende wagens binnen de ring beperken en weren, wegens schadelijke uitlaatgassen en fijnstof."

Geen van beide

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"Een milieuzone heeft een beperkte impact op de luchtkwaliteit. Wel willen we eigenaren van elektrische auto’s voorrang geven bij aanvragen van parkeervergunningen, 50% korting geven op het tarief van parkeervergunningen voor elektrische auto’s en moet het aantal oplaadpunten worden verhoogd. Ook willen we sterk vervuilende auto's geen parkeervergunning geven en de taxivloot vergroenen."

CDA

"Het CDA wil effectieve maatregelen om onze lucht schoner te maken: groene golven en betere doorstroming, minder zoekverkeer door buurtparkeren, het vergroenen van taxi’s en de voertuigen die het meeste kilometers maken. Daarom is het CDA voor een milieuzone voor vrachtwagens. Maar bij een milieuzone voor personenauto’s of bestelbusjes wegen de nadelen zwaarder dan de voordelen. "

Partij van de Ouderen

"Hiermee raak je mensen met een oude auto en ondernemers (bijvoorbeeld met de bevoorrading van winkels). Bovendien heeft de rechter in Rotterdam bepaald dat milieuzones helemaal niet mogen."

Piratenpartij Amsterdam

"De Piratenpartij staat voor het principe 'de vervuiler betaalt'. Dat is een betere oplossing dan milieuzones. Vooral omdat dit via camera’s met automatische nummerplaatherkenning gehandhaafd wordt. Het risico bestaat dat de gemeente een database opbouwt van wie precies waar reed op welk moment. Deze gegevens kunnen ze doorspelen aan andere organisaties, of ze kunnen op straat komen te liggen door gebrekkige beveiliging. De Piratenpartij zet liever in op goed ov en meer ruimte voor fietsers!"

SGP

"Een milieuzone in de binnenstad is gewenst, maar voor heel Amsterdam is te groot. Dit verplicht inwoners van Amsterdam om een duurdere auto te kopen. "

Forum voor Democratie

"Dit heeft er weinig effect."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Zolang brommers mogen, kan je niet met de auto beginnen."

Partij voor Iedereen

"Het gaat te ver om dit voor de hele stad te realiseren."

SAMEN

"Het geld voor deze maatregel kan beter aan een ander welzijnsdoel besteed worden. Het percentage vervuilende auto's voor een bepaald bouwjaar is zeer klein vergeleken bij het groeiende aantal toegestane auto's."

Queer

"Misschien een verbod in de binnenstad voor ronkende vrachtwagens, maar niet voor personenauto's en zeker niet voor oldtimers."

50PLUS

"Voertuigen die op basis van de wet zijn toegelaten tot het verkeer in Nederland mogen niet in strijd met de wet worden geweerd."

U-buntu Connected Front

Geen toelichting gegeven

11. Thuiszorg

De gemeente moet zelf de thuiszorg (hulp in de huishouding) uitvoeren.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"We gaan verkennen of Amsterdam een gemeentelijk thuiszorgbedrijf kan oprichten. De PvdA wil de marktwerking in de zorg verminderen. Totdat de gemeente de thuiszorg zelf gaat uitvoeren, contracteren we aanbieders met de beste zorg, niet met de laagste prijs. Daarom gaan we voor lange tijd in zee met zorgaanbieders en maken we de zorg samen steeds beter."

SP

"Op dit moment zijn er in Amsterdam bijna dertig commerciële aanbieders voor thuiszorg of hulp bij het huishouden. Door deze marktwerking wordt de thuiszorg duurder voor de gemeente, krijgen cliënten minder aandacht en wordt personeel onderbetaald, ondergewaardeerd en overbelast. De SP wil de geldverslindende en mensonterende markt uit de zorg slopen en één Stedelijke Thuiszorgorganisatie oprichten die mensgericht aan de slag gaat voor de Amsterdammers."

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat iedereen recht heeft op goede zorg. Het kabinet Rutte-Asscher heeft veel bezuinigd op de thuiszorg. Dat is bizar, omdat het Rijk tegelijkertijd wil dat mensen langer thuis blijven wonen. Goede zorg aan huis helpt ook om eenzaamheid en andere zorg- of welzijnsproblematiek te signaleren. Daarom moet de gemeente meer investeren en de thuiszorg desnoods zelf uitvoeren. "

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het in de uitverkoop zetten van de thuiszorg. Thuiszorginstellingen moeten het belang van de patiënt/cliënt centraal stellen. Winstmaximalisatie verhoudt zich slecht met het streven naar de beste zorg voor de beste prijs. We vinden dan ook dat het leveren van zorg een kerntaak van de overheid moet zijn en niet van de markt. "

Partij van de Ouderen

"Beknibbelen op thuiszorg is een no-go bij de Partij van de Ouderen. Ouderen en andere doelgroepen die thuishulp nodig hebben, moeten die krijgen. Daarom willen wij dat de gemeente zelf de thuiszorg gaat uitvoeren. "

DENK

"DENK Amsterdam wil dat hulpbehoevenden als mensen worden gezien. Helaas gebeurt dat niet altijd door de markt. Daarom willen wij dat de gemeente deze taak oppakt."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Thuiszorg moet weer een nutsvoorziening worden waar winstoogmerk geen rol meer in speelt."

Piratenpartij Amsterdam

"De thuiszorg is kapotbezuinigd. Zorgverleners worden op de seconde afgerekend. Voor aandacht en menselijke maat is nauwelijks nog tijd. De Piratenpartij wil daarom geld én vertrouwen investeren in thuiszorgmedewerkers. Deze helden verlenen ook goede zorg zonder meekijkende managers, tijdklokken en onnodige formulieren. Deze tijd is beter besteed aan patiënten! De Piratenpartij wil thuiszorgmedewerkers de tijd, het vertrouwen en de waardering geven die ze verdienen!"

Forum voor Democratie

"De zorgsector wordt gekenmerkt door een gigantische bureaucratie. De Wmo heeft een kaalslag aangericht in de Amsterdamse zorg: ouderen worden nodeloos de dupe van slecht beleid. FVD wil: – Minder bureaucratie in de Amsterdamse zorg; – Mantelzorg, thuiszorg en kleinschaligheid stimuleren; – Integrale samenwerking spoedeisende en verloskundige zorg; – Investeren in zorg voor ouderen en gehandicapten. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/zorg"

Basisinkomen Partij

"De gemeente moet daarvoor wel voldoende middelen krijgen van het Rijk. We moeten zorgen voor kwaliteit, niet kwantiteit."

Partij voor Iedereen

"Zo weet je zeker dat er geen fraude wordt gepleegd."

ChristenUnie

"Het volledig uitvoeren van de thuiszorg door de gemeente lost alleen niet alle problemen in de zorg op. Via de aanbesteding kunnen thuiszorgorganisaties al veel meer lucht krijgen en betere zorg leveren. De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. De komende tijd zal de gemeente vol moeten inzetten op het weghalen van de schotten tussen hulp, zorg en participatie en het voorkomen en verminderen van bureaucratie."

Amsterdam BIJ1

"De thuiszorg hoort uit het commerciële circuit te worden gehaald. De gemeente kan zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, eerlijk loon en voor bijscholing (thuiszorgers hebben ook een signaleringsfunctie bij ouderen met wie het niet goed gaat). De gemeente kan zorgen dat kwaliteit belangrijker wordt dan het inhuren van de goedkoopste arbeidskrachten via aanbesteding. "

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Betere sturing door de gemeente is nodig om de zorg te garanderen en de thuiszorgmedewerkers te beschermen."

Geen van beide

SAMEN

"De gemeente moet alleen daar inspringen waar de markt onvoldoende zijn werk doet en moet schrijnende gevallen direct kunnen helpen."

Oneens

D66

"D66 wil juist meer ruimte geven aan kleine zorgaanbieders en zzp’ers bij de aanbesteding van de zorg in Amsterdam. Daardoor krijgen Amsterdammers meer keuze over wie hen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp komt bieden."

VVD

"Thuiszorg moet kwalitatief hoogwaardig zijn, met goede zorg voor onze ouderen en anderen die thuiszorg nodig hebben. Er is geen reden om dat als gemeente zelf te doen, mits er goede afspraken kunnen worden gemaakt met aanbieders van thuiszorg, tegen een redelijke prijs. "

CDA

"Wij willen dat ouderen langer veilig en verzorgd thuis kunnen blijven wonen en grip houden op hun leven. Dat betekent dat de gemeente Amsterdammers thuis optimale ondersteuning en zorg moet bieden. Het CDA wil dat de gemeente professionele zorg regelt. Wij willen de bezuinigingen op de thuiszorg terugdraaien, zodat thuiszorgers meer tijd hebben om hun werk te doen. Dit voorkomt ook eenzaamheid. "

SGP

"De gemeente heeft deze expertise niet; die kan ze prima uitbesteden aan derden."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Er zijn goede andere thuiszorgorganisaties."

Anti-Scooter Partij

"Een hulp in de huishouding is geen primaire overheidstaak en de overheid moet ook zeker niet denken dat ze iets beter kan. We hebben al ambtenaren genoeg in Amsterdam. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Queer

"De gemeente blijft verantwoordelijk, maar de burgemeester hoeft niet zelf de was te doen. "

50PLUS

"Hoe dan wel? Door kleinschalig georganiseerde zorg in te kopen, waar de nadruk ligt op de professionaliteit van de zorgverleners en de wensen van de zorgverlangers. Organiseren vanuit vertrouwen en niet vanuit wantrouwen. "

De Republikeinse Politieke Partij

"De Republikeinse Politieke Partij wordt overladen door mensen die zich gegijzeld voelen of worden door de zorg. Wij willen het volledige zorgcircuit afschaffen. "

U-buntu Connected Front

"Oneens, dit staat haaks op de privacy van onze burgers."

12. Volkstuinparken

Bestaande volkstuinparken mogen niet worden bebouwd.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil niet bouwen in de hoofdgroenstructuur. Voor volkstuinparken met een centrale ligging vinden we het belangrijk dat meer mensen dan nu van de parken kunnen genieten. Die parken moeten dus meer openbaar worden. Buiten de hoofdgroenstructuur is bouwen een optie, voorwaarde is dan dat het bebouwde oppervlak niet toeneemt en er dus minstens evenveel groen blijft."

PvdA

"De PvdA wil niet bouwen in de bestaande volkstuinparken, omdat deze belangrijk zijn voor het recreëren in de steeds drukker wordende stad. Ook in andere groengebieden wil de PvdA niet bouwen, zoals in Waterland en de Amstelscheg. "

GroenLinks

"Groen is belangrijk. Ook in een groeiende stad. Er zullen de komende jaren veel woningen worden bijgebouwd om ervoor te zorgen dat iedereen betaalbaar kan wonen. Maar er moet ook ruimte blijven voor groen en recreatie. Er wordt daarom wat GroenLinks betreft niet in de hoofdgroenstructuur en bestaande volkstuinparken gebouwd."

Partij voor de Dieren

"De bestaande volkstuinparken (zoals Amstelglorie, Ons Lustoord en Nieuw Vredelust) worden niet bebouwd. In Amsterdam komen meer mogelijkheden voor biologische (stads)landbouw, voedselbossen, volkstuinen, buurtmoestuinen, schooltuinen en fruitbomen en -struiken. Deze mogelijkheden gaan niet ten koste van bestaande natuur."

CDA

"De behoefte aan nieuwe woningen is groot en om de druk op de woningmarkt te verlichten moet worden bijgebouwd. Maar het bijbouwen mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de stad. Er zijn grenzen aan wat de stad aankan. Op sommige plekken is enige verdichting mogelijk, maar alleen op beperkte schaal. We willen dat niet wordt gebouwd in het schaarse groen. Volkstuinen moeten we koesteren. "

Partij van de Ouderen

"Volkstuinparken vindt de Partij van de Ouderen van groot belang voor de ontspanning. Zeker veel ouderen maken gebruik van volkstuinparken. Daarom wil de Partij van de Ouderen dat bestaande volkstuinparken niet worden bebouwd. "

DENK

"Wij willen onze stad leefbaar houden. DENK Amsterdam wil daarom het groen behouden en bouwen op plekken waar het wel kan."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Het beetje groen dat Amsterdam heeft moet bewaard blijven."

Piratenpartij Amsterdam

"De Piratenpartij is voor meer groen. Dit betekent dat we bestaand groen, zoals volkstuinparken, dus niet willen bebouwen."

Basisinkomen Partij

"Alleen tuinhuisjes in volkstuinparken."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Echter, als er goede alternatieven zijn, moet er zeker over gepraat worden."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat de gemeente de volkstuinen dient te beschermen. "

Amsterdam BIJ1

"Wij zijn voor behoud van volkstuinen. "

SAMEN

"Volkstuinen leert de bewoners en de jeugd dat groente niet uit de supermarkt of van de groenteboer komt."

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"Dit is groen dat door Amsterdammers zelf wordt aangelegd en onderhouden en waar iedereen gelukkig van wordt en mensen elkaar ontmoeten. Goed voor luchtkwaliteit, bijen, vogels, vlinders en mensen."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"De tuinparken zijn goed omdat mensen daardoor meer met natuur en planten omgaan."

U-buntu Connected Front

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Forum voor Democratie

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"Amsterdam kent een grote bouwopgave. De woningnood is groot en we moeten woonruimte zoeken voor heel veel huidige en toekomstige Amsterdammers. Uiteraard horen daar ook voldoende parken en andere groengebieden bij. Maar het is op de langere termijn goed mogelijk dat volkstuinparken, die nu nog beperkt toegankelijk zijn en vaak op aantrekkelijke locaties liggen, moeten wijken voor woningbouw. Uiteraard is dat wel een laatste optie, nadat andere bouwgrond eerst is benut. "

SP

"Er is een enorme woningnood in de stad, en het is hard nodig om veel betaalbare huizen bij te bouwen. We willen allereerst leegstaande kantoren ombouwen tot huizen, vervolgens bedrijventerreinen ombouwen tot woningen. Maar we kunnen niet uitsluiten dat ook volkstuinen woongebied moeten worden, als het anders betekent dat Amsterdammers de stad moeten verlaten. "

SGP

"Het liefst niet, maar dit moet goede plannen om de openbare ruimte anders in te richten niet blokkeren. Daarom is een absolute stellingname daarin ongewenst. "

Partij voor Iedereen

"Er is woningnood en de huurprijzen zijn hoog. Er moet wel meer hoogbouw komen, zodat je bespaart op ruimte en groen."

Anti-Scooter Partij

"Openbaar groen mag niet wijken voor nieuwbouw, maar particuliere volkstuinparken kunnen net buiten de stad als daardoor Amsterdammers weer in Amsterdam kunnen wonen. "

Queer

"Het is fijn als je een tijdje een volkstuintje gehad heb, al was het maar om inzicht te krijgen hoe lokale democratie werkt, maar het was vooraf bekend dat dit een tijdelijk project is."

De Republikeinse Politieke Partij

"De Republikeinse Politieke Partij is voor het aanleggen van volksparken met vruchtbomen en andere eetbare planten en bomen. Het bebouwen van volkstuinparken houdt niet in dat er minder is maar dat het verplaatst is of ergens anders uitgebreid."

13. Bijverdienen bijstand

Het moet makkelijker worden om bij te verdienen naast een bijstandsuitkering.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Mensen met een bijstandsuitkering zijn gebonden aan veel regels met betrekking tot werk. Veel van deze regels gaan uit van wantrouwen. De regels en de 'tegenprestatie' belemmeren mensen om een tijdelijke baan of deeltijdbaan aan te nemen. Het is daarom van belang dat Amsterdam deze regels versimpelt en meer gaat experimenteren met mogelijkheden om mensen de ruimte te geven aan het werk te gaan, zonder dat ze direct het recht op een uitkering verliezen."

PvdA

"De PvdA wil mensen in de bijstand perspectief geven op een baan. Vrijwilligerswerk of een bijbaan kunnen mensen in de bijstand de ervaring geven om makkelijker de stap naar een 'echte' baan te maken. We willen beperkt bijverdienen daarbij toestaan om de drempel om te gaan werken te verlagen."

SP

"Door het mogelijk te maken dat bijstandsgerechtigden tot 250 euro bijverdienen, wordt de drempel om te werken een stuk lager. Eenmaal aan het werk is de kans een stuk groter om een volwaardige baan te vinden en uit de bijstand te stromen. "

GroenLinks

"GroenLinks gaat uit van vertrouwen in mensen. Daarom willen we een repressievrije bijstand zonder verplichte tegenprestatie en met mogelijkheden om bij te verdienen boven de uitkering. Dit stimuleert de ontwikkeling van mensen en vergroot kansen op werk. Het extra inkomen voorkomt dat mensen in financiële problemen komen."

Partij voor de Dieren

"De gemeente stimuleert uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk, mantelzorg en stages te doen, ook als deze activiteiten niet direct gericht zijn op terugkeer naar de arbeidsmarkt, maar zonder dat het verplicht vrijwilligerswerk wordt. Uitganspunt is de uitkeringsgerechtigde, niet de organisatie die (goedkoop) extra menskracht in wil zetten. Bijstandsgerechtigden mogen tot €2400 per jaar bijverdienen."

Partij van de Ouderen

"Iedere vorm van werk kan leiden tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, waardoor een bijstandsuitkering uiteindelijk helemaal niet meer nodig is. "

DENK

"DENK Amsterdam is voor experimenten om bijstandsgerechtigden te laten bijverdienen in het kader van arbeidsinschakeling. "

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Het uitkeringsniveau moet van dien aard zijn dat uitkeringsgerechtigden niet meer gedwongen zijn om naar de voedselbanken te gaan. In die zin vinden wij dat een goed idee dat er bijverdiend mag worden. Een en ander zal dan moeten worden ingevoerd in samenhang met het verhogen van het zogenaamde minimumloon."

Piratenpartij Amsterdam

"De Piratenpartij wil graag een basisinkomen invoeren, waar Amsterdammers vrij naast kunnen bijverdienen. Dit stopt armoede, bureaucratie en privacyschendende controles. Het zet mensen aan tot werk, want elke verdiende euro loont direct! Mensen zullen zo gemotiveerd zijn veel zinvoller werk te gaan doen dan die nutteloze bezigheidstherapie van het UWV! Mede daarom verloot de Piratenpartij een maand basisinkomen onder uitkeringsgerechtigden."

Basisinkomen Partij

"Het stimuleert eigen initiatief en vergroot de kans om uit de bijstand te komen. "

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Op jaarbasis controle in verband met huursubsidies et cetera. Die je niet zomaar 'terug kan draaien' et cetera."

Partij voor Iedereen

"Liever: schaf de bijstand af, geef iedereen een basisinkomen."

ChristenUnie

"ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid door bijvoorbeeld experimenten met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand. De ChristenUnie wil in Amsterdam een lokaal experiment met regelarme bijstand binnen de grenzen van de wet. "

Amsterdam BIJ1

"Stimuleer dat mensen door eigen initiatief boven het minimum van bijstand uit kunnen komen, en een begin kunnen maken met meer financiële onafhankelijkheid. "

SAMEN

"Een beetje extra verdienen naast je bijstandsuitkering is een eerste opstap naar volledig werk zonder een uitkering. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Queer

"De overgang van niet werken naar fulltime werken is groot. Werken brengt ook extra kosten met zich mee. Het is dan heel frustrerend als dan driekwart van wat je verdient ingepikt wordt door de overheid."

50PLUS

"Mensen in de bijstand mogen tot het minimumloon bijverdienen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Maximaal twee jaar."

De Republikeinse Politieke Partij

"Een heitje voor een karweitje is de ondernemersmotor waar een bijstandsgerechtigde weer mee aan de slag kan. Aangesterkt met arbeid en geldvolume kan men een betere baan zoeken of beter ondernemen, als men dit kan."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Gezien de laagte van de uitkeringen moet het mogelijk zijn dat mensen iets bijverdienen."

U-buntu Connected Front

"Dit zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Wie veel kan bijverdienen naast een uitkering zal minder geprikkeld worden om een volwaardige baan te zoeken en zo uit de uitkering te komen. Dat is niet sociaal naar werkenden die uitkeringen gezamenlijk met belastingen moeten opbrengen. Wie een uitkering heeft moet alles in het werk stellen om een volwaardige baan te zoeken."

CDA

"Uitgangspunt is dat mensen met een bijstandsuitkering die kunnen werken snel weer een echte baan vinden en ondertussen werken aan hun kansen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door beter Nederlands te leren of via vrijwilligerswerk. Maar als je kunt bijverdienen met behoud van de uitkering, loont het minder of niet om echt uit de bijstand te komen. Bovendien is het oneerlijk voor mensen die wel fulltime moeten werken voor een vergelijkbaar inkomen."

SGP

"De uitkering is bedoeld voor mensen zonder werk en inkomen. "

Forum voor Democratie

"Nee. FVD is wel voor een proef met versoepeling van het ontslagrecht voor het mkb in Amsterdam, zodat ondernemers weer personeel durven aan te nemen. Het aannemen van personeel vormt nu een te groot risico, waardoor met name kwetsbare groepen moeilijk aan het werk komen. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/ondernemers"

Anti-Scooter Partij

"Als men zelf geld kan verdienen, is geen (volledige) bijstandsuitkering nodig. Met minder bijstandsuitkeringen hoeven Amsterdammers minder belasting te betalen. "

14. Vakantieverhuur

De gemeente moet de verhuur van hele woningen (via websites als Airbnb) verbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA kiest voor een volledig verbod op vakantieverhuur van de gehele woning. De overlast van Airbnb is te groot, het drijft de huizenprijzen op en de kosten voor handhaving zijn te hoog. Vakantieverhuur als de eigenaren wel aanwezig zijn (bed and breakfast) staan we wel toe. "

SP

"In buurten waar veel overlast is, moet Airbnb verboden worden. Voor de rest van de stad moet een maximum van 30 dagen vakantieverhuur per jaar gelden."

Partij van de Ouderen

"Iedere maatregel die het massatoerisme kan tegengaan, kan op steun van de Partij van de Ouderen rekenen. Daarom vinden wij dat de verhuur van Amsterdamse woningen via websites als Airbnb verboden moet worden. "

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Voor expats is één ding, maar om het als verkapt hotel te gebruiken is iets anders."

SAMEN

"Woningen moeten primair bewoond worden door mensen die het gehele jaar gebruikmaken van de woning. Mensen die voor een korte periode naar Amsterdam komen, kunnen in een hotel terecht."

Anti-Scooter Partij

"Hele particuliere woningen dienen niet als hotel gebruikt worden. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

DENK

"DENK Amsterdam wil een leefbare stad. Amsterdammers mogen hun woning wél verhuren tot een maximum van 30 dagen per jaar via deelplatformen als Airbnb, maar de woning mag niet dienen als een verkapt hotel. "

Amsterdam BIJ1

"Woningen zijn bedoeld om in te wonen. Door permanente beschikbaarheid van woningen voor website-verhuur worden prijzen verhoogd, mensen de stad uit gejaagd. Woningen mogen niet permanent verhuurd worden als hotel. Dus: meldingsplicht bij onderverhuur aan toeristen met een maximum tijd. "

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Overlast van Airbnb moet worden tegengegaan. Een totaalverbod op het verhuren door eigenaars/bewoners is niet mogelijk."

Oneens

D66

"D66 is voor een meldplicht voor vakantieverhuur van particuliere woningen en een toegestaan maximum van 30 dagen per jaar. Dit scheidt particuliere vakantieverhuur door normale Amsterdammers van illegale hotels. De toeristenbelasting voor Airbnb willen we verhogen zodat vakantieverhuur de stad ook iets oplevert. Overigens: Berlijn heeft het verbod op Airbnb teruggedraaid na een jaar omdat de handhaving onmogelijk bleek en illegale vakantieverhuur alleen maar verder werd gestimuleerd."

VVD

"Woningeigenaren moeten de ruimte hebben om hun woning incidenteel via vakantieverhuur te verhuren, maar dit kan gepaard gaan met overlast. Daarom willen we dat hier veel strenger tegen wordt opgetreden, met stevige handhaving en hoge boetes. Ook willen we dat vakantieverhuur gemeld wordt en voor maximaal 30 dagen per jaar per woning mogelijk is. "

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat huizen bedoeld zijn om in te wonen. Verhuur van je eigen woning tijdens vakantie mag best, maar dan ook echt alleen tijdens je vakantie en onder strikte voorwaarden. Onlangs is de maximale termijn verlaagd naar 30 dagen. GroenLinks is daarvoor, maar vindt ook dat sancties op overtredingen moeten worden verzwaard."

Partij voor de Dieren

"Om overlast en misbruik tegen te gaan maakt de gemeente afspraken over tijdelijke verhuur met platforms als Airbnb en woningcorporaties. Daarbij is handhaving essentieel. De gemeente moet de regels veel beter handhaven en vakantieverhuur van woningen wordt beperkt tot maximaal 30 dagen per jaar. De gemeente licht bewoners pro-actief in."

CDA

"Het CDA is niet voor een totaalverbod op vakantieverhuur. Wel willen wij de maximale verhuurtermijn terugbrengen tot vier weken en de overlast veel beter bestrijden. Het komende jaar moeten we de bestaande regels zo goed mogelijk handhaven en dan kijken of het nodig is om nadere regels op te stellen, zoals een vergunningstelsel voor wijken waar de verhuur zich concentreert. Tegen illegale hotels moet streng worden opgetreden. "

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Er moeten wel restricties worden toegepast. Wij zijn voorstander van maximaal 60 dagen en ook voor mensen met een sociale huurwoning."

Piratenpartij Amsterdam

"Wij willen geen verbod, maar eerlijke vakantieverhuur met mate, Fairbnb: – Ook sociale huurders mogen meedoen; – Verhuurders werken verplicht mee aan een systeem voor automatische belastinginningen dat een seintje geeft als de limiet van 20 nachten volledige verhuur wordt overtreden, zonder dat de gemeente de gegevens van eerlijke verhuurders kan inzien; - Het aanbod van alle verhuurplatforms komt op één platform te staan. Daardoor ontstaat eerlijkere concurrentie."

SGP

"Het (onder)verhuren van woningen is gewoon toegestaan. Wel moeten er regels zijn voor de maximale verhuurperiode om ongewenste effecten, zoals overlast in de binnenstad, tegen te gaan. "

Forum voor Democratie

"Nee. Laat mensen hun eigen bezit beheren, maar FVD wil de toeristenbelasting verdubbelen om meer hoogwaardig toerisme aan te trekken en om budget te hebben om overlast van Airbnb effectief te kunnen aanpakken en terug te dringen. We willen ondernemers in het toerisme niet dwarszitten, maar wel alle bestaande regels streng handhaven. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/toerisme"

Basisinkomen Partij

"Deze vorm van verhuur mag echter geen sociale woningen onttrekken aan het woningbestand van de stad."

Partij voor Iedereen

"De gemeente moet zich niet te veel met alles willen bemoeien."

ChristenUnie

"Privéverhuur aan toeristen (zoals Airbnb) moet flink worden ontmoedigd; het zorgt niet voor reguleerbare groei van toeristen, verlaagt de sociale cohesie in wijken, onttrekt woningen aan woningzoekenden en zorgt voor overlast. Een verbod op de verhuur van hele woningen gaat echter te ver."

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Queer

"De gemeente moet wel de handhavingskosten bij ordeverstoring kunnen verhalen. "

50PLUS

"Dit is een zaak tussen huurder/verhuurder, dan wel van de eigenaar-bewoner. De gemeente dient wel op te treden bij overlast of illegale verhuur."

De Republikeinse Politieke Partij

"Het marktmechanisme laat Airbnb toe, zegt de Republikeinse Politieke Partij. De gemeente moet de verhuur van hele woningen (via websites als Airbnb) niet verbieden."

U-buntu Connected Front

"Woningeigenaren moeten hun woning kunnen verhuren."

15. Salafistische organisaties

Salafistische organisaties mogen geen subsidie van de gemeente krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 hecht veel waarde aan de scheiding tussen kerk en staat en vindt daarom dat bijvoorbeeld godsdienstlessen niet door de overheid bekostigd moeten worden."

PvdA

"Vanwege de scheiding tussen kerk en staat wil de PvdA geen religieuze activiteiten subsidiëren. "

VVD

"Salafistische organisaties en moskeeën prediken intolerantie en onverdraagzaamheid. Daarmee plaatsen ze zich buiten de Amsterdamse samenleving. Daarom moeten ze geen recht op gemeentelijke subsidie krijgen. Ook geldstromen uit het buitenland willen we tegenwerken. "

SP

"De gemeente moet uitsluitend samenwerken met organisaties die de fundamentele waarden van gelijkwaardigheid, tolerantie en democratie verdedigen."

GroenLinks

"Godsdienstvrijheid is een groot goed. Maar de overheid dient neutraal te zijn en dus verstrekken we geen subsidies aan religieuze organisaties. "

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren is voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat, dus een religieuze organisatie mag nooit subsidie van de gemeente ontvangen voor religieuze activiteiten."

CDA

"De gemeente moet überhaupt geen religieuze activiteiten subsidiëren. Religieuze organisaties zoals het Leger des Heils kunnen wel subsidie krijgen voor het uitvoeren van maatschappelijke taken, omdat zij dat doen zonder aanzien des persoons. Het salafisme als stroming binnen de islam verhoudt zich echter moeizaam tot de kernwaarden van de westerse samenleving en draagt niet bij aan de integratie."

Partij van de Ouderen

"Salafistische organisaties die de Nederlandse waarden en normen niet onderschrijven mogen geen subsidie krijgen van de gemeente Amsterdam. Hun denkbeelden dragen niet bij aan een goede integratie. "

destemvandestraat

"Godsdiensten behoren tot het private domein en behoren niet gesubsidieerd te worden door het publieke domein."

Piratenpartij Amsterdam

"Wij hechten veel waarde aan vrijheid van religie; dat is immers een burgerrecht. Religie is echter een privéaangelegenheid. De gemeente hoeft niet met ons belastinggeld religieuze organisaties te subsidiëren. Mensen die zich rond een religie willen organiseren, kunnen dit prima op eigen kosten doen, net zoals dat bij andere privéorganisaties waar mensen waarde aan hechten het geval is."

SGP

"Organisaties waar aantoonbaar geweld of terrorisme verheerlijkt wordt, moeten zeker niet gesubsidieerd worden. De gemeente moet geen indirecte bijdrage leveren aan terrorisme. "

Forum voor Democratie

"FVD wil: – De tolerantie, verworven vrijheden en de rechtsstaat actief verdedigen; – De financiering van religieuze instellingen volledig transparant maken en financiering uit het buitenland verbieden; – Geen subsidies meer voor gescheiden activiteiten voor man en vrouw; – Dat alle religieuze instellingen de Tolerantiewet onderschrijven en dat er stevige sancties volgen als hiermee in strijd wordt gehandeld. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/integratie"

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Op alle organisaties die te orthodox zijn, moet gelet worden bij het geven van subsidie."

Partij voor Iedereen

"De leidraad is onze grondwet."

ChristenUnie

"Salafistische organisaties staan garant voor radicale ideeën. Die wil de ChristenUnie niet met subsidies ondersteunen. Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in Amsterdam in vrijheid en veiligheid leven. Het kan levens verwoesten, drijft families tot wanhoop en laat professionals soms verslagen achter. "

SAMEN

"De gemeente hoort sowieso geen religieuze organisaties te subsidiëren voor hun primaire geloofsactiviteiten. Religieuze organisaties moeten wel in staat zijn om te participeren of de spil zijn in buurtactviteiten. Buurtactiviteiten kunnen wel gesponsord worden als religie niet de primaire drijfveer van de activiteit is."

Anti-Scooter Partij

"Gemeente en religie dienen gescheiden te zijn en daarom niet gesubsidieerd te worden. "

Queer

"Subsidie van de gemeente moet gericht zijn op activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn zonder religieuze propaganda. Amsterdam moet geen steun geven aan activiteiten waarbij op religieuze gronden mannen en vrouwen gescheiden zijn. En heel goed opletten dat er geen steun gegeven wordt aan oproepen tot het gebruik van geweld."

50PLUS

"In Nederland kennen we een scheiding van kerk en staat. En je subsidieert wat je wilt bevorderen en niet wat je niet wilt bevorderen."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Godsdienstige organisaties moeten niet als zodanig door de gemeente gesteund worden. Extreme en mensenrechten-schendende organisaties mogen ook niet voor projecten subsidie krijgen."

Geen van beide

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Oneens

DENK

"DENK Amsterdam wil dat iedereen wordt beoordeeld op zijn of haar daden en niet op basis van afkomst of vooringenomen ideeën. "

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Basisinkomen Partij

"Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen eenzelfde gemeentelijke ondersteuning voor de ene godsdienstige organisatie en de andere. Er is te veel onbegrip over wat salafisme betekent."

Amsterdam BIJ1

"Subsidie van de gemeente hoort af te hangen van de activiteiten, niet van het aangehangen geloof, zolang die activiteiten binnen de grenzen van de wet blijven. Een uitzonderingspositie voor salafisten is tegen de grondwet. "

De Republikeinse Politieke Partij

"Subsidiëring van religie en levensbeschouwing zijn voor het persoonlijk leven van mensen van grote betekenis. Voor onze samenleving zijn de religieuze en levensbeschouwelijke organisaties minstens zo belangrijk."

U-buntu Connected Front

"Oneens, dat is discriminatie op basis van geloof. "

16. Autovrij

De binnenstad van Amsterdam moet autovrij worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Er moet veel meer ruimte voor fietsers en voetgangers komen in het centrum."

GroenLinks

"Een autovrije binnenstad maakt de stad leefbaar, zorgt voor meer ruimte voor bewoners, fietsers en groen en maakt de lucht gezonder. De auto is momenteel te dominant in de openbare ruimte; die niet is gebouwd om zoveel auto’s te herbergen. "

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"De binnenstad zou alleen voor bewoners per auto toegankelijk moeten zijn."

Piratenpartij Amsterdam

"Auto's nemen 48% van de publieke ruimte in. Fietsers slechts 11%. Auto's leggen ook een zware druk op onze luchtkwaliteit, die op vele plekken niet aan de afgesproken ondergrens voldoet. De Piratenpartij wil meer ruimte bieden aan fietsers, voetgangers en groen. Laden en lossen kan zoveel mogelijk met elektrische bakfietsen. En centrumbewoners die slecht ter been zijn krijgen natuurlijk een ontheffing! Samen met bewoners de binnenstad autovrij maken is goed voor mens en milieu."

Amsterdam BIJ1

"Mits er voldoende vergunningen worden afgegeven voor mensen die afhankelijk zijn van de auto, zoals mensen met een beperking. Niet iedereen kan fietsen."

Anti-Scooter Partij

"Het is eigenlijk van de zotte dat de binnenstad van Amsterdam, tevens werelderfgoed, nog steeds vol met blik staat. Een steeds drukkere binnenstad kan gewoon niet alle verkeersstromen meer faciliteren en keuzes dienen gemaakt te worden. Ook lawaaierige en vervuilende scooters dienen geweerd te worden uit de binnenstad. Deze maatregelen zullen het milieu en gezondheidsklimaat van de binnenstad sterk verbeteren."

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Op den duur zou het autogebruik in de binnenstad van Amsterdam beperkt moeten worden tot mensen die daarvoor een bijzondere reden hebben."

Geen van beide

PvdA

"De PvdA kiest ervoor grote delen van de stad autoluw te maken. We willen minder doorgaande wegen door de binnenstad, we willen minder parkeerplekken voor bezoekers/dagjesmensen, en we willen een aantal straten en grachten deels autovrij maken om fietsers en voetgangers de ruimte te geven. Het geheel autovrij maken van de gehele binnenstad is echter onrealistisch, omdat er altijd mensen zijn die aangewezen zullen blijven op een auto en omdat er ruimte moet blijven voor hulpdiensten en taxi’s. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66

"D66 wil dat het centrum autoluw wordt, d.w.z. alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. We willen minder parkeermogelijkheden voor bezoekers en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. We weren touringcars uit het centrum en scherpen de milieuzones steeds meer aan totdat het verkeer in 2025 uitstootvrij is. Een geheel autovrije binnenstad is een slecht idee, omdat dit mensen die slecht ter been zijn benadeelt, ondernemers onbereikbaar maakt en van de binnenstad één grote toerisme-zone maakt."

VVD

"De autorijder hoort wat de VVD betreft niet in het verdomhoekje. Voor de VVD geldt dat ook mensen die een auto hebben in Amsterdam moeten kunnen wonen. Er moet daarom voldoende parkeergelegenheid zijn, maar waar mogelijk ondergronds. "

Partij voor de Dieren

"De binnenstad moet autoluw worden, maar niet autovrij. De binnenstad moet voor bewoners met de auto bereikbaar blijven. Wel worden vrachtverkeer en touringcars zoveel mogelijk geweerd. Er komen meer P+R-faciliteiten en deze worden gratis voor reizigers die verdergaan met het openbaar vervoer."

CDA

"Het CDA is voor het autoluw maken van binnenstad. De binnenstad geheel autovrij maken is echter niet mogelijk. Veel mensen die in de binnenstad wonen of werken, hebben hun auto nodig. Het CDA wil daarom kiezen voor buurtparkeren: bewoners en hun gasten of mensen die er werken kunnen dan in de binnenstad parkeren en krijgen voorrang. Daarnaast wil het CDA investeren in ondergrondse parkeergarages. Daarmee schep je ruimte op straat en blijft de stad bereikbaar. "

Partij van de Ouderen

"De auto is er voor woon-werkverkeer, om er met de kinderen op uit te gaan en om ouderen mobiel te houden. De ongebreidelde autohaat moet dan ook stoppen. De auto faciliteren wij met voldoende (ondergrondse) parkeerplaatsen en een goede doorstroming op het Amsterdamse wegennet. "

DENK

"Nee, wel autoluw. DENK Amsterdam wil dat de binnenstad nog wel bereikbaar blijft voor de bewoners en bestemmingsverkeer. "

SGP

"Voor bestemmingsverkeer moet de binnenstad gewoon bereikbaar blijven. Wel moet duurzaam vervoer (bijvoorbeeld over het water) gestimuleerd worden."

Forum voor Democratie

"Leuk voor toeristen, een autovrij centrum, maar Amsterdam is van de Amsterdammers, veel hebben een auto en deze moeten ze kunnen gebruiken. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/bereikbare-stad"

Basisinkomen Partij

"Elektrische auto's hoeven niet weg, maar de binnenstad mag wel minder vol worden, bijvoorbeeld door het stimuleren van deelauto's."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"De centrumbewoners mogen ook niet over andere stadsdelen beslissen."

Partij voor Iedereen

"Groen kun je beter op ruimere plekken realiseren. Het is niet nodig om hiervoor veel kosten te maken."

ChristenUnie

"Het is niet realistisch om de binnenstad volledig autovrij te maken. Er zal altijd enig noodzakelijk verkeer blijven. Er kan wel voor gekozen worden om sommige straten autovrij te maken ten gunste van de voetganger en de fietser. Niet autovrij maar autoluw. "

SAMEN

"De gehele stad moet bereikbaar blijven voor alle bezoekers, ook voor hen die met een auto komen, bijvoorbeeld mantelzorgers. "

Queer

"De Willibrordusgarage heeft een investeringsbudget van 25 miljoen euro en biedt plaats aan ruim 200 auto's. De prijs van het weghalen van 'blik op straat' is dus zo'n 10.000 euro per gewonnen vierkante meter. Dat geld kan beter gebruikt worden. We moeten stoppen met het bouwen van dure parkeergarages en het gelijktijdig weghalen van parkeerplaatsen boven de grond. Maar bewoners van de binnenstad hebben ook hun auto nodig."

50PLUS

"In de binnenstad wordt gewoond, gewerkt, geleefd, bezorgd en verzorgd. Ook de binnenstad moet leefbaar blijven."

De Republikeinse Politieke Partij

"Autovrije binnenstad doormiddel van verhoging parkeerbelastingen en variabele parkeertarieven. De auto is de melkkoe van Amsterdam, wij willen dit behouden."

U-buntu Connected Front

Geen toelichting gegeven

17. Stadsdeelcommissies

De stadsdeelcommissies moeten eigen middelen en bevoegdheden krijgen voor inrichting van de openbare ruimte.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil dat bewoners meer invloed krijgen op en betrokken worden bij het beleid van de stad in de eigen buurt. Bij gebiedsplannen horen buurtbegrotingen die inzichtelijk zijn voor bewoners. D66 pleit voor een vrij besteedbaar deel van de begroting, dat door bestuurders in de stadsdelen samen met bewoners en ondernemers wordt ingevuld."

PvdA

"De PvdA wil dat buurtbewoners meer te zeggen krijgen over hun eigen buurt. De stadsdeelcommissies kennen de buurten en zijn daarom goed in staat zelf te bepalen waar het geld aan moet worden uitgegeven: meer speeltuinen, meer groen en/of meer straatverlichting? We willen de stadsdelen meer bevoegdheden en budgetten geven, en de macht van de Stopera verminderen."

SP

"De SP wil dat buurtbewoners zelf kunnen meepraten over hoe straten, speeltuinen en parken worden ingericht. Daar hoort ook een budget bij. "

GroenLinks

"GroenLinks vindt de betrokkenheid van burgers belangrijk. De participatieve en representatieve lokale democratie is de afgelopen jaren afgebroken. GroenLinks wil voor elk gebied in de stad een flexibel budget voor plannen en initiatieven uit de buurt. "

Partij voor de Dieren

"Amsterdam is een grote stad. Het is ondoenlijk om detailinrichting vanuit de Stopera te regelen. Stadsdelen moeten budget en bevoegdheden krijgen om de openbare ruimte naar eigen inzicht in te richten, zolang het binnen de stedelijke kaders blijft. Hierbij is er centrale regie én maatwerk waar nodig, zoals in de wijk."

CDA

"Het CDA is geen voorstander van het nieuwe bestuurlijke stelsel waarbij de stadsdeelcommissies wel worden gekozen maar feitelijk nauwelijks bevoegdheden hebben. De inrichting en het schoonhouden van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Het CDA wil dat de stadsdelen voldoende budget krijgen en de mogelijkheid om, in overleg met de bewoners, zelf snel in te kunnen spelen op lokale vragen en wensen, en om problemen op te lossen."

Partij van de Ouderen

"Zolang de stadsdeelcommissies bestaan, moeten zij ook eigen middelen en bevoegdheden krijgen voor de inrichting van de openbare ruimte. Anders zijn de stadsdeelcommissies tandeloze tijgers. "

DENK

"DENK Amsterdam is van mening dat de politieke participatie van burgers vergroot kan worden als ze ook daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen in de stadsdeelcommissies. Daarom zijn we vóór deze stelling. "

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Piratenpartij Amsterdam

"De Piratenpartij is een groot voorstander van lokale democratie. Daarover hebben we ons altijd uitgesproken en zelfs uitstekende plannen ingediend: https://amsterdam.piratenpartij.nl/amsterdamse-deeldemocratie/ Wij zij er dus zeker ook voor dat bewoners meer middelen en bevoegdheden krijgen om zich uit te spreken voor de lokale openbare ruimte!"

SGP

"De stadsdeelcommissie heeft een beter inzicht in de zaken en behoeften die er spelen in het eigen stadsdeel. Zij kunnen deze middelen dus op een efficiëntere manier besteden."

Basisinkomen Partij

"Als die stadsdeelcommissies ook inderdaad een directe vertegenwoordiger zijn van de bevolking van het stadsdeel. Zoals dit nu geregeld wordt, betwijfelen wij dit."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Eens, vooral op het gebied van kunst, bankjes, prullenbakken, speeltoestellen en dergelijke."

Amsterdam BIJ1

"Bewoners verdienen meer zeggenschap over bijvoorbeeld parkeerplaatsen en groen."

SAMEN

"Het is de stroperigheid ten top om alles langs één centraal orgaan, de gemeenteraad, te organiseren. De randvoorwaarden/kaders moeten vanuit de gemeenteraad eenduidig en helder zijn. De uitvoering voor de inrichting moet snel en kundig op lokaal niveau kunnen geschieden. "

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Queer

"Zonder eigen budget is de stadsdeelcommissie een praatclubje. In de stadsdeelcommissie zitten mensen die de lokale omgeving het beste kennen. "

De Republikeinse Politieke Partij

"De Republikeinse Politieke Partij wil de stadsdeelcommissies bevoordelen omdat het officieel gekozen organen zijn waarin iedereen kan participeren."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"We zijn voor meer armslag voor gekozen commissies voor gebied of wijk."

U-buntu Connected Front

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

destemvandestraat

"We zijn niet bekend met het huidige functioneren van de stadsdeelcommissie. Wij zouden eerst het eerst het functioneren van de huidige stadsdeelcommissie moeten bestuderen voordat wij een standpunt kunnen innemen in dezen."

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"Om de stad schoner te maken is het van belang om zo slim en efficiënt mogelijk met het beschikbare materiaal en personeel om te gaan. Daar hoort bij dat centraal wordt besloten waar extra schoonmakers worden ingezet. "

Forum voor Democratie

"Afschaffen. Amsterdam is klein genoeg om centraal te besturen. De stadsdeelcommissies zijn baantjes voor de gevestigde partijen. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/beter-bestuur"

Partij voor Iedereen

"De openbare ruimte kan beter centraal worden geregeld."

ChristenUnie

"Het stelsel van stadsdelen met eigen middelen en bevoegdheden is niet voor niets afgeschaft. Maar met het nieuw in te voeren stelsel wordt de bewoners een worst voorgehouden. Deze worst gaat niet smaken. Er worden slechts een soort klankbordgroepen ingesteld die geen enkele bevoegdheid hebben. Pas als er ook sprake zou zijn van eerlijke democratische vertegenwoordiging, zou uitbreiding met middelen en bevoegdheden juist zijn. Dat is nu niet het geval."

Anti-Scooter Partij

"Met 45 raadsleden heeft Amsterdam genoeg politici. De stadsdeelcommissies dienen daarom afgeschaft te worden, wat ook de kosten van verkiezingen bespaart. "

50PLUS

"Het zijn adviescommissies voor het stadsbestuur. Aan hun advies moet wel groot gewicht worden toegekend. "

18. Erfpacht

Amsterdam moet de erfpacht van de grond volledig afschaffen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"In de afgelopen periode is het voortdurende erfpachtsysteem, waarbij de gemeente iedere 50 jaar opnieuw de grondprijs in rekening bracht bij huiseigenaren, omgezet in eeuwigdurende erfpacht. Daardoor hoef je bij nieuwbouwwoningen slechts eenmalig af te rekenen, of een jaarlijkse canon te betalen. D66 zal streven naar verdere verbetering door tot een aantrekkelijkere canonbepaling of afkoopsom te komen in heel Amsterdam. Het ideaal is keuzevrijheid bij het kopen van de grond onder je eigen huis."

VVD

"De VVD stelt voor dat de gemeente huidige erfpachters, ook aan hen die reeds zijn overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht, de mogelijkheid biedt de grond onder hun huis te kopen. Voor erfpachters die hun erfpacht reeds eeuwigdurend hebben afgekocht moet dit tegen slechts notariskosten mogelijk zijn, aangezien het verschil tussen eeuwigdurende erfpacht en eigen grond klein is. "

Partij voor de Dieren

"Erfpacht wordt beter, eerlijker en betaalbaar. Het in 2017 aangenomen voorstel wordt herzien en er komt een maximum van 15% van de ozb voor afkoop van de erfpacht en verkrijgen van het bloot eigendom."

CDA

"Het huidige erfpachtstelsel is onredelijk duur, staat bol van de willekeur, en zadelt een grote groep Amsterdammers op met onrechtvaardige extra woonlasten. De gedachte dat de gemeente alle grond moet bezitten is niet meer van deze tijd. Wij vinden dat Amsterdammers het recht moeten hebben om de grond onder hun eigen woning voor een eerlijke prijs in bezit te krijgen. Zie voor het CDA-voorstel: eerlijke-erfpacht.nl."

Partij van de Ouderen

"Erfpacht jaagt Amsterdammers de stad uit, omdat men de hoge canon niet meer kan betalen. De Partij van de Ouderen wil de erfpacht dan ook zo snel mogelijk afschaffen. "

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

SGP

"De erfpacht beantwoordt niet meer aan het doel waar ze oorspronkelijk voor is ingesteld en dient alleen nog maar ter verrijking van de gemeentekas."

Forum voor Democratie

"Afschaffen! Erfpacht is huur betalen voor je eigen huis! Vrijwillig afkoop mogelijk maken tegen 10% van de WOZ 2014. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/wonen"

ChristenUnie

"De ChristenUnie is voorstander van eigendom boven erfpacht en vindt dat erfpacht afgeschaft moet worden. Dit instrument is niet nodig voor een goed ruimtelijk beleid en geeft de overheid de mogelijkheid om als grondeigenaar via het erfpachtcontract allerlei privaatrechtelijke regels aan de erfpachter op te leggen die een eigenaar niet via deze weg zou hoeven te dulden."

Anti-Scooter Partij

"Net zoals bijna alle andere Nederlanders moet ook de Amsterdammer de grond onder zijn eigen huis kunnen kopen. Conform de wettelijke waardering van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (onderdeel C van bijlage) dient de afkoop erfpacht 17 keer de canon te zijn. "

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"Door erfpacht wordt de stad arm, omdat de Amsterdammers er armer van worden. Geef mensen die dat willen de mogelijkheid hun grond te kopen. Bespaar op beheerskosten. Meer levensgeluk voor veel Amsterdammers."

De Republikeinse Politieke Partij

"Afschaffing van erfpacht betekent feitelijk: de erfpachter krijgt de mogelijkheid de grond te kopen van de gemeente. Als alle erfpachters dat zouden doen en er wordt niets meer uitgegeven in erfpacht dan zou daarmee in de gemeente Amsterdam erfpacht verdwenen zijn. Op dit moment huurt men de grond van de gemeente."

Geen van beide

destemvandestraat

"Geen mening, omdat we het dossier erfpacht niet bestudeerd hebben."

Partij voor Iedereen

"Burgers mogen zelf weten of ze het willen."

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Oneens

PvdA

"De Amsterdamse grond is van ons allemaal. We willen dat de waardestijging van de grond alle Amsterdammers ten goede komt, dus ook de huurders. We willen dat huisbezitters een redelijk en eerlijk bedrag betalen voor de grond waarop de wonen. We willen erfpacht dus in stand houden en het stelsel zo eerlijk mogelijk maken. "

SP

"De SP is geen voorstander van het privatiseren van alle gemeentegrond. Dankzij de erfpacht profiteert de hele gemeenschap ervan dat de grond meer waard wordt, in plaats van dat alleen de huiseigenaren daarvan profiteren."

GroenLinks

"De waarde van de grond in Amsterdam wordt voor een deel bepaald door investeringen die de stad doet. In een rechtvaardig erfpachtsysteem komt die waardestijging dan deels ook ten goede aan de hele gemeenschap. Daarnaast kan de gemeente sturen om speculatie tegen te gaan als ze eigenaar van de grond blijft."

DENK

"DENK Amsterdam wil de erfpacht behouden als inkomstenbron voor de gemeente en gunt toekomstige generaties ook de vruchten van de jaarlijkse waardestijging van de grond."

Piratenpartij Amsterdam

"Als Amsterdammers hebben we er met zijn allen aan bijgedragen dat we zo'n mooie stad hebben, waardoor de halve wereld hier wil wonen en de grondprijzen de pan uit rijzen. De gemeente moet de grond dus niet aan huiseigenaren verkopen voor een vriendenprijsje, zoals sommige partijen willen. Het is wel zo eerlijk als Amsterdammers mogen delen in de waarde die we samen hebben gecreëerd. Ook kan erfpacht waar nodig voorkomen dat vastgoedcowboys het karakter uit Amsterdam slopen voor geld."

Basisinkomen Partij

"Dit verhoogt de ozb, omdat de waarde van het huis stijgt. Dus het is meer een symbolische maatregel."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Wel moet de gemeente oplossingen bieden voor schrijnende gevallen die na een erfpachtverhoging de nieuwe canon niet (geheel) meer kunnen voldoen."

Amsterdam BIJ1

"Nu profiteren de rijke pandbezitters en de coöperaties van de afschaffing van de erfpacht."

SAMEN

"Afschaffen van de erfpacht zal op de lange duur ten koste gaan van investeringen die in het sociale domein plaatsvinden voor onder andere ouderen of opleiding van jongeren. Afschaffing van de erfpacht zal alleen ten goede komen van een elitair groepje bewoners en de solidariteit van de stad Amsterdam ondermijnen. "

Queer

"Erfpacht is het tafelzilver van Amsterdam. Over de tarieven kan gepraat worden, maar erfpacht hoort bij Amsterdam. "

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Het is goed dat de gemeente zeggenschap heeft over grondgebruik. We zijn tegen onredelijke verhoging van de erfpachtcanon."

U-buntu Connected Front

Geen toelichting gegeven

19. Hernoeming straten

Straten die zijn vernoemd naar mensen die betrokken waren bij het kolonialisme moeten een andere naam krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Straatnamen zijn geen geschiedenisonderwijs, maar een eervolle vermelding. Personen die zich schuldig maakten aan uitbuiting, slavernij of oorlogsmisdaden verdienen zo’n eervolle vermelding niet."

GroenLinks

"GroenLinks wil dat alle tunnels, bruggen, pleinen en straten in Amsterdam die vernoemd zijn naar personen met een grauw verleden, een nieuwe naam krijgen, te beginnen met de Coentunnel. Amsterdammers kunnen nieuwe namen aanleveren."

Partij voor de Dieren

"Het Nederlandse koloniaal verleden ging gepaard met wreedheden tegen en onderdrukking van andere bevolkingsgroepen. Dit moet niet vergeten worden en daarom is eerlijk onderwijs over het kolonialisme belangrijk. Het is daarbij ook niet passend om straatnamen en monumenten te hebben die de leiders van het wrede koloniale regime vertegenwoordigen."

DENK

"DENK Amsterdam wil meer bewustzijn rondom ons gezamenlijke slavernij- en koloniale verleden en foute figuren die betrokken waren bij genocides en etnische zuiveringen niet verheerlijken. Daarom moeten deze straten en pleinen hernoemd worden naar helden uit ons verleden als Multatuli, Tula en Otto & Hermina Huiswoud. "

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Straatnamen en monumenten die verwijzen naar het VOC-verleden, onder meer van feitelijk vastgestelde genocideplegers, slavenhandelaren, opiumhandelaren en oorlogsmisdadigers, moeten vervangen worden, bijvoorbeeld door namen van mensen die zich in het verleden hebben ingezet voor mensenrechten."

Piratenpartij Amsterdam

"Door deze vernoemingen worden deze personen nu als helden vereerd. Dit is werkelijk schandalig! Deze lieden behoren tot de verschrikkelijkste mensenrechtenschenders, onbeschaamdste rovers en wreedste massamoordenaars uit de Nederlandse geschiedenis. Iedereen zou deze namen moeten kennen, maar dan wel op plaatsen waar ze thuishoren! Ze moeten keer op keer weer genoemd worden in musea en in de schoolbanken, zodat we elkaar er steeds weer aan herinneren: 'Dit Nooit Weer!'"

Basisinkomen Partij

"We moeten er echter voor zorgen dat de discussie niet verdwijnt. Er moet wel bekendheid gegeven worden aan de aard van hun betrokkenheid."

Partij voor Iedereen

"Je kan beter namen kiezen op wie je als natie trots bent."

Amsterdam BIJ1

"De dekolonisatie van de openbare ruimte moet gepaard gaan met de dekolonisatie van het onderwijs."

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

U-buntu Connected Front

"Eens, dat wil zeggen mensen die misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd. "

Geen van beide

D66

"D66 vindt dat we de pijnlijke pagina’s uit onze geschiedenis moeten confronteren, niet weggummen. Er- en herkenning van het slavernijverleden is voor grote groepen Amsterdammers uit de Afrikaanse diaspora belangrijk. Het bewustzijn van een gedeelde geschiedenis is voor alle Amsterdammers van belang. Daarom geven we scholen extra middelen om aandacht te besteden aan het slavernijverleden, moet er een Slavernijmuseum komen en willen we dat het Stadsarchief het educatieve aanbod uitbreidt."

PvdA

"Ook ongemak over het koloniale verleden moet besproken blijven worden om te leren van het verleden. We gaan taboes niet uit de weg en we vinden dat mensen die aanstoot nemen aan straatnamen de ruimte moeten krijgen om het debat aan te gaan. We denken echter niet dat het aanpassen van straatnamen dé oplossing is voor racisme en discriminatie. Daarvoor is veel meer inzet noodzakelijk."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is niet van mening dat straatnamen gewijzigd hoeven te worden, maar als de meerderheid van de Amsterdammers intense behoefte heeft aan de wijziging van een naam (zoals bij de voormalige Stalinlaan), zal de partij zich niet expliciet verzetten. ChristenUnie is van mening dat de focus meer moet leggen op moderne slavernij in plaats van op slavernij uit het verleden. Belangrijker is om de slavernij die nu plaatsvindt in de stad te bestrijden, namelijk de prostitutie en mensenhandel."

SAMEN

"SAMEN vindt de censuur van straatnamen te ver gaan. Waar en waarom stopt het? Moet Koningsstraat dan ook verdwijnen? Geschiedenis leer je niet van alleen de geselecteerde goede namen, maar ook van de slechte. Het is een blijvende herinnering die voorkomt dat je weer die fout maakt."

50PLUS

"Dit is geen halszaak, de stad heeft dringender problemen. Maar wie het verleden vergeet, is gedoemd het te herhalen. En van sommige stukjes geschiedenis is het beter om je die te herinneren dan ze te herhalen."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Het veranderen van straatnamen en dergelijke mag alleen bij uitzondering gebeuren, vanwege de grote gevolgen voor bewoners en ondernemers."

Oneens

VVD

"De VVD is geen voorstander van het hernoemen van infrastructuur enkel omdat een naam naar het verleden van Nederland verwijst. Voor de Amsterdamse VVD geldt dat verwijzingen naar het verleden in de context van het verleden moeten gebeuren. Het uitwissen van de geschiedenis is daarbij een heilloze weg. "

CDA

"We schieten daar niets mee op. Het kolonialisme is onderdeel van onze geschiedenis. Ook als personen dingen hebben gedaan die zeker volgens de huidige maatstaven niet door de beugel kunnen, is dat nog geen reden om hun naam te verwijderen. We moeten alleen wel het hele verhaal en het eerlijke verhaal vertellen. Je moet de geschiedenis niet uitwissen, maar ervan leren."

Partij van de Ouderen

"Het uitgummen van onze geschiedenis vindt de Partij van de Ouderen te gek voor woorden. Wij zijn dan ook mordicus tegen het wijzigen van namen van straten vernoemd naar mensen die betrokken waren bij het kolonialisme. "

SGP

"Zij vormen onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis en zijn destijds van grote betekenis geweest voor ons land. Dit voorstel werkt een vervreemding ten opzichte van de nationale identiteit en de geschiedenis in de hand."

Forum voor Democratie

"Waarom? Laten we zorgen dat er goed onderwezen wordt over de Nederlandse geschiedenis, en ja, daar horen ook de zwarte bladzijden bij uit ons verleden. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/onderwijs"

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Het verleden hoort erbij; wel moet er bij het naambordje uitleg geplaatst worden."

Anti-Scooter Partij

"Zulke straatnamen horen bij ons collectief geheugen. We moeten het kolonialisme niet willen verstoppen; het hoort bij onze Nederlandse geschiedenis. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Queer

"Het verleden is het verleden, ook al zijn daar zaken fout gelopen. Goede voorlichting over wat er toen gebeurde is een betere oplossing. "

De Republikeinse Politieke Partij

"Het is geen goed idee om omstreden monumenten te verwijderen uit het straatbeeld omdat je daarmee ook een deel van de geschiedenis verwijdert. Waarom? Omdat dan niemand, Jan, Piet, zelfs Hasan die in Suriname was in 1800, een monument of straatnaam kan krijgen. De Republikeinse Politieke Partij is niet gevoelig voor propaganda en een onafhankelijke beleidsmaker."

20. Coffeeshops

Het aantal coffeeshops moet drastisch worden verminderd.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Cannabisgebruik, zeker door jongeren, kan leiden tot verminderde concentratie, schooluitval, futloosheid, verslaving, depressies en longproblemen en kan ook psychoses triggeren. Uit onderzoek blijkt dat jongeren in onze stad nog steeds veel drugs uit coffeeshops halen. Dat zorgt ook voor onveiligheid en overlast. Het CDA wil het aantal coffeeshops terugbrengen, vooral in woonwijken. Er mogen ook geen nieuwe coffeeshops worden geopend."

Partij van de Ouderen

"Coffeeshops zorgen voor (internationaal) drugstoerisme naar de stad. De Partij van de Ouderen wil daarvan af en wil alle coffeshops sluiten. "

SGP

"Drugsgebruik is een groot probleem voor de volksgezondheid. Het trekt ook massaal laagwaardig toerisme aan, waardoor de binnenstad wordt overspoeld met coffeeshopbezoekers. Een gedoogbeleid voeren is geen houdbare positie."

Partij voor Iedereen

"Er zijn te veel coffeeshops."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het absurd dat er grofweg twee keer zo veel coffeeshops als AH’s in de stad zijn. Dat maakt al duidelijk dat de verhoudingen in onze stad volledig zoek zijn. We bedienen de halve wereld hiermee. En dan te bedenken dat Amstelveen geen enkele coffeeshop tolereert binnen haar gemeentegrenzen. Amsterdam moet nodig bij zinnen komen op dit punt."

Anti-Scooter Partij

"Gereguleerde verkoop van softdrugs is goed, maar zo'n 150 in Amsterdam is te veel. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

DENK

"Er hoeven geen nieuwe coffeeshops meer bij te komen en de bestaande coffeeshops zullen bij zware overtredingen gesloten worden. "

SAMEN

"Het huidige aantal is voorlopig voldoende en voorziet voldoende in de behoefte."

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"Betere spreiding van coffeeshops moet mogelijk zijn. Daarnaast mag iedere Amsterdammer vijf wietplanten laten groeien en bloeien."

Oneens

D66

"Het afstandscriterium dat nu in Amsterdam geldt, leidt ertoe dat overgebleven coffeeshops de vraag nauwelijks aankunnen en de illegale straathandel snel oprukt. D66 ziet de oplossing in het reguleren van wietteelt, zoals bij de experimenten die in het landelijk regeerakkoord zijn afgesproken. Illegale wietteelt veroorzaakt woningbranden, kost politiecapaciteit en wiet is nog ongezonder doordat toezicht op het productieproces ontbreekt. "

PvdA

"Coffeeshops dragen bij aan het verminderen van de drugscriminaliteit en overlast op straat. Het aantal coffeeshops voldoet op dit moment. De PvdA wil geen coffeeshops in de buurt van scholen. "

VVD

"Coffeeshops voldoen aan een vraag en beperken illegale straathandel. Door coffeeshops te sluiten neemt mogelijk overlast op straat verder toe."

SP

"Minder coffeeshops betekent meer drugshandel op straat, meer overlast en minder toezicht op de kwaliteit van de hasj en wiet. De SP is voorstander van het reguleren van de teelt en verkoop van softdrugs. "

GroenLinks

"Coffeeshops horen bij Amsterdam. GroenLinks wil een gemeentelijk keurmerk voor coffeeshops die een gesloten systeem met ecologische wiettelers hebben, de leeftijdsgrens strikt handhaven en goede voorlichting geven. De gemeente steunt de oprichting van cannabis social clubs."

Partij voor de Dieren

"De keuze om al dan niet softdrugs te gebruiken betreft de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via voorlichting moet de overheid de nadelen die kleven aan het gebruik van drugs duidelijker aan jongeren communiceren. De Partij voor de Dieren Amsterdam wil de locaties van coffeeshops zoveel mogelijk aan de ondernemers overlaten, mits deze ver genoeg (meer dan 250 meter) van scholen verwijderd liggen."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Coffeeshops moeten op dezelfde wijze worden behandeld als sigarenwinkels en slijterijen."

Piratenpartij Amsterdam

"De Piratenpartij wil cannabis reguleren en coffeeshops juist meer ruimte geven. We maken een einde aan de stop op coffeeshops en stimuleren kleinschalige coffeeshops verspreid door de stad. Zo zetten we de criminaliteit buitenspel en krijgt de politie meer tijd voor echte misdaad. Zo kunnen we bovendien de volksgezondheid bevorderen, banen creëren en criminaliteit stoppen."

Forum voor Democratie

Geen toelichting gegeven

Basisinkomen Partij

"Cannabis moet vrij verkocht kunnen worden, zoals in andere delen van de wereld al gebeurt."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Het huidige beleid aanhouden en niet uitbreiden."

Amsterdam BIJ1

"Oneens, zolang thuisteelt niet is toegestaan."

Queer

"Hasj moet vrij verhandelbaar zijn. Wij willen een half miljoen uittrekken voor wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van het niet meer strafbaar stellen van de handel in en het gebruik van verdovende middelen, ook al zou dit leiden tot banenverlies in de criminele sector. De vrijkomende politiecapaciteit kan elders ingezet worden. "

De Republikeinse Politieke Partij

"De Republikeinse Politieke Partij kiest voor onze nederwiet-canabissativa hollandia, ofwel nederwiet. Wij pleiten voor meer coffeeshops."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Er moeten coffeeshops blijven bestaan. Het huidig bevriezingsbeleid willen we voortzetten in buurten waar erg veel coffeeshops zijn."

U-buntu Connected Front

Geen toelichting gegeven

21. Regelingen asielzoekers

Amsterdam moet stoppen met regelingen voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben hun situatie door de hoogste rechterlijke instantie laten beoordelen, waarna is vastgesteld dat ze geen recht hebben op verblijf in Nederland. Dat betekent dat zij terug moeten naar hun land van herkomst. Het geeft dan geen pas voor Amsterdam om alsnog regelingen voor deze groep op te tuigen. Opvang blijft altijd mogelijk door voorzieningen van de rijksoverheid."

CDA

"Het CDA staat voor een rechtvaardig en realistisch asielbeleid. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten in principe naar de landelijke opvang, waar zij verder geholpen kunnen worden: we moeten deze groep geen valse hoop bieden. Rechtvaardig en realistisch betekent ook dat wij een zeer beperkte bed-bad-broodregeling steunen, onder strenge voorwaarden, voor mensen die ondanks alle landelijke voorzieningen toch tijdelijk buiten de boot dreigen te vallen – én voor wie nergens anders heen kunnen."

Partij van de Ouderen

"Voor uitgeprocedeerde asielzoekers, waarover de rechter een uitspraak heeft gedaan, moet worden ingezet op de terugkeer naar het land van herkomst. Opvang dient te geschieden in uitzettingscentra. "

SGP

"In principe wel; het moet echter per geval worden bekeken. In schrijnende situaties moet de verblijfsvergunning kunnen worden verlengd."

Forum voor Democratie

"Ja. Uitgeprocedeerde asielzoekers zijn blijkbaar uitgeprocedeerd."

Partij voor Iedereen

"Volg landelijk beleid; bied wel tijdelijk noodhulp. Verder kunnen fondsen helpen."

SAMEN

"Regels moeten gehandhaafd en uitgevoerd worden, zolang dit niet tot inhumane situaties leidt. "

Anti-Scooter Partij

"Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben alle kansen gehad en hebben blijkbaar geen recht op asiel, dus moeten ze terug naar hun eigen land. Uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog opvangen betekent in feite dat iedereen mag komen. "

50PLUS

"In afwachting van hun vertrek/uitzetting gedurende een beperkte periode biedt Amsterdam deze mensen bed, bad en brood."

Geen van beide

Oneens

D66

"Amsterdam kent veel ongedocumenteerden: mensen zonder geldige verblijfsvergunning. Dit zijn vaak uitgeprocedeerde asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben gekregen en volgens de IND moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Als zij op straat moeten zwerven, is dat niet goed voor henzelf en ook niet voor de veiligheid op straat. Om ervoor te zorgen dat mensen niet jaren in de opvang vastzitten, moeten ze begeleiding krijgen om een oplossing te vinden voor hun situatie. "

PvdA

"Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen in Amsterdam rekenen op een goede bed-, bad- en brood-voorziening, geestelijke begeleiding en medische zorg. We dringen bij de rijksoverheid aan op een structurele oplossing en werken niet mee als we door de humanitaire ondergrens zakken in Nederland."

SP

"Zolang het Rijk niet zorgt voor een sluitend asielbeleid, moet de gemeente voorkomen dat uitgeprocedeerde asielzoekers op straat belanden. Daar wordt namelijk niemand beter van."

GroenLinks

"Ieder mens heeft recht op een menselijke behandeling; niemand hoort op straat te slapen. Daarom moet de gemeente voor humanitaire opvang zorgen, ook voor mensen zonder papieren. Opvang voor ongedocumenteerden wordt geboden in de vorm van een 24-uursvoorziening met bed, bad, brood én begeleiding."

Partij voor de Dieren

"De capaciteit van de bed-bad-broodregeling voor mensen die uitgeprocedeerd zijn over hun asielaanvraag en mensen die ongedocumenteerd zijn, wordt indien nodig uitgebreid."

DENK

"DENK Amsterdam vindt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Niemand verdient het om in de 'illegaliteit' te belanden. Wij helpen daarom alle mensen die dreigen op straat terecht te komen en pleiten voor een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Amsterdam moet zich te allen tijde houden aan de mensenrechten."

Piratenpartij Amsterdam

"De Piratenpartij wil als burgerrechtenbeweging altijd voldoen aan mensenrechtenverdragen en dat vereist ook regelingen voor ongedocumenteerden. Wij willen juist inzetten op participatie. Participatie zorgt voor echte integratie en wederzijds begrip. Bij ons telt iedereen mee, vanaf dag één. Daarom willen we alle Amsterdammers, oud en nieuw, dezelfde burgerrechten geven via een Amsterdams stadspaspoort."

Basisinkomen Partij

"Humane opvang blijft nodig."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Oneens, dan zouden er meer mensen uit stelen gaan, et cetera."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer, mogen uitgeprocedeerden daarvan niet de dupe zijn. De gemeente heeft op basis van artikel 93 en 94 van de grondwet zorgplicht en moet minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook wanneer de landelijke regeling hiervoor is stopgezet. "

Amsterdam BIJ1

"Integendeel. Ook afgewezen asielzoekers, die in veel gevallen niet meer terug kunnen, hebben net als alle burgers hier recht op een menswaardig bestaan. Dus: naast bed, bad en brood ook begeleiding, en dat voor 24/7. We bepleiten samenwerking met de organisaties van ongedocumenteerden en zoeken naar opties voor werk en onderwijs."

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Queer

"Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten het land uit. Maar zolang ze hier nog zijn, moeten ze een menswaardige behandeling krijgen en juridische bescherming tegen misbruik en uitbuiting. "

De Republikeinse Politieke Partij

"Nederland is het land waar mensen naartoe vluchten. De Republikeinse Politieke Partij wil mensen helpen onderduiken dan wel een nieuwe toekomst opbouwen in een ander land. Dit is een traditie van de republikeinen afkomstig van ww2. Wij willen dit land weer de naam geven van tolerant en van een veilige vluchthaven."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Mensen moeten kunnen leven."

U-buntu Connected Front

"Oneens, in het kader van mensenrechtenverdragen."

22. Liggelden boten

De liggelden voor boten in de Amsterdamse grachten moeten fors omhoog.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"De openbare ruimte is van iedereen en niet gratis. Daarom is het logisch dat – net als bij autoparkeerplaatsen – voor ligplaatsen betaald wordt. De tarieven zijn niet kostendekkend en moeten daarom worden verhoogd. "

Partij van de Ouderen

"De overkill aan boten in de Amsterdamse grachten moet aan banden; daarom pleit de Partij van de Ouderen ervoor om de liggelden te verhogen. "

DENK

Geen toelichting gegeven

Anti-Scooter Partij

"Zolang de liggelden nog niet kostendekkend zijn, moeten de tarieven omhoog. "

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

U-buntu Connected Front

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Tenzij daar een goed verhaal achter zit waarom dat zou moeten."

Amsterdam BIJ1

"Laat dat afhangen van de inkomens. Voor bescheiden boten is dit niet nodig; voor grote en luxueuze boten eventueel wel."

SAMEN

"Laten we zorgen dat we de problematiek rondom de erfpacht op orde hebben voordat we de liggelden voor boten gaan aanpakken."

Oneens

D66

"We hebben circa 2500 woonboten in Amsterdam en deze periode is het liggeld gelijkgetrokken voor de hele stad. In de toekomst zou het goed zou zijn om wonen op land en water gelijker te behandelen."

PvdA

"We willen liggelden in de grachten betaalbaar houden, ook voor mensen met een lager inkomen. We zien geen reden de liggelden fors te verhogen."

VVD

"Het liggeld voor boten in de grachten is de afgelopen jaren al fors verhoogd. Er is geen reden om dit verder te verhogen. Het bezit van een bootje om van de schoonheid van Amsterdam vanaf het water te kunnen genieten moet voor elke Amsterdammer mogelijk blijven. "

SP

"Het liggeld is de afgelopen paar jaar al enorm gestegen; er is geen aanleiding om het tarief verder te verhogen. "

Partij voor de Dieren

"De Amsterdammer moet kunnen genieten van de grachten. De gemeente moet varen betaalbaar houden voor iedereen. Als het aan Partij voor de Dieren ligt, gaan ten eerste de tarieven niet omhoog en komt er bovendien een gunstiger tarief voor schonere boten. "

CDA

"Het CDA wil een verlaging van de lokale lasten, met uitzondering van de toeristenbelasting. Dit is mogelijk door te bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Wij zijn daarom tegen het verhogen van de liggelden voor boten in onze grachten. Wel willen wij dat er streng gehandhaafd wordt op geluidsoverlast op het water. "

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"De liggelden moeten dezelfde regeling hebben als de jaarlijkse huurverhoging."

Piratenpartij Amsterdam

"Het liggeld is nu al behoorlijk hoog. Wij willen ook Amsterdammers die wat minder te besteden hebben de kans geven om lekker op een bootje door onze mooie grachten te varen."

SGP

"Woonboten kunnen een alternatieve manier zijn om het huizentekort te lijf te gaan. Verhoging van de liggelden zet hier bij voorbaat al een streep door."

Forum voor Democratie

Geen toelichting gegeven

Basisinkomen Partij

"Wonen moet juist goedkoper worden en bovendien horen deze boten bij Amsterdam."

Partij voor Iedereen

"Dan gaat een kaartje voor een boottocht ook omhoog, waardoor boten minder omzet maken en er minder belastinginkomsten binnenkomen."

ChristenUnie

"Er is volgens de ChristenUnie geen enkele doorslaggevende reden waarom de liggelden van boten in de grachten fors omhoog zouden moeten."

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Queer

"Dit is niet het geëigende middel. "

50PLUS

"Het bestuur moet niet uit alles en iedereen geld willen slaan. Laat het bestuur de eigen financiën op orde brengen."

De Republikeinse Politieke Partij

"De Republikeinse Politieke Partij is tegen het agressieve beleid tegen bewoners van woonboten. Wij willen de bruine vloot handhaven en zelfs uitbreiden. Dus liggelden blijven op dit niveau gehandhaafd."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"We zijn tegen de verhoging van het liggeld voor woonboten en woonarken."

23. Toewijzing sociale huurwoningen

Bij de toewijzing van sociale huurwoningen moeten verpleegkundigen, politieagenten en docenten voorrang krijgen boven asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Voor mensen met een maatschappelijk beroep is het, net als voor vele anderen, heel moeilijk om een geschikte en betaalbare woning in Amsterdam te vinden. Daarom moeten we meer woningen bijbouwen. Maar voor deze specifieke groep mensen met een maatschappelijk beroep is het extra belangrijk dat zij in de stad kunnen wonen waar ze zich elke dag voor inzetten. Daarom willen we hun in de sociale huursector voorrang op een woning geven."

CDA

"Voor sommige belangrijke maatschappelijke beroepen geldt dat er tekorten bestaan in onze stad. Die worden ten dele veroorzaakt door het gebrek aan betaalbare woningen. Dat is een slechte zaak, want het kan de kwaliteit en het aanbod van de zorg of het onderwijs verminderen. Daarom is het goed om mensen met een dergelijk beroep voorrang te geven bij het toekennen van woningen."

Partij van de Ouderen

"De Partij van de Ouderen wil niet meer asielzoekers opvangen dan wettelijk verplicht. Ook willen wij richting het Rijk een lobby om de wettelijke taakstelling naar beneden toe bij te schroeven. Vanwege het tekort aan verpleegkundigen, politieagenten en docenten moeten die voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. "

destemvandestraat

"Met dien verstande dat iedere Amsterdammer die woningzoekende is uit de laagste en lage middenklasse net als de vluchtelingen binnen 3 maanden een huis krijgt in de sociale sector."

SGP

"Zij hebben een belangrijke rol in het functioneren van de samenleving. Wel moet het een tijdelijke oplossing zijn en is het bijbouwen van woningen in het middensegment noodzakelijk. "

Forum voor Democratie

"Mensen die cruciaal zijn voor de stad, zoals verpleegkundigen, politiemensen, hulpverleners en mensen in het onderwijs, krijgen voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen, in plaats van statushouders. Statushouders zijn niet gebonden aan Amsterdam en het is onzinnig om deze mensen te plaatsen in de duurste meters van Nederland. Zij maken meer kans op werk en integratie in een rustiger regio buiten de Randstad."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Eens, maar ook voorrang op andere Amsterdammers."

ChristenUnie

"De ChristenUnie erkent dat woningnood hoog is en wil benadrukken dat de nood van mensen niet tegen elkaar valt weg te strepen. Toch is het van belang dat sommige beroepen in de stad aanwezig zullen blijven, aangezien zij de samenleving duidelijk vorm geven en daarmee onmisbaar zijn voor de stad. "

SAMEN

"Deze voorrangsregel moet gelijkwaardig uitgevoerd worden als asielzoekers met een verblijfsvergunning de potentie hebben om via een opleiding werkzaam te worden als verpleegkundige of docent."

Anti-Scooter Partij

"Het is oneerlijk als asielzoekers zonder werk voorrang krijgen boven verpleegkundigen, politieagenten en docenten die in Amsterdam werken en al jaren op een woning wachten. Uiteraard krijgen asielzoekers die gaan werken in de zorg, veiligheid of educatie ook voorrang. "

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"Amsterdammers en zij die hier werken of wonen hebben voor 50PLUS prioriteit."

Geen van beide

PvdA

"De PvdA wil dat Amsterdam bijdraagt aan de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Daarnaast wil de PvdA meer huizen reserveren voor onder meer leraren, verpleegkundigen, politieagenten. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Queer

"Graag voorrang voor de mensen die de stad hard nodig heeft, liefst ook tijdelijke verhuur bij tijdelijke contracten, maar dan voorrang op iedereen en niet alleen op de asielzoekers. "

Oneens

D66

"Agenten, leraren, verpleegkundigen zijn middeninkomens die ontzettend belangrijk voor het functioneren van de stad, omdat ze maatschappelijke functies vervullen. D66 heeft om het lerarentekort aan te pakken voor leraren een voorrangsregeling geïntroduceerd. Dit gaat niet ten koste van statushouders, omdat zij in een andere urgentiecategorie vallen. Het gaat om mensen die een urgentie krijgen omdat zij vanwege sociale of medische reden dringend woonruimte nodig hebben."

SP

"De SP wil voorrang voor Amsterdammers voor nieuwbouwwoningen, omdat anders alleen nog mensen met een hele dikke portemonnee een huis kunnen betalen in Amsterdam. Maar dat neemt niet weg dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en ellende, en die door het Rijk worden verdeeld over alle gemeentes in Nederland, gewoon een huis moeten hebben. "

GroenLinks

"Iedereen moet in Amsterdam betaalbare woonruimte kunnen vinden. Daarom wil GroenLinks veel betaalbare woningen bijbouwen. Het is niet sociaal om groepen die allemaal last van de woningnood hebben tegen elkaar uit te spelen. Een vluchteling met een verblijfsstatus heeft evenveel recht om in Amsterdam te wonen als een politieagent."

Partij voor de Dieren

"De gemeente zet in op het terugdringen van een tekort van personeel in de zorg en onderwijs. Naast voorrang geven op woningen zet de gemeente ook in op een grote gemeentebonus. Wij zijn van mening dat alleen mensen met sociaal en/of maatschappelijke binding met Amsterdam recht hebben op een sociale huurwoning. Opvang van asielzoekers is een andere categorie en de taakstelling wordt landelijk bepaald. Amsterdam zal de landelijke taakstelling voor het huisvesten van asielzoekers uitvoeren."

DENK

"DENK Amsterdam wil dat iedereen een eerlijke en rechtvaardige kans krijgt op een sociale huurwoning. Wij willen daarom méér sociale huurwoningen bouwen zodat elke groep een eerlijke kans heeft op een sociale huurwoning."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Piratenpartij Amsterdam

"De Piratenpartij is een burgerrechtenbeweging. Zorgen dat we ons houden aan internationale mensenrechtenverdragen is voor ons het absolute minimum. Het is voor ons absoluut onbespreekbaar om daar concessies in te doen, zoals bij deze vorm van discriminatie het geval zou zijn."

Basisinkomen Partij

"Als er groepen voorrang krijgen, dan gewoon met een urgentie, zoals het nu gaat."

Partij voor Iedereen

"Wij zijn voor gelijke rechten voor iedereen."

Amsterdam BIJ1

"Nieuwkomers hebben evenveel recht op een woning als elke andere Amsterdammer. Scheiding van voorrang op basis van beroep streven wij niet na. "

De Republikeinse Politieke Partij

"Het systeem van toewijzing van sociale huurwoningen in Amsterdam via wachtlijsten van bijvoorbeeld Woningnet, is er om gelijke rechten te garanderen voor iedereen. Het aantal sociale huurwoningen moet omhoog door bij te bouwen."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"We zijn tegen discriminatie. Ook mensen met een verblijfsvergunning hebben recht om te wonen."

U-buntu Connected Front

Geen toelichting gegeven

24. Gesubsidieerde banen

Er moeten veel meer gesubsidieerde banen komen voor langdurig werklozen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA wil de komende periode 2000 gesubsidieerde banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is behoefte aan belangrijke publieke functies, zoals handen ter ondersteuning van leraren in de klas, gastheren en gastvrouwen op uitgaanspleinen en in drukke gebieden, ondersteuning van sport- en cultuurverenigingen, et cetera. "

SP

"Elke Amsterdammer heeft recht op werk. We creëren 2500 'maatschappelijke banen' bij de Werkbrigade: werk dat nuttig is voor de stad en dat nu niet wordt gedaan. Bijstandsgerechtigden die hiervoor kiezen, krijgen hun uitkering aangevuld tot het minimumloon. De werkbrigade pakt klussen op die anders zouden blijven liggen. Dit werk mag geen ander werk verdringen en wordt door vrouwen en mannen gedaan."

GroenLinks

"GroenLinks wil dat er meer gesubsidieerd werk komt. Voor mensen met een arbeidsbeperking of mensen die langdurig werkloos zijn, kan gesubsidieerd werk een uitkomst zijn. Met meer gesubsidieerd werk kan iedereen in Amsterdam werken tegen ten minste het minimumloon of cao-loon. "

Partij voor de Dieren

"Mensen die langdurig werkloos zijn moeten financieel gestimuleerd worden om maatschappelijke taken te vervullen. Het gevoel voor arbeidsparticipatie wordt hierdoor in stand gehouden en bevorderd."

Partij van de Ouderen

"Vanuit een gesubsidieerde baan kan men sneller doorstromen naar ander werk. "

DENK

"DENK Amsterdam is voor deze stelling, omdat gesubsidieerde banen kunnen helpen om werklozen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. "

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Deze banen moeten wel wat toevoegen aan de maatschappij en niet de bestaande banen aantasten. "

Piratenpartij Amsterdam

"De Piratenpartij wil graag een basisinkomen invoeren, waar Amsterdammers vrij naast kunnen bijverdienen. Dit stopt armoede, bureaucratie en privacyschendende controles. Het zet mensen aan tot werk, want elke verdiende euro loont direct! Mensen zullen zo gemotiveerd zijn veel zinvoller werk te gaan doen dan die nutteloze bezigheidstherapie van het UWV! Mede daarom verloot de Piratenpartij een maand basisinkomen onder uitkeringsgerechtigden."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Dat zorgt voor meer betrokkenheid bij de stad Amsterdam."

Partij voor Iedereen

"Iedereen die kan werken moet werken."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil dat de gemeente, in samenwerking met het bedrijfsleven, zoekt naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken."

Amsterdam BIJ1

"Maar liever nog daarnaast ook ontwikkelingstrajecten die mensen weer terug laten keren op de arbeidsmarkt. Verder vinden we dat er meer waardering moet komen voor maatschappelijk relevant vrijwilligerswerk. "

SAMEN

"SAMEN vindt dat gesubsidieerd werk een zinvolle dagbesteding is en kan leiden tot doorstroming naar een vaste baan. Het gesubsidieerde werk moet dan wel aansluiten op banen waar veel vraag naar is. "

Anti-Scooter Partij

"Als iemand na jaren zelf geen werk kan vinden, dan zijn er genoeg nuttige taken te verrichten voor de Amsterdammers middels gesubsidieerde banen."

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Blanco Lijst-P. Berendsen

Geen toelichting gegeven

U-buntu Connected Front

"Eens - De werkervaring dient als opstap naar een vast dienstverband en moet zorgen relevantie op de arbeidsmarkt (nut, noodzaak)."

Geen van beide

Oneens

D66

"In sommige gevallen is gesubsidieerd werk logisch, maar dan moet er eerst een duidelijke vraag zijn. Om te zorgen dat leraren al hun tijd en energie kunnen geven aan de kinderen in hun klas, hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in extra conciërges en vakleerkrachten sport en cultuur op school. Er zijn veel bedrijven en organisaties die mensen nodig hebben. Die bedrijven wil D66 matchen aan mensen die werk zoeken en dan helpen met om- en bijscholing, zoals in het 'House of Skills'."

VVD

"Voor iedereen met een uitkering geldt dat zij alles op alles moeten zetten om een baan te zoeken en daardoor uit de uitkering te komen. Voor wie dat echt niet lukt willen we een verplichte tegenprestatie invoeren, waardoor iemand iets terug kan doen voor de maatschappij."

CDA

"De gemeente moet mensen vooral helpen om hun kansen op de echte arbeidsmarkt te verbeteren. Er zijn ook nog veel vacatures in de stad en daarbuiten. Zo wordt veel werk in de bloembollensector gedaan door Oost-Europeanen. Ook in sommige andere sectoren is veel vraag. Het CDA wil liever dat de gemeente mensen helpt om zich te scholen voor vacatures die nu moeilijk vervuld worden. Gesubsidieerd werk kan bovendien leiden tot verdringing."

SGP

"Waar nodig kan de gemeente langdurige werklozen een baan aanbieden, maar het creëren van veel meer banen brengt op den duur veel meer kosten met zich mee dan dat het oplevert. "

Forum voor Democratie

"Nee. FVD is wel voor een proef met versoepeling van het ontslagrecht voor het mkb in Amsterdam, zodat ondernemers weer personeel durven aan te nemen. Het aannemen van personeel vormt nu een te groot risico, waardoor met name kwetsbare groepen moeilijk aan het werk komen. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/ondernemers"

Basisinkomen Partij

"Dit kan tot een vorm van verkapte tewerkstelling leiden. De lonen moeten eenduidig blijven en een verplichting van de werkgever."

Queer

"Bij subsidie dreigt het risico dat als de subsidie ophoudt, ook de arbeidsrelatie onder druk komt te staan. Gesubsidieerde banen zijn wel wenselijk als extra banen in de zorgsector of de kunstsector."

50PLUS

"Echte banen voor echt werk. Als er werk is, dient daar gewoon voor betaald te worden. Met gesubsidieerde banen worden echte banen verdrongen."

De Republikeinse Politieke Partij

"De Republikeinse Politieke Partij is een partij die gelooft in het marktmechanisme, een kunstmatige economie is nooit goed. Er moet meer werkgelegenheid geschapen worden er moet meer ondernomen worden en men wil af van de bubbel van nepbedrijven die niks te bieden hebben. Geen gesubsidieerde nepbedrijven."

25. Nieuwe moskeeën

Er mogen in Amsterdam geen nieuwe moskeeën bij komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Partij van de Ouderen

"Er zijn naar de mening van de Partij van de Ouderen op dit moment genoeg moskeeën in Amsterdam. "

SGP

"De SGP pleit voor terughoudendheid bij het bouwen van nieuwe (beeldbepalende) moskeeën."

Forum voor Democratie

"Eens. Daarbij wil FVD de financiering van religieuze instellingen volledig transparant maken en financiering uit het buitenland verbieden. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/integratie"

Geen van beide

destemvandestraat

"Wij hebben ons hier niet in verdiept en weten ook niet hoeveel moskeeën er zijn in verhouding tot het aantal inwoners. Maar wij zijn van mening dat iedereen het recht heeft om zijn godsdienst uit te oefenen zoals hij of zij wil. Zolang het maar geen overlast veroorzaakt voor derden."

SAMEN

"SAMEN is van mening dat er geen stop hoort te zijn op de bouw van welk religieus gebouw dan ook. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"De gemeente gaat hier niet over – scheiding van kerk en staat. "

Oneens

D66

"De vrijheid van godsdienst staat in de Grondwet. De bouw van moskeeën wordt net als andere bouwplannen gecontroleerd middels de Wet Bibob. D66 vindt het een groot goed dat in de Nederlandse rechtsstaat iedereen op dezelfde manier wordt behandeld en dat regels voor iedereen gelden in gelijke gevallen. "

PvdA

"Elke religie heeft recht op gebedshuizen. Er kunnen in Amsterdam nieuwe moskeeën bij komen, net zoals er nieuwe kerken, synagoges en andere gebedshuizen kunnen worden gesticht."

VVD

"In Amsterdam geldt al vele eeuwen een zwaarbevochten religieuze vrijheid. Die geldt ook voor moskeeën. Wel moet de politie en gemeente in de gaten houden dat er geen radicaal gedachtegoed wordt gepredikt in de moskee en moeten we buitenlandse invloeden en financiering zoveel mogelijk beperken. "

SP

"In Nederland geldt de vrijheid van godsdienst; de gemeente moet daarop geen uitzondering maken voor bepaalde religies."

GroenLinks

"Godsdienstvrijheid is een groot goed in Nederland en dus staat het eenieder vrij een gebedshuis te openen als dat past binnen de mogelijkheden die bestemmingsplannen bieden. "

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren is voor de scheiding tussen kerk en staat en is geen voorstander van het uitsluiten van religieuze instellingen. "

CDA

"Nederland kent de vrijheid van godsdienst. Als er vraag is naar een nieuwe moskee is het aan de gemeente om te kijken of daar ruimte voor is. Daarbij moet altijd rekening worden gehouden met de wensen van omwonenden. Het is ook een taak van de gemeente om te voorkomen dat nieuwe moskeeën worden gefinancierd vanuit onvrije landen met repressieve regimes, die daarmee invloed willen kopen die niet wenselijk is. "

DENK

"Alle burgers hebben het recht om hun geloof te belijden in hun religieuze instellingen. Een groep hiervan uitsluiten druist tegen de grondbeginselen van onze democratische rechtsstaat in. "

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Piratenpartij Amsterdam

"De Piratenpartij wil dat bewoners veel meer te zeggen krijgen over de inrichting van hun buurt. Dit kan onder andere via een G1000-buurttop, of via e-democracy. Wanneer bewoners behoefte hebben aan een moskee, bijvoorbeeld in een van de nieuwbouwwijken die nu in aanbouw zijn, en zij vinden daarvoor overtuigende steun bij hun buren, dan zien wij geen aanleiding om in de weg te gaan liggen en wensen we ze graag succes met hun plannen!"

Basisinkomen Partij

"Voor de wet is iedere religie vrij en mag die dus haar eigen godshuizen bouwen. Als een moskee nodig is, dan is-ie nodig."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Dat is een recht, zoals voor elke kerk, synagoge, enzovoort. Daar zijn regels voor in het wetboek."

Partij voor Iedereen

"Dit is tegen de geloofsvrijheid."

ChristenUnie

"De bouw van moskeeën, synagogen of andere religieuze plaatsen behoort tot de vrijheid van godsdienst. Daar kan en mag de overheid niet zomaar een verbod opleggen."

Amsterdam BIJ1

"Alle religieuze groepen hebben recht op onderdak voor het belijden van hun geloof, naar rato van het aantal gelovigen dat daar gebruik van wil maken, of dat nu gaat om kerken, synagogen of moskeeën. Een uitzonderingsregel voor moslims is in strijd met de grondwet."

Anti-Scooter Partij

"Nieuwe kerken en moskeeën mogen, mits zelf betaald. Vrijheid van godsdienst is immers een grondrecht. "

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Queer

"Daar moet je je als gemeente niet mee bemoeien."

De Republikeinse Politieke Partij

"Iedere moslim dient de vijf verplichte gebeden te verrichten. Hiernaast ben je vrij om extra gebeden te verrichten. De vijf verplichte gebeden dienen op een bepaalde tijd gebeden te worden. Radicalisering tot islamitische gebed is goed. Het aantal moskeeën dat zelf gefinancierd wordt en gebouwd, mag toenemen als de behoefte het toelaat."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Vrijheid van godsdienst betekent ook dat mensen gebedshuizen mogen hebben."

U-buntu Connected Front

Geen toelichting gegeven

26. Evenementen met dieren

De gemeente moet evenementen met dieren verbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA wil een einde maken aan evenementen waarbij dieren worden gebruikt, puur voor het vermaak van mensen. We willen een vergunningsplicht invoeren voor evenementen waarbij dieren worden betrokken. Als het dierenwelzijn in het geding is, wordt het evenement niet toegestaan. "

SP

"De SP wil niet dat dieren als product worden gebruikt om meer mensen naar evenementen te trekken, terwijl dieren daarvoor lang moeten reizen, in kleine hokjes zitten en in de drukte terechtkomen. Een evenement wordt alleen maar leuker als het welzijn van dieren niet in gevaar is."

GroenLinks

"GroenLinks wil dat er geen vergunningen afgegeven worden voor evenementen waarbij dieren als vermaak gebruikt worden of waar dieren beperkt worden in hun soorteigen gedrag, zoals in circussen, op dierenbeurzen en bij dierententoonstellingen. Er komen geen nieuwe vergunningen voor koetsiers en er wordt op gelet dat paarden adequate voorzieningen krijgen bij hitte. "

Partij voor de Dieren

"De gemeente faciliteert, organiseert of subsidieert geen evenementen met dieren. Voor dieronvriendelijke gebruiken en tradities, zoals levende kerststallen, worden geen vergunningen verleend. Dieronvriendelijk vermaak wordt verboden."

DENK

"Wilde dieren zijn geen circusattracties. Zij horen thuis in het wild. DENK Amsterdam gaat zich daarom ervoor inspannen om deze evenementen te verbieden."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Dieren kunnen nooit een object zijn voor vermaak in een evenement. "

Forum voor Democratie

"Eens."

Basisinkomen Partij

"Er moet meer controle komen op de behandeling van die dieren."

Partij voor Iedereen

"Dieren zijn daarvoor niet bedoeld."

ChristenUnie

"Circussen en andere evenementen waarbij dieren gebruikt worden, passen niet bij Amsterdam en als ChristenUnie zijn we dus voorstander van verbieden. Het dierenrijk is onderdeel van de schepping en is er niet om gebruikt te worden voor menselijk vertier."

Amsterdam BIJ1

"De tijd dat dieren dienen voor amusement is voorbij. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Dierenleed voor menselijk vermaak moet worden voorkomen. Respect voor de eigen waarde van het dier."

Geen van beide

SAMEN

"De toeschouwer van dit soort evenementen bepaalt zelf of hij/zij een voorstelling bijwoont. Bij onvoldoende toeschouwers worden evenementen met dieren onrendabel en verdwijnen ze vanzelf. Het verbod om dieren aangeleerde kunstjes te tonen gaat SAMEN te ver."

Oneens

D66

"Dieren horen bij de samenleving en verdienen zorg en welzijn. Er moeten geen vergunningen meer worden afgegeven voor evenementen waarbij het welzijn van dieren wordt aangetast. Paardentaxi’s passen niet meer in het hedendaagse straatbeeld. Maar kinderboerderijen hebben bijvoorbeeld een nuttige rol in de stad, mits zij voldoen aan strenge eisen omtrent dierenwelzijn. Kinderen leren er op speelse wijze met dieren en hun welzijn om te gaan. D66 vindt dat Artis de steun van de gemeente verdient."

VVD

"Voor evenementen met dieren wordt een vergunningplicht ingevoerd. Alle evenementen met dieren verbieden is een stap te ver. Er moet aandacht zijn voor dierenwelzijn en veiligheid, maar Sinterklaas moet gewoon op zijn schimmel de stad binnen kunnen rijden. "

CDA

"Bij sommige evenementen kunnen dieren een rol spelen en veel toevoegen. Daar is niets mis mee, zolang ze goed worden verzorgd. Daar zijn in Nederland gelukkig wetten voor en die moeten worden nageleefd. Het CDA vindt het onzinnig om zulke evenementen geheel te verbieden. Dat ontneemt Amsterdammers een kans om op een leuke manier in contact te komen met dieren. Dat kan juist bijdragen aan respect en dierenliefde. "

Partij van de Ouderen

"Als er goed met dieren wordt omgegaan is de Partij van de Ouderen niet tegen evenementen met dieren. "

Piratenpartij Amsterdam

"Dit zou betekenen dat bij de intocht van Sinterklaas de Sint niet meer op zijn paard aan zou mogen komen. En ook niet op een kameel. Dat gaat veel te ver. Wat ons betreft worden evenementen waar dieren leed van ondervinden verboden, maar blijven evenementen die voor de dieren zelf ook een feestje zijn gewoon bestaan."

SGP

"Dit is te rigoureus. Wel moet de gemeente eisen stellen aan hoe er tijdens de evenementen met dieren wordt omgegaan."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Dit moet per geval bekeken worden, niet te algemeen."

Anti-Scooter Partij

"Uiteraard moeten dieren goed verzorgd worden. Maar van een verbod kan geen sprake zijn, zolang dat geen landelijk beleid is. Geen Amsterdams hobbyisme. "

Queer

"Als je van het circus of de dierentuin houdt, kun je daarnaartoe gaan. Als je er niet van houdt, dan doe je het niet. De overheid moet toezien op eventuele dierenmishandeling, maar niet zijn burgers voorschrijven wat wel of niet mag. "

50PLUS

"Circusdieren zijn al verboden. Evenementen met dieren die mensen mogen houden zijn van harte welkom. Denk aan Jumping Amsterdam."

De Republikeinse Politieke Partij

"Er moeten meer evenementen in Amsterdam komen, ook als dat tot overlast zou kunnen leiden. Dit leidt tot banengroei en groei van de economie vanwege toenemend toerisme. Amsterdam is diervriendelijk; we laten geen dieren ongemak voelen."

U-buntu Connected Front

"Oneens, tenzij de dieren worden mishandeld."

27. Preventief fouilleren

Er mag meer preventief gefouilleerd worden in Amsterdam.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Door preventief te fouilleren hinder je criminelen die zich onaantastbaar wanen op straat en gewapend rondlopen. We moeten voorkomen dat het normaal is om met een mes of ander wapen over straat te lopen in Amsterdam."

CDA

"Preventief fouilleren is nodig om de stad veiliger te maken en wapenbezit te ontmoedigen en bestrijden. Die acties moeten vooral worden ingezet in wijken waar de kans om wapens aan te treffen het grootst is. Cijfers wijzen uit dat het kan helpen. We mogen niet toestaan dat het ‘normaal’ wordt om een wapen te dragen op straat, en er zijn te veel wapens in omloop. Elk illegaal wapen dat de politie van straat haalt, is winst. "

Partij van de Ouderen

"De Partij van de Ouderen is voor elke maatregel die de veiligheid in Amsterdam doet toenemen. Preventief fouilleren is daar een van! "

SGP

"Op bepaalde plekken waar de kans op criminaliteit groter is dan normaal moet er preventief gefouilleerd kunnen worden in het algemeen belang van de veiligheid."

Forum voor Democratie

"FVD wil een ruimer mandaat voor de politie om effectief op te treden; agenten mogen (preventief) optreden op basis van praktijkervaring zonder beschuldigingen van ‘etnisch profileren'. Er moet meer cameratoezicht in de stad komen en politiemensen moeten standaard worden uitgerust met bodycams. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/veiligheid"

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Dit is beleid dat bij politie en justitie moet liggen."

SAMEN

"SAMEN vind dat preventief fouilleren meer ingezet mag worden om de veiligheid van het uitgaande publiek te verbeteren. Het geeft ook een duidelijk signaal af dat wapenbezit en geweld onnodig zijn bij een gezellig dagje uit."

Anti-Scooter Partij

"Met meer preventief fouilleren op wapens kan de pakkans vergroot worden, wat afschrikwekkend zal werken. Hierdoor wordt de stad veiliger voor de burger. "

Geen van beide

PvdA

"Preventief fouilleren wil de PvdA alleen inzetten op plaatsen en momenten waar verdenking is van wapenbezit of bezit van verboden middelen. Dit moet altijd goed worden afgewogen met andere instrumenten, net als cameratoezicht. We willen het beleid van Eberhard van der Laan voortzetten en zijn scherp op het risico van willekeur (etnisch profileren)."

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66

"Preventief fouilleren dient, net als cameratoezicht, alleen tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn. Dit moet regelmatig geëvalueerd worden, als het kan in samenspraak met bewoners. Discriminatie bij preventief fouilleren, ook wel etnisch profileren genoemd, komt helaas nog te vaak voor. Voor D66 is dit onacceptabel. Een diverser politiekorps en een verbeterde aanpak om etnisch profileren tegen te gaan zijn hard nodig."

SP

"We zijn tegenstander van grote preventieve fouilleeracties op straat zonder concrete aanleiding. Het is ontzettend inefficiënt: een agent moet gemiddeld acht maanden fulltime fouilleren om één vuurwapen te vinden. Bovendien ligt discriminatie altijd op de loer."

GroenLinks

"GroenLinks wil geen privacy-beperkende en racisme-gevoelige veiligheidsmaatregelen als preventief fouilleren. Het voorkomt geen misdrijven en gaat ten koste van de privacy van burgers. Met goede handhaving en de inzet van bewezen effectieve instrumenten heeft de gemeente voldoende middelen in handen om overlast en geweld te bestrijden. "

Partij voor de Dieren

"Preventief fouilleren mag uitsluitend als tijdelijke maatregel en bij (aangetoonde) grote risico’s op geweld of ordeverstoringen. De resultaten worden na elke maatregel geëvalueerd."

DENK

"Preventief fouilleren is een ineffectieve maatregel, die bovendien schadelijk werkt voor de relatie tussen de burger en politie, met name voor de groepen die gediscrimineerd worden door de agenten. Wij willen het daarom alleen inzetten als tijdelijke maatregel in risicogebieden."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Een dergelijk beleid leidt de facto tot racistisch profileren, zo is in de praktijk gebleken. Voor het fouilleren bestaat het Wetboek van Strafvordering artikel 26: dat stelt een gerechtvaardigde verdenking van een misdrijf als voorwaarde, en daar zal de politie het wat ons betreft mee moeten blijven doen."

Piratenpartij Amsterdam

"In een democratische rechtsstaat ben je onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Zonder verdenking iemand fouilleren is niet alleen bijzonder ineffectief en dus tijdverspilling voor de agent, maar ook een aantasting van de rechtsstaat en van de persoonlijke levenssfeer. De praktijk wijst bovendien uit dat deze maatregel tot discriminatie en de bijbehorende schandalen zal leiden. Als burgerrechtenbeweging is de Piratenpartij dan ook fel tegen deze stap richting een politiestaat."

Basisinkomen Partij

"Alleen als daar gegronde redenen voor zijn."

Partij voor Iedereen

"Dit is een te grote inbreuk op de privacy."

ChristenUnie

"Preventief fouilleren is slechts een onderdeel van politiewerk. Opsporing en recherchewerk is veel breder dan het beperkte middel van fouilleren. "

Amsterdam BIJ1

"Preventief fouilleren leidt onvermijdelijk tot meer etnisch profileren. Daar zijn wij geen voorstander van. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Queer

"Preventief fouilleren is vernederend en ineffectief. "

50PLUS

"Amsterdammers zijn burgers, geen onderdanen. Preventief fouilleren zet de burger zonder dat hij nog iets fout gedaan heeft in de verdachtenbank. Met veiligheidsfouillering gaan wij uiteraard akkoord."

De Republikeinse Politieke Partij

"Bij politiecontroles op straat worden mensen staande gehouden en gecontroleerd, ook wanneer zij geen verdachte zijn of een objectieve aanwijzing voor de controle ontbreekt. NSB-methodes anno 2018."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Het fouilleren van onschuldige burgers is een ongewenste aantasting van het lichaam. Er is een risico dat mensen uit bepaalde groepen vaker worden gefouilleerd."

U-buntu Connected Front

"Oneens - Dit werkt de marginalisatie van niet-Westerse Nederlanders in de hand."

28. Ozb-tarief

Gebouwen op eigen grond moeten onder een hoger ozb-tarief vallen dan gebouwen op erfpachtgrond.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Onroerendezaakbelasting (ozb) wordt berekend op basis van de waarde van het gebouw en de grond. Gebouwen die op eigen grond staan betalen geen erfpacht aan de gemeente. Het is daarom redelijk dat deze gebouwen onder een hoger ozb-tarief vallen. "

SP

"De onroerendezaakbelasting voor woningeigenaren is in Amsterdam een stuk lager dan het landelijk gemiddelde, omdat hier erfpacht bestaat. Het is redelijk als het ozb-tarief voor mensen die geen erfpacht betalen omhooggaat, zodat ook zij eerlijk meebetalen aan alle voorzieningen in Amsterdam."

GroenLinks

"De waarde van de grond in Amsterdam wordt voor een deel bepaald door investeringen die de stad doet. In een rechtvaardig erfpachtsysteem komt die waardestijging dan deels ook ten goede aan de hele gemeenschap. Het zou daarom logisch zijn als gebouwen op eigen grond onder een hoger ozb-tarief vallen, omdat zij wel profiteren van de gemeentelijke investeringen maar er minder aan bijdragen."

DENK

Geen toelichting gegeven

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Basisinkomen Partij

"Als de erfpacht vervalt, dan stijgt de waarde van het huis. Dat verhoogt de ozb."

Amsterdam BIJ1

"Er moet een eerlijker belastingtarief komen. "

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

U-buntu Connected Front

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

destemvandestraat

"Wij zouden eerst het dossier moeten bestuderen en intensief overleg moeten plegen met de betrokkenen voordat wij een standpunt in dezen kunnen innemen."

SGP

"We willen de erfpacht afgeschaft zien; dan hoeft er geen verschil gemaakt te worden in ozb-tarief."

Partij voor Iedereen

Geen toelichting gegeven

SAMEN

"SAMEN discrimeert geen gebouwen op basis van ondergrond."

Oneens

D66

"D66 staat voor fiscale vergroening en wil Amsterdammers die zelf hun omgeving verduurzamen zo veel mogelijk stimuleren en zo min mogelijk regels en/of kosten in de weg leggen. Hier is wel een landelijke wetswijziging voor nodig. Daarom willen we de ozb verlagen als huishoudens investeren in een duurzame woning."

VVD

"Er is geen reden om woningeigenaren op eigen grond zwaarder te belasten dan woningen op erfpachtgrond, aangezien de VVD iedereen de mogelijkheid wil geven eigenaar te worden van de grond onder de eigen woning."

Partij voor de Dieren

"Het ozb-tarief moet gelijk zijn, maar Amsterdam heeft jarenlang een te hoge WOZ-waarde gerekend voor gebouwen op erfpachtgrond. Dit moet zo snel mogelijk worden hersteld, zodat erfpachters een eerlijke ozb betalen. Partij voor de Dieren wil belastingen vergroenen en wij zijn van mening dat hoe hoger de isolatiewaarde, hoe lager het ozb-tarief moet zijn. Dit is een financiële prikkel om bestaande huizen te isoleren."

CDA

"Het CDA is voor lagere lasten, en dus niet voor een hoger ozb-tarief voor huizen op eigen grond. Wij vinden juist dat huiseigenaren de keuze moeten krijgen om eigenaar te worden van de grond onder hun eigen woning. Het is oneerlijk dat huiseigenaren met erfpacht in feite dubbel betalen. Zolang mensen nog wel erfpacht betalen, moet daarom het bedrag waarover de OZB wordt betaald wel omlaag."

Partij van de Ouderen

"De Partij van de Ouderen wil gebouwen op eigen grond niet meer belasten met een hoger ozb-tarief."

Piratenpartij Amsterdam

"De Piratenpartij is voor versimpeling van belastingsystemen. Het is beter om meer belasting te heffen op inkomsten uit kapitaal dan deze houtje-touwtjemaatregel in te voeren op gemeentelijk niveau."

Forum voor Democratie

"Nee, maar gebouwen op erfpachtgrond moeten wel een lager tarief krijgen. Erfpacht is huur betalen voor je eigen huis; FVD wil dit vrijwillig laten afkopen tegen 10% van de WOZ 2014. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/wonen"

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Dan zou de eigenaar van een gebouw op eigen grond op een onredelijke wijze extra fiscaal worden belast."

ChristenUnie

"De erfpacht moet worden afgeschaft. Dit moet volgens de ChristenUnie niet door de gemeente worden verrekend door vervolgens een verhoging van de onroerendezaakbelasting in te voeren."

Anti-Scooter Partij

"De erfpacht moet afgeschaft worden. In de erfpacht zitten de hoge woninglasten voor de Amsterdamse woningeigenaar, niet in een klein beetje verschil in ozb, dat ook het systeem ingewikkelder zou maken. "

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

Queer

"De onroerendezaakbelasting gaat uit van de waarde van het object. Zowel verhuurde als niet-verhuurde gebouwen worden als gelijkwaardig gezien. Zo worden ook de gebouwen met en zonder erfpacht als gelijkwaardig gezien. Dit moet landelijk bekeken worden en niet in Amsterdam apart geregeld worden. "

50PLUS

"Al dan niet op erfpacht staan heeft al consequenties voor de waarde van de woning, dus voor de hoogte van de ozb. De ozb moet voor iedereen omlaag."

De Republikeinse Politieke Partij

"Als woningbezitter betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (ozb). Huurders hoeven dat sinds 2006 niet meer. De ozb is een percentage van de WOZ. De gemeente mag dit percentage jaarlijks aanpassen. Dalen de WOZ-waarden in uw gemeente, dan verhoogt zij meestal het percentage om toch tot een sluitende begroting te komen. Een lagere WOZ-waarde kan zo dus toch tot een hogere ozb-aanslag leiden. De Republikeinse Politieke Partij is tegen verhoging dan wel verlaging."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"Het ozb-tarief moet niet te maken hebben met de eigendomsverhouding (gemeente/erfpacht, bewoner/eigenaar of anderszins)."

29. Doortrekken Noord/Zuidlijn

De gemeente moet zich inzetten voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"We kijken reikhalzend uit naar het in gebruik nemen van de Noord/Zuidlijn, maar daarmee zijn we er nog niet. Het metronetwerk moet verder worden uitgebreid. Allereerst door station Sixhaven in Noord als halte aan de Noord/Zuidlijn toe te voegen en deze lijn door te trekken naar Schiphol. Dit geeft niet alleen een meer comfortabele verbinding met de stad, het zorgt ook voor een alternatief voor de vele verstoringen op het treintraject tussen Schiphol en Amsterdam."

PvdA

"De PvdA wil de verbindingen tussen Schiphol en Amsterdam verbeteren om zowel het steeds drukker wordende wegennet als het treinspoor te ontlasten. De PvdA wil daarom de Noord/Zuidlijn doortrekken naar Schiphol. "

VVD

"Door de Noord/Zuidlijn door te trekken naar Schiphol vanaf station Amsterdam Zuid worden de bereikbaarheid van Amsterdam en het vestigingsklimaat verbeterd. Daarnaast zijn nog meer investeringen in openbaar vervoer nodig, zodat Amsterdam ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar blijft. "

GroenLinks

"De verbinding met Schiphol is belangrijk, maar niet de grootste ov-uitdaging waar Amsterdam voor staat. GroenLinks wil meer investeren in beter en fijnmaziger openbaar vervoer. Denk hierbij aan het behoud van buslijnen en het sluiten van de metroring."

CDA

"Amsterdam is de motor van de Nederlandse economie en verdient optimale verbindingen met de rest van de regio. Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol is een belangrijke schakel om de ov-verbindingen tussen Amsterdam en de rest van de regio te verbeteren en de stad bereikbaar te houden. "

Partij van de Ouderen

"Iedere verbetering van het openbaar vervoer kan rekenen op steun van de Partij van de Ouderen. Zo ook het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol. Dit mag echter niet leiden tot bezuinigingen op overige bus- en tramlijnen. "

DENK

"Amsterdam is sterk aan het groeien en dat vraagt om meer en makkelijkere verbindingen naar bestemmingen in en rondom de stad."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Hoe meer openbaar vervoer, hoe beter voor het milieu."

SGP

"De trein is op dit moment de enige serieuze ov-optie van en naar Schiphol. Het is goed als daar een alternatief voor is, zodat je bij ontregeld treinverkeer de metro kan pakken naar Schiphol."

Forum voor Democratie

"Ja, natuurlijk, en niet alleen naar Schiphol, ook richting Purmerend."

Basisinkomen Partij

"Dit is goed voor de bereikbaarheid van luchthaven en stad met het ov."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"Zo snel mogelijk."

Partij voor Iedereen

"Een goede verbinding met Schiphol is essentieel."

ChristenUnie

"Nagaan of de Noord/Zuidlijn doorgetrokken kan worden is een wens van de ChristenUnie."

SAMEN

"De ruggengraat van het Amsterdamse ov moet niet alleen doorgetrokken worden, maar zich ook verder kunnen vertakken."

Anti-Scooter Partij

"Nu de Noord/Zuidlijn in 2018 in gebruik genomen zal worden, moeten we er optimaal gebruik van maken en haar onder meer doortrekken naar Schiphol."

De Republikeinse Politieke Partij

"Rechtvaardigt die banengroei extra groeipotentieel, de extra overlast die al die vliegtuigen met zich meebrengen? Als Schiphol nog veel meer groeit? Ja, zeggen de republikeinen. Noord-zuidlijn wordt dus om economische reden doorgetrokken."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"We zijn voor een metroverbinding met Schiphol."

U-buntu Connected Front

"Eens, het bevordert de mobiliteit tussen Schiphol en Amsterdam op een milieuvriendelijke manier."

Geen van beide

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"Vanaf station Amsterdam Zuid en station Amsterdam Centraal gaan meerdere treinen rechtstreeks naar Schiphol. Doortrekken heeft geen prioriteit."

Oneens

SP

"Amsterdammers hebben meer aan een goede metroverbinding tussen woongebieden en treinstations, bijvoorbeeld door het rondmaken van lijn 50 naar Amsterdam Centraal. Uitbreiding van de metro naar Schiphol is vooral leuk voor toeristen."

Partij voor de Dieren

"Het openbaar vervoer moet veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking. De Partij voor de Dieren zet in op fijnmazig openbaar vervoer in plaats van miljoenenprojecten. Schiphol is op dit moment per trein en bus bereikbaar en een uitbreiding van het metronetwerk is daarom niet noodzakelijk."

Piratenpartij Amsterdam

"Er gaat al een prima treinverbinding naar Schiphol. Daarnaast willen wij niet dat het aantal vluchten op Schiphol verder groeit. Een extra ov-verbinding richting Schiphol is dan ook onnodig. Als deze van ons belastinggeld zou worden betaald, is dit bovendien je reinste geldverspilling!"

Amsterdam BIJ1

"Schiphol is prima bereikbaar en er moet niet meer infrastructuur gebouwd worden naar een vliegveld dat ecologisch onhoudbaar is. Er moet gekeken worden hoe Amsterdam goed bereikbaar is vanuit heel Europa over land. Noord/Zuidlijn was een grote financiële en ecologische blunder. "

Queer

"Technisch is dat rond station Amsterdam Zuid een hele klus. Bovendien kun je het laatste stukje (of het eerste stukje) makkelijk met de trein. Wel moet er een goede verbinding komen met vliegvelden die Schiphol kunnen ontlasten."

30. Burgemeester

Amsterdammers moeten hun burgemeester rechtstreeks kunnen kiezen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Burgemeesters zijn het gezicht van de gemeente en zij beslissen over de openbare orde en veiligheid. D66 wil deze benoeming uit de achterkamertjes halen. Landelijk heeft D66 het initiatief genomen tot een grondwetswijziging voor de gekozen burgemeester. Het gekozen burgemeesterschap komt in Amsterdam in een stroomversnelling dankzij de petitie 'Kies de burgemeester'. D66 wil dat er zo snel mogelijk wordt gekeken naar de juridische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het lokale burgerinitiatief."

PvdA

"De PvdA is voorstander van de gekozen burgemeester. We steunen daarom het volksinitiatief."

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat de invloed van burgers op besluitvorming moet worden vergroot. GroenLinks streeft naar versterking van de participatieve en representatieve democratie op elk niveau. Het rechtstreeks kiezen van de burgemeester sluit daarbij aan."

Partij van de Ouderen

"De Partij van de Ouderen gelooft in meer invloed voor Amsterdammers. Daarom vinden wij de gekozen burgemeester een goed streven. "

DENK

"DENK Amsterdam wil de afstand tussen burger en politiek verkleinen en de (politieke) participatie vergroten. Daarom zijn wij vóór een gekozen burgemeester."

Platform Amsterdam

Geen toelichting gegeven

destemvandestraat

"Wij zijn tegen het benoemen van een burgemeester (banencarrousel) die niet democratisch is gekozen en daardoor niet het mandaat heeft van de inwoners van de stad."

Piratenpartij Amsterdam

"De burgemeester is de belangrijkste figuur in de lokale politiek. Het is bizar dat burgers nog steeds geen zeggenschap hebben over wie dat moet worden. De Piratenpartij wil dat Amsterdammers hun burgemeester kunnen kiezen. Eerst kunnen Amsterdammers een profielschets opstellen. Vervolgens kunnen ze de beste kandidaat kiezen via een open en transparante sollicitatieprocedure waarin burgers het laatste woord hebben."

Forum voor Democratie

"JA NATUURLIJK! https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/beter-bestuur"

Basisinkomen Partij

"Een gekozen burgermeester betekent meer inspraak voor de burgers in het bestuur van de stad."

Blanco Lijst - G. van Oudenallen

"De Amsterdammer en elke stad in Nederland moet zijn eigen burgermeester kunnen kiezen."

Partij voor Iedereen

"Zeker, dit kan ook in een referendum worden voorgelegd."

Amsterdam BIJ1

"We zijn voor meer vormen van directe democratie en dus zeker niet alleen voor een gekozen burgemeester."

Anti-Scooter Partij

"Het hele bestuur van Amsterdam wordt gekozen, behalve de voorzitter, het gezicht van Amsterdam. Dat is toch vreemd?"

Blije Burgers Amsterdam

Geen toelichting gegeven

Carryonthemove

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"Hiervoor is geen wijziging van de grondwet nodig. Zodra de burgemeester door de Amsterdammers gekozen is, kan die op de gebruikelijke wijze worden benoemd."

De Republikeinse Politieke Partij

"Wij zijn het eens met de stelling dat de Amsterdammers kiezen. De gemeente Amsterdam kan haar inwoners, binnen de bestaande wetgeving, hun eigen burgemeester laten kiezen. De gemeenteraad moet de profielschets als selectiecriterium opnemen en dit voorleggen aan de bevolking."

U-buntu Connected Front

"Eens, dit zorgt voor meer inspraak van de burgers."

Geen van beide

SAMEN

"SAMEN is niet tegen een gekozen burgemeester. Het plan moet eerst beter uitgewerkt worden. Voorkomen moet worden dat de gekozen burgemeester aangedreven wordt met de meest financieel prikkelende campagne."

Queer

"Voor beide systemen valt wel iets te zeggen."

Oneens

VVD

"Amsterdam heeft uitstekende burgemeesters gehad, die zijn voorgedragen door de democratisch gekozen gemeenteraad. Zonder een volledige heroverweging van de positie van de burgemeester wordt zijn of haar positie als 'boven de partijen' bij een eigen mandaat bemoeilijkt. Daarom is de VVD geen voorstander van een burgemeestersreferendum."

SP

"De SP vindt dat de burgemeestersbenoeming uit de achterkamertjes moet worden gehaald en dat Amsterdammers meer betrokken moeten worden bij het bepalen wat voor soort burgemeester Amsterdam krijgt. Maar de eindstem moet bij de gemeenteraad liggen, zodat we voorkomen dat er naast de gemeenteraad nog een tweede kapitein op het schip komt."

Partij voor de Dieren

"Burgemeesters worden gekozen via de gemeenteraad."

CDA

"Het CDA is voor het invoeren van een gekozen burgemeester, onder andere om de betrokkenheid bij lokale politiek te vergroten. Dat vraagt een wijziging van de Nederlandse wet. In het huidige stelsel staat de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders ‘boven’ de partijen. Zijn rol en bevoegdheden passen nu ook nog niet goed bij een rechtstreekse verkiezing."

SGP

"Een burgemeester staat in principe boven de partijen. Als de burgemeester wordt verkozen zal de politieke voorkeur het winnen. Dit staat het functioneren als burgemeester voor alle Amsterdammers in de weg. Zie het opinie-artikel dat wij schreven voor Het Parool: https://www.parool.nl/opinie/-uniek-ambt-komt-onder-druk-te-staan~a4569155/"

ChristenUnie

"Het systeem van een gekozen burgemeester klinkt sympathiek. De ChristenUnie ziet het ambt van burgemeester echter als zeer waardevol voor de stad, waar een verkiezing niet bij past. Het gevaar bestaat immers dat ze een populariteitswedstrijd wordt. Het selecteren van een burgemeester door de gemeenteraad is heel waardevol. Hierdoor vindt een grondige voorselectie plaats op basis van zaken als integriteit, degelijkheid en bestuurlijke kwaliteiten."

Blanco Lijst-P. Berendsen

"De gemeenteraad moet de burgemeester kiezen/benoemen. "

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor zittende partijen, die nu in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Daarbij nemen we ook de partijen mee die in de peilingen op minimaal één zetel staan. U kunt alle partijen meenemen en u kunt een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Werven toeristen Extra belangrijk

Amsterdam moet stoppen met het werven van toeristen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toeristen komen naar Amsterdam, of Amsterdam Marketing er nu wel of niet is. Juist Amsterdam Marketing kan zich ervoor inzetten om de toeristen te spreiden naar stadsdelen die zitten te springen om extra dynamiek en niet alle aandacht te vestigen op het al overvolle centrum. Landelijk zet het NBTC nog veel te veel in op de hoofdstad. D66 heeft er in de Tweede Kamer voor gepleit dat het NBTC zich niet meer richt op Amsterdam, maar op het spreiden van toerisme over het land."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Amsterdam wordt steeds drukker. Toeristen zijn van harte welkom, maar de PvdA vindt het niet nodig om door te gaan met werven van nog meer toeristen. We stoppen daarom met advertenties en andere wervingscampagnes."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Toerisme is voor Amsterdam een vloek en een zegen gebleken. Toerisme levert veel banen op en een bruisende stad, maar leidt ook tot overlast voor bewoners, vuil op straat en drukte op de weg en de stoep. Daarom wil de VVD dat de bezoeker welkom blijft, maar overlast niet. De gemeente moet daarom vooral inzetten op het aantrekken van toeristen die voor de schoonheid van Amsterdam komen, de kunst en cultuur, en niet om hier schreeuwend over straat te gaan."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gezien het grote aantal toeristen in Amsterdam is verdere stadspromotie niet nodig. De SP wil daarom stoppen daarom met Amsterdam Marketing in de huidige vorm."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toerisme brengt de stad veel goeds, maar het zet de leefbaarheid in het centrum onder druk. De positieve kanten van het toerisme worden steeds meer overschaduwd door de negatieve effecten van een ongebreidelde groei en onbeheerste, niet-duurzame vorm van toerisme. Om die stad mooi te houden en voor iedereen toegankelijk te laten zijn, vragen we toeristen een iets hogere bijdrage en stoppen we met citymarketing."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Amsterdam Marketing zou zich niet moeten richten op het binnenhalen van toeristen. Het welzijn van mens en dier wordt aangetast door het alsmaar drukker worden van de stad veroorzaakt door de enorme bouwambitie en het massaal aantrekken van toeristen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het wordt te druk in de stad. De huidige groei van het toerisme is onhoudbaar en verstoort de balans. Amsterdam moet in de eerste plaats een stad blijven waar je prettig en mooi kunt wonen. Het CDA wil daarom dat de gemeente stopt met het streven naar meer toerisme maar juist inzet op het spreiden van toeristen door de regio en het ontmoedigen van het ‘blow- en braltoerisme’ dat afkomt op drugs en prostitutie. Het imago van de stad moet anders."

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij van de Ouderen zet zich al langer in om de verdisneysering van Amsterdam tegen te gaan. Het werven van toeristen is een eerste stap tegen het massatoerisme. Andere stappen zijn onder andere: het verhogen van de toeristenbelasting, een bouwstop voor hotels en het verbieden van Airbnb."

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De toerisme-industrie zorgt voor veel banen en inkomsten voor de stad. Dit mag echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Wij willen daarom de toeristen verspreiden over en naar gebieden buiten de stad. "

 • Platform Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Eens
  Toelichting van de partij

  "Amsterdam kan het geld dat het uitgeeft aan het werven van toeristen beter besteden aan het bestrijden van de armoede. 28% van de Amsterdammers leeft op of onder de armoedegrens, wat in strijd is met de mensenrechten."

 • Piratenpartij Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leuk dat iedereen onze prachtige stad zo graag wil bezoeken, maar we hoeven echt geen belastinggeld te steken in het werven van nog meer toeristen. Er zijn ook genoeg leuke plekken in de rest van Nederland, en daar zitten ze vaak te springen om extra toeristen en de bijbehorende economische impuls. De toerisme-marketing zou zich dan ook enkel daarop moeten richten! Amsterdam is zo'n prachtige stad; die verkoopt zichzelf echt zonder al die marketing-onzin al meer dan goed genoeg!"

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Amsterdam is een toeristische stad en heeft veel te bieden. Het is wel belangrijk om in te zetten op hoogwaardig toerisme, bijvoorbeeld museumbezoekers in plaats van coffeeshopbezoekers en festivalgangers."

 • Forum voor Democratie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "FVD wil inzetten op een beter soort toerisme in Amsterdam: De toeristenbelasting verdubbelen om meer hoogwaardig toerisme aan te trekken; Meer stadsreiniging in drukke toeristengebieden; Overlast Airbnb effectief aanpakken en terugdringen; Ondernemers in het toerisme niet dwarszitten, wel alle bestaande regels streng handhaven. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/toerisme"

 • Basisinkomen Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toerisme moet beheersbaar blijven."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wel moet gekeken worden naar de spreiding van kunst, ook in stadsdelen en dergelijke."

 • Partij voor Iedereen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Toerisme is goed voor economie en samenkomst van diverse culturen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Amsterdam heeft wat betreft drukte al grenzen bereikt. Met hotelstops, heldere regels en het goed controleren van de gemeentelijke regels over (eigen) woningverhuur moet een grens getrokken worden. Woningen mogen niet meer (illegaal) gebruikt worden voor toerisme."

 • Amsterdam BIJ1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met name de binnenstad zit aan het maximum aan toeristen dat zonder schade aan de leefbaarheid voor de vaste bewoners zelf kan worden toegelaten. Er moet een stop komen op de bouw van hotels. Geen vergunningen meer voor ‘Nutellawinkels’, aandacht voor toeristische attracties elders. "

 • SAMEN: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "SAMEN is niet van mening dat Amsterdam volledig moet stoppen met het werven van toeristen. Amsterdam moet in zijn wervingscampagne meer rekening gaan houden met de drukte in de stad en selectiever worden in de werving."

 • Anti-Scooter Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Toeristen zijn een grote bron van inkomsten en geld groeit nu eenmaal niet aan een boompje. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Amsterdam is een mooie stad. Werf toeristen door de bezuinigingen op kunst en cultuur terug te draaien. Maak Amsterdam een bruisende stad vol kunst en cultuur. Meer geld voor eigentijdse dans, omdat die ook voor niet Nederlands sprekende mensen toegankelijk is. Dit draagt bij aan de bekendheid van Amsterdam. Amsterdam als Europese danshoofdstad. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron. Wees daar zuinig op."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onze mooie stad werft zichzelf. Geen verdere bestuurlijke actie nodig."

 • De Republikeinse Politieke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Republikeinse Politieke Partij wil van Amsterdam de toerisme-stad maken. Over het economisch belang van toerisme voor Amsterdam gaan de meest wilde getallen rond. Een omzet van ruim 10,3 miljard op jaarbasis, 88.000 werkzame personen en meer dan 5% van de banen in de stad, toerisme levert in het algemeen in de wereld pure winst op voor de bevolking."

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het werven van meer toeristen door de gemeente is niet gewenst. Zonder werving komen er genoeg toeristen."

 • U-buntu Connected Front: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Tegenprestatie Extra belangrijk

Mensen in de bijstand moeten als tegenprestatie vrijwilligerswerk doen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met een bijstandsuitkering zijn gebonden aan veel regels met betrekking tot werk. Veel van deze regels gaan uit van wantrouwen. De regels en de 'tegenprestatie' belemmeren mensen om een tijdelijke of deeltijdbaan aan te nemen. Het is daarom van belang dat Amsterdam deze regels versimpelt en meer gaat experimenteren met mogelijkheden om mensen de ruimte te geven aan het werk te gaan, zonder dat ze direct het recht op een uitkering verliezen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We moedigen mensen in de bijstand aan vrijwilligerswerk te doen, maar de PvdA is tegen de verplichting hiervan. Het woord 'tegenprestatie' vinden we een kwetsend woord: de bijstand is een vangnet voor mensen die hun baan verliezen. We willen liever deze mensen op andere manieren helpen zo snel mogelijk weer een baan te vinden. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wie een uitkering heeft ontvangt een tegemoetkoming op kosten van anderen uit de samenleving. Het is dan niet meer normaal dat je iets terugdoet voor de samenleving. Middels een verplichte tegenprestatie wordt daaraan invulling gegeven. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verplicht vrijwilligerswerk in ruil voor de uitkering komt neer op werken zonder loon. De SP vindt dat bij werk gewoon een salaris hoort. Mensen die geen werk kunnen vinden helpen we om zo goed mogelijk op een andere manier mee te kunnen doen in de samenleving."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks gelooft dat mensen mee willen doen in de samenleving en is daarom voorstander van een repressievrije bijstand zonder verplichte tegenprestatie. De gemeente is er om mensen te begeleiden en te ondersteunen die dat nodig hebben. Dwang en repressie helpen niet om mensen aan het werk te krijgen – hulp en aandacht wel. We blijven ons daarom verzetten tegen de verplichte tegenprestatie voor een uitkering."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en benutten. Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor de samenleving. De gemeente moet vrijwilligerswerk en stages faciliteren voor Amsterdammers met een uitkering. De PvdD is echter tegen verplicht vrijwilligerswerk. De meeste mensen willen een bijdrage leveren aan de samenleving zolang die nuttig is."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Van wie een bijstandsuitkering ontvangt mag worden gevraagd om iets terug te doen voor de samenleving. Er is genoeg te doen om onze stad leefbaar, veilig en schoon te houden. Vrijwilligerswerk kan daarbij ook een rol spelen. De gemeente kan per persoon en in goed overleg kijken wat passend is. Dat helpt mensen ook om aan de slag te blijven en om een nieuwe baan te vinden. "

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij van de Ouderen vindt dat er een tegenprestatie mag worden gevraagd aan mensen die bijstand ontvangen in de vorm van vrijwilligerswerk."

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DENK Amsterdam is tegen een verplichte tegenprestatie in ruil voor de bijstand. Wij gaan uit van een positief mensbeeld en zullen meer inzetten op bemiddeling naar arbeid in plaats van dwingende maatregelen."

 • Platform Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het woord zegt het al: men doet vrijwilligerswerk. Daar kan men natuurlijk niet toe worden gedwongen, omdat het dan de facto niet meer vrijwillig is."

 • Piratenpartij Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij wil graag een basisinkomen invoeren, waar Amsterdammers vrij naast kunnen bijverdienen. Dit stopt armoede, bureaucratie en privacyschendende controles. Het zet mensen aan tot werk, want elke verdiende euro loont direct! Mensen zullen zo gemotiveerd zijn veel zinvoller werk te gaan doen dan die nutteloze bezigheidstherapie van het UWV! Mede daarom verloot de Piratenpartij een maand basisinkomen onder uitkeringsgerechtigden."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De bijstandsuitkering is een sociaal vangnet. Het is niet wenselijk dat mensen daarin blijven hangen. Ze moeten gestimuleerd worden om zich in te zetten voor de maatschappij. Per individu kan bepaald worden in welke mate en op welke manier. Actief zijn in de samenleving vergroot de kans op een baan. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja! In Amsterdam is voor iedereen wel wat te doen!"

 • Basisinkomen Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen in de bijstand moet het gemakkelijk gemaakt worden om vrijwilligerswerk te doen waar ze zelf voor kiezen. Dus niet verplicht."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Daardoor blijven mensen bij de stad betrokken."

 • Partij voor Iedereen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit moet dringend worden geadviseerd. Bij basisinkomen is er meer ruimte voor vrijwilligerswerk. Wel opletten dat dit niet ten koste gaat van banen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil benadrukken dat mensen meer zijn dan hun verdienvermogen. Een tegenprestatie moeten we niet verplichten. De gemeente moet wel haar uiterste best doen om mensen in de bijstand te stimuleren mee te draaien in de maatschappij en vrijwilligerswerk is daarvoor een prachtig middel."

 • Amsterdam BIJ1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bijstand is geen gunst, maar een recht. Vrijwilligerswerk kan gestimuleerd worden, maar kan per definitie niet verplicht worden gesteld. Verplicht werk hoort te worden betaald. "

 • SAMEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met vrijwilligerswerk ben je SAMEN bezig en help je elkaar. Als bijstandsgerechtigde een tegenprestatie leveren in de vorm van vrijwilligerswerk, kan dan wel confronterend zijn, maar het is geen strafwerk. Vrijwilligerswerk kan als opstap dienen naar een volgende dienstbetrekking."

 • Anti-Scooter Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is altijd beter om nuttige taken voor de Amsterdammers te verrichten dan niets te doen terwijl je toch geld krijgt. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bijstand is voor de ondersteuning van mensen in nood (en om te voorkomen dat ze gaan roven en stelen of de prostitutie in moeten en allerlei ziektes verspreiden). Aanvullende voorwaarden zoals een sollicitatieplicht van 12 maanden per jaar of verplicht vrijwilligerswerk doen horen daar niet bij. Vrijwilligerswerk is voor vrijwilligers. En een sollicitatieplicht van een 6 maanden per jaar is voldoende."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geen DDR-toestanden. Verplicht vrijwillig bestaat niet."

 • De Republikeinse Politieke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Republikeinse Politieke Partij is hier op tegen. Een bijstanduitkering is al een grote straf. Geldgebrek, niet mee kunnen doen, is de prijs die een uitkeringstrekker moet betalen, wij willen dit niet erger maken door verplichtingen op te leggen."

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verplicht vrijwilligerswerk is niet vrijwillig. 'Vrijwilligersbanen' kunnen ook normale banen verdringen. Van gezonde mensen met een uitkering mag wel op een of andere manier inzet voor anderen worden verwacht."

 • U-buntu Connected Front: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vrijwilligerswerk moet uit vrije wil gebeuren en is goed voor de mobiliteit."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Aandeel sociale huurwoningen Extra belangrijk

Het aandeel sociale huurwoningen in nieuwbouw moet groter worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Amsterdam is oneerlijk verdeeld: 5,6% van de woningen is slechts een middenhuurwoning en 57% is een sociale huurwoning. Hierdoor worden starters, gezinnen of andere mensen met een inkomen net boven de sociale huurgrens buitengesloten van betaalbare huizen. Daarom wil D66 50.000 woningen in de komende vier jaar bijbouwen, waarvan 40% voor middeninkomens, 30% sociale huur en 30% vrije sector."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil meer sociale huurwoningen bouwen en stoppen met de verkoop van bestaande sociale huurwoningen. In alle nieuwbouwprojecten moet 40% van de woningen sociale huur zijn, 40% middensegment en 20% in het dure segment. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Amsterdam moet geen stad zijn voor alleen armen en rijken. Daarom wil de VVD het aantal gesubsidieerde huurwoningen in Amsterdam verder verlagen. In 2022 is maximaal 50% van alle woningen in Amsterdam een gesubsidieerde huurwoning, als stap in de richting van het nationale gemiddelde. Er moeten jaarlijks 10.000 woningen worden bijgebouwd, waarvan 5000 in het middensegment, 3000 in het hogere segment en maximaal 2000 in de sociale sector. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP wil doorgaan met het flink bijbouwen van huizen, zodat we voorkomen dat door schaarste de woningen nog onbetaalbaarder worden. Minstens 40% van de nieuw te bouwen huizen moet in het sociale segment vallen. In buurten waar het aandeel sociale huur lager ligt dan het stedelijk gemiddelde wordt dat aandeel hoger, zodat de stad gemengd blijft. Nog eens 40% van de nieuwbouwhuizen wordt middenhuur."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wonen moeten betaalbaar blijven voor iedereen en sociale huurwoningen moeten beschikbaar blijven in elke buurt. Starters en middeninkomens staan onder druk en moeten worden beschermd. Dat kan heel vaak juist door sociale huurwoningen. De wachttijd is nu opgelopen tot meer dan 10 jaar. Dat betekent dat er meer sociale huurwoningen bij moeten komen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De 40%-norm te bouwen sociale huurwoningen bij bouwprojecten wordt aangehouden. De gemeente voert economische en maatschappelijke binding met Amsterdam weer in als criterium voor het in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en zet in op het minimaliseren van de verkoop van sociale huurwoningen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil 30% sociale huur in nieuwe woonwijken. In Amsterdam is 57% van alle woningen sociale huur en dat is te veel. In wijken waar een hoger percentage sociale huur is, willen we daarom meer middeldure en dure woningen realiseren. Ook willen we doorgaan met het verkopen van sociale huurwoningen in wijken waar het percentage hoog ligt, zodat er meer woningen vrijkomen voor het middensegment. "

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Amsterdammer met een smallere beurs moet ook in Amsterdam kunnen blijven wonen. De Partij van de Ouderen zet in op nieuwbouw van sociale huurwoningen en woningen voor middeninkomens. "

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn in de afgelopen jaren te veel sociale huurwoningen afgebroken en verkocht. Wij willen de balans herstellen door fors meer sociale huurwoningen bij te bouwen."

 • Platform Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op dit moment is de wachttijd voor een sociale huurwoning 17 jaar in Amsterdam en dat moet met de hoogste prioriteit worden teruggebracht tot 3 maanden wachttijd."

 • Piratenpartij Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is een gigantische wachtlijst voor sociale huurwoningen. De Piratenpartij wil daarom (als enige partij) de voorraad sociale huurwoningen drastisch vergroten en daarnaast ook meer middenhuur realiseren. Wij willen het aanbod op de woningmarkt aanpassen op de vraag, in plaats van andersom. Wij streven daarom in alle wijken naar de verhouding 65% sociale huur, 25% middenhuur en 10% vrije sector."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk om de woningmarkt goed te verdelen. Op dit moment is er een groot gebrek aan woningen in het middensegment. Het is goed om ons daarop te richten bij het bouwen van nieuwe woningen. "

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het aandeel sociale huurwoningen in de totale huurmarkt in Amsterdam is tweemaal (!!) zo hoog als het landelijk gemiddelde. Wachttijden zijn veel te lang. FVD wil dat 70% van de door ons voorgestelde 12.500 woningen per jaar voor de middeninkomens zijn, omdat hier de nood het hoogst is en we een enorme inhaalslag moeten maken om het veel te grote aandeel van de sociale huurwoningen te verminderen. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/wonen"

 • Basisinkomen Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Aan sociale huurwoningen is veel behoefte. Maar niet alleen in de nieuwbouw."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het moet evenredig zijn, in verband met de variatie, maar meer is niet altijd beter."

 • Partij voor Iedereen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Minima moeten een eerlijke kans krijgen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is een tekort aan woningen in alle sectoren. Het is van belang dat er ook meer sociale huurwoningen gebouwd worden. Het aandeel van sociale huurwoningen in nieuwbouw hoeft daarvoor niet omhoog. Het percentage sociale huur in nieuwbouw is in Amsterdam al erg hoog. "

 • Amsterdam BIJ1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Minstens 50%, mede afhankelijk van het aantal sociale woningen dat al aanwezig is in een wijk."

 • SAMEN: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het aandeel sociale huurwoningen bij nieuwbouw hoeft niet groter te worden. Bij een te groot aandeel sociale woningbouw is het bouwproject voor de aannemer niet meer rendabel uit te voeren en worden de koopwoningen te duur."

 • Anti-Scooter Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Meer dan de helft van de woningen in Amsterdam zijn sociale huurwoningen, wat veel te veel is. Er is juist behoefte aan goede middenhuur. Met nieuwbouw kunnen we hiervoor zorgen. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nieuwbouwprojecten met een percentage sociale huurwoningen (huurprijs maximaal 800 euro) van boven de twintig procent zijn moeilijk rendabel te maken. Verstandig zou zijn om huurwoningen van 800-1200 euro per maand ook onder het sociale huurregime te brengen. Dan is er meer mogelijk. "

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen, jong en oud, die in Amsterdam wonen, werken of leven, krijgen voorrang. We moeten bouwen voor de bevolking die er is. Seniorenwoningen moeten seniorenwoningen blijven. Senioren die kleiner willen gaan wonen, krijgen daartoe alle door hen gewenste gemeentelijk ondersteuning."

 • De Republikeinse Politieke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Republikeinse Politieke Partij wil zorgen dat er meer gebouwd wordt, zowel in de sociale woningbouw als in andere categorieën."

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor meer goedkope woningen voor mensen met een laag of midden-inkomen."

 • U-buntu Connected Front: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Referendum Extra belangrijk

Het moet gemakkelijker worden om in Amsterdam een referendum te houden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het organiseren van een referendum in Amsterdam is nu al mogelijk. D66 volgt het burgerinitiatief voor burgemeestersreferendum met veel interesse. In korte tijd kreeg de petitie 'Kies de burgemeester' veel handtekeningen. D66 wil graag zo snel mogelijk met het stadsbestuur en de initiatiefnemers in overleg om door te praten over de juridische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het plan."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil de lokale democratie versterken en daarbij is het referendum belangrijk. We willen het makkelijker maken om een (buurt)referendum aan te vragen en we willen dat de politiek goed luistert naar de mening van Amsterdammers. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is geen voorstander van vereenvoudiging van het referendum in Amsterdam. De huidige mogelijkheden om een referendum aan te vragen volstaan."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een referendum is nu alleen nog mogelijk op stadsniveau. De SP wil buurtreferenda mogelijk maken zodat bewoners directe invloed krijgen op wat er in hun buurt gebeurt."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is groot voorstander van lokale democratie en wil dat de gemeente bewoners ondersteunt bij het opzetten van nieuwe vormen van participatie, zoals buurtrechten, lokale referenda, buurtbesteden en burgertoppen."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het democratische gehalte van de besluitvorming in Amsterdam is dringend aan versterking toe. De Partij voor de Dieren wil dat vormen van directe democratie zoals referenda een prominentere plaats krijgen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De afgelopen jaren ging het te vaak mis met de participatie. Voor het CDA is het een belangrijke prioriteit om bewoners beter te betrekken bij beslissingen die hen raken. Dat verbetert het draagvlak, versterkt de democratie en leidt tot veel betere besluiten. Als sluitstuk daarvan hecht het CDA aan de mogelijkheid van een referendum. De manier waarop het referendum over erfpacht vorig jaar onmogelijk is gemaakt, was en is een blamage. Dat mag niet meer gebeuren."

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij grote thema's, zoals de erfpacht, vindt de Partij van de Ouderen dat de bevolking middels referenda moet kunnen meebeslissen. De Partij van de Ouderen is dus voor het houden van referenda. "

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK Amsterdam wil de mogelijkheden verruimen voor de burger om invloed uit te oefenen op de politiek."

 • Platform Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn een voorstander van meer democratie en daar is directe inspraak een vorm van. In die zin past een referendum volledig in ons streven dat de burgers meer inspraak krijgen in de politieke besluitvorming."

 • Piratenpartij Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als Piratenpartij zijn we voor democratische vernieuwing. We zien liever dat mensen eerder participeren, bijvoorbeeld via burgertoppen of e-democracy, maar daarnaast is een referendum ook een uitstekend middel om Amsterdammers zich laten uit te spreken over een heet hangijzer."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een referendum gaat vaak over complexe vraagstukken die met een simpel ja of nee beantwoord moeten worden. Dat is onwenselijk. Daarbij is het de vraag of alle burgers juist en voldoende geïnformeerd kunnen worden over deze complexe vraagstukken. Overigens is burgerparticipatie bij beleidsvorming wel gewenst en moet de gemeente dat faciliteren. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja! En bindend!"

 • Basisinkomen Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn tegen referenda, omdat die te veel in de waan van de dag worden uitgebracht en een te populistisch instrumentarium zijn. Wij zijn veel meer voor directe inspraak via internet (zoals in Italië)."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, en niet alleen in Amsterdam."

 • Partij voor Iedereen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is geen voorstander van een raadgevend referendum. Een volksvertegenwoordiger moet zonder bezwaar kunnen stemmen. Een raadgevend referendum ‘belast’ een volksvertegenwoordiger met een ‘moment-peiling’ onder het volk."

 • Amsterdam BIJ1: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zijn voor meer vormen van directe democratie, en dus zeker niet alleen voor referenda. "

 • SAMEN: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De huidige regels zijn wat dat betreft toereikend en er is geen noodzaak om dit gemakkelijker te maken. Maar het mag niet moeilijker worden om een referendum te houden."

 • Anti-Scooter Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eén keer in de vier jaar stemmen is niet democratisch genoeg. Middels een referendum zou de bevolking de Amsterdamse politiek moeten kunnen corrigeren. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een referendum is een noodrem. Voor het gewone bestuur van de stad hebben we het systeem van politieke partijen. "

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Referenda zijn een essentieel onderdeel van democratie."

 • De Republikeinse Politieke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Republikeinse Politieke Partij zegt: het referendum is een belangrijk inspraakinstrument. Men kan de regering beïnvloeden en wetten wijzigen. Dit instrument mag gemakkelijker en toegankelijker worden voor de burgers van Amsterdam"

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bewoners van Amsterdam moeten een correctief referendum kunnen aanvragen over besluiten van de gemeenteraad."

 • U-buntu Connected Front: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, omdat het Amsterdamse gemeentebestuur en de raad geen afspiegeling zijn van de Amsterdamse samenleving."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Raamprostitutie Extra belangrijk

Amsterdam moet raamprostitutie verbieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat vrouwen en mannen die vrijwillig kiezen om te werken als sekswerker, zelfstandig en veilig hun werk moeten kunnen doen. Misstanden – zoals gedwongen prostitutie en mensenhandel – wil D66 tegengaan door, naast maatregelen tegen uitbuiting en misbruik, de positie van sekswerkers te versterken in plaats van ze te verbergen. Initiatieven om zelf ramen te huren moeten bijvoorbeeld maximaal gefaciliteerd worden, zodat zij minder afhankelijk van derden zijn. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Prostitutie is in Nederland een legaal beroep. De PvdA wil het aantal ramen op de Wallen verminderen, maar ze niet verbieden. Tevens willen we de omstandigheden in de (raam)prostitutie verbeteren door criminaliteit en mensenhandel uit te bannen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Raamprostitutie en een liberaal beleid op het gebied van sekswerk horen bij Amsterdam. Wel moeten misstanden en gedwongen werk keihard worden aangepakt, door een goede informatiepositie van politie en gemeente."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SP is voorstander van een goed gereguleerde prostitutiebranche, om te voorkomen dat de prostitutie zich verplaatst naar het illegale circuit, waar sekswerkers kwetsbaar zijn voor uitbuiting en mensenhandel."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Of je het nu leuk vindt of niet, prostitutie bestaat. Het sluiten van ramen zal vooral tot gevolg hebben dat de prostitutie zich naar de illegaliteit verplaatst. Dat is onwenselijk. GroenLinks wil de positie van sekswerkers versterken. De gemeente moet meer zicht op de sector ontwikkelen. Sekswerkers moeten zich altijd op hun rechten kunnen beroepen, waarbij autonomie en gezondheid vooropstaan."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het aantal plekken voor raamprostitutie kan waarschijnlijk omlaag wanneer gedwongen prostitutie wordt aangepakt. Het aantal plekken hoeft niet te worden verminderd wanneer de prostitutie op orde is. De bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie moet hogere prioriteit krijgen bij politie en justitie."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Prostitutie is onlosmakelijk verbonden met dwang en mensenhandel. We moeten constateren dat legalisering dat niet heeft opgelost. Het huidige beleid om sekswerk te ‘normaliseren’ is onwenselijk en onrealistisch. We moeten veel meer investeren in de bestrijding van mensenhandel en prostituees helpen om uit te stappen. Raambordelen zijn nu bovendien een soort toeristische attractie. Dat geeft ook een verkeerd signaal. "

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het centrum heeft genoeg overlast gehad van de Wallen: criminaliteit, een verminderde kwaliteit van de leefomgeving en sekstoerisme. Het moet afgelopen zijn! Daarom wil de Partij van de Ouderen raamprostitutie verbieden. "

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Raamprostitutie gaat gepaard met mensenhandel en uitbuiting van vrouwen. Daarnaast trekt het criminaliteit en overlast aan."

 • Platform Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Raamprostitutie is sinds het bestaan van Amsterdam altijd een integraal onderdeel geweest van de stad. Wij vinden wel dat kosten noch moeite gespaard moeten worden om de mensenhandel buiten de raamprostitutie te houden. Dat men erop toeziet dat de rechten van de vrouwen worden gewaarborgd en dat het raamprostitutie-toerisme, met name in groepsverband, aan banden worden gelegd."

 • Piratenpartij Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij vindt dat iedereen baas is over eigen lichaam en geest. Sekswerk dient als volwaardige baan worden gezien. Om sekswerkers zelfstandiger te maken stimuleren én faciliteren we initiatieven van sekswerkers om in eigen beheer (bijvoorbeeld via een coöperatie) samen ramen te exploiteren. Ook dienen sekswerkers een vaste rol te krijgen bij de ontwikkeling van beleid. Dan praten beleidsmakers niet over sekswerkers, maar *met* sekswerkers."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Raamprostitutie behoort niet door de overheid gefaciliteerd te worden. Het is een rookgordijn voor een groot crimineel netwerk dat vrouwen uitbuit en misbruikt. Het is belangrijk de vrouwen op te vangen en te begeleiden naar nieuw werk of een studie."

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Amsterdam moet de zelfstandige sekswerkers ondersteunen en dit ook eens gaan handhaven. Verbod heeft tot gevolg dat deze mensen in de anonimiteit hun werk gaan doen en slechter af zijn."

 • Basisinkomen Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Prostitutie is niet verboden voor de wet, dus dan mag je jezelf ook voor een raam verkopen. Moeten we dan meteen ook maar alle etalages in de stad verbieden?"

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat hoort bij Amsterdam, maar we moeten wel controle uitoefenen."

 • Partij voor Iedereen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Referendum hierover."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil een uitsterfbeleid voor bestaande seksinrichtingen en de vestiging van nieuwe voorkomen. Daarnaast is de ChristenUnie van mening dat het aanbieden van betaalde seks geen taak is van de overheid. Het gemeentebordeel sluit per direct zijn deuren. Wanneer ‘ramen’ of bordelen gesloten worden, wordt goed nagegaan wat er met de vrouwen gebeurt. Sluiten alleen is geen optie."

 • Amsterdam BIJ1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Beleid voor sekswerk moet plaatsvinden in samenspraak met sekswerkers en hun organisaties. Er moet een einde komen aan het speciale vergunningenstelsel. De gemeente dient zich meer in te zetten voor de veiligheid van sekswerkers. Een repressief klimaat helpt alleen om sekswerk te criminaliseren."

 • SAMEN: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met het toestaan van raamprostitutie hou je de situatie van een groep mogelijk kwetsbare werkers open in beeld. Het toestaan vookomt dat het aanbod zich in de richting van een illegale activiteit beweegt, waar onvoldoende of geen controle en toezicht op mogelijk zijn."

 • Anti-Scooter Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Raamprostitutie hoort bij Amsterdam, vrouwenhandel niet. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Prostitutie hoort bij de grote stad. Verbeter de positie van de sekswerkers en pak mensenhandel en misbruik hard aan."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De dames verdwijnen daarmee uit het zicht en dus buiten bereik van hulpverlening en politiezorg. Bij het onzichtbaar maken van de prostitutie hebben alleen de vrouwenhandelaren baat."

 • De Republikeinse Politieke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Amsterdam wordt een stad waar prostitutie volledig uitgebannen wordt en verboden. Ik herhaal: dit is de stad waar men de vrouw bevrijdt. Ook de stad waar u gemeld wordt: uw dochter of vrouw of relatie is terecht en veilig."

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Raamprostitutie is een historisch gegeven in Amsterdam, ook bekend bij toeristen. Verbieden ervan kan leiden tot meer misstanden in minder zichtbare prostitutie en meer greep van criminaliteit."

 • U-buntu Connected Front: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Brede middelbare scholen Extra belangrijk

Er moeten meer ‘brede’ middelbare scholen komen die zich richten op alle niveaus, van vmbo tot en met vwo.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De stad groeit en moet ruimte bieden aan zowel scholengemeenschappen als categorale scholen. Scholengemeenschappen zijn belangrijk omdat kinderen van verschillende niveaus elkaar tegenkomen en makkelijk kunnen doorstromen naar een hoger niveau of zonder grote veranderingen verder kunnen op een lager niveau. Categorale scholen bieden kinderen een overzichtelijke omgeving om zich te concentreren en te excelleren binnen hun niveau. Geen kind is hetzelfde, daarom moet er keuze zijn voor beide."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen dat leerlingen op vmbo, havo en vwo elkaar vaker onder één dak ontmoeten binnen brede scholengemeenschappen en brede brugklassen. Dat zorgt ervoor dat kinderen zich tot op latere leeftijd kunnen ontwikkelen en doorstromen naar het niveau dat bij ze past. We keren de trend waarbij steeds meer categorale scholen ontstaan, terwijl het aantal brede scholengemeenschappen achterblijft."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Amsterdam heeft meer plekken nodig voor leerlingen. Dat hoeft niet alleen in 'brede' scholen, maar is ook goed mogelijk met categoraal onderwijs, waar op één niveau les wordt gegeven. Onder ouders is daar ook veel vraag naar. Amsterdam moet aan beide mogelijkheden ruimte geven, zodat kinderen naar de school kunnen gaan die zij zelf willen. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door verschillende schoolniveaus in één school samen te brengen, maken we het makkelijker voor leerlingen om door te groeien naar een hoger niveau. Zo krijgen ook laatbloeiers de kans om op hun eigen niveau terecht te komen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onderwijs is cruciaal voor gelijke kansen. Kinderen zijn niet gebaat bij afgebakende hokjes, maar bij doorlopende leerlijnen. Brede scholen zijn daarnaast cruciaal om segregatie en ongelijkheid te voorkomen. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op een brede school kunnen kinderen makkelijker overstappen van niveau, want de drempel is een stuk minder hoog wanneer zij op hun eigen school kunnen blijven. Jonge leerlingen moeten niet te vroeg in een hokje worden geplaatst."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA hecht aan een breed aanbod van verschillende soorten scholen in de stad en een goede balans tussen kleine en brede scholen. Op dit moment is er echter een belangrijke vraag naar kleine, categorale scholen. De gemeente moet daarin voorzien, zodat het aanbod beter aansluit op de vraag in de samenleving. Het CDA wil ook dat het makkelijker wordt om nieuwe scholen op te richten."

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leerlingen van diverse niveaus kunnen zich aan elkaar optrekken."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK Amsterdam wil dat leerlingen van allerlei achtergronden en niveaus met elkaar in contact komen en naar school gaan. "

 • Platform Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn een voorstander van kleine scholen waar in beginsel de leerlingen en docenten elkaar nog van naam kennen. Het voorgaande achten wij van belang voor alle niveaus."

 • Piratenpartij Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij wil zoveel mogelijk vrije schoolkeuze en zo weinig mogelijk loting. Een verplichting om álle kinderen aan te nemen is echter onmogelijk. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat een gewilde school gedwongen wordt te groeien, ook als ze dit niet willen of als het om praktische redenen zelfs onmogelijk is! Daarom zal er in sommige gevallen uiteindelijk toch geloot moeten worden, volgens verschillende criteria. Kinderen uit de buurt van de school maken dan inderdaad wat meer kans."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Brede scholen zijn met name voor de eerste jaren heel belangrijk. De scholieren kunnen dan makkelijk van niveau of richting veranderen zonder dat ze direct van school hoeven veranderen."

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Basisinkomen Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat mogen de scholen zelf beslissen."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Maar niet grotere, maar kleinere scholen."

 • Partij voor Iedereen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor scholieren praktischer, ook bij overstap naar ander niveau."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Indien er vanuit onderwijskundige inzichten reden is om te pleiten voor meer onderwijs vanuit deze aanpak, dan ondersteunt de ChristenUnie dit van harte."

 • Amsterdam BIJ1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is voor kinderen met een slechte start ontzettend belangrijk dat bij gebleken vermogen doorstroming mogelijk is. "

 • SAMEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Brede middelbare scholen geven leerlingen meer kans om zich op het juiste niveau te ontwikkelen. Doorstromen of afstromen op een brede school wordt niet begrensd door het aanbod van een school. Veel kinderen kiezen waar mogelijk voor een school in de buurt en weten vaak nog niet welk niveau het beste bij hen past. Voor deze groep leerlingen is een school met een breed aanbod een uitkomst."

 • Anti-Scooter Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De bestaande scholen zijn prima, niet meer grote brede middelbare schoolfabrieken. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Klassikaal onderwijs is lesgeven aan en orde houden in groepen leerlingen. Dit werkt het makkelijkste in homogene groepen die op dezelfde manier aanspreekbaar zijn. Voor die paar leerlingen die van schooltype kunnen of moeten veranderen is het voldoende als scholen goede afspraken maken. Hou scholen op een menselijke maat van maximaal 400 leerlingen."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ouders bepalen waar hun kinderen naar school gaan. Scholen en ouders bepalen dit zelf. Je bouwt voor de vraag van de Amsterdammers en niet voor je eigen beleid."

 • De Republikeinse Politieke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Republikeinse Politieke Partij gelooft in het marktmechanisme. Het talent van het oprichten van scholen of onderwijsinstellingen moet meer gestimuleerd worden om meer bredere en betere scholen te verkrijgen."

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Scholengemeenschappen met verschillende schooltypes zijn beter voor doorstroommogelijkheden van scholieren."

 • U-buntu Connected Front: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mits de garantie dat de school toegerust is met competenties die het mogelijk maken dat leerlingen ongeacht hun afkomst en sociaal-economische situatie gelijkwaardig worden behandeld."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Proef basisinkomen Extra belangrijk

Amsterdam moet een proef doen met de invoering van het basisinkomen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil geen proef doen met een basisinkomen voor iedereen in Amsterdam. Wel zien we, dat als iemand vanuit de bijstand weer gaat werken, veel armoederegelingen vervallen en de armoedeval loert. D66 stelt daarom voor de budgetregeling geleidelijk af te bouwen naarmate het inkomen stijgt."

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "We zijn niet voor een basisinkomen, waarbij elke Nederlander een vast inkomen krijgt per maand. Dat staat haaks op de solidariteitsgedachte. Waarom zouden we mensen met een goed inkomen of een hoge erfenis ook nog moeten steunen vanuit het rijk? Dat kost veel geld en gaat af van mensen die steun echt hard nodig hebben. Vaak wordt onder basisinkomen echter een regelluwe bijstand verstaan, waarbij mensen geen tegenprestatie hoeven te doen voor hun bijstandsuitkering. Daar zijn we wel voor. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een basisinkomen is enorm duur en zal er niet toe bijdragen dat meer mensen aan het werk gaan, waardoor vacatures onvervuld blijven. We hebben juist iedereen nodig op de arbeidsmarkt en we moeten alles op alles zetten om iedereen uit de bijstandsuitkering te halen."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SP is voorstander voor het eerlijker verdelen van de rijkdom. Een basisinkomen, waarbij rijk en arm allemaal geld van de overheid krijgen, helpt daar niet bij. Een eerlijker belastingstelsel waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en ook grote bedrijven meebetalen, helpt wel."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat iedereen in staat is in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. De bijstand is nu voor vele gezinnen te laag om fatsoenlijk van te leven. Maar ook veel mensen die werken, bijvoorbeeld (lage) middeninkomens, hebben moeite om rond te komen. Een experiment met een basisinkomen kan helpen mensen meer bestaanszekerheid te geven. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente bekijkt de mogelijkheden om deel te nemen aan een pilot met het basisinkomen. De Partij voor de Dieren staat open voor alle alternatieven voor het huidige (fiscale) systeem. Dat kan zijn in de vorm van een basisinkomen, het afschaffen van belasting op inkomen en/of het invoeren van een belasting op grondstoffen. De wijze waarop onze economie nu georganiseerd is, moet drastisch veranderen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Van wie een uitkering ontvangt mag worden verwacht dat hij of zij iets terugdoet voor de samenleving. Wij willen daarom juist een tegenprestatie voor mensen in de bijstand. Ook Amsterdammers die niet in aanmerking komen voor een betaalde baan kunnen een bijdrage leveren – in een sector naar voorkeur – aan de stad. Dat is sociaal wenselijk, helpt mensen om aan de slag te blijven en kan leiden tot nieuw werk."

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker voor ouderen die niet meer aan het werk komen, kan een proef met de invoering van het basisinkomen uitkomst bieden. Als ouderen van boven de 55 standaard een uitkering zouden krijgen, kan het voor hen makkelijker worden om een eigen zaak te beginnen of deeltijdwerk te nemen."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK Amsterdam is benieuwd naar de uitkomsten van een dergelijke proef en wil bij positieve uitslag onderzoeken of het voor alle Amsterdammers mogelijk is. "

 • Platform Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door een basisinkomen in te voeren kan het controle-apparaat van de DWI, dat in sommige gevallen mensonterende vormen aanneemt, worden afgeschaft. De kosten die daarmee worden bespaard kunnen dan worden aangewend voor scholing en het creëren van werk voor de werklozen et cetera."

 • Piratenpartij Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij wil graag een basisinkomen invoeren, waar Amsterdammers vrij naast kunnen bijverdienen. Dit stopt armoede, bureaucratie en privacyschendende controles. Het zet mensen aan tot werk, want elke verdiende euro loont direct! Mensen zullen zo gemotiveerd zijn veel zinvoller werk te gaan doen dan die nutteloze bezigheidstherapie van het UWV! Mede daarom verloot de Piratenpartij een maand basisinkomen onder uitkeringsgerechtigden."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het basisinkomen is onbetaalbaar. Het risico dat we onszelf in een enorme schuld storten is te groot. "

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee. FVD is wel voor een proef met versoepeling van het ontslagrecht voor het mkb in Amsterdam, zodat ondernemers weer personeel durven aan te nemen. Het aannemen van personeel vormt nu een te groot risico, waardoor met name kwetsbare groepen moeilijk aan het werk komen. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/ondernemers"

 • Basisinkomen Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het leefbaar basisinkomen ondersteunt het mkb en de lokale economie. Daar is het nu echt tijd voor; het is van belang voor het welzijn van ons allen in de toekomst."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een proef is nooit verkeerd."

 • Partij voor Iedereen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker. Dan hoef je minder te werken en zo creëer je meer banen. Bezuiniging op uitvoeringsapparaat. Eerlijker, want momenteel is het verschil in koopkracht tussen werkenden en niet-werkenden erg klein."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie ziet geen aanleiding om een proef te doen met een basisinkomen. Niet iedereen is geneigd het goede te doen als je hem of haar 1000 euro geeft. Het uitgangspunt dat eenieder iets moet doen voor zijn of haar geld is een heel eerlijk principe."

 • Amsterdam BIJ1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, mits dat niet ten koste gaat van toeslagen, en mensen door het basisinkomen niet nog slechter af zijn. "

 • SAMEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "SAMEN is niet tegen een plilot met een basisinkomen. Het kan veel mensen rond de armoedegrens in staat stellen om hun problemen aan te pakken. In een stabiele situatie zonder zorgen kan men zich gemakkelijker richten op het zoeken naar werk. "

 • Anti-Scooter Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een basisinkomen is de bevoegdheid van het Rijk, niet van Amsterdam. Bovendien bestaat gratis geld niet. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eindelijk. Het invoeren van het basisinkomen leidt tot zelfstandigere mensen. Zelfs de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleitte in al 1985 de invoering van een gedeeltelijk basisinkomen. We zijn nu ruim twintig jaar verder. "

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een experiment kan ons leren of hiermee de uitvoeringskosten en fraude kunnen worden verminderd."

 • De Republikeinse Politieke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Republikeinse Politieke Partij is voor het invoeren van het basisinkomen als ondergrens van de samenleving. Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen."

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Amsterdam moet gebruikmaken van de mogelijkheid tot experimenten met een basisinkomen."

 • U-buntu Connected Front: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit compenseert namelijk onbetaalde arbeid (mantelzorgers, vrouwen)."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Groei Schiphol Extra belangrijk

Amsterdam moet zich verzetten tegen verdere groei van Schiphol Airport.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 Amsterdam is blij met de nationale afspraken over de groei van Schiphol. Over het aantal vliegbewegingen heeft D66 in het regeerakkoord duidelijke afspraken gemaakt. Zo blijft tot 2020 het afgesproken plafond van 500.000 vliegbewegingen sowieso gehandhaafd. Na 2020 zal daarom niet langer het aantal vliegbewegingen, maar juist hinderbeperking het uitgangspunt zijn voor verdere groei. Zo stimuleren we innovatie en wordt Schiphol innovatiever, schoner en stiller."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vijfhonderdduizend vluchten per jaar is meer dan genoeg. De overlast voor omwonenden heeft de kritische grens bereikt. We willen dat low-budgetvluchten voortaan uitwijken naar regionale vluchthavens. Schiphol kan zo een hub blijven voor internationale lijnvluchten. Voor nabije Europese bestemmingen worden schonere alternatieven voor het vliegtuig gestimuleerd."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is voorstander van een verdere groei van Schiphol, gezien het belang van werkgelegenheid, vestigingsklimaat en de positie van Amsterdam. Tegelijkertijd moet Schiphol ontlast worden door het verplaatsen van vluchten naar andere luchthavens en moeten we omwonenden beschermen door maatregelen op het gebied van milieu en geluid te nemen. Innovatie van vliegtuigen die steeds stiller en schoner worden draagt hier ook aan bij. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol zorgt veel ontzettend veel geluidsoverlast, milieuvervuiling en CO2-uitstoot, terwijl een groot deel van de passagiers overstappers zijn die niks in Amsterdam te zoeken hebben. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Luchtverkeer is enorm vervuilend. Amsterdammers lijden onder vieze lucht en lawaai van Schiphol. GroenLinks wil daarom dat Amsterdam met haar aandeelhouderschap van Schiphol inzet op alternatieven voor Europese vluchten; het vliegverkeer op Schiphol moet teruggedrongen worden. Stille en brandstofzuinige vliegtuigen krijgen voorrang. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Amsterdam moet zich als aandeelhouder verzetten tegen de uitbreiding van Schiphol en het aantal vliegbewegingen. Toeristen worden gestimuleerd met de trein te komen en niet met de auto of het vliegtuig."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voor het zoveel mogelijk beperken van hinder en overlast. Schiphol is belangrijk voor de economie en werkgelegenheid en mag zoals besloten in het Aldersakkoord groeien. Het is mogelijk om een beperkte groei toe te staan, zonder dat de overlast ook toeneemt. Dat kan door in te zetten op stillere en schonere toestellen en door slimmere vliegroutes te gebruiken. Ook willen wij meer vakantievluchten verplaatsen naar andere luchthavens en voorrang voor intercontinentale vluchten."

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De groei van Schiphol Airport draagt bij aan meer toeristen. De luchthaven heeft in de ogen van de Partij van de Ouderen haar maximale capaciteit bereikt."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK Amsterdam wil dat alternatieve vervoermiddelen gestimuleerd worden (bijvoorbeeld treinverbindingen) en dat budget-vliegmaatschappijen uitwijken naar regionale vliegvelden als Eindhoven en Groningen. "

 • Platform Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het creëren van banen weegt niet op tegen de milieuvervuiling en overlast."

 • Piratenpartij Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol zorgt voor enorme luchtvervuiling, geluidsoverlast en milieuschade. Jaarlijks sterven duizenden mensen door de fijnstof en ultrafijnstof. De Piratenpartij wil daarom dat Amsterdam zich er als aandeelhouder voor gaat inzetten om Schiphol niet langer te laten uitbreiden. Daarnaast willen we sterker inzetten op ‘de vervuiler betaalt’. Op veel verbindingen binnen Europa is de trein bovendien net zo snel, en dat is een stuk duurzamer."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol loopt wel tegen haar grenzen aan, dus een doordacht beleid is noodzakelijk. De SGP ziet niets in een absolute stop van de groei, maar wil het aantal vluchten op een organische manier beperken, zodat verdere groei ook niet nodig is. Dit kan door in te zetten op hoogwaardig toerisme in plaats van laagwaardig toerisme, zodat het aantal toeristen omlaag gaat, maar de inkomsten van de stad gelijk blijven."

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol mag uitbreiden, dat is goed voor de werkgelegenheid en internationale bedrijvigheid in en rond Amsterdam."

 • Basisinkomen Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Minder lawaai van vliegtuigen verbetert de leefbaarheid in de stad."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Werkgelegenheid in de regio is belangrijk voor Amsterdammers, dus Schiphol ook."

 • Partij voor Iedereen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol moet kunnen concurreren met andere vliegvelden."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol heeft de grens van zijn groei bereikt. Vanwege het klimaat en de leefbaarheid wil de ChristenUnie geen uitbreiding."

 • Amsterdam BIJ1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol neemt al voldoende ruimte in en geeft al voldoende overlast, lawaai en beschadiging van het milieu. "

 • SAMEN: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Veel mensen in Amsterdam zijn voor hun baan zowel direct als indirect afhankelijk van Schiphol. Er moet kritisch gekeken en gewogen worden naar de groeiplannen van Schiphol. Er is geen reden om je a priori te verzetten tegen elk mogelijke groeiscenario. "

 • Anti-Scooter Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schiphol is een grote banenmotor en tevens een groot gemak voor de reizende Amsterdammer. Daarom moet de groei van Schiphol niet ingeperkt worden. Wel kunnen stillere en zuinigere vliegtuigen gestimuleerd worden. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Prijsvechters moeten naar minder dichtbevolkte gebieden zodat Amsterdam ontlast wordt."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vliegverkeer heeft nadelige gevolgen voor klimaat, gezondheid, veiligheid en leefomgeving van omwonenden. We moeten het afgesproken plafond op Schiphol van 500.000 vluchten (ten minste tot 2030) handhaven."

 • De Republikeinse Politieke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Rechtvaardigt die banengroei de extra overlast die al die vliegtuigen met zich meebrengen? Als Schiphol nog veel meer groeit: ja, zeggen de republikeinen. Schiphol voorziet in een arbeidsmarkt die groeit."

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Tegen verdere uitbreiding van vliegverkeer op Schiphol, vanwege vervuiling en geluidshinder."

 • U-buntu Connected Front: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, we moeten ook denken aan het milieu."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Cameratoezicht Extra belangrijk

Er moet meer cameratoezicht komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht is een maatregel die soms te snel wordt gekozen. Cameratoezicht is alleen goed als het nuttig en noodzakelijk is, waarbij het gericht moet worden ingezet. Nieuw cameratoezicht en nieuwe vormen van cameratoezicht zoals bodycams en monitoring systems moeten, voordat ze worden ingevoerd, grondig worden onderbouwd. Ook hiervoor geldt de vereiste dat nut en noodzaak dienen te worden aangetoond, en dat die zwaarder moeten wegen dan de privacy die ermee wordt opgegeven."

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Camera's kunnen bijdragen aan de veiligheid op plaatsen waar criminaliteit regelmatig voorkomt. De PvdA is daarom voorstander van het gericht inzetten van camera’s als de situatie daarom vraagt en alleen zo lang als nodig is. In lijn met het beleid van Eberhard van der Laan de afgelopen jaren."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht werkt preventief en vergroot de pakkans bij criminaliteit. Ook kan met cameratoezicht schaarse politiecapaciteit zo effectief mogelijk worden ingezet."

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht kan, in combinatie met meer handhaving op straat en goed buurtwerk, bijdragen aan het veiliger maken van onveilige plekken. Maar meer cameratoezicht is geen doel op zichzelf."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht voorkomt geen misdrijven en gaat ten koste van de privacy van burgers. Goede straatverlichting heeft meer effect op het gevoel van veiligheid dan het ophangen van een paar camera’s. GroenLinks ziet cameratoezicht echt als een uiterste middel, dat enkel in uiterste noodzaak en tijdelijk ingezet wordt en getoetst wordt op effectiviteit en rechtsbescherming. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren vindt dat cameratoezicht te gemakkelijk wordt ingezet door de gemeente, terwijl de effectiviteit ervan discutabel is. Het is een aantasting van de privacy. De rechter moet een gebied eerst hebben aangewezen als risicogebied. Inzet van cameratoezicht mag alleen tijdelijk en onder strikte voorwaarden, waaronder een maximale bewaartermijn voor de camerabeelden. Deze worden niet onnodig lang bewaard."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil een gerichte inzet van cameratoezicht. Cameratoezicht helpt misdrijven voorkomen en helpt bij de opsporing van daders. Wij zijn voorstander van de inzet van camera’s en het optimaal benutten van de (nieuwe) mogelijkheden voor mobiel cameratoezicht. Ondernemers worden ondersteund bij de inzet van camera’s om hun zaak te beveiligen."

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht is een middel om Amsterdam veiliger te maken. De Partij van de Ouderen juicht gebruik ervan toe, zeker op criminele hotspots. Mobiele camera's kunnen ook (tijdelijk) gebruikt worden op plaatsen waar veel afval wordt gedumpt teneinde de dader(s) in de kraag te vatten. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht is geen wondermiddel om criminaliteit tegen te gaan. Daar waar nodig zetten we het in, maar niet overal en altijd. "

 • Platform Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We leven inmiddels in een 'Big Brother is watching you'-maatschappij, waarvan al aangetoond is dat die zelden of nooit een terroristische aanslag voorkomt dan wel aanhoudt. Kennelijk is het cameratoezicht een manier van de elite om de massa in de gaten te houden en uiteindelijk te controleren."

 • Piratenpartij Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uit alle onderzoeken blijkt dat cameratoezicht geen effectief middel is om de veiligheid te vergroten. Het is dus geldverspilling. De Piratenpartij wil daarom dat cameratoezicht enkel nog wordt toegestaan na onafhankelijke toetsing door een rechter."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De veiligheid van alle burgers in Amsterdam staat voorop. Camera's op bepaalde plekken in de stad kunnen onveilige situaties voorkomen en tevens als middel gebruikt worden om op te treden na incidenten. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "FVD wil een ruimer mandaat voor de politie om effectief op te treden; agenten mogen (preventief) optreden op basis van praktijkervaring zonder beschuldigingen van ‘etnisch profileren'. Er moet meer cameratoezicht in de stad komen en we moeten politiemensen standaard uitrusten met bodycams. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/veiligheid"

 • Basisinkomen Partij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In ieder geval niet per se meer. Er moet wel een goede wettelijke regeling zijn voor het gebruik van de beelden."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oneens, behalve als het nodig is in verband met problemen in dat gebied en dan ook direct."

 • Partij voor Iedereen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is goed voor de veiligheid en het achterhalen van de toedracht van verkeersongelukken. Tevens werkt het preventief en afschrikkend. Is ook goedkoper dan meer agenten op straat."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht is volgens de ChristenUnie een noodzakelijk instrument om de veiligheid te vergroten, als dit maar wel goed ingebed is in goede wetgeving wat betreft privacy."

 • Amsterdam BIJ1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In plaats van cameratoezicht pleiten wij voor preventieve maatregelen als goed onderwijs, zorg en sociaal werk."

 • SAMEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "De veiligheid van de medemens is belangrijker dan het verbergen van de aanwezigheid dat sommige mensen voorstaan onder de noemer privacy. Is het oplossen van een misdaad met behulp van camerabeelden niet te verkiezen boven het onbestraft laten lopen van een dader omdat visueel bewijsmateriaal ontbreekt? SAMEN kiest voor meer cameratoezicht."

 • Anti-Scooter Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met meer cameratoezicht kunnen meer criminelen opgespoord en veroordeeld worden en daarmee kan Amsterdam veiliger gemaakt worden. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vrouwen, zowel biovrouwen als transvrouwen, moeten veilig zijn op straat. Bij een dreigende situatie moet een dame zelf de dichtstbijzijnde camera kunnen activeren. Dit verhoogt de pakkans. Camerabeelden op de openbare weg mogen niet gebruikt worden voor het opsporen van overtredingen, alleen voor misdrijven. We willen geen politiestaat."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn al voldoende camera's. De kwaliteit van de camera's en de opslag van gegevens moeten wel worden verbeterd. In geval van bedreigingen en/of verhoogd risico moet er wel extra toezicht komen, al dan niet met camera's."

 • De Republikeinse Politieke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wie gaat er over cameratoezicht? In een periode waarin groepen Nederlanders belaagd worden en geïntimideerd mag de bedreigende groep niet bevoordeeld worden. Een vrije smanenleving heeft geen cameratoezicht nodig"

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het overal ophangen van camera's vormt een aantasting van de persoonlijke levenssfeer. Zoals nu ook het geval is, moeten er bewakingscamera's zijn op plaatsen met grote problemen."

 • U-buntu Connected Front: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oneens, want dit is een inbreuk op de privacy van Amsterdamse burgers."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Milieuzone Extra belangrijk

Er moet een milieuzone komen voor heel Amsterdam om vervuilende auto’s te weren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gezonde lucht is geen luxe, maar een basisbehoefte voor iedere Amsterdammer. Vrachtwagens, bestelwagens, taxi’s, scooters en touringcars moeten al aan strengere uitstootnormen voldoen om in Amsterdam te rijden. Als het aan D66 ligt, mogen in 2025 voertuigen met schadelijke uitstoot helemaal de stad niet meer in. Dat betekent dat we gaandeweg de bestaande milieuzones steeds verder zullen aanscherpen, ook voor personenauto’s. Dit moet gepaard gaan met investeringen in alternatieven."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil de komende jaren verder gaan met het weren van vervuilende auto's. We willen schone lucht in de hele stad en we willen de milieuzone daarom uitbreiden."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een milieuzone heeft een beperkte impact op de luchtkwaliteit. Wel willen we eigenaren van elektrische auto’s voorrang geven bij aanvragen van parkeervergunningen, 50% korting geven op het tarief van parkeervergunningen voor elektrische auto’s en moet het aantal oplaadpunten worden verhoogd. Ook willen we sterk vervuilende auto's geen parkeervergunning geven en de taxivloot vergroenen."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zolang de luchtkwaliteit op een aantal plekken niet aan de Europese norm voldoet, en het Rijk niet komt met maatregelen om dat op te lossen, kan een stedelijke milieuzone helpen om te zorgen voor gezonde lucht. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt dat alle Amsterdammers recht hebben op gezonde lucht en dat is nu niet het geval. De milieuzone wordt daarom uitgebreid met personenauto’s en vanaf 2025 komen alleen nog emissievrije auto’s de stad in. We zorgen voor een passende laadinfrastructuur die ook bijdraagt aan de energietransitie van de gebouwde omgeving. Taxivergunningen worden vanaf nu enkel nog verstrekt aan emissievrije auto’s. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente pakt de luchtvervuiling aan door het aantal voertuigen in de gemeente te beperken. Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones. De milieuzone wordt uitgebreid met onder meer de Amsterdamse haven."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil effectieve maatregelen om onze lucht schoner te maken: groene golven en betere doorstroming, minder zoekverkeer door buurtparkeren, het vergroenen van taxi’s en de voertuigen die het meeste kilometers maken. Daarom is het CDA voor een milieuzone voor vrachtwagens. Maar bij een milieuzone voor personenauto’s of bestelbusjes wegen de nadelen zwaarder dan de voordelen. "

 • Partij van de Ouderen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hiermee raak je mensen met een oude auto en ondernemers (bijvoorbeeld met de bevoorrading van winkels). Bovendien heeft de rechter in Rotterdam bepaald dat milieuzones helemaal niet mogen."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK Amsterdam staat voor een gezonde, schone en groene stad, maar houdt ook rekening met burgers die zich geen zuinige auto kunnen veroorloven. Deze groep burgers moeten wel in staat zijn om gewoon naar huis te rijden en parkeren."

 • Platform Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn in het algemeen voor een schoner milieu. "

 • Piratenpartij Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij staat voor het principe 'de vervuiler betaalt'. Dat is een betere oplossing dan milieuzones. Vooral omdat dit via camera’s met automatische nummerplaatherkenning gehandhaafd wordt. Het risico bestaat dat de gemeente een database opbouwt van wie precies waar reed op welk moment. Deze gegevens kunnen ze doorspelen aan andere organisaties, of ze kunnen op straat komen te liggen door gebrekkige beveiliging. De Piratenpartij zet liever in op goed ov en meer ruimte voor fietsers!"

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een milieuzone in de binnenstad is gewenst, maar voor heel Amsterdam is te groot. Dit verplicht inwoners van Amsterdam om een duurdere auto te kopen. "

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit heeft er weinig effect."

 • Basisinkomen Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Minder uitstoot van fijnstof. Laat alle auto's buiten de stad parkeren. Maak het openbaar vervoer gratis."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zolang brommers mogen, kan je niet met de auto beginnen."

 • Partij voor Iedereen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het gaat te ver om dit voor de hele stad te realiseren."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is voorstander van het weren van vervuilende (bestel)auto’s en scooters. Een stadsbrede milieuzone zou daarbij een goed middel zijn."

 • Amsterdam BIJ1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Spreekt voor zich."

 • SAMEN: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het geld voor deze maatregel kan beter aan een ander welzijnsdoel besteed worden. Het percentage vervuilende auto's voor een bepaald bouwjaar is zeer klein vergeleken bij het groeiende aantal toegestane auto's."

 • Anti-Scooter Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is een teken aan de wand dat alleen het Vondelpark aan de milieu- en gezondheidseisen voldoet. Naast vervuilende auto's dienen vooral ook de lawaaierige en vieze scooters te verdwijnen. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Misschien een verbod in de binnenstad voor ronkende vrachtwagens, maar niet voor personenauto's en zeker niet voor oldtimers."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voertuigen die op basis van de wet zijn toegelaten tot het verkeer in Nederland mogen niet in strijd met de wet worden geweerd."

 • De Republikeinse Politieke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moeten meer zones komen waar de automobilist een vervuiling-belasting moet betalen doormiddel van variabele parkeertarieven om auto's te weren."

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om te beginnen moeten we vervuilende wagens binnen de ring beperken en weren, wegens schadelijke uitlaatgassen en fijnstof."

 • U-buntu Connected Front: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Thuiszorg Extra belangrijk

De gemeente moet zelf de thuiszorg (hulp in de huishouding) uitvoeren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil juist meer ruimte geven aan kleine zorgaanbieders en zzp’ers bij de aanbesteding van de zorg in Amsterdam. Daardoor krijgen Amsterdammers meer keuze over wie hen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp komt bieden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "We gaan verkennen of Amsterdam een gemeentelijk thuiszorgbedrijf kan oprichten. De PvdA wil de marktwerking in de zorg verminderen. Totdat de gemeente de thuiszorg zelf gaat uitvoeren, contracteren we aanbieders met de beste zorg, niet met de laagste prijs. Daarom gaan we voor lange tijd in zee met zorgaanbieders en maken we de zorg samen steeds beter."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Thuiszorg moet kwalitatief hoogwaardig zijn, met goede zorg voor onze ouderen en anderen die thuiszorg nodig hebben. Er is geen reden om dat als gemeente zelf te doen, mits er goede afspraken kunnen worden gemaakt met aanbieders van thuiszorg, tegen een redelijke prijs. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op dit moment zijn er in Amsterdam bijna dertig commerciële aanbieders voor thuiszorg of hulp bij het huishouden. Door deze marktwerking wordt de thuiszorg duurder voor de gemeente, krijgen cliënten minder aandacht en wordt personeel onderbetaald, ondergewaardeerd en overbelast. De SP wil de geldverslindende en mensonterende markt uit de zorg slopen en één Stedelijke Thuiszorgorganisatie oprichten die mensgericht aan de slag gaat voor de Amsterdammers."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt dat iedereen recht heeft op goede zorg. Het kabinet Rutte-Asscher heeft veel bezuinigd op de thuiszorg. Dat is bizar, omdat het Rijk tegelijkertijd wil dat mensen langer thuis blijven wonen. Goede zorg aan huis helpt ook om eenzaamheid en andere zorg- of welzijnsproblematiek te signaleren. Daarom moet de gemeente meer investeren en de thuiszorg desnoods zelf uitvoeren. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het in de uitverkoop zetten van de thuiszorg. Thuiszorginstellingen moeten het belang van de patiënt/cliënt centraal stellen. Winstmaximalisatie verhoudt zich slecht met het streven naar de beste zorg voor de beste prijs. We vinden dan ook dat het leveren van zorg een kerntaak van de overheid moet zijn en niet van de markt. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen dat ouderen langer veilig en verzorgd thuis kunnen blijven wonen en grip houden op hun leven. Dat betekent dat de gemeente Amsterdammers thuis optimale ondersteuning en zorg moet bieden. Het CDA wil dat de gemeente professionele zorg regelt. Wij willen de bezuinigingen op de thuiszorg terugdraaien, zodat thuiszorgers meer tijd hebben om hun werk te doen. Dit voorkomt ook eenzaamheid. "

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Beknibbelen op thuiszorg is een no-go bij de Partij van de Ouderen. Ouderen en andere doelgroepen die thuishulp nodig hebben, moeten die krijgen. Daarom willen wij dat de gemeente zelf de thuiszorg gaat uitvoeren. "

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK Amsterdam wil dat hulpbehoevenden als mensen worden gezien. Helaas gebeurt dat niet altijd door de markt. Daarom willen wij dat de gemeente deze taak oppakt."

 • Platform Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Eens
  Toelichting van de partij

  "Thuiszorg moet weer een nutsvoorziening worden waar winstoogmerk geen rol meer in speelt."

 • Piratenpartij Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  "De thuiszorg is kapotbezuinigd. Zorgverleners worden op de seconde afgerekend. Voor aandacht en menselijke maat is nauwelijks nog tijd. De Piratenpartij wil daarom geld én vertrouwen investeren in thuiszorgmedewerkers. Deze helden verlenen ook goede zorg zonder meekijkende managers, tijdklokken en onnodige formulieren. Deze tijd is beter besteed aan patiënten! De Piratenpartij wil thuiszorgmedewerkers de tijd, het vertrouwen en de waardering geven die ze verdienen!"

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft deze expertise niet; die kan ze prima uitbesteden aan derden."

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De zorgsector wordt gekenmerkt door een gigantische bureaucratie. De Wmo heeft een kaalslag aangericht in de Amsterdamse zorg: ouderen worden nodeloos de dupe van slecht beleid. FVD wil: – Minder bureaucratie in de Amsterdamse zorg; – Mantelzorg, thuiszorg en kleinschaligheid stimuleren; – Integrale samenwerking spoedeisende en verloskundige zorg; – Investeren in zorg voor ouderen en gehandicapten. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/zorg"

 • Basisinkomen Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet daarvoor wel voldoende middelen krijgen van het Rijk. We moeten zorgen voor kwaliteit, niet kwantiteit."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn goede andere thuiszorgorganisaties."

 • Partij voor Iedereen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zo weet je zeker dat er geen fraude wordt gepleegd."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het volledig uitvoeren van de thuiszorg door de gemeente lost alleen niet alle problemen in de zorg op. Via de aanbesteding kunnen thuiszorgorganisaties al veel meer lucht krijgen en betere zorg leveren. De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. De komende tijd zal de gemeente vol moeten inzetten op het weghalen van de schotten tussen hulp, zorg en participatie en het voorkomen en verminderen van bureaucratie."

 • Amsterdam BIJ1: Eens
  Toelichting van de partij

  "De thuiszorg hoort uit het commerciële circuit te worden gehaald. De gemeente kan zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, eerlijk loon en voor bijscholing (thuiszorgers hebben ook een signaleringsfunctie bij ouderen met wie het niet goed gaat). De gemeente kan zorgen dat kwaliteit belangrijker wordt dan het inhuren van de goedkoopste arbeidskrachten via aanbesteding. "

 • SAMEN: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet alleen daar inspringen waar de markt onvoldoende zijn werk doet en moet schrijnende gevallen direct kunnen helpen."

 • Anti-Scooter Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een hulp in de huishouding is geen primaire overheidstaak en de overheid moet ook zeker niet denken dat ze iets beter kan. We hebben al ambtenaren genoeg in Amsterdam. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente blijft verantwoordelijk, maar de burgemeester hoeft niet zelf de was te doen. "

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hoe dan wel? Door kleinschalig georganiseerde zorg in te kopen, waar de nadruk ligt op de professionaliteit van de zorgverleners en de wensen van de zorgverlangers. Organiseren vanuit vertrouwen en niet vanuit wantrouwen. "

 • De Republikeinse Politieke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Republikeinse Politieke Partij wordt overladen door mensen die zich gegijzeld voelen of worden door de zorg. Wij willen het volledige zorgcircuit afschaffen. "

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Betere sturing door de gemeente is nodig om de zorg te garanderen en de thuiszorgmedewerkers te beschermen."

 • U-buntu Connected Front: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oneens, dit staat haaks op de privacy van onze burgers."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Volkstuinparken Extra belangrijk

Bestaande volkstuinparken mogen niet worden bebouwd.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil niet bouwen in de hoofdgroenstructuur. Voor volkstuinparken met een centrale ligging vinden we het belangrijk dat meer mensen dan nu van de parken kunnen genieten. Die parken moeten dus meer openbaar worden. Buiten de hoofdgroenstructuur is bouwen een optie, voorwaarde is dan dat het bebouwde oppervlak niet toeneemt en er dus minstens evenveel groen blijft."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil niet bouwen in de bestaande volkstuinparken, omdat deze belangrijk zijn voor het recreëren in de steeds drukker wordende stad. Ook in andere groengebieden wil de PvdA niet bouwen, zoals in Waterland en de Amstelscheg. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Amsterdam kent een grote bouwopgave. De woningnood is groot en we moeten woonruimte zoeken voor heel veel huidige en toekomstige Amsterdammers. Uiteraard horen daar ook voldoende parken en andere groengebieden bij. Maar het is op de langere termijn goed mogelijk dat volkstuinparken, die nu nog beperkt toegankelijk zijn en vaak op aantrekkelijke locaties liggen, moeten wijken voor woningbouw. Uiteraard is dat wel een laatste optie, nadat andere bouwgrond eerst is benut. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is een enorme woningnood in de stad, en het is hard nodig om veel betaalbare huizen bij te bouwen. We willen allereerst leegstaande kantoren ombouwen tot huizen, vervolgens bedrijventerreinen ombouwen tot woningen. Maar we kunnen niet uitsluiten dat ook volkstuinen woongebied moeten worden, als het anders betekent dat Amsterdammers de stad moeten verlaten. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Groen is belangrijk. Ook in een groeiende stad. Er zullen de komende jaren veel woningen worden bijgebouwd om ervoor te zorgen dat iedereen betaalbaar kan wonen. Maar er moet ook ruimte blijven voor groen en recreatie. Er wordt daarom wat GroenLinks betreft niet in de hoofdgroenstructuur en bestaande volkstuinparken gebouwd."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De bestaande volkstuinparken (zoals Amstelglorie, Ons Lustoord en Nieuw Vredelust) worden niet bebouwd. In Amsterdam komen meer mogelijkheden voor biologische (stads)landbouw, voedselbossen, volkstuinen, buurtmoestuinen, schooltuinen en fruitbomen en -struiken. Deze mogelijkheden gaan niet ten koste van bestaande natuur."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De behoefte aan nieuwe woningen is groot en om de druk op de woningmarkt te verlichten moet worden bijgebouwd. Maar het bijbouwen mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de stad. Er zijn grenzen aan wat de stad aankan. Op sommige plekken is enige verdichting mogelijk, maar alleen op beperkte schaal. We willen dat niet wordt gebouwd in het schaarse groen. Volkstuinen moeten we koesteren. "

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Volkstuinparken vindt de Partij van de Ouderen van groot belang voor de ontspanning. Zeker veel ouderen maken gebruik van volkstuinparken. Daarom wil de Partij van de Ouderen dat bestaande volkstuinparken niet worden bebouwd. "

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen onze stad leefbaar houden. DENK Amsterdam wil daarom het groen behouden en bouwen op plekken waar het wel kan."

 • Platform Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het beetje groen dat Amsterdam heeft moet bewaard blijven."

 • Piratenpartij Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij is voor meer groen. Dit betekent dat we bestaand groen, zoals volkstuinparken, dus niet willen bebouwen."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het liefst niet, maar dit moet goede plannen om de openbare ruimte anders in te richten niet blokkeren. Daarom is een absolute stellingname daarin ongewenst. "

 • Forum voor Democratie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Basisinkomen Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alleen tuinhuisjes in volkstuinparken."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Echter, als er goede alternatieven zijn, moet er zeker over gepraat worden."

 • Partij voor Iedereen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is woningnood en de huurprijzen zijn hoog. Er moet wel meer hoogbouw komen, zodat je bespaart op ruimte en groen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat de gemeente de volkstuinen dient te beschermen. "

 • Amsterdam BIJ1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor behoud van volkstuinen. "

 • SAMEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Volkstuinen leert de bewoners en de jeugd dat groente niet uit de supermarkt of van de groenteboer komt."

 • Anti-Scooter Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Openbaar groen mag niet wijken voor nieuwbouw, maar particuliere volkstuinparken kunnen net buiten de stad als daardoor Amsterdammers weer in Amsterdam kunnen wonen. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is fijn als je een tijdje een volkstuintje gehad heb, al was het maar om inzicht te krijgen hoe lokale democratie werkt, maar het was vooraf bekend dat dit een tijdelijk project is."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is groen dat door Amsterdammers zelf wordt aangelegd en onderhouden en waar iedereen gelukkig van wordt en mensen elkaar ontmoeten. Goed voor luchtkwaliteit, bijen, vogels, vlinders en mensen."

 • De Republikeinse Politieke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Republikeinse Politieke Partij is voor het aanleggen van volksparken met vruchtbomen en andere eetbare planten en bomen. Het bebouwen van volkstuinparken houdt niet in dat er minder is maar dat het verplaatst is of ergens anders uitgebreid."

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De tuinparken zijn goed omdat mensen daardoor meer met natuur en planten omgaan."

 • U-buntu Connected Front: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Bijverdienen bijstand Extra belangrijk

Het moet makkelijker worden om bij te verdienen naast een bijstandsuitkering.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met een bijstandsuitkering zijn gebonden aan veel regels met betrekking tot werk. Veel van deze regels gaan uit van wantrouwen. De regels en de 'tegenprestatie' belemmeren mensen om een tijdelijke baan of deeltijdbaan aan te nemen. Het is daarom van belang dat Amsterdam deze regels versimpelt en meer gaat experimenteren met mogelijkheden om mensen de ruimte te geven aan het werk te gaan, zonder dat ze direct het recht op een uitkering verliezen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil mensen in de bijstand perspectief geven op een baan. Vrijwilligerswerk of een bijbaan kunnen mensen in de bijstand de ervaring geven om makkelijker de stap naar een 'echte' baan te maken. We willen beperkt bijverdienen daarbij toestaan om de drempel om te gaan werken te verlagen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wie veel kan bijverdienen naast een uitkering zal minder geprikkeld worden om een volwaardige baan te zoeken en zo uit de uitkering te komen. Dat is niet sociaal naar werkenden die uitkeringen gezamenlijk met belastingen moeten opbrengen. Wie een uitkering heeft moet alles in het werk stellen om een volwaardige baan te zoeken."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door het mogelijk te maken dat bijstandsgerechtigden tot 250 euro bijverdienen, wordt de drempel om te werken een stuk lager. Eenmaal aan het werk is de kans een stuk groter om een volwaardige baan te vinden en uit de bijstand te stromen. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks gaat uit van vertrouwen in mensen. Daarom willen we een repressievrije bijstand zonder verplichte tegenprestatie en met mogelijkheden om bij te verdienen boven de uitkering. Dit stimuleert de ontwikkeling van mensen en vergroot kansen op werk. Het extra inkomen voorkomt dat mensen in financiële problemen komen."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente stimuleert uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk, mantelzorg en stages te doen, ook als deze activiteiten niet direct gericht zijn op terugkeer naar de arbeidsmarkt, maar zonder dat het verplicht vrijwilligerswerk wordt. Uitganspunt is de uitkeringsgerechtigde, niet de organisatie die (goedkoop) extra menskracht in wil zetten. Bijstandsgerechtigden mogen tot €2400 per jaar bijverdienen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uitgangspunt is dat mensen met een bijstandsuitkering die kunnen werken snel weer een echte baan vinden en ondertussen werken aan hun kansen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door beter Nederlands te leren of via vrijwilligerswerk. Maar als je kunt bijverdienen met behoud van de uitkering, loont het minder of niet om echt uit de bijstand te komen. Bovendien is het oneerlijk voor mensen die wel fulltime moeten werken voor een vergelijkbaar inkomen."

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedere vorm van werk kan leiden tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, waardoor een bijstandsuitkering uiteindelijk helemaal niet meer nodig is. "

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK Amsterdam is voor experimenten om bijstandsgerechtigden te laten bijverdienen in het kader van arbeidsinschakeling. "

 • Platform Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het uitkeringsniveau moet van dien aard zijn dat uitkeringsgerechtigden niet meer gedwongen zijn om naar de voedselbanken te gaan. In die zin vinden wij dat een goed idee dat er bijverdiend mag worden. Een en ander zal dan moeten worden ingevoerd in samenhang met het verhogen van het zogenaamde minimumloon."

 • Piratenpartij Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij wil graag een basisinkomen invoeren, waar Amsterdammers vrij naast kunnen bijverdienen. Dit stopt armoede, bureaucratie en privacyschendende controles. Het zet mensen aan tot werk, want elke verdiende euro loont direct! Mensen zullen zo gemotiveerd zijn veel zinvoller werk te gaan doen dan die nutteloze bezigheidstherapie van het UWV! Mede daarom verloot de Piratenpartij een maand basisinkomen onder uitkeringsgerechtigden."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De uitkering is bedoeld voor mensen zonder werk en inkomen. "

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee. FVD is wel voor een proef met versoepeling van het ontslagrecht voor het mkb in Amsterdam, zodat ondernemers weer personeel durven aan te nemen. Het aannemen van personeel vormt nu een te groot risico, waardoor met name kwetsbare groepen moeilijk aan het werk komen. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/ondernemers"

 • Basisinkomen Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het stimuleert eigen initiatief en vergroot de kans om uit de bijstand te komen. "

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op jaarbasis controle in verband met huursubsidies et cetera. Die je niet zomaar 'terug kan draaien' et cetera."

 • Partij voor Iedereen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Liever: schaf de bijstand af, geef iedereen een basisinkomen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid door bijvoorbeeld experimenten met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand. De ChristenUnie wil in Amsterdam een lokaal experiment met regelarme bijstand binnen de grenzen van de wet. "

 • Amsterdam BIJ1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Stimuleer dat mensen door eigen initiatief boven het minimum van bijstand uit kunnen komen, en een begin kunnen maken met meer financiële onafhankelijkheid. "

 • SAMEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een beetje extra verdienen naast je bijstandsuitkering is een eerste opstap naar volledig werk zonder een uitkering. "

 • Anti-Scooter Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als men zelf geld kan verdienen, is geen (volledige) bijstandsuitkering nodig. Met minder bijstandsuitkeringen hoeven Amsterdammers minder belasting te betalen. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Eens
  Toelichting van de partij

  "De overgang van niet werken naar fulltime werken is groot. Werken brengt ook extra kosten met zich mee. Het is dan heel frustrerend als dan driekwart van wat je verdient ingepikt wordt door de overheid."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen in de bijstand mogen tot het minimumloon bijverdienen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Maximaal twee jaar."

 • De Republikeinse Politieke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een heitje voor een karweitje is de ondernemersmotor waar een bijstandsgerechtigde weer mee aan de slag kan. Aangesterkt met arbeid en geldvolume kan men een betere baan zoeken of beter ondernemen, als men dit kan."

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gezien de laagte van de uitkeringen moet het mogelijk zijn dat mensen iets bijverdienen."

 • U-buntu Connected Front: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Vakantieverhuur Extra belangrijk

De gemeente moet de verhuur van hele woningen (via websites als Airbnb) verbieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voor een meldplicht voor vakantieverhuur van particuliere woningen en een toegestaan maximum van 30 dagen per jaar. Dit scheidt particuliere vakantieverhuur door normale Amsterdammers van illegale hotels. De toeristenbelasting voor Airbnb willen we verhogen zodat vakantieverhuur de stad ook iets oplevert. Overigens: Berlijn heeft het verbod op Airbnb teruggedraaid na een jaar omdat de handhaving onmogelijk bleek en illegale vakantieverhuur alleen maar verder werd gestimuleerd."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA kiest voor een volledig verbod op vakantieverhuur van de gehele woning. De overlast van Airbnb is te groot, het drijft de huizenprijzen op en de kosten voor handhaving zijn te hoog. Vakantieverhuur als de eigenaren wel aanwezig zijn (bed and breakfast) staan we wel toe. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Woningeigenaren moeten de ruimte hebben om hun woning incidenteel via vakantieverhuur te verhuren, maar dit kan gepaard gaan met overlast. Daarom willen we dat hier veel strenger tegen wordt opgetreden, met stevige handhaving en hoge boetes. Ook willen we dat vakantieverhuur gemeld wordt en voor maximaal 30 dagen per jaar per woning mogelijk is. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "In buurten waar veel overlast is, moet Airbnb verboden worden. Voor de rest van de stad moet een maximum van 30 dagen vakantieverhuur per jaar gelden."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt dat huizen bedoeld zijn om in te wonen. Verhuur van je eigen woning tijdens vakantie mag best, maar dan ook echt alleen tijdens je vakantie en onder strikte voorwaarden. Onlangs is de maximale termijn verlaagd naar 30 dagen. GroenLinks is daarvoor, maar vindt ook dat sancties op overtredingen moeten worden verzwaard."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om overlast en misbruik tegen te gaan maakt de gemeente afspraken over tijdelijke verhuur met platforms als Airbnb en woningcorporaties. Daarbij is handhaving essentieel. De gemeente moet de regels veel beter handhaven en vakantieverhuur van woningen wordt beperkt tot maximaal 30 dagen per jaar. De gemeente licht bewoners pro-actief in."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is niet voor een totaalverbod op vakantieverhuur. Wel willen wij de maximale verhuurtermijn terugbrengen tot vier weken en de overlast veel beter bestrijden. Het komende jaar moeten we de bestaande regels zo goed mogelijk handhaven en dan kijken of het nodig is om nadere regels op te stellen, zoals een vergunningstelsel voor wijken waar de verhuur zich concentreert. Tegen illegale hotels moet streng worden opgetreden. "

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedere maatregel die het massatoerisme kan tegengaan, kan op steun van de Partij van de Ouderen rekenen. Daarom vinden wij dat de verhuur van Amsterdamse woningen via websites als Airbnb verboden moet worden. "

 • DENK: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "DENK Amsterdam wil een leefbare stad. Amsterdammers mogen hun woning wél verhuren tot een maximum van 30 dagen per jaar via deelplatformen als Airbnb, maar de woning mag niet dienen als een verkapt hotel. "

 • Platform Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moeten wel restricties worden toegepast. Wij zijn voorstander van maximaal 60 dagen en ook voor mensen met een sociale huurwoning."

 • Piratenpartij Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen geen verbod, maar eerlijke vakantieverhuur met mate, Fairbnb: – Ook sociale huurders mogen meedoen; – Verhuurders werken verplicht mee aan een systeem voor automatische belastinginningen dat een seintje geeft als de limiet van 20 nachten volledige verhuur wordt overtreden, zonder dat de gemeente de gegevens van eerlijke verhuurders kan inzien; - Het aanbod van alle verhuurplatforms komt op één platform te staan. Daardoor ontstaat eerlijkere concurrentie."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het (onder)verhuren van woningen is gewoon toegestaan. Wel moeten er regels zijn voor de maximale verhuurperiode om ongewenste effecten, zoals overlast in de binnenstad, tegen te gaan. "

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee. Laat mensen hun eigen bezit beheren, maar FVD wil de toeristenbelasting verdubbelen om meer hoogwaardig toerisme aan te trekken en om budget te hebben om overlast van Airbnb effectief te kunnen aanpakken en terug te dringen. We willen ondernemers in het toerisme niet dwarszitten, maar wel alle bestaande regels streng handhaven. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/toerisme"

 • Basisinkomen Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze vorm van verhuur mag echter geen sociale woningen onttrekken aan het woningbestand van de stad."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor expats is één ding, maar om het als verkapt hotel te gebruiken is iets anders."

 • Partij voor Iedereen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet zich niet te veel met alles willen bemoeien."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Privéverhuur aan toeristen (zoals Airbnb) moet flink worden ontmoedigd; het zorgt niet voor reguleerbare groei van toeristen, verlaagt de sociale cohesie in wijken, onttrekt woningen aan woningzoekenden en zorgt voor overlast. Een verbod op de verhuur van hele woningen gaat echter te ver."

 • Amsterdam BIJ1: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Woningen zijn bedoeld om in te wonen. Door permanente beschikbaarheid van woningen voor website-verhuur worden prijzen verhoogd, mensen de stad uit gejaagd. Woningen mogen niet permanent verhuurd worden als hotel. Dus: meldingsplicht bij onderverhuur aan toeristen met een maximum tijd. "

 • SAMEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Woningen moeten primair bewoond worden door mensen die het gehele jaar gebruikmaken van de woning. Mensen die voor een korte periode naar Amsterdam komen, kunnen in een hotel terecht."

 • Anti-Scooter Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hele particuliere woningen dienen niet als hotel gebruikt worden. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet wel de handhavingskosten bij ordeverstoring kunnen verhalen. "

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een zaak tussen huurder/verhuurder, dan wel van de eigenaar-bewoner. De gemeente dient wel op te treden bij overlast of illegale verhuur."

 • De Republikeinse Politieke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het marktmechanisme laat Airbnb toe, zegt de Republikeinse Politieke Partij. De gemeente moet de verhuur van hele woningen (via websites als Airbnb) niet verbieden."

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Overlast van Airbnb moet worden tegengegaan. Een totaalverbod op het verhuren door eigenaars/bewoners is niet mogelijk."

 • U-buntu Connected Front: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Woningeigenaren moeten hun woning kunnen verhuren."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Salafistische organisaties Extra belangrijk

Salafistische organisaties mogen geen subsidie van de gemeente krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 hecht veel waarde aan de scheiding tussen kerk en staat en vindt daarom dat bijvoorbeeld godsdienstlessen niet door de overheid bekostigd moeten worden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vanwege de scheiding tussen kerk en staat wil de PvdA geen religieuze activiteiten subsidiëren. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Salafistische organisaties en moskeeën prediken intolerantie en onverdraagzaamheid. Daarmee plaatsen ze zich buiten de Amsterdamse samenleving. Daarom moeten ze geen recht op gemeentelijke subsidie krijgen. Ook geldstromen uit het buitenland willen we tegenwerken. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet uitsluitend samenwerken met organisaties die de fundamentele waarden van gelijkwaardigheid, tolerantie en democratie verdedigen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Godsdienstvrijheid is een groot goed. Maar de overheid dient neutraal te zijn en dus verstrekken we geen subsidies aan religieuze organisaties. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren is voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat, dus een religieuze organisatie mag nooit subsidie van de gemeente ontvangen voor religieuze activiteiten."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet überhaupt geen religieuze activiteiten subsidiëren. Religieuze organisaties zoals het Leger des Heils kunnen wel subsidie krijgen voor het uitvoeren van maatschappelijke taken, omdat zij dat doen zonder aanzien des persoons. Het salafisme als stroming binnen de islam verhoudt zich echter moeizaam tot de kernwaarden van de westerse samenleving en draagt niet bij aan de integratie."

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Salafistische organisaties die de Nederlandse waarden en normen niet onderschrijven mogen geen subsidie krijgen van de gemeente Amsterdam. Hun denkbeelden dragen niet bij aan een goede integratie. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DENK Amsterdam wil dat iedereen wordt beoordeeld op zijn of haar daden en niet op basis van afkomst of vooringenomen ideeën. "

 • Platform Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Eens
  Toelichting van de partij

  "Godsdiensten behoren tot het private domein en behoren niet gesubsidieerd te worden door het publieke domein."

 • Piratenpartij Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij hechten veel waarde aan vrijheid van religie; dat is immers een burgerrecht. Religie is echter een privéaangelegenheid. De gemeente hoeft niet met ons belastinggeld religieuze organisaties te subsidiëren. Mensen die zich rond een religie willen organiseren, kunnen dit prima op eigen kosten doen, net zoals dat bij andere privéorganisaties waar mensen waarde aan hechten het geval is."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Organisaties waar aantoonbaar geweld of terrorisme verheerlijkt wordt, moeten zeker niet gesubsidieerd worden. De gemeente moet geen indirecte bijdrage leveren aan terrorisme. "

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "FVD wil: – De tolerantie, verworven vrijheden en de rechtsstaat actief verdedigen; – De financiering van religieuze instellingen volledig transparant maken en financiering uit het buitenland verbieden; – Geen subsidies meer voor gescheiden activiteiten voor man en vrouw; – Dat alle religieuze instellingen de Tolerantiewet onderschrijven en dat er stevige sancties volgen als hiermee in strijd wordt gehandeld. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/integratie"

 • Basisinkomen Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen eenzelfde gemeentelijke ondersteuning voor de ene godsdienstige organisatie en de andere. Er is te veel onbegrip over wat salafisme betekent."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op alle organisaties die te orthodox zijn, moet gelet worden bij het geven van subsidie."

 • Partij voor Iedereen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De leidraad is onze grondwet."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Salafistische organisaties staan garant voor radicale ideeën. Die wil de ChristenUnie niet met subsidies ondersteunen. Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in Amsterdam in vrijheid en veiligheid leven. Het kan levens verwoesten, drijft families tot wanhoop en laat professionals soms verslagen achter. "

 • Amsterdam BIJ1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Subsidie van de gemeente hoort af te hangen van de activiteiten, niet van het aangehangen geloof, zolang die activiteiten binnen de grenzen van de wet blijven. Een uitzonderingspositie voor salafisten is tegen de grondwet. "

 • SAMEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente hoort sowieso geen religieuze organisaties te subsidiëren voor hun primaire geloofsactiviteiten. Religieuze organisaties moeten wel in staat zijn om te participeren of de spil zijn in buurtactviteiten. Buurtactiviteiten kunnen wel gesponsord worden als religie niet de primaire drijfveer van de activiteit is."

 • Anti-Scooter Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeente en religie dienen gescheiden te zijn en daarom niet gesubsidieerd te worden. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Subsidie van de gemeente moet gericht zijn op activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn zonder religieuze propaganda. Amsterdam moet geen steun geven aan activiteiten waarbij op religieuze gronden mannen en vrouwen gescheiden zijn. En heel goed opletten dat er geen steun gegeven wordt aan oproepen tot het gebruik van geweld."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Nederland kennen we een scheiding van kerk en staat. En je subsidieert wat je wilt bevorderen en niet wat je niet wilt bevorderen."

 • De Republikeinse Politieke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Subsidiëring van religie en levensbeschouwing zijn voor het persoonlijk leven van mensen van grote betekenis. Voor onze samenleving zijn de religieuze en levensbeschouwelijke organisaties minstens zo belangrijk."

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Godsdienstige organisaties moeten niet als zodanig door de gemeente gesteund worden. Extreme en mensenrechten-schendende organisaties mogen ook niet voor projecten subsidie krijgen."

 • U-buntu Connected Front: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oneens, dat is discriminatie op basis van geloof. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Autovrij Extra belangrijk

De binnenstad van Amsterdam moet autovrij worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat het centrum autoluw wordt, d.w.z. alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. We willen minder parkeermogelijkheden voor bezoekers en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. We weren touringcars uit het centrum en scherpen de milieuzones steeds meer aan totdat het verkeer in 2025 uitstootvrij is. Een geheel autovrije binnenstad is een slecht idee, omdat dit mensen die slecht ter been zijn benadeelt, ondernemers onbereikbaar maakt en van de binnenstad één grote toerisme-zone maakt."

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De PvdA kiest ervoor grote delen van de stad autoluw te maken. We willen minder doorgaande wegen door de binnenstad, we willen minder parkeerplekken voor bezoekers/dagjesmensen, en we willen een aantal straten en grachten deels autovrij maken om fietsers en voetgangers de ruimte te geven. Het geheel autovrij maken van de gehele binnenstad is echter onrealistisch, omdat er altijd mensen zijn die aangewezen zullen blijven op een auto en omdat er ruimte moet blijven voor hulpdiensten en taxi’s. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De autorijder hoort wat de VVD betreft niet in het verdomhoekje. Voor de VVD geldt dat ook mensen die een auto hebben in Amsterdam moeten kunnen wonen. Er moet daarom voldoende parkeergelegenheid zijn, maar waar mogelijk ondergronds. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moet veel meer ruimte voor fietsers en voetgangers komen in het centrum."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een autovrije binnenstad maakt de stad leefbaar, zorgt voor meer ruimte voor bewoners, fietsers en groen en maakt de lucht gezonder. De auto is momenteel te dominant in de openbare ruimte; die niet is gebouwd om zoveel auto’s te herbergen. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De binnenstad moet autoluw worden, maar niet autovrij. De binnenstad moet voor bewoners met de auto bereikbaar blijven. Wel worden vrachtverkeer en touringcars zoveel mogelijk geweerd. Er komen meer P+R-faciliteiten en deze worden gratis voor reizigers die verdergaan met het openbaar vervoer."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voor het autoluw maken van binnenstad. De binnenstad geheel autovrij maken is echter niet mogelijk. Veel mensen die in de binnenstad wonen of werken, hebben hun auto nodig. Het CDA wil daarom kiezen voor buurtparkeren: bewoners en hun gasten of mensen die er werken kunnen dan in de binnenstad parkeren en krijgen voorrang. Daarnaast wil het CDA investeren in ondergrondse parkeergarages. Daarmee schep je ruimte op straat en blijft de stad bereikbaar. "

 • Partij van de Ouderen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De auto is er voor woon-werkverkeer, om er met de kinderen op uit te gaan en om ouderen mobiel te houden. De ongebreidelde autohaat moet dan ook stoppen. De auto faciliteren wij met voldoende (ondergrondse) parkeerplaatsen en een goede doorstroming op het Amsterdamse wegennet. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, wel autoluw. DENK Amsterdam wil dat de binnenstad nog wel bereikbaar blijft voor de bewoners en bestemmingsverkeer. "

 • Platform Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Eens
  Toelichting van de partij

  "De binnenstad zou alleen voor bewoners per auto toegankelijk moeten zijn."

 • Piratenpartij Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Auto's nemen 48% van de publieke ruimte in. Fietsers slechts 11%. Auto's leggen ook een zware druk op onze luchtkwaliteit, die op vele plekken niet aan de afgesproken ondergrens voldoet. De Piratenpartij wil meer ruimte bieden aan fietsers, voetgangers en groen. Laden en lossen kan zoveel mogelijk met elektrische bakfietsen. En centrumbewoners die slecht ter been zijn krijgen natuurlijk een ontheffing! Samen met bewoners de binnenstad autovrij maken is goed voor mens en milieu."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor bestemmingsverkeer moet de binnenstad gewoon bereikbaar blijven. Wel moet duurzaam vervoer (bijvoorbeeld over het water) gestimuleerd worden."

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leuk voor toeristen, een autovrij centrum, maar Amsterdam is van de Amsterdammers, veel hebben een auto en deze moeten ze kunnen gebruiken. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/bereikbare-stad"

 • Basisinkomen Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Elektrische auto's hoeven niet weg, maar de binnenstad mag wel minder vol worden, bijvoorbeeld door het stimuleren van deelauto's."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De centrumbewoners mogen ook niet over andere stadsdelen beslissen."

 • Partij voor Iedereen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Groen kun je beter op ruimere plekken realiseren. Het is niet nodig om hiervoor veel kosten te maken."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is niet realistisch om de binnenstad volledig autovrij te maken. Er zal altijd enig noodzakelijk verkeer blijven. Er kan wel voor gekozen worden om sommige straten autovrij te maken ten gunste van de voetganger en de fietser. Niet autovrij maar autoluw. "

 • Amsterdam BIJ1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mits er voldoende vergunningen worden afgegeven voor mensen die afhankelijk zijn van de auto, zoals mensen met een beperking. Niet iedereen kan fietsen."

 • SAMEN: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gehele stad moet bereikbaar blijven voor alle bezoekers, ook voor hen die met een auto komen, bijvoorbeeld mantelzorgers. "

 • Anti-Scooter Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is eigenlijk van de zotte dat de binnenstad van Amsterdam, tevens werelderfgoed, nog steeds vol met blik staat. Een steeds drukkere binnenstad kan gewoon niet alle verkeersstromen meer faciliteren en keuzes dienen gemaakt te worden. Ook lawaaierige en vervuilende scooters dienen geweerd te worden uit de binnenstad. Deze maatregelen zullen het milieu en gezondheidsklimaat van de binnenstad sterk verbeteren."

 • Blije Burgers Amsterdam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Willibrordusgarage heeft een investeringsbudget van 25 miljoen euro en biedt plaats aan ruim 200 auto's. De prijs van het weghalen van 'blik op straat' is dus zo'n 10.000 euro per gewonnen vierkante meter. Dat geld kan beter gebruikt worden. We moeten stoppen met het bouwen van dure parkeergarages en het gelijktijdig weghalen van parkeerplaatsen boven de grond. Maar bewoners van de binnenstad hebben ook hun auto nodig."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de binnenstad wordt gewoond, gewerkt, geleefd, bezorgd en verzorgd. Ook de binnenstad moet leefbaar blijven."

 • De Republikeinse Politieke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Autovrije binnenstad doormiddel van verhoging parkeerbelastingen en variabele parkeertarieven. De auto is de melkkoe van Amsterdam, wij willen dit behouden."

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op den duur zou het autogebruik in de binnenstad van Amsterdam beperkt moeten worden tot mensen die daarvoor een bijzondere reden hebben."

 • U-buntu Connected Front: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Stadsdeelcommissies Extra belangrijk

De stadsdeelcommissies moeten eigen middelen en bevoegdheden krijgen voor inrichting van de openbare ruimte.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat bewoners meer invloed krijgen op en betrokken worden bij het beleid van de stad in de eigen buurt. Bij gebiedsplannen horen buurtbegrotingen die inzichtelijk zijn voor bewoners. D66 pleit voor een vrij besteedbaar deel van de begroting, dat door bestuurders in de stadsdelen samen met bewoners en ondernemers wordt ingevuld."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil dat buurtbewoners meer te zeggen krijgen over hun eigen buurt. De stadsdeelcommissies kennen de buurten en zijn daarom goed in staat zelf te bepalen waar het geld aan moet worden uitgegeven: meer speeltuinen, meer groen en/of meer straatverlichting? We willen de stadsdelen meer bevoegdheden en budgetten geven, en de macht van de Stopera verminderen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om de stad schoner te maken is het van belang om zo slim en efficiënt mogelijk met het beschikbare materiaal en personeel om te gaan. Daar hoort bij dat centraal wordt besloten waar extra schoonmakers worden ingezet. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP wil dat buurtbewoners zelf kunnen meepraten over hoe straten, speeltuinen en parken worden ingericht. Daar hoort ook een budget bij. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt de betrokkenheid van burgers belangrijk. De participatieve en representatieve lokale democratie is de afgelopen jaren afgebroken. GroenLinks wil voor elk gebied in de stad een flexibel budget voor plannen en initiatieven uit de buurt. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Amsterdam is een grote stad. Het is ondoenlijk om detailinrichting vanuit de Stopera te regelen. Stadsdelen moeten budget en bevoegdheden krijgen om de openbare ruimte naar eigen inzicht in te richten, zolang het binnen de stedelijke kaders blijft. Hierbij is er centrale regie én maatwerk waar nodig, zoals in de wijk."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is geen voorstander van het nieuwe bestuurlijke stelsel waarbij de stadsdeelcommissies wel worden gekozen maar feitelijk nauwelijks bevoegdheden hebben. De inrichting en het schoonhouden van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Het CDA wil dat de stadsdelen voldoende budget krijgen en de mogelijkheid om, in overleg met de bewoners, zelf snel in te kunnen spelen op lokale vragen en wensen, en om problemen op te lossen."

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zolang de stadsdeelcommissies bestaan, moeten zij ook eigen middelen en bevoegdheden krijgen voor de inrichting van de openbare ruimte. Anders zijn de stadsdeelcommissies tandeloze tijgers. "

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK Amsterdam is van mening dat de politieke participatie van burgers vergroot kan worden als ze ook daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen in de stadsdeelcommissies. Daarom zijn we vóór deze stelling. "

 • Platform Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "We zijn niet bekend met het huidige functioneren van de stadsdeelcommissie. Wij zouden eerst het eerst het functioneren van de huidige stadsdeelcommissie moeten bestuderen voordat wij een standpunt kunnen innemen in dezen."

 • Piratenpartij Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Piratenpartij is een groot voorstander van lokale democratie. Daarover hebben we ons altijd uitgesproken en zelfs uitstekende plannen ingediend: https://amsterdam.piratenpartij.nl/amsterdamse-deeldemocratie/ Wij zij er dus zeker ook voor dat bewoners meer middelen en bevoegdheden krijgen om zich uit te spreken voor de lokale openbare ruimte!"

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De stadsdeelcommissie heeft een beter inzicht in de zaken en behoeften die er spelen in het eigen stadsdeel. Zij kunnen deze middelen dus op een efficiëntere manier besteden."

 • Forum voor Democratie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Afschaffen. Amsterdam is klein genoeg om centraal te besturen. De stadsdeelcommissies zijn baantjes voor de gevestigde partijen. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/beter-bestuur"

 • Basisinkomen Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als die stadsdeelcommissies ook inderdaad een directe vertegenwoordiger zijn van de bevolking van het stadsdeel. Zoals dit nu geregeld wordt, betwijfelen wij dit."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, vooral op het gebied van kunst, bankjes, prullenbakken, speeltoestellen en dergelijke."

 • Partij voor Iedereen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De openbare ruimte kan beter centraal worden geregeld."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het stelsel van stadsdelen met eigen middelen en bevoegdheden is niet voor niets afgeschaft. Maar met het nieuw in te voeren stelsel wordt de bewoners een worst voorgehouden. Deze worst gaat niet smaken. Er worden slechts een soort klankbordgroepen ingesteld die geen enkele bevoegdheid hebben. Pas als er ook sprake zou zijn van eerlijke democratische vertegenwoordiging, zou uitbreiding met middelen en bevoegdheden juist zijn. Dat is nu niet het geval."

 • Amsterdam BIJ1: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bewoners verdienen meer zeggenschap over bijvoorbeeld parkeerplaatsen en groen."

 • SAMEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is de stroperigheid ten top om alles langs één centraal orgaan, de gemeenteraad, te organiseren. De randvoorwaarden/kaders moeten vanuit de gemeenteraad eenduidig en helder zijn. De uitvoering voor de inrichting moet snel en kundig op lokaal niveau kunnen geschieden. "

 • Anti-Scooter Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met 45 raadsleden heeft Amsterdam genoeg politici. De stadsdeelcommissies dienen daarom afgeschaft te worden, wat ook de kosten van verkiezingen bespaart. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zonder eigen budget is de stadsdeelcommissie een praatclubje. In de stadsdeelcommissie zitten mensen die de lokale omgeving het beste kennen. "

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het zijn adviescommissies voor het stadsbestuur. Aan hun advies moet wel groot gewicht worden toegekend. "

 • De Republikeinse Politieke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Republikeinse Politieke Partij wil de stadsdeelcommissies bevoordelen omdat het officieel gekozen organen zijn waarin iedereen kan participeren."

 • Blanco Lijst-P. Berendsen: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zijn voor meer armslag voor gekozen commissies voor gebied of wijk."

 • U-buntu Connected Front: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Erfpacht Extra belangrijk

Amsterdam moet de erfpacht van de grond volledig afschaffen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de afgelopen periode is het voortdurende erfpachtsysteem, waarbij de gemeente iedere 50 jaar opnieuw de grondprijs in rekening bracht bij huiseigenaren, omgezet in eeuwigdurende erfpacht. Daardoor hoef je bij nieuwbouwwoningen slechts eenmalig af te rekenen, of een jaarlijkse canon te betalen. D66 zal streven naar verdere verbetering door tot een aantrekkelijkere canonbepaling of afkoopsom te komen in heel Amsterdam. Het ideaal is keuzevrijheid bij het kopen van de grond onder je eigen huis."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Amsterdamse grond is van ons allemaal. We willen dat de waardestijging van de grond alle Amsterdammers ten goede komt, dus ook de huurders. We willen dat huisbezitters een redelijk en eerlijk bedrag betalen voor de grond waarop de wonen. We willen erfpacht dus in stand houden en het stelsel zo eerlijk mogelijk maken. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD stelt voor dat de gemeente huidige erfpachters, ook aan hen die reeds zijn overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht, de mogelijkheid biedt de grond onder hun huis te kopen. Voor erfpachters die hun erfpacht reeds eeuwigdurend hebben afgekocht moet dit tegen slechts notariskosten mogelijk zijn, aangezien het verschil tussen eeuwigdurende erfpacht en eigen grond klein is. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SP is geen voorstander van het privatiseren van alle gemeentegrond. Dankzij de erfpacht profiteert de hele gemeenschap ervan dat de grond meer waard wordt, in plaats van dat alleen de huiseigenaren daarvan profiteren."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De waarde van de grond in Amsterdam wordt voor een deel bepaald door investeringen die de stad doet. In een rechtvaardig erfpachtsysteem komt die waardestijging dan deels ook ten goede aan de hele gemeenschap. Daarnaast kan de gemeente sturen om speculatie tegen te gaan als ze eigenaar van de grond blijft."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Erfpacht wordt beter, eerlijker en betaalbaar. Het in 2017 aangenomen voorstel wordt herzien en er komt een maximum van 15% van de ozb voor afkoop van de erfpacht en verkrijgen van het bloot eigendom."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het huidige erfpachtstelsel is onredelijk duur, staat bol van de willekeur, en zadelt een grote groep Amsterdammers op met onrechtvaardige extra woonlasten. De gedachte dat de gemeente alle grond moet bezitten is niet meer van deze tijd. Wij vinden dat Amsterdammers het recht moeten hebben om de grond onder hun eigen woning voor een eerlijke prijs in bezit te krijgen. Zie voor het CDA-voorstel: eerlijke-erfpacht.nl."

 • Partij van de Ouderen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Erfpacht jaagt Amsterdammers de stad uit, omdat men de hoge canon niet meer kan betalen. De Partij van de Ouderen wil de erfpacht dan ook zo snel mogelijk afschaffen. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DENK Amsterdam wil de erfpacht behouden als inkomstenbron voor de gemeente en gunt toekomstige generaties ook de vruchten van de jaarlijkse waardestijging van de grond."

 • Platform Amsterdam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • destemvandestraat: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Geen mening, omdat we het dossier erfpacht niet bestudeerd hebben."

 • Piratenpartij Amsterdam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als Amsterdammers hebben we er met zijn allen aan bijgedragen dat we zo'n mooie stad hebben, waardoor de halve wereld hier wil wonen en de grondprijzen de pan uit rijzen. De gemeente moet de grond dus niet aan huiseigenaren verkopen voor een vriendenprijsje, zoals sommige partijen willen. Het is wel zo eerlijk als Amsterdammers mogen delen in de waarde die we samen hebben gecreëerd. Ook kan erfpacht waar nodig voorkomen dat vastgoedcowboys het karakter uit Amsterdam slopen voor geld."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De erfpacht beantwoordt niet meer aan het doel waar ze oorspronkelijk voor is ingesteld en dient alleen nog maar ter verrijking van de gemeentekas."

 • Forum voor Democratie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Afschaffen! Erfpacht is huur betalen voor je eigen huis! Vrijwillig afkoop mogelijk maken tegen 10% van de WOZ 2014. https://amsterdam.fvd.nl/standpunten/wonen"

 • Basisinkomen Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit verhoogt de ozb, omdat de waarde van het huis stijgt. Dus het is meer een symbolische maatregel."

 • Blanco Lijst - G. van Oudenallen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wel moet de gemeente oplossingen bieden voor schrijnende gevallen die na een erfpachtverhoging de nieuwe canon niet (geheel) meer kunnen voldoen."

 • Partij voor Iedereen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Burgers mogen zelf weten of ze het willen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is voorstander van eigendom boven erfpacht en vindt dat erfpacht afgeschaft moet worden. Dit instrument is niet nodig voor een goed ruimtelijk beleid en geeft de overheid de mogelijkheid om als grondeigenaar via het erfpachtcontract allerlei privaatrechtelijke regels aan de erfpachter op te leggen die een eigenaar niet via deze weg zou hoeven te dulden."

 • Amsterdam BIJ1: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nu profiteren de rijke pandbezitters en de coöperaties van de afschaffing van de erfpacht."

 • SAMEN: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Afschaffen van de erfpacht zal op de lange duur ten koste gaan van investeringen die in het sociale domein plaatsvinden voor onder andere ouderen of opleiding van jongeren. Afschaffing van de erfpacht zal alleen ten goede komen van een elitair groepje bewoners en de solidariteit van de stad Amsterdam ondermijnen. "

 • Anti-Scooter Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Net zoals bijna alle andere Nederlanders moet ook de Amsterdammer de grond onder zijn eigen huis kunnen kopen. Conform de wettelijke waardering van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (onderdeel C van bijlage) dient de afkoop erfpacht 17 keer de canon te zijn. "

 • Blije Burgers Amsterdam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Carryonthemove: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Queer: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Erfpacht is het tafelzilver van Amsterdam. Over de tarieven kan gepraat worden, maar erfpacht hoort bij Amsterdam. "

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door erfpacht wordt de stad arm, omdat de Amsterdammers er armer van worden. Geef mensen die dat willen de mogelijkheid hun grond te kopen. Bespaar op beheerskosten. Meer levensgeluk voor veel Amsterdammers."